Datové typy Excelu: akcie a zeměpis

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

V Excelu můžete získat ceny akcií a zeměpisné údaje. Je to snadné, když napíšete text do buňky a převedete ho na datový typ akcie , nebo na zeměpisný datový typ. Tyto dva datové typy jsou nové a jsou považované za propojené datové typy, protože jsou propojené na online zdroj dat. Toto propojení dokáže načíst zajímavé informace, se kterými můžete pracovat a které můžete aktualizovat.

Poznámka: 28. března 2019: byly uvolněny datové typy pro všechny předplatitele systému Windows Office 365. Pokud jste předplatitelem Office 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office.

Poznámka: Datové typy akcie a geografie jsou k dispozici pouze celosvětovým klientům s více klienty (standardní účty Office 365 ).

Akcie

Sloupec A obsahuje názvy společností a ikony, sloupec B obsahuje hodnoty cen a sloupec C obsahuje hodnoty změn.

Na obrázku nahoře obsahují buňky s názvy společností ve sloupci A datový typ akcie. Věděli jste, že mají tuto ikonu: Ikona propojeného záznamu pro Akcie . Datový typ akcie je připojený k online zdroji, který obsahuje další informace. Sloupce B a C se extrahují. Konkrétně hodnoty pro cenu a změna ceny se extrahují z datového typu akcie ve sloupci A.

Zeměpis

Sloupec A obsahuje názvy zemí a ikony, sloupec B obsahuje údaje o počtu obyvatel a sloupec C obsahuje informace o cenách pohonných hmot.

V tomto příkladu sloupec A obsahuje buňky, které mají datový typ geografie. Ikona Ikona propojeného záznamu pro Zeměpis to označuje. Tento datový typ je připojený k online zdroji, který obsahuje další informace. Sloupce B a C se extrahují. Konkrétně se hodnoty pro populace a cenu benzinu extrahují ze zeměpisného datového typu ve sloupci A.

  1. Napište do buněk nějaký text. Pokud chcete informace o burzách, zadejte do každé buňky kód akcie, název společnosti nebo název fondu. Pokud chcete použít zeměpisná data, zadejte do každé buňky název země, provincie, oblasti nebo města.

  2. Potom vyberte buňky.

  3. I když není to nutné, doporučujeme vám vytvořit si excelovou tabulku. Později se tím usnadní extrahování informací. Pokud chcete vytvořit tabulku, přejděte na vložení > tabulky.

  4. Pokud jsou buňky stále vybrané, přejděte na kartu data a potom klikněte na akcienebo oblast.

  5. Pokud Excel najde shodu mezi textem v buňkách a našimi online zdroji, převede váš text na datový typ nebo datový typ geografie. To, že se texty převedly, poznáte podle této ikony pro akcie: Ikona propojeného záznamu pro Akcie nebo této ikony pro zeměpis: Ikona propojeného záznamu pro Zeměpis .

  6. Vyberte jednu nebo více buněk s datovým typem a zobrazí se tlačítko Vložit data Tlačítko Přidat sloupec . Klikněte na toto tlačítko a kliknutím na název pole extrahujte Další informace. Třeba pro zásoby, které by vám mohla vyskladnit Cena , a pro geografii, kterou můžete Vybrat.

  7. Dalším kliknutím na tlačítko Vložit data přidáte další pole. Pokud používáte tabulku, tady je Tip: zadejte název pole do řádku záhlaví. Napište například změnu do řádku záhlaví pro zásoby a zobrazí se sloupec změna ceny.

Poznámka: Pokud se místo ikony zobrazí Ikona otazníku , Excel zaznamená pevný čas, který by měl mít text shodný s daty v našich online zdrojích. Opravte všechny pravopisné chyby a když stisknete ENTER, Excel vám vyhledá odpovídající informace. Nebo klikněte na Ikona otazníku a zobrazí se podokno voliče. Vyhledejte data pomocí klíčového slova nebo dvou, vyberte požadovaná data a klikněte na Vybrat.

Co můžete dělat dál

Buňka s propojeným záznamem pro Francii; ikona klikajícího ukazatele myši; odhalená karta

Po převedení textu na datový typ Akcie nebo Zeměpis se v buňce zobrazí ikona. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte kartu. Na kartě se zobrazí seznam polí a odpovídajících hodnot. V závislosti na datech se vám může zobrazit několik dvojic polí a hodnot, se kterými můžete pracovat.

V tomto obrázku je například zobrazena karta Francie . Velké je jedno z polí dostupných pro Francii. A Paříž je hodnota pro toto pole. Další pole a vodicí názvy jsou hodnoty.

Pokud chcete vidět více dvojic polí a hodnot, posuňte se uvnitř karty dolů.

Pokud zajímá Vás, kde pocházejí pole a hodnoty, zobrazí se v dolní části karty Poznámka "používá se".

Kurzor nad polem populace na kartě a tlačítkem extrahovat

Můžete taky přidat pole z karet. Na otevřené kartě umístěte ukazatel myši na pole. Potom klikněte na tlačítko extrahovat Tlačítko extrahovat .

Buňka A2 obsahuje text „Francie“; Buňka B2 obsahuje text =A2. a objeví se nabídka automatického dokončování vzorce s poli z propojeného záznamu.

Můžete také psát vzorce, které používají hodnoty z datových typů Akcie a Zeměpis. To může být užitečné, když vaše data nejsou v tabulce. Zadejte například = a2 a potom se zobrazí nabídka automatického dokončování aplikace Excel, která zobrazuje dostupná pole pro "France". Můžete také zadat "dot", například: = a2. a zároveň se zobrazí nabídka. Další informace najdete v tématu jak psát vzorce, které odkazují na datové typy.

Tipy a triky

V systému Windows stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + F5.

Pro Mac stiskněte klávesy Cmd + Shift + F5.

Stisknutím kombinace kláves ALT + SHIFT + F10 otevřete nabídku Vložit data . Můžete také stisknout klávesu CTRL . Pomocí kláves se šipkami pak přejděte do pole a stisknutím klávesy ENTER vyberte pole.

Datové typy Akcie a Zeměpis jsou považované za propojené datové typy. Je to z toho důvodu, že odkazují na online zdroj dat. Když převedete text na propojený datový typ, vytvoří se v sešitu připojení k externím datům. Když se potom data, která jsou online, změní, můžete je aktualizovat jejich opětovným načtením v Excelu. Pokud chcete aktualizovat data, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku s propojeným datovým typem a klikněte na datový typ > aktualizovat. Tím se aktualizuje vybraná buňka a všechny ostatní buňky, které mají stejný datový typ.

Pokud chcete aktualizovat všechny propojené datové typy a všechna datová připojení, která jsou v sešitu (včetně dotazů, jiných datových připojení a kontingenčních tabulek), klikněte na data > Aktualizovat vše nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + F5.

Ano. Vyberte buňku s propojeným datovým typem a zkopírujte ji stisknutím kombinace kláves CTRL + C . Stiskněte CTRL + ALT + Va pak zvolte hodnoty. Tím se datový typ vloží do nové buňky, ale data nebudou aktualizovatelná.

Informace pro datový typ Akcie nebo Zeměpis můžete zaměnit (vyměnit). Jednoduše klikněte na buňku pravým tlačítkem a pak klikněte na Datový typ > Změnit. Vpravo se zobrazí podokno. Vyhledejte data, která budete chtít, a pak kliknutím na Vybrat nahraďte touto informací původní data.

Pokud nechcete, aby byly zásoby nebo zeměpisný datový typ, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na buňku a kliknout na datový typ > převést na text. Datový typ se odebere, už se nejedná o online připojení a hodnota v buňce se převede na text. Uvědomte si, že pokud datový typ převedete na text, zobrazí se ve všech sloupcích nebo vzorcích, které mají extrahované hodnoty, tento #FIELD! Pokud je pozice, kterou uvedete, před první položkou nebo za poslední položkou v poli, bude výsledkem vzorce chyba #REF!.

Nabídka Filtr, nabídka Zobrazit hodnotu, zobrazená pole z propojeného datového typu

Data v Excelu můžete kdykoliv seřadit a filtrovat pomocí tlačítek filtru v záhlavích sloupců. (Tlačítka filtru zapnete kliknutím na Data > Filtr.)

Ale tady je Tip pro buňky s datovými typy: klikněte na tlačítko Filtr nad buňkami s ikonami. Pak rozhodněte, jak chcete řadit nebo filtrovat. Pokud chcete použít zobrazené jméno, nechte zobrazenou hodnotu vybranou v části Vybrat pole. Pokud chcete řadit nebo filtrovat podle jiného pole z propojeného datového typu, vyberte toto pole v části Vybrat pole.

V tomto příkladu jsme vybrali pole pro oblast. Aplikace Excel se pak použila jako základ pro zaškrtávací políčka filtru níže a zobrazuje seznam obyvatel pro země, které máme v tabulce. Také je dobré vědět: Excel změní nabídky Číselné filtry v závislosti na poli, které vyberete v části Vybrat pole.

Časté otázky

Excel měl datové typy vždy. Byly to ale tradiční typy dat, jako třeba text, číslo a podobně. Datové typy Akcie a Zeměpis jsou jedinečné, protože jsou považované za propojené datové typy. Propojené datové typy obsahují propojení na online zdroj dat. Jedinými propojenými datovými typy jsou v současnosti datové typy Akcie a Zeměpis. V budoucnu jich chceme na základě názorů zákazníků podporovat více.

Ano, ale potřebují používat Excel pro Office 365.

Poznámka: Tato funkce se zákazníkům zpřístupňuje postupně v průběhu několika dnů nebo týdnů. Nejdříve bude dostupná pro účastníky programu Office Insider a později pro předplatitele Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

V současné době pouze Excel pro Office 365 podporují datové typy akcie a zeměpis. V jiných verzích Excelu mohou být tyto datové typy podporovány, protože průběžně zlepšujeme Excel. Pokud tyto nové datové typy otevřete ve verzi Excelu , která je nepodporuje, #VALUE! zobrazí se u těchto buněk. A #NAME? se zobrazí místo vzorců, které na tyto datové typy odkazují.

Buňku s datovým typem nelze vybrat a přetažením úchytu dolů propojte text, který ještě není datovým typem. Totéž platí pro nástroj Kopírovat formát. Pokud však tyto datové typy používáte v tabulce, můžete je zadat v posledním řádku tabulky. Když stisknete klávesu Enter, Excel se automaticky pokusí porovnat váš text s online daty a převést ho na datový typ. To také provede, pokud nepoužíváte tabulku. Stačí se ujistit, že zadaná buňka obsahuje dvě nebo více buněk, které už datový typ používají.

Datové typy akcie a zeměpis jsou velmi nové a některé tradiční funkce Excelu nefungují. Když se například pokusíte vytvořit kontingenční tabulku na základě informací z těchto datových typů, dostanete #VALUE! Pokud je pozice, kterou uvedete, před první položkou nebo za poslední položkou v poli, bude výsledkem vzorce chyba #REF!. S použitím doplňku Power Pivot, Power Query nebo některých grafů nemusí fungovat očekávaným způsobem. 

Dalším příkladem je graf mapy. Pokud se pokusíte vytvořit mapový graf na základě dat z datového typu geografie, nemusí se mapa zobrazovat správně. Pracujeme na tom, jak tento problém vylepšit. Další informace najdete v článku věnovaném mapě grafu .

Tyto datové typy jsou v současnosti dostupné jenom v případě, že máte v jazykových předvolbách Office přidaný jazyk pro úpravy Angličtina. V budoucnu chceme podporovat více jazyků.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×