Datové typy jazyka SQL

Datové typy jazyka SQL v databázovém stroji Microsoft Access se skládají z 13 primárních datových typů, které definuje databázový stroj Microsoft Access, a několika platných synonym těchto datových typů.

V následující tabulce najdete primární datové typy.

Typ dat

Velikost úložiště

Popis

BINARY

1 bajt na každý znak

V poli tohoto typu je možné ukládat jakýkoliv typ dat. Data se nijak nepřevádějí (například na text). Způsob zadání dat v binárním poli určuje, jak se zobrazí na výstupu.

BIT

1 bajt

Hodnoty Ano a Ne a pole, která obsahují jen jednu z těchto dvou hodnot.

TINYINT

1 bajt

Celočíselná hodnota od 0 do 255.

MONEY

8 bajtů

Celé číslo mezi hodnotami
– 922 337 203 685 477,5808 a 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(viz DOUBLE)

8 bajtů

Hodnota kalendářního data nebo času mezi lety 100 a 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitů

Jedinečné identifikační číslo používané se vzdálenými voláními procedur.

REAL

4 bajty

Hodnota s jednoduchou přesností a pohyblivou desetinnou čárkou, v rozsahu od -3,402823E38 až -1,401298E-45 pro záporné hodnoty, od 1,401298E-45 až 3,402823E38 pro kladné hodnoty a 0.

FLOAT

8 bajtů

Hodnota s dvojitou přesností a pohyblivou desetinnou čárkou, v rozsahu od -1,79769313486232E308 až -4,94065645841247E-324 pro záporné hodnoty, od 4,94065645841247E-324 až 1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty a 0.

SMALLINT

2 bajty

Celé číslo mezi hodnotami -32 768 a 32 767.

INTEGER

4 bajty

Dlouhé celé číslo mezi hodnotami -2 147 483 648 a 2 147 483 647.

DECIMAL

17 bajtů

Zadejte datový typ přesného čísla s hodnotami od 1028 - 1 do -1028 - 1. Můžete definovat přesnost (1 – 28) a měřítko (0 – definovaná přesnost). Výchozí přesnost a měřítko jsou 18, respektive 0.

TEXT

2 bajty za každý znak (viz poznámka)

Nula až maximálně 2,14 GB.

IMAGE

Podle potřeby

Nula až maximálně 2,14 GB. Používá se pro objekty OLE.

CHARACTER

2 bajty za každý znak (viz poznámka)

0 až 255 znaků.


Poznámka: Znaky v poli definované jako datový typ TEXT (označovaný také jako MEMO) nebo CHAR (označovaný také jako TEXT(n) s konkrétní délkou) se ukládají ve formátu pro reprezentaci sady Unicode. Všechny znaky sady Unicode zaberou při ukládání stejný úložný prostor o velikosti dvou bajtů. Pro stávající databáze Microsoft Accessu, které obsahují převážně znaková data, by to mohlo znamenat, že velikost souboru databáze by se po převodu na formát Microsoft Accessu téměř zdvojnásobila. Reprezentaci mnoha znakových sad Unicode, které se dříve označovaly jako jednobajtové znakové sady (SBCS), je ale možné snadno zkomprimovat do jednoho bajtu. Když definujete sloupec typu CHAR s atributem COMPRESSION, data se při uložení automaticky zkomprimují a při načtení ze sloupce se dekomprimují.Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×