Cyklus používání šablony formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek se týká návrháři šablon formulářů, kteří mají nejvyšší úrovně Principy procesu návrhu formuláře v aplikaci Microsoft Office InfoPath. Popisuje různé fáze vytváření a nasazení šablony formuláře a obsahuje odkazy na další informace o klíčových úkolů. Během experimentovat a pracovat tak, aby vám nejlépe vyhovuje následující doporučené procesu návrhu může šetří čas a námahu dlouhodobě.

V tomto článku

Fáze 1: plánování

Fáze 2: návrh

Fáze 3: nasazení

Fáze 4: udržovat

Fáze 5: archivace

Fáze 1: plánování

Kolik času stráveného plánování závisí na složitosti šablony formuláře vaše role ve vaší organizaci a o procesech a požadavky ve vaší organizaci.

Pokud šablonu formuláře se použijí jen členů vašeho týmu, může být velmi neformální fázi plánování. Pokud složitější šablonu formuláře se fázi plánování pravděpodobně bude formální a souvisejících obrázku a budete muset poraďte s mnoha zúčastněnými stranami. Například pokud se šablona formuláře být jedné části větší, celopodnikové firmy systémem, třeba výdajů vykazování nebo enterprise systém plánování zdrojů, pak je nejspíš potřeba vytvořit formální plánování dokumentů, jako jsou funkční specifikace.

V obou případech před spuštěním návrhem šablony formuláře, je třeba zvážit následující:

 • Uživatelské cíle    Co potřebují uživatelé provádění k šabloně formuláře? K čemu scénáře potřebujete podporuje? Jak se měřit úspěšnost ve vašich uživatelů cílů?

 • Důležité informace o kompatibilitě    Šablona formuláře musím být přístupné pro uživatele mimo vaši organizaci teď nebo v budoucnu? Například článku šablony formuláře k dispozici na vaší organizaci externí web pro zákazníky, kteří nemají na svém počítači nainstalovanou aplikaci InfoPath Pokud ano, můžete navrhovat Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem místo do šablony standardní InfoPath formuláře. Někteří uživatelé ve vaší organizaci nemusíte mít možnost vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath 2003? Pokud ano, můžete navrhnout šablonu formuláře zpětně kompatibilní. Chcete uživatelům povolit moct vyplňovat době, kdy je mimo kancelář nebo jinak offline? Pokud ano, můžete přidat funkce na šablonu formuláře, který vám umožní pracovat prakticky v Offline režim.

 • Existující uživatelské formuláře    Momentálně používáte dokumenty Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel sešitů ke shromáždit data od uživatele? Pokud ano, můžete snadno převedete tyto soubory do šablony formuláře aplikace InfoPath. Máte existujících šablon formulářů aplikace InfoPath 2003? Pokud ano, budete chtít tyto šablony formulářů být zpětně kompatibilní s prohlížečem nebo chcete upgradovat na formát Office InfoPath 2007 ?

 • Požadavky na integraci    K čemu produktů a technologií budou fungovat šablony formuláře s? Například možná budete muset data uložit do šablony formuláře do databáze Microsoft SQL Server nebo můžete se rozhodnout založit návrh šablony formuláře na webové služby tak, aby mohli odesílat dat do databáze, která není podporována přímo v aplikaci InfoPath.

 • Požadavky na uživatelské rozhraní    Potřebujete řídit zásadami značky společnosti? Co budete chtít šablony formulářů na vypadají? Jaké typy ovládacích prvků použijete a jak je uspořádáte?

 • Požadavky na obrázku    Budou šablony formuláře část větší obchodních procesů, například proces schvalování vyúčtování výdajů? Pokud ano, jaký druh zobrazení potřebujete, a jak budete implementovat pravidla, které určují způsob, jak data prochází organizace a jejich zpracování různých osob a systémy pro firmy? Budete využívat funkcí pracovních postupů v jiných programech, jako je Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Šablona formuláře vyžaduje spravovaný kód nebo skript? Pokud ano, bude používat podnikových vývojáři nebo se to fungovalo zadána mimo podnik?

 • Požadavky na ukládání dat    Co chcete udělat s daty v uživatelské formuláře? Například pokud uživatelé mají mít možnost rychle přepínat odeslání dat formuláře a nemusíte ho znovu použít data, pak můžete používat k ukládání dat e-mailové zprávy. Pokud uživatelé potřebují mít přístup k a sdílení dat formuláře, budete chtít ukládání kolekcí související formulářů aplikace InfoPath v knihovnách na serveru se službou Microsoft Windows SharePoint Services. Uživatelé potřebují pro přístup k datům formuláře v jiných aplikacích business nebo systémy, třeba vyúčtování výdajů nebo účetní aplikace, budete chtít data uložit podnikové databáze. To je často provést připojením šablony formuláře do webové služby, který slouží jako zprostředkovatel mezi šabloně formuláře a systémem databáze nebo business.

 • Požadavky na zabezpečení    Jaký druh výzvy zabezpečení a chyb můžete obličej? Šablona formuláře musím nainstalovaný v počítačích uživatelů nebo můžou vaši uživatelé dostali ze zdroje sítě? Chcete uživatelům digitálně podepsat jejich formuláře nebo určité sady dat ve formulářích? Se připojí na šablonu formuláře přímo do databáze nebo budete používat datových připojení souborů v knihovnách datových připojení, které jsou obvykle spravuje správce?

 • Testování požadavky    K čemu proces použijete k testování vzhled a chování šablony formuláře? Je potřeba vytvořit formální testovací plán?

 • Požadavky na nasazení:    Jak budete sdílet šablony formuláře s ostatními? Kde bude publikování šablony formuláře? Pokud chcete publikovat na server s InfoPath Forms Services, chcete publikovat do knihovny nebo jako webu Typ obsahu ? Jak upozorníte uživatele o dostupnosti šablony formuláře Co je plánu pro nové verze šablon formulářů s uvolnění?

 • Požadavky na údržbu:    Chcete archivovat šablon formulářů a formulářů pro uživatele? Jak dlouho potřebujete zachovat data? Jaké druhy zásad uchovávání informací archivace a data jsou vyžadovány vaše organizace?

Začátek stránky

Fáze 2: návrh

Po dokončení fázi plánování, můžete začít procesu návrhu. Je vhodné podle pořadí úkolů uvedených pod ním při návrhu šablony formuláře. Však se může lišit od pořadí podle potřeby. Chcete například definovat ověření dat, podmíněné formátování a pravidla pro ovládací prvky v průběhu přidávání těchto ovládacích prvků do šablony formuláře místo ale když ho uděláte později v procesu návrhu.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

Krok 2: Vytvoření nebo zadat na hlavní zdroj dat

Krok 3: Definují rozložení

Krok 4: Přidání ovládacích prvků

Krok 5: Přidání datových připojení

Krok 6: Přidání funkce ověření dat, pravidla a dalších funkcí obchodní logiky

Krok 7: Vytvoření vlastního zobrazení

Krok 8: Povolit odesílání chování

Krok 9: Povolte funkce zabezpečení

10 krok: Testování vzhled a chování

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

Když vytvoříte šablony formuláře, budete muset importovat existující formulář, například dokumentu aplikace Word nebo sešit aplikace Excel do aplikace InfoPath nebo nastavení kompatibility pro šablonu formuláře tak, aby výsledné formuláře lze vyplnit v aplikaci InfoPath 2003 nebo ve webovém prohlížeči. Většina tyto možnosti jsou k dispozici v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře. Například pokud budete chtít navrhnout šablonu formuláře, který můžete otevřít a vyplnit v aplikaci Microsoft Office InfoPath nebo v prohlížeči, můžete vybrat zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře.

Další informace o proces vytvoření šablony formuláře v následujících zdrojích.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do aplikace InfoPath Forms Services

Informace o technologii serveru, která umožňuje vytvořit šablonu formuláře, který můžete otevřít a vyplnit v prohlížeči.

Úvod do šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Základní informace o šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem, které mohou být otevřený nebo vyplnit v aplikaci InfoPath v prohlížeči nebo na mobilním zařízení. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem může být užitečné pro použití v prohlížeči při publikování na serveru InfoPath Forms Services, vy nebo správce farmy serveru.

Zadání nastavení kompatibility pro šablonu formuláře

Zvolte nastavení kompatibility pro šablonu formuláře nebo změnit existující nastavení kompatibility. Tohle nastavení určuje, které funkce aplikace InfoPath a ovládací prvky jsou k dispozici pro vás, když návrh šablony formuláře. Například pokud zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem v podokně úloh Navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath skryje nebo zakáže ovládací prvky a funkce, které nefunguje v šablon formulářů s podporou prohlížeče.

Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Vytvoření šablony formuláře z existující sešit v aplikaci Microsoft Excel.

Převedení dokumentu aplikace Word na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Vytvoření šablony formuláře z existujícího dokumentu aplikace Microsoft Office Word.

Krok 2: Vytvoření nebo zadat na hlavní zdroj dat

Všechny šablony formuláře založené na zdroj dat, která jsou uložená data shromážděná ve formuláři. Tento zdroj dat může být podnikové databáze, webové služby nebo existujícího souboru XML, který se používá v celé organizaci k sjednocení dat, jako je třeba soubor Schéma XML (.xsd). Pokud nemáte existujícího zdroje dat, můžete nechat vytvořit za vás při přidávání ovládacích prvků do šablony formuláře aplikace InfoPath.

Zobrazení formátovanými jako zdroje dat pro šablonu formuláře v podokně úloh Zdroj dat:

Část podokna úloh Zdroj dat

Při prvním vytvoření šablony formuláře, musíte rozhodnout, který z následujících postupů můžete:

 • Vytvoření zdroje dat, aby aplikace InfoPath    Pokud vytvoříte prázdné šablony formuláře aplikace InfoPath vytvoří zdroje dat v průběhu přidávání ovládacích prvků do šablony formuláře. To může být užitečné, když jste návrhem šablony formuláře, který bude sloužit neformálně členy malé týmu, pokud nemáte přístup do existujícího zdroje dat ve vaší organizaci nebo pokud nemusíte obsahují data, která shromažďujete mimo formulář. To může být také užitečné, když sdílíte formuláře v knihovně Sharepointu nebo v e-mailové zprávy Microsoft Office Outlook 2007 a chcete zobrazit informace z formuláře do sloupce v knihovně nebo ve složce Formuláře aplikace InfoPath místo ukládání do databáze nebo jiných externí umístění.

 • Použití existujícího zdroje dat    Pokud založit návrh šablony formuláře na existujícího zdroje dat, třeba z databáze nebo webové služby InfoPath vytvoří hlavní Datové připojení k tomuto zdroji dat. Může být jenom jedna datového připojení v šabloně formuláře. Později v procesu návrhu můžete vytváření datových připojení ke zdrojům dat sekundární sekundárním s externími daty nebo odeslání dat formuláře do více než jeden zdroj dat. Další informace o sekundární zdroje dat najdete v tématu "krok 5: Přidání datová připojení" dál v tomto článku.

Další informace, které vám pomůže určit, jaký typ zdroje dat použít a kdy bychom přidat další datová připojení do šablony formuláře v následujících zdrojích.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do zdrojů dat

Informace o zdrojích dat, které aplikace InfoPath můžete spolupracovat s a jak jsou zobrazena v podokně úloh Zdroj dat.

Úvod k datovým připojením

Informace o datových připojení, které jsou dynamické propojení mezi formuláři a zdroje dat, který ukládá nebo poskytuje data pro formulář.

Návrh šablony formuláře pomocí nastavení v knihovně datových připojení

Návrh šablony formuláře na běžné soubor datového připojení, který je uložený v knihovně datových připojení na webu Office SharePoint Server 2007 založte. Tento soubor obsahuje informace o připojení ke zdroji dat, například databáze aplikace Access, tabulce nebo textový soubor.

Krok 3: Definují rozložení

Většina šablon formulářů obsahuje alespoň jeden tabulky rozložení, která je rámec pro uspořádání obsahu formuláře, včetně ovládacích prvků, oddílů formuláře, loga a dalších typů obrázků.

Tabulky předem připravené rozložení můžete najít v podokně úloh rozložení:

Část podokna úloh Rozložení

Další informace o možnostech vizuální návrhu pro šablonu formuláře v následujících zdrojích.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do rozložení šablony formuláře

Informace o tabulkách rozložení, které pomáhají při zarovnání prvků v šabloně formuláře a ovládací prvky, které se používají pro účely rozložení.

Použití barevného schématu

Informace o automatickém použití odpovídajících barev na určité položky v šabloně formuláře.

Vložení a umístění obrázku

Zjistěte, jak vložit obrázek, například loga společnosti nebo grafiky nadpisu, do šablony formuláře.

Krok 4: Přidání ovládacích prvků

Ovládací prvky umožňují uživatelům zadat a vybrat data v šabloně formuláře. Můžete taky používají k zobrazení dat z existujícího zdroje dat, jako jsou databáze nebo webové služby. Po vytvoření rozložení šablony formuláře, můžete vložit všechny ovládací prvky, které potřebujete do šablony formuláře. Podokno úloh ovládací prvky poskytuje přístup ke všem ovládacích prvků, které jsou k dispozici v aplikaci InfoPath, včetně vlastních ovládacích prvků, které jste přidali do podokna úloh Ovládací prvky ActiveX ATP částech šablony.

Část podokna úloh Ovládací prvky

Ovládací prvek můžete přidat do šablony formuláře tak, že kliknete na jeho název v seznamu ovládací prvky nebo přetažením z podokna úloh do pracovního prostoru šablony formuláře. V závislosti na typu ovládacího prvku, který je přidat do šablony formuláře do textového pole zadejte text, zobrazení dat v opakující se prvky, vybírat přepínačů a zaškrtněte políčka budou mít uživatelé vyplňovat formuláře vybírat položky ze seznamů a klikněte na příkaz tlačítka provádět příkazy. Data, která uživatel zadá do ovládacího prvku je uložený ve zdroji dat formuláře.

Další informace o používání ovládacích prvků v aplikaci InfoPath v následujících zdrojích.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod k ovládacím prvkům

Další informace o různých typech ovládacích prvků, které jsou k dispozici v aplikaci InfoPath.

Návrh části šablony pro opakované použití ve více šablonách formulářů

Zjistěte, jak můžete vkládat a aktualizovat částech šablony. Části šablony můžete dosáhnout sjednotit návrh kolekce šablon formulářů. Můžete například vytvořit části šablony pro oddíly podpisů. Kromě opakované použití ovládacích prvků a rozložení, můžete znovu použít pravidla podmíněného formátování a ověření dat.

Krok 5: Přidání datových připojení

Všechny šablony formuláře mít primární zdroj dat, která je uvedená jako hlavní zdroj dat. Pokud návrh šablony formuláře založené na zdroji externích dat, třeba z databáze nebo webové služby InfoPath vytvoří hlavního zdroje dat založené na této externího zdroje dat. Můžete taky návrhu prázdné šablony formuláře aplikace InfoPath vytvoří hlavní zdroj dat v průběhu přidávání ovládacích prvků do šablony formuláře.

Při návrhu šablony formuláře, můžete také přidat datová připojení k jedné nebo více sekundární zdroje dat. Sekundární zdroj dat je datový soubor XML, databáze nebo webová služba používá formuláře pro položky v seznamu nebo skriptu akce. Umožňuje k naplnění seznamu polí a ovládacích prvků s daty pro šablonu formuláře, jako jsou data, která jsou uložená v databázi SQL serveru nebo seznamu služby SharePoint. Můžete také přidat datová připojení ke zdrojům dat sekundární když potřebujete uživatelům odeslání dat do více než jeden externího zdroje dat.

V následujících zdrojích další podrobnosti o sekundárního datového připojení a co jsou použité v aplikaci InfoPath.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod k datovým připojením

Zjistěte, jaké datového připojení a jak jednu používá načíst a odeslání dat z databáze, webové služby nebo jiným zdrojem dat. Například pokud týmové projekty, najdete na webu služby SharePoint, můžete vytvořit datové připojení k seznamu tak, aby názvů projektů zobrazí uvnitř ovládací prvek seznam ve formuláři.

Přidání datového připojení k seznamu nebo knihovny dokumentů služby SharePoint

Přidání sekundárního datového připojení do šablony formuláře, který můžete načítat data z knihovny nebo seznamu nebo odeslání dat do knihovny na serveru se službou Windows SharePoint Services.

Přidání datového připojení k databázi Microsoft SQL Server

Přidání sekundárního datového připojení k šabloně formuláře, dotazy databáze SQL serveru.

Přidání datového připojení webové služby

Přidání sekundárního datového připojení do šablony formuláře, který můžete dotazu nebo odeslat data webové služby.

Přidání datového připojení pomocí nastavení v knihovně připojení

Přidání sekundárního datového připojení do šablony formuláře pomocí soubor datového připojení uložené v knihovně datových připojení na webu Office SharePoint Server 2007. Tento soubor obsahuje informace o připojení ke zdroji dat, například databáze aplikace Access, tabulce nebo textový soubor.

Použijete hodnoty z webové služby k naplnění seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem

Vyplnění seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem data ze sekundárního datového připojení webové služby.

Použijete hodnoty z databáze SQL serveru k naplnění seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem

Vyplnění seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem data z dotazu datového připojení k databázi Microsoft SQL Server.

Konfigurace sekundárního datového připojení pro použití v režimu offline

Konfigurace šablony formulářů, aby se mohl formuláře založené na šabloně formuláře Mezipaměť data ze sekundárního datového připojení při vyplňování formuláře. To je užitečné, když uživatelé nemají připojení k síti nebo externí zdroj dat pro formulář nejsou k dispozici. V těchto případech zobrazí data uložená v mezipaměti ve formuláři aplikace InfoPath a formuláře nadále fungovaly očekávaným pro uživatele.

Krok 6: Přidání funkce ověření dat, pravidla a dalších funkcí obchodní logiky

Je důležité snížit náklady a zvýšení efektivity ve vaší firmě, pokud je to možné. Funkce obchodní logiky slouží v šabloně formuláře pomáhající při ochraně chyby nákladné zadávání dat a k automatizaci akce ve formuláři uživatele. Při použití funkce aplikace InfoPath například Ověření datPodmíněné formátování a pravidel můžete definovat podmínky a akce, které automaticky provádět úkoly, které jsou založeny na události, jako je třeba otevření nebo zavření formuláře, nebo hodnoty zadané do formuláře Šablona.

Další informace, které ilustrují sady funkcí obchodní logiky v aplikaci InfoPath v následujících zdrojích.

Klikněte na

Co uděláte

Přidání, změna nebo odebrání ověření dat

Automaticky zjišťovat chyby při vyplňování formuláře. Přidání funkce ověření dat k ovládacím prvkům v šabloně formuláře, zajistíte, že data, která shromažďujete byla přesná a konzistentní a že odpovídá standardy, které jsou již pomocí ve vaší společnosti.

Použití podmíněného formátování do šablony formuláře

Skrýt nebo formátovat ovládacího prvku na základě podmínek, které nastanou ve formuláři. Můžete použít podmíněné formátování automaticky tučné, podtržení, kurzíva, přeškrtnutí, Barva písma a barvu pozadí, kterou chcete ovládací prvky. Můžete také podmíněné formátování a zjistit, zda je ovládací prvek viditelný na formuláři při vyplňování někomu, zda je vypnutá, ovládacího prvku nebo povolit uživatelům přidat nebo odebrat některé ovládací prvky, jako jsou volitelné oddíly.

Přidání pravidla

Přidání pravidla, která zobrazí dialogové okno, nastavte hodnotu pole, dotaz nebo odeslat data připojení, přepnutí zobrazení, nebo otevření nebo zavření formuláře v odpovědi na některé události a podmínek, které nastanou ve formuláři.

Přidání vzorce do ovládacího prvku

Zadat vzorce pro výpočet dat, zobrazení konkrétních dat a časů v ovládacím prvku nebo zobrazení hodnot, které uživatel zadá do jednoho ovládacího prvku v jiném ovládacím prvku.

Zobrazení obchodní logiky šablony formuláře

Dialogové okno Inspektor logiky použijte k prohlížení všechny nastavení ověření dat, počítané hodnoty, pravidla a programovacích funkcí přidružených k šabloně formuláře. Pomáhá zabránit časově náročný proces otevření každý ovládací prvek individuálně k Zkontrolujte tato nastavení.

Funkce obchodní logiky v aplikaci InfoPath jsou že všeho, co budete potřebovat pro většinu šablon formulářů. Ale pokud šablony formuláře vyžaduje další funkce, které nejsou dostupné v aplikaci InfoPath, můžete kód k vytvoření vlastních funkcí. Pokud chcete vytvořit skript, můžete k vytváření, úprava a ladění kódu Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) nebo Microsoft JScript Microsoft Script Editor (MSE). Pokud budete chtít napsat spravovaný kód, můžete k vytváření, úprava a ladění kódu jazyka Visual Basic nebo Visual Basic Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA). Kromě toho pokud máte Microsoft Visual Studio 2005, můžete integrovat režim návrhu funkce aplikace InfoPath do vývojové prostředí Visual Studio 2005 stažení a instalaci Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System ve vašem počítači. Můžete pak otevřete Visual Studio 2005, vytvořit projekt šablonu formuláře aplikace InfoPath a návrh šablony formuláře pomocí funkcí režim návrhu. Informace o stažení Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System najdete v tématu portálu pro vývojáře aplikace InfoPath na webu Microsoft Developer Network (MSDN).

Krok 7: Vytvoření vlastního zobrazení

Každá šablona formuláře aplikace InfoPath má výchozí zobrazení, které se zobrazí po prvním otevření formuláře založené na šabloně formuláře uživatelů.

Použití podokna úloh zobrazení navrhnout další zobrazení šablony formuláře:

Část podokna úloh Zobrazení

Při navrhování nového zobrazení můžete obvykle samé rozložení formuláře, do ní přidávat ovládací prvky a přidání funkce ověření dat nebo jiných funkcí.

Vytvořením různá zobrazení šablony formuláře před umožňují uživatelům zobrazit data ve formuláři různými způsoby. Vyhnete se museli navrhovat více šablonách formulářů pro stejný obchodní proces. Například v šabloně formuláře, který se používá pro zpracování pojištění deklarací, můžete vytvořit jednu zobrazení pojistníkům, druhé zobrazení pro pojištění agentů a třetí zobrazení pro likvidátory. Každé z těchto zobrazení je přizpůsobit tak, aby pokryly typ uživatele, kterému je zadávání informací do ní. Taky můžete navrhnout vlastní zobrazení pro tisk, které jsou určeny pouze pro účely tisku formuláře.

Zobrazení by měla být jednoduchý a relativně zřejmé. Ale pokud chcete sdělit zvláštní pokyny pro uživatele, budete muset vytvořit nápovědu do zobrazení. Můžete například vytvořit vlastní zobrazení Nápověda pro šablonu formuláře a tlačítko Přidat do výchozího zobrazení, který uživatelů můžou kliknout, abyste mohli zobrazit nápovědu.

Další informace o zobrazeních v následujících zdrojích.

Klikněte na

Co uděláte

Přidání nebo odstranění zobrazení

Naučte se přidat a spravovat odstranit zobrazení.

Vytvoření zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem pro pouze pro aplikaci InfoPath

Naučte se vytvářet dvou zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem pro dva typy uživatelů. První zobrazení bude pro uživatele, kteří otevřete šablonu formuláře ve webovém prohlížeči. Zobrazení dalších použije výhradně uživatelé, kteří mají aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou. Toto zobrazení pouze pro aplikaci InfoPath nikdy zobrazí se ve webovém prohlížeči. V důsledku toho můžete použít funkce Infopathu, které v tomto zobrazení, které nejsou podporovány v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem, například role uživatelů nebo seznam a podrobnosti ovládací prvky.

Návrh zobrazení optimalizovaného pro tisk

Zjistěte, jak do návrhového zobrazení pro tisk šabloně formuláře a jinými postupy pro vytváření šablon formulářů s ovládáním tisk.

Přidání vlastního textu nápovědy k šabloně formuláře

Naučte se návrhové zobrazení nápovědy k šabloně formuláře a jinými postupy pro zobrazení vlastní text s pokyny pro uživatele.

Krok 8: Povolit odesílání chování

Když navrhujete šablon formulářů sběr dat jako součást větší obchodních procesů, tato data obvykle není, zůstane v formulářů, které uživatelé vyplnit. Místo toho dat formuláře slouží k přesunutí z formuláře do další fáze procesu business – obvykle ke zdroji externích dat, třeba z databáze nebo webové služby. Například zaměstnanec může pomocí aplikace InfoPath můžete vyplnit formulář vyúčtování výdajů a odešlete tohoto formuláře do webové služby, kde můžete zpracování formuláře.

Určení, kam data v šabloně formuláře odeslání zvýšíte přesnost a efektivitu obchodních procesů, protože umožňuje získat větší kontrolu nad tyto procesy. Před uživatelů můžete odesílání dat formuláře, aplikace InfoPath zajistí, že data ve formulářích platí a umožňuje uživatelům neplatná data opravit. Tuto funkci lze zajistit, odeslání pouze platná data na straně zdroje externích dat.

V následujících zdrojích vysvětlují navrhnout šablonu formuláře tak, aby odesílání dat formuláře do umístění podle svého výběru.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do odesílání dat formuláře

Přečtěte si o odesílání dat formuláře na určité místo, třeba z databáze nebo webové služby.

Odeslání dat formuláře do několika umístění

Navrhněte sekundárního datového připojení a pravidla, která odeslání dat formuláře do několika umístění po klepnutí na tlačítko Odeslat ve formuláři.

Krok 9: Povolte funkce zabezpečení

Stávající zásady zabezpečení vaší organizace byste měli použít jako základ pro další volby, díky kterým můžete o zabezpečení šablon formulářů a souvisejících formulářů.

Při vytváření šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem, Všimněte si, že celá řada faktory vliv zabezpečení informací uložených na serverech musí běžet InfoPath Forms Services. Některé řízeným vy a ostatní řízené pomocí svého správce, který je osoba, která nastavuje a správě uživatelských účtů přiřazování oprávnění a pomáhá uživatelům s problémy přístup k síti nebo serveru. Budete muset koordinaci se na správce a nastavit příslušné možnosti pro šablonu formuláře.

V následujících zdrojích vysvětlují návrh šablony formuláře s ohledem na zabezpečení.

Klikněte na

Co uděláte

Otázky bezpečnosti u šablon formulářů a formulářů

Přečtěte si o některé osvědčené postupy pro zabezpečení šablon formulářů a formulářů a důležité údaje související se zabezpečením serveru.

Úrovně zabezpečení formulářů aplikace InfoPath

Další informace o tři úrovně různých zabezpečení formulářů: omezení, doménu a plnými. Úrovně zabezpečení zjistit, zda formulář mají přístup k datům v jiných domény, nebo přístup k souborům a nastavení počítače uživatele.

Nastavte požadované úrovně zabezpečení pro šablonu formuláře

Přepište výchozí nastavení zabezpečení, které vybere InfoPath automaticky na základě funkcí v šabloně formuláře.

Úvod k digitálním podpisům

Informace o digitální podpisy v Infopathu a co byste měli zvážit pro použití v šablon formulářů s podporou prohlížeče. Podepsání formuláře pomáhá ověření uživatele jako ten, kdo vyplňovat formuláře a pomáhá zajistit, že obsah formuláře nezmění.

10 krok: Testování vzhled a chování

Plán testování závisí na složitosti šablony formuláře a na existující zásady v rámci organizace pro nasazení šablon formulářů. Plán testování můžou skládat například náhled šablony formuláře testování chování a vzhled formuláře založené na šabloně formuláře. Při nasazení šablony formuláře ve větším měřítku, může být nutné důkladnější, formální testování. Můžete třeba provádění zkoušek použitelnosti nebo naplánování pilotní nasazení se vzorkem uživatelů.

Základní testů obvykle obsahuje náhled šablony formuláře v okně Náhled v aplikaci InfoPath. Okno náhledu umožňuje zobrazit formulář, jak se zobrazí uživatelům a zadávání dat v ovládacích prvků k otestování funkcí. Umožňuje zkontrolovat zarovnání a formátování ovládacích prvků. Můžete také otestovat funkce ovládacích prvků ve formuláři. Například zadávání dat do ovládacích prvků a ujistěte se, že ověření dat, vzorce, pravidla a datová připojení pracují podle vašich představ. V okně náhledu měli byste taky zajistit, že je zadarmo překlepů a redakční nekonzistence šablony formuláře a ověřte, že se jmény spokojeni z hlediska vizuální.

Tip: Můžete také bude se okno náhledu jednoduché, iterativních testování ovládací prvky a formuláře chování při návrhu šablony formuláře.

I když můžete provést většinu testování sami, než budete publikovat a distribuovat šablony formuláře, měli byste otestovat s uživateli, abyste měli jistotu, že splňuje jejich očekávání. Bude v ideálním případě publikování šablony formuláře pilotní a distribuce malé vzorové uživatelů. Tímto způsobem můžete vyžádat skutečné uživatelů na celkovou použitelnost šablony formuláře. Můžete pak proveďte potřebné změny před publikováním na šablonu formuláře širší cílové skupině.

Následující zdroj vysvětluje, jak používat podokno úloh Kontrola návrhu k testování šablony formuláře.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do podokna úloh Kontrola návrhu

Seznamte se podokno úloh Kontrola návrhu a jak můžete používat funkci šablony formuláře.

Začátek stránky

Fáze 3: nasazení

Proces nasazení šablony formuláře zahrnuje publikování šablony formuláře, povolení pro použití na webu (pouze šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem) a provádění uživatelé vědět o dostupnosti šablony formuláře. Pokud chcete nainstalovat šablony formuláře v počítačích uživatelů, může procesu publikování taky zahrnovat vytvoření souboru speciální instalaci. Mnoha umístění, včetně e-mailové distribuční seznamy a serverech musí běžet InfoPath Forms Services nebo Windows SharePoint Services můžete publikovat šablony formulářů.

Pokud plánujete publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na server s InfoPath Forms Services, se musí povolit na šablonu formuláře kromě publikováním. V mnoha případech můžete tento krok provést během procesu publikování zaškrtnutím políčka v Publishing Wizard. Ale pokud šablona obsahuje některé funkce, například spravovaný kód, se nebude moct povolit šablony formuláře sami. Místo toho třeba uložení šablony formuláře do sdíleného umístění a nechte správce farmy, že je k dispozici ke kontrole. Správce farmy můžete pak zkontrolujte, že na šablonu formuláře se bez chyb a upozornění, odeslat do umístění na webu farmy, aktivovat ji v Kolekce webů na serveru.

V následujících zdrojích popisují procesu publikování a co zahrnuje.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do publikování šablony formuláře

Zjistit, jak a kam publikování šablony formuláře.

Publikování šablony formuláře na server služby InfoPath Forms Services

Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, který lze vyplnit v aplikaci InfoPath nebo na webu. O v tomto článku, můžete také určit zda se můžete povolit šablony formuláře nebo jestli budete potřebovat správce farmy k provádění tohoto kroku.

Publikování šablony formuláře na server služby Microsoft Windows SharePoint Services

Publikování šablony formuláře do knihovny, což je umístění na Sharepointovém webu, kde se spravuje kolekci souborů. Můžete taky publikovat šablony formuláře jako typu obsahu webu, který umožňuje přiřazení jedné knihovně více šablonách formulářů nebo přiřazení šablony formuláře do více knihoven v kolekci webů.

Publikování šablony formuláře do seznamu příjemců e-mailové zprávy

Distribuce šablony formuláře v e-mailu uživatelům. Publishing Wizard vytvoří e-mailovou zprávu, která obsahuje kopii šabloně formuláře a formuláře, který je založený na šabloně formuláře. Při otevření e-mailové zprávy, mohou vyplnit formulář přímo v textu e-mailové zprávy.

Publikování šablony formuláře s úplnou důvěryhodností

Umožňuje Publishing Wizard vytvořit instalačních souborů, abyste mohli nainstalovat šablon formulářů s úplnou důvěryhodností počítačích uživatelů. Formuláře lze spustit s úplnou důvěryhodností jenom v případě, že přidružené šablony formuláře digitálně podepsané důvěryhodného kořenového certifikátu nebo pokud šablony formuláře je nainstalovaná na počítači uživatele pomocí instalačního programu například Instalační služby systému Windows (souboru MSI).

Začátek stránky

Fáze 4: udržovat

Zachování šablony formuláře zahrnuje aktualizaci šablony formuláře v případě potřeby a uvolněním nové verze. Je taky dobré pravidelně vyžadovat uživatelů na použitelnost návrhu. Šablony formuláře pořád jejich potřebám nebo změnili těchto potřeb?

Po publikování šablony formuláře, který jste změnili aplikace InfoPath můžete aktualizovat šablony formuláře (soubor s příponou XSN) a všechny existující formuláře (soubory XML) založené na této šabloně. Při otevření existujícího formuláře se bude automaticky stahovat nejnovější kopii šablony formuláře a dat se aktualizují podle této verzi. Ve výchozím nastavení aplikace InfoPath automaticky nahradí starší verze šablony formuláře na nejnovější verzi. Můžete aktualizovat metody, kterému dáváte přednost stávající uživatelské formuláře.

Pokud jste správcem farmy serveru InfoPath Forms Services a budete muset nahrát novou verzi Šablona formuláře schválená správcem, můžete určit, jak přechod mezi stávající verze a upgradované verzi proběhne. Můžete třeba nahradit šablony formuláře s jeho novější verzí snadnějšímu ztrátou dat uživatelům, kteří jsou aktuálně vyplňování formuláře v prohlížeči. Můžete taky Pokud máte atraktivní důvod, proč, například opravy zabezpečení, můžete přepsat okamžitě šablony formuláře.

Pokud potřebujete aktualizovat existující části šablony, můžete ho otevřete, proveďte potřebné změny, uložte část šablony a rozeslat návrhářům. Doplníte návrhářům nejnovější verzi části šablony do podokna úloh ovládací prvky, ji může používat ve svých šablonách formulářů. Při otevření šablony formuláře, který obsahuje starší verzí systému část šablony, vyzve je aktualizovat tuhle část šablony v rámci nejnovější verze aplikace InfoPath.

V následujících zdrojích podrobněji popisují, jak upravovat a aktualizovat šablon formulářů a částech šablony.

Klikněte na

Co uděláte

Úvod do problematiky aktualizací existujících šablon formulářů

Zjistěte, jak se aktualizuje v šabloně formuláře a všechny odpovídající uživatelské formuláře aplikace InfoPath. Přečtěte si informace o aspektech pro aktualizaci šablon formulářů s podporou prohlížeče a o techniky pro předcházení ztrátou dat do existující uživatelské formuláře.

Úprava publikované šablony formuláře

Naučte se měnit publikované šablony formuláře, upravit kopii pracovní šabloně formuláře a potom znova publikovat pracovní kopie do původní podoby publikovat umístění.

Přesunutí publikované šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Efektivní přesunutí šablony formuláře a všechny existující formuláře z jedné knihovny na další. Například po nasazení šablony formuláře bude pravděpodobně nutné posunout, šablony formuláře na server s větší kapacitou další uživatelé můžete vyplňovat ve stejnou dobu.

Změna nebo odebrání datového připojení

Úprava nebo odebrání datová připojení v šabloně formuláře. Budete muset provést, pokud externím zdrojům dat pro šablonu formuláře změnit.

Přidání, odebrání nebo aktualizace souborů prostředků v šabloně formuláře

Spravovat soubory, které se přidají do šablony formuláře pro podporu funkce přidružených formulářů. Například může potřebujete přidat soubor ve formátu HTML, který slouží k zobrazení informací v Vlastní podokno úloh nebo upravit soubor XML, který slouží k zobrazení položek v seznamu.

Změna existující části šablony

Změnit designu existující části šablony.

Začátek stránky

Fáze 5: archivace

Organizace často archivovat šablon formulářů a formulářů jako poslední krok životního cyklu návrhu formuláře. Pokud už nepotřebujete určité šablony formuláře, můžete vyřadit před použitím a udržovat digitální kopii šablony formuláře pro záznamy. Kromě toho je vhodné zachovat data shromážděná v formuláře založené na této šabloně.

Mnoho organizací podle striktních pokyny týkající se dlouhodobé ukládání a uchovávání dat v archivu. Například organizace může být nutné zaznamenávat zákazníka transakce na souboru pro určitý počet roků. Pokyny týkající se archivace ve vaší organizaci mohou být řízeny interní zásady a dodržování předpisů. Jako součást procesu plánování by měl zjistěte, co je vaše zásady.

Archivace šablony formuláře

Pokud jste správcem farmy serveru InfoPath Forms Services, můžete vyřadit šablon formulářů s podporou prohlížeče, když bude se jednat o zastaralé. Chcete například vyřadit šablony formuláře průzkumu po dokončení průzkumu. V zájmu zachování knihoven aktuální a přehledné, ujistěte se, že jsou už nepoužívá šablony formulářů, které se již nepoužívají a měly zásady pro auditování a upgrade existujících šablon formulářů.

Pokud nebudete chtít vyřadit šablony formulářů s podporou prohlížeče, která je pořád využívat, měli byste naplánovat buď provedení postupné upgradu nebo Uvedení do nečinnosti šablony formuláře aktuální relace, aby se z ukončení, které může dojít ke ztrátě dat a vyrušení pro uživatele vyplňující formulář.

Je taky dobré archivovat zdrojový soubor šablony formuláře (soubor s příponou XSN) v programu verze ovládací prvek nebo jiný typ řešení pro správu soubor, který vaše organizace používá. Děláte tak pomáhá zajistit, aby se a vaše organizace měli záznam na šablonu formuláře, se dají používat při odkazování na archivy formulářů a formulářů dat a v případě, že chcete obnovit nebo aktualizovat šablonu formuláře.

Archivace formulářů a dat formuláře

Pokud vaše organizace používá Office SharePoint Server 2007, můžete archivovat dokončeného serverová formuláře (soubory XML) převedením do webové stránky. Archivované formuláře mohou být uloženy v jedné knihovně, kde je umístěn původní formulář nebo ho můžete přesunout do jiného umístění podle pokynů vaší organizace.

Poznámka: Když převedete na formuláře na webovou stránku, může být výsledný soubor mírně liší od původního souboru. Zkontrolujte výsledky převodu abyste měli jistotu, že vyhovují vašim potřebám. Například pokud datového připojení k sekundární zdroj dat použitý k vyplnění seznamu ve formuláři, neuvidíte všechny hodnoty seznamu ve formuláři archivované. Místo toho zobrazí se pouze hodnoty, který uživatel zadal při vyplňování formuláře.

V aplikaci InfoPath můžete archivovat do formuláře tak, že ho otevřete a export na jednu z následujících formátů:

 • Portable Document Format (PDF)    Dokument PDF je formát elektronického souboru pevnou rozložení, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, že když je soubor uložen online zobrazení nebo tisku, zachován přesné požadovaný formát a že data v souboru nelze snadno kopírovat nebo změnit.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. XPS formát zajišťuje, že při online zobrazení nebo tisku souboru zachován přesné požadovaný formát a data v souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

Uložit jako soubor PDF nebo XPS času z programu Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace najdete v tématu Povolení podpora pro další formáty souborů, například PDF a XPS.

Můžete taky exportovat vyplněného formuláře jako webové stránky, ve formátu webová stránka tvořená jedním souborem (MHTML). Tento typ souboru umožňuje uživatelům zobrazit (ale neměnit) obsah formuláře v prohlížeči.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×