Databáze aplikace Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Databáze je soubor informací, který se vztahuje k určitému předmětu nebo účelu, jako je sledování objednávek odběratelů nebo evidence hudební sbírky. Pokud databáze není uložena v počítači nebo je-li v počítači uložena jen částečně, musíte sledovat informace z celé řady zdrojů, které musíte sami koordinovat a organizovat.

Předpokládejte například, že telefonní čísla dodavatelů jsou uložena na několika místech: v pořadači s telefonními čísly dodavatelů, v pořadači se složkami obsahujícími informace o produktech a v tabulce s objednávkami. Pokud se telefonní číslo dodavatele změní, je třeba tuto změnu provést na všech třech místech. V databázi však stačí provést aktualizaci informací na jediném místě – na ostatních místech výskytu jsou dané informace aktualizovány automaticky.

Soubory databáze Accessu

Pomocí aplikace Microsoft Access můžete spravovat informace v jediném souboru. V rámci tohoto souboru můžete používat následující nástroje:

  • tabulky k ukládání dat,

  • dotazy k vyhledávání a získávání požadovaných informací,

  • formuláře k zobrazení, přidávání a aktualizaci dat v tabulce,

  • sestavy k analýze nebo tisku dat v určitém rozložení.

  • datové stránky k zobrazení, aktualizaci a analýze databázových dat ze sítě Internet nebo intranet.

Formulář, sestava a datová stránka zobrazující data ze stejné tabulky

1. Data uložíte do jedné tabulky, kterou ale můžete zobrazovat na více místech. Při aktualizaci se data automaticky aktualizují na všech místech, kde se vyskytují.

2. zobrazení dat v dotazu

3. zobrazit data ve formuláři

4. zobrazení dat v sestavě

5. zobrazení dat v datové stránky

Tabulky a relace

Pro ukládání dat vytvořte jednu tabulku pro každý typ sledovaných informací. Pokud potřebujete spojit data z různých tabulek v dotazu, formuláři, sestavě nebo datové stránce, definujte relace mezi tabulkami.

Dvě tabulky v relaci, z nichž každá obsahuje pole ID odběratele

1. Informace o zákaznících, které kdysi byly v seznamu poštovních adres, jsou teď uložené v tabulce Zákazníci.

2. Informace o objednávkách, které kdysi byly v tabulkovém procesoru, jsou teď uložené v tabulce Objednávky.

3. jedinečné ID, jako jsou ID zákazníka, odlišuje jeden záznam z jiné uvnitř tabulky. Přidáním pole jedinečné ID jedné tabulky do jiné tabulky a definujete relaci, Microsoft Accessu můžete porovnat souvisejících záznamů z obou tabulek tak, aby se přenést společně formulář, sestava nebo dotazu.

Dotazy

Data, která splňují vámi určené podmínky, vyhledáte a obnovíte pomocí dotazu, a to i z různých tabulek. Dotazem je také možné aktualizovat nebo odstranit najednou více záznamů nebo s daty provádět předdefinované výpočty.

Dotaz obsahující pole ze dvou tabulek

1. Tento dotaz přistupuje samostatných tabulkách pro vyhledání ID objednávky, datum dodání, název společnosti a nejsou informace pro zákazníky v Londýně jejichž objednávky byly podle dne.

Formuláře

Snadno zobrazit, zadejte a měnit data přímo v tabulce, můžete vytvořte formulář. Při otevření formuláře aplikace Microsoft Access načítá data z jedné nebo více tabulek a zobrazí ho na obrazovce s rozložením, jaká jste v Průvodci formuláře nebo s rozložením, který jste vytvořili sami v Návrhové zobrazení.

Formulář zobrazující jeden informační záznam a tlačítko Tisk faktury

1. na tabulky je zobrazeno více záznamů najednou, ale asi muset posunout zobrazení všech dat v jeden záznam. Také při prohlížení tabulky, nelze aktualizovat data z víc než jedné tabulky ve stejnou dobu.

2. Formulář se zaměřuje vždycky jenom na jeden záznam, může ale obsahovat pole z více tabulek. Může taky zobrazovat obrázky nebo jiné objekty.

3. formuláře mohou obsahovat ovládací prvek, který bude vytištěn spolu, otevření jiných objektů nebo jinak automaticky úkoly.

Sestavy

Data můžete analyzovat nebo vytisknout určitým způsobem pomocí sestavy. Můžete například vytisknout sestavu, která obsahuje data vypočtené součty a jinou sestavu, která obsahuje jiná data zformátovaná pro tisk adresních štítků.

Sestavy s výpočtem součtů, k zobrazení grafů a generování adresních štítků

1. Použití sestavy k vytvoření adresních štítků

2. Použití sestavy k zobrazení celkových hodnot v grafu

3. pomocí zprávu pro vypočítání součtů.

Datové stránky

Data k dispozici na Internetu nebo intranetu interaktivní sestavy a zadávání dat a analýza dat, použijte datové stránky. Aplikace Microsoft Access načte data z jedné nebo více tabulek a zobrazí ho na obrazovce s rozložením, který jste vytvořili sami v návrhovém zobrazení nebo rozložení, které jste vybrali v průvodci stránky.

Hromadná datová stránka s tlačítky pro rozbalení a panelem nástrojů pro navigaci mezi záznamy

1. klikněte na značku rozbalení …

2. … zobrazíte data a záznam panelu pro navigaci mezi pro další úroveň podrobností.

3. pomocí navigačních panelů nástrojů přesunutí řazení a filtrování záznamů a získat nápovědu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×