Důvěryhodné dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 7. 2015

Co chcete udělat?

Vytváření důvěryhodných dokumentů

Určování důvěryhodných dokumentů v síti

Zobrazení nebo změny nastavení funkce Důvěryhodné dokumenty v Centru zabezpečení

Vysvětlení nastavení funkce Důvěryhodné dokumenty

Co jsou důvěryhodné dokumenty?

Vytváření důvěryhodných dokumentů

Při otevírání nového souboru s aktivním obsahem (datová připojení, makra atd.) se zobrazí panel zpráv, protože aktivní obsah může obsahovat viry a další rizika zabezpečení, jež mohou poškodit váš počítač nebo síť vaší organizace. Pokud však důvěřujete zdroji souboru nebo víte, že je daný aktivní obsah bezpečný (makro je například podepsáno důvěryhodným vydavatelem), můžete aktivní obsah souboru povolit. Tím označíte dokument jako důvěryhodný. Při opětovném otevření souboru se panel zpráv nezobrazí. Pomocí následujících pokynů můžete soubor označit jako důvěryhodný dokument.

Na následujícím obrázku je příklad panelu zpráv pro soubor s makry.

Panel zpráv s výstrahou zabezpečení týkající se maker

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. V části Upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Povolit obsah.

  Oblast Upozornění zabezpečení, Vždy povolit

 4. Zobrazí se dvě možnosti: Povolit veškerý obsah a Upřesnit možnosti.

  • Povolit veškerý obsah:     Umožňuje označit soubor jako důvěryhodný dokument a povolit tak spouštění aktivního obsahu.

  • Upřesnit možnosti:     Umožňuje vybrat typ spouštěného aktivního obsahu v této relaci. Tím bude obsah povolen pouze jednorázově. Při opětovném otevření souboru se zobrazí panel zpráv.

Poznámka: Pokud víte, že obsah pochází z důvěryhodného zdroje, můžete na panelu zpráv kliknout na možnost Povolit obsah. Soubor bude označen jako důvěryhodný dokument a nebude znovu otevírán s panelem zpráv. Další informace o důvěryhodných dokumentech si můžete přečíst v závěrečném oddílu.

Některé soubory nelze označit jako důvěryhodné dokumenty

Existují situace, kdy soubor nelze označit jako důvěryhodný dokument. Při pokusu o otevření souboru byl například zakázán jeden nebo několik typů aktivního obsahu. Aktivní obsah může být zakázán v těchto případech:

 • Správce systému nastavil zásady zabezpečení tak, aby v organizaci zakazovaly určitý typ aktivního obsahu (například pomocí nastavení Zakázat všechna makra bez oznámení). Při otevření souboru s makry a datovými připojeními pak nemůže být daný soubor důvěryhodný, protože makra jsou při jeho otevření zakázána.

 • Změnili jste nastavení Centra zabezpečení pro jeden nebo více typů aktivního obsahu.

Chcete-li zobrazit nastavení zabezpečení, klikněte na kartu Soubor. Klikněte na položku Možnosti. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení. Další informace najdete v článku Zobrazení možností a nastavení v Centru zabezpečení.

Další důvody, proč soubory nelze označit jako důvěryhodné dokumenty

 • Soubor byl otevřen z nebezpečného umístění, jako je složka dočasných souborů Internetu nebo složka Temp.

 • Správce systému tuto funkci pro síťová umístění nebo pro všechna umístění vypnul.

 • Soubor, který chcete označit jako důvěryhodný, je šablona, například soubor s příponou .dot, .dotx nebo .</legacyBold>dotm.

U těchto souborů povolte aktivní obsah pro danou relaci kliknutím na možnost Povolit veškerý obsah. Tím bude obsah povolen pouze jednorázově. Při opětovném otevření souboru se zobrazí panel zpráv.

Na následujícím obrázku je příklad oblasti Upozornění zabezpečení, když soubor není důvěryhodný.

Oblast Upozornění zabezpečení, když soubor není důvěryhodný

Začátek stránky

Určování důvěryhodných dokumentů v síti

Je důležité, abyste při určování důvěryhodnosti dokumentů v síti byli opatrní, protože jiné osoby mohou se síťovými soubory manipulovat a jejich aktivní obsah změnit. Chcete-li snížit potenciální bezpečnostní riziko, důvěřujte pouze souborům v síťovém umístění s řízením přístupu nebo vytvořeným správcem systému.

Při pokusu o nastavení důvěryhodnosti pro soubor ze síťového umístění se zobrazí dialogové okno Upozornění zabezpečení. V tomto dialogovém okně můžete kliknout na možnost Tuto zprávu již příště nezobrazovat, čímž zajistíte, že se toto dialogové okno již znovu nezobrazí. Kromě toho můžete kliknutím na tlačítko Ne v dialogovém okně Upozornění zabezpečení tuto funkci vypnout.

Vypnutí funkce Důvěryhodné dokumenty pro síťová umístění

Funkci Důvěryhodné dokumenty lze pro síťová umístění vypnout pomocí nastavení v Centru zabezpečení.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. Klikněte na položku Důvěryhodné dokumenty.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit, aby byly dokumenty v síti důvěryhodné.

Oblast Důvěryhodné dokumenty v Centru zabezpečení

Začátek stránky

Zobrazení nebo změny nastavení funkce Důvěryhodné dokumenty v Centru zabezpečení

Centrum zabezpečení umožňuje zobrazit nebo změnit nastavení funkce Důvěryhodné dokumenty. Provedení změny povolí nebo zakáže možnost vytvářet důvěryhodné dokumenty, jež chrání počítač a síť organizace před možným škodlivým kódem v aktivním obsahu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. Klikněte na položku Důvěryhodné dokumenty.

 5. Vyberte požadované nastavení pro důvěryhodné dokumenty.

Začátek stránky

Vysvětlení nastavení funkce Důvěryhodné dokumenty

 • Povolit, aby byly dokumenty v síti důvěryhodné:     Pro soubory v síťových umístěních se dialogové okno Upozornění zabezpečení dál nebude zobrazovat.

 • Zakázat důvěryhodné dokumenty:     Dialogové okno Upozornění zabezpečení se bude zobrazovat při každém otevření souborů.

 • Zneplatnit (zneplatnění všech důvěryhodných dokumentů tak, aby již nebyly důvěryhodné):     Kliknutím na tlačítko Zneplatnit odstraníte seznam důvěryhodných dokumentů, které byly dříve důvěryhodné. Pro dokumenty, kterým jste dříve důvěřovali, se bude opět zobrazovat panel zpráv.

Začátek stránky

Co jsou důvěryhodné dokumenty?

Důvěryhodné dokumenty jsou soubory, jež mají aktivní obsah (makra, ovládací prvky ActiveX, datová připojení a další) a jsou po povolení svého aktivního obsahu otevírány bez zobrazení panelu zpráv. Při otevření důvěryhodného dokumentu se nezobrazí žádná výzva, a to ani v případě přidání nového aktivního obsahu nebo provedení změn ve stávajícím aktivním obsahu. Výzva se však zobrazí, pokud byl daný soubor od posledního určení důvěryhodnosti přesunut. Dokument se poté, co je označen jako důvěryhodný, neotevírá v chráněném zobrazení. Proto byste měli dokumenty označovat jako důvěryhodné pouze v případě, že důvěřujete zdroji daného souboru.

Poznámka: Pokud se soubor, který nemá aktivní obsah, otevře v chráněném zobrazení a povolíte úpravy, je soubor označen jako důvěryhodný a nadále se nebude otevírat v chráněném zobrazení. Pokud však soubor má aktivní obsah, bude se pro zakázaný aktivní obsah zobrazovat panel zpráv, dokud daný obsah nepovolíte. Aktivní obsah nebude povolen automaticky po ukončení chráněného zobrazení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×