Další funkce scénáře pro Office 365 PowerShell

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí těchto scénářích prostředí PowerShell nastavení ve Skypu pro firmy Online zásady a Správa kolekce webů Sharepointu Online.

Nastavení Skypu pro firmy Online zásad

Skype pro firmy Online zásady globálního nastavení řízení a příkladů nastavení Office 365, které lze nakonfigurovat pouze pomocí prostředí PowerShell.

Pokud vaše organizace pravidelně vyzývá externí uživatelé ke schůzce (nazývané také konferencí), můžete změnit schůzku nastavení konfigurace uživatelé mimo vaši organizaci (anonymním uživatelům) připojení ke konferenci relace.

Chcete-li začít, budete muset připojit ke Skypu pro firmy Online s název účtu a heslo nebo vícefaktorového ověřování (MFA). Pokyny najdete v tématu připojení k Online Skypu pro firmy.

Následující příkaz aktualizuje Skypu pro firmy Online zásad Povolit uživatelům mimo vaši organizaci ke relací konference vaší organizace:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Následující příkaz aktualizuje Skypu pro firmy Online zásad ODEPŘÍT uživatelům mimo vaši organizaci připojení k relací konference vaší organizace:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Online Skype pro firmy poskytuje funkce pořizovat záznam přenosu obsahu schůzky, abyste mohli uložené pro budoucí použití nebo sdílet s uživateli, kteří not účasti na schůzce. Můžete nakonfigurovat Skypu pro firmy Online zásad pro povolení nebo zákaz všem uživatelům z vaší organizace nahrát schůzky Skypu pro firmy. Ve výchozím nastavení jsou uživatelům udělit možnost záznamu schůzky.

Tento příkaz umožňuje účastníkům záznam Skypu pro firmy Online schůzky:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Tento příkaz ZAKAZUJE možnost účastníků záznam Skypu pro firmy Online schůzky:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Je důležité zvážit, kdo může být prezentující během ve Skypu pro firmy Online schůzky. Umožňuje účastníkům sdílet jejich obsah usnadňuje spolupráci během ní data. V tomto scénáři můžete nakonfigurovat Skypu pro firmy Online zásad všem uživatelům z vaší organizace označené jako prezentující při připojování ke schůzce.

Tento příkaz označí jako prezentující všichni účastníci:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Tento příkaz označí jako prezentující pouze účastníci organizace:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Automatické určení účastníků jako prezentující ZAKÁŽE tento příkaz:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Odstranit kolekci webů SharePoint Online a všech jeho podřízených webech

V Centru pro správu Office 365 při odstranění kolekce webů Sharepointu Online se přesune do SharePoint koše kolekce webů kde bude platit a obnovit je může další 30 dní. Pokud chcete trvale odstranit kolekci webů SharePoint Online a všech podřízených bez použití odpadkového koše, budete muset pomocí Powershellu. Tento scénář se dozvíte, jak okamžitě a trvale odstranit kolekci webů Sharepointu Online.

Chcete-li začít musí připojení k Sharepointu Online. Pokyny najdete v článku připojení k Sharepointu Online pro PowerShell .

Okamžitě a trvale odstranit kolekci webů, zadejte adresu URL kolekce webů mezi dvojité uvozovky, text pokyny k odebrání a < a > znaky.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Spusťte výsledné blokem příkazy příkazovém řádku prostředí SharePoint Online Management Shell.

Vytvoření kolekce webů služby SharePoint

Prostředí PowerShell můžete rychle vytvořit kolekce webů v Sharepointu Online. Můžete taky přiřadit oprávnění k uživatelským účtům přes výchozí skupiny Sharepointu vytvořené pro kolekci webů Sharepointu Online, takže celého procesu jednoduché a efektivně.

V tomto scénáři vytvoříte jednoho webu s jeden definovaný vlastníkem. Potom hromadné přidáte víc webů služby SharePoint pomocí souboru CSV. Nakonec můžete přidejte hromadně oprávnění k webu služby SharePoint.

Pokud chcete vytvořit novou kolekci webů pomocí minimální požadované hodnoty, zadejte adresu URL kolekce webů, univerzální hlavní název (UPN) vlastníka a kvóty úložiště a potom spusťte výsledné příkazy:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Vytvoření jednoho novou kolekci webů s další vlastnosti, vyplňte proměnných a spusťte výsledné příkazy.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Pokud budete muset vytvořit víc kolekcí webů, můžete automatizovat jejich vytváření pomocí souboru CSV s následující pole:

  • Jména, adresy URL, vlastníka, StorageQuota, ResourceQuota, šablony

Po dokončení souboru CSV zadejte cestu a název souboru CSV a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Ve výchozím nastavení dostane každý web vytvořený ze standardní šablony, třeba takové, jaké pro týmový web (STS #0), přiřazené oprávnění pomocí tří skupin služby SharePoint: vlastníci (Úplné řízení), členové (přispívat) a návštěvníci (pouze zobrazení). Pokud chcete přiřadit oprávnění pro přístup ke kolekci webů SharePoint Online uživatelského účtu, můžete ho přidat do skupiny služby SharePoint s přijatelnou úroveň přístupu.

Pokud chcete uživateli udělit oprávnění účtu pro kolekci webů Sharepointu Online, zadejte adresu URL webu, na název skupiny Sharepointu a Přípony účet a spusťte výsledné příkazy.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Bulk-add uživatelských účtů oprávnění k kolekce webů Sharepointu Online, provádějí souboru CSV s následující pole:

  • AccountUPN SiteURL, název skupiny,

Po dokončení souboru CSV zadejte cestu a název souboru CSV a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Související témata

Prostředí PowerShell pro správce Office 365
scénáře Office 365 Powershellu
nastavení scénáře pro Office 365 PowerShell
scénáře správy uživatelů pro Office 365 PowerShell
Vytváření sestav scénáře pro Office 365 PowerShell
materiály od komunity Office 365 Powershellu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×