Další na ověření dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Toto je rozšířená na ověření dat. Úvod k ověření dat a jak ověřit buňky nebo oblasti najdete v článku Přidání funkce ověření dat do buňky nebo oblasti.

Ověření dat můžete omezit na typu dat nebo hodnoty, které uživatel zadá do buňky. Příklad je možné použít ověření dat k výpočtu maximální povolenou hodnotu v buňce na základě hodnoty v jiné části sešitu. V následujícím příkladu uživatel zadal abc, který není přijatelná hodnota v buňce.

Příklad zprávy o neplatném zadání

Když uživatelé vyberou tuto buňku, zobrazí se zpráva při zadávání

Kdy je ověření dat užitečné?

Ověření dat je velmi užitečné v případě, kdy chcete sešit sdílet s ostatními a chcete, aby data zadávaná do byla přesná a konzistentní. Mimo jiné můžete použít ověřování dat. tyto věci:

 • Omezení položek na předdefinované položky v seznamu– například můžete omezit na oddělení výběru uživatele na účetní mzdy, HR pojmenování několik.

 • Omezení čísel mimo definovaný rozsah– například můžete určit maximální procento vstup pro zaměstnance roční hodnota zvýšení Pojďme přivítejte 3 %, nebo povolit pouze celé číslo od 1 do 100.

 • Omezení kalendářních dat mimo určité časové rozmezí– například v čase zaměstnance vypnout žádost, můžete zabránit někdo výběrem data před dnešním datem.

 • Omezení času mimo určité časové rozmezí– například určením schůzky plánování mezi 8:00:00 do 17:00.

 • Omezení počtu textových znaků– například omezit povoleného textu v buňce na 10 znaků.

 • Ověření dat na základě vzorců nebo hodnot v jiných buňkách– například ověření dat můžete nastavit maximální limit provizí a odměn podle hodnoty celkové očekávané mzdový. Pokud uživatelé zadat větší než mezní velikost, zobrazí chybová zpráva.

Zadávání ověření dat a chybové zprávy

Můžete zobrazit zprávu vstupní, když uživatel vybere buňku. Zprávy při zadávání se nejčastěji používají nabízet uživatelé pokyny, zadejte data, která chcete zadaná v buňce. Zprávy se zobrazí v buňce. Tato zpráva můžete přesunout, pokud chcete a zůstane viditelné, dokud přesunout do jiné buňky nebo stiskněte klávesu Esc.

Při zadávání zprávy zobrazení pro buňku

Nastavte si vaše zpráva při zadávání v druhé kartě ověření dat.

Zpráva při zadávání nastavení v dialogovém okně ověření dat

Jakmile vaši uživatelé získat slouží k zadávání zprávu, můžete zrušit zaškrtnutí políčka možnost Zobrazit zprávu po výběru buňky.

Můžete taky zobrazit Chybové hlášení , která se zobrazí až poté, co uživatelé zadají neplatné údaje.

Zpráva upozornění označené zadání neplatných dat.

Je možné vybírat ze tří typů chybových hlášení:

Ikona

Type (Typ)

Použití

Ikona Zastavit

Zastavit

Zabránit uživatelům v zadávání neplatných dat v buňce.

Ukončení upozornění má dvě možnosti: opakování nebo zrušení.

Ikona Upozornění

Varování

Data zadaná je neplatný, bez brání zadáním upozorněte uživatele.

Když se zobrazí výstražná zpráva upozornění , uživatelé můžete klikněte na tlačítko Ano potvrďte neplatné položce, Ne úpravy neplatné položky, nebo vyberte Zrušit odebrat neplatné položce.

Ikona Informace

Informace

Data zadaná je neplatný, bez brání zadáním informujte uživatele. Tento typ chybové hlášení je většina flexibilní.

Když se zobrazí výstražná zpráva informace , můžete klikněte OK potvrďte neplatná hodnota nebo vyberte Zrušit a odmítne.

Tipy pro práci s ověřením dat

Používání ověření dat v Excelu vám mohou usnadnit následující tipy a triky.

Poznámka: Pokud chcete použít ověření dat se sešity v Excel Services nebo Excel Web App musíte nejprve vytvořit ověření dat v desktopové verzi aplikace Excel.

 • Šířka rozevíracího seznamu je určený podle šířky buňky, který má ověření dat. Možná budete muset přizpůsobit šířku danou buňku zabránění zkrácení šířky platných položek, které jsou širší než z rozevíracího seznamu.

 • Pokud chcete zamknout list nebo sešit, ochranu po dokončení zadávání žádné nastavení ověření. Ujistěte se, před uzamknutím listu odemknout všechny ověřené buňky. V opačném uživatelé nebude moct zadejte všechna data v buňkách. V tématu Ochrana listu.

 • Pokud chcete sešit sdílet, až po dokončení zadávání nastavení ověřování a ochranu dat ji sdílejte. Při sdílení sešitu, nebudete moci měnit nastavení ověření Pokud přestat sdílet.

 • Ověření dat lze použít u buněk, ve kterých jsou data již zadána. Aplikace Excel však automaticky nezobrazí upozornění, že tyto buňky obsahují neplatná data. V takovém případě můžete dát aplikaci Excel pokyn, aby neplatná data v listu zvýraznila jejich zakroužkováním. Po identifikaci neplatných dat můžete zakroužkování opět skrýt. Pokud neplatné zadání opravíte, zakroužkování zmizí automaticky.

  Kruh označuje zadání neplatných dat.

  Pokud chcete použít kroužků, vyberte buňky, které chcete vyhodnocení a přejděte na Data > Datové nástroje > Ověření dat > Zakroužkovat neplatná Data.

  Zakroužkovat na pásu karet
 • Chcete-li rychle odebrat ověření dat pro buňku, vyberte ho a potom přejděte k části Data > Datové nástroje > Ověření dat > Nastavení > Vymazat vše.

 • Chcete-li v listu nalézt buňky s nastaveným ověřením dat, klikněte ve skupině Úpravy na kartě Domů na tlačítko Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Ověření dat. Po nalezení buněk s nastaveným ověřením dat můžete nastavení ověření změnit, zkopírovat nebo odebrat.

 • Při vytváření rozevírací seznam, můžete pomocí příkazu Definovat název (pásu karet aplikace Excel, skupina Definované názvy ) definovat název pro oblast obsahující seznam. Po vytvoření seznamu na jiném listu, můžete skrýt list, který obsahuje příslušný seznam a potom ochranu sešitu heslem, aby uživatelé nebudou mít přístup k seznamu.

 • Pokud změníte nastavení ověření pro určitou buňku, můžete tyto změny automaticky použít u všech ostatních buněk se stejným nastavením. Provedete to tak, že na kartě Nastavení zaškrtnete Použít tyto změny u všech ostatních buněk se stejným nastavením.

 • Pokud ověření dat nefunguje, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

  • Uživatelé nebudou data nekopírují ani nevyplňují – ověření dat slouží k zobrazení zprávy a zabránění neplatným pouze v případě, že uživatelé zadají data přímo do buňky. Pokud data zkopírován nebo vyplní, zprávy se nezobrazí. Chcete-li zabránit uživatelům v kopírování a vyplňování dat a to jednoduchým přetahováním buněk, přejděte na soubor > Možnosti > Upřesnit > Možnosti úprav > zrušte zaškrtnutí políčka Povolit operace přetažení úchytem a přetažení a přetažení buňky zaškrtněte políčko a potom zamknout list.

  • Je vypnuté Ruční přepočítávání – Pokud je zapnutá ručního přepočtu, nevypočítané buňky můžete zabránit dat ověřuje správně. Ruční přepočet vypnout, přejděte na pásu karet aplikace Excel > Skupina Výpočet > Možnosti výpočtů > klikněte na Automatické.

  • Vzorce neobsahují chyby – zkontrolujte, že v ověřované buňkách vzorce nezpůsobí chyby, jako #REF! nebo #DIV/0!. Ověření dat jsou ignorovány dokud neopravíte chyby do schránky.

  • Buňky, které odkazují vzorce, jsou správné : Pokud se odkazovaná buňka změní tak, aby vzorec v ověřované buňce vypočítá neplatný výsledek, zpráva funkce ověření pro danou buňku nezobrazí.

  • Tabulka Excel může být propojena s webem služby SharePoint – ověření dat nemůžete přidat k Excelové tabulce, která je propojena s webem služby SharePoint. Přidání funkce ověření dat, zrušte tak propojení tabulka aplikace Excel nebo převedení Excelové tabulky na oblast.

  • Je možné právě zadáváte data – příkaz ověření dat není k dispozici při zadávání dat do buňky. Dokončete zadání dat stiskněte klávesu F3 ukončíte.

  • List může chráněné nebo sdílené – Pokud sešit je zamknutý nebo sdílený, nelze měnit nastavení ověření dat. Budete muset zrušení nebo nejdřív Odemknout sešit.

Jak aktualizovat nebo odebrat ověření dat v sešitu zděděných

Pokud dědit sešit s ověřením dat můžete změnit nebo odebrat, pokud se po zamknutí listu. Pokud je chráněn pomocí hesla, že si nejste jisti, můžete se pokuste u vlastníka předchozí odemkněte list, jak umožňují Excel nijak obnovit neznámou nebo ztraceny hesla. Můžete taky zkopírovat data do jiného listu a odebrání ověření dat.

Pokud se při pokusu o zadání nebo změnu dat v buňce zobrazí výstraha ověření dat, a nejste si jisti tím, co můžete zadat, obraťte se na vlastníka sešitu.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Použití ověření dat do buněk

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×