Create a vertical block list

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Seznam svislého bloku grafické znázornění úkolu, procesu nebo pracovního postupu, každého kroku obsahuje více dílčích kroků nebo které vás zajímají. Pomocí obrázku SmartArt v aplikaci Excel, PowerPoint nebo Word, můžete vytvořit seznam svislého bloku a zahrnout do listu, prezentaci nebo v dokumentu.

Vertical Block List

V tomto článku

Create a vertical block list

Přidání nebo odebrání polí v seznamu svislého bloku

Přesunutí na pole v seznamu svislého bloku

Změna barev seznamu svislého bloku

Použití stylu obrázku SmartArt do seznamu svislého bloku

Animování obrázků seznamu svislého bloku

Create a vertical block list

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

  Pás karet se skupinou Ilustrace

 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte na seznama potom poklikejte na Svislý rámeček – seznam blokování.

 3. Zadat text v poli, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámka: Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

   Ovládací prvek podokna textu

  • Klikněte na pole v obrázku SmartArt a poté zadejte text.

   Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání polí v seznamu svislého bloku

Přidání pole

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat pole.

 2. Klikněte na existující pole, které je umístěno nejblíže k místu, kam chcete přidat nové pole.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u tlačítka Přidat obrazec.

  Add a shape

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit pole stejné úrovně, jako je vybrané pole, ale za něj, klikněte na možnost Přidat obrazec za.

  • Chcete-li vložit pole stejné úrovně, jako je vybrané pole, ale před něj, klikněte na možnost Přidat obrazec před.

Odstranění pole

Chcete-li odstranit pole, klikněte na jeho ohraničení a potom stiskněte klávesu DELETE.

Poznámky: 

 • Pokud potřebujete přidat pole do seznamu svislého bloku, experimentovat s přidáním pole před nebo za vybrané pole získat umístění chcete pro nové pole. Běžné chyby obrázků SmartArt se dají jednoduše opravit.

 • Postup přidání pole z podokna textu:

  1. Přemístěte kurzor na začátek textu, kam chcete pole přidat.

  2. Zadejte text, který chcete mít v novém poli, stiskněte ENTER a potom nové pole odsaďte stisknutím klávesy TAB. Pokud chcete mít negativní odsazení stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

Začátek stránky

Přesunutí na pole v seznamu svislého bloku

 • Pokud chcete pole přesunout, klikněte na něj a přetáhněte jej do nového umístění.

 • Pokud chcete pole přesunout o malý kousek, podržte klávesu CTRL a stiskněte šipkové klávesy na klávesnici.

Začátek stránky

Změna barev seznamu svislého bloku

Rychle přidat profesionálního vzhledu a polština do obrázku SmartArt můžete změnit barvy nebo použití stylu obrázku SmartArt do seznamu svislého bloku. Můžete také přidat efekty, například záři, měkké okraje nebo prostorové efekty. V Powerpointových prezentacích můžete animovat seznamu svislého bloku.

Pro pole v obrázku SmartArt lze použít barevné kombinace odvozené od Barvy motivu.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klikněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  SmartArt toolbar - Vertical Block List

  Pokud kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh nevidíte, přesvědčte se, že máte vybraný obrázek SmartArt.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou kombinaci.

Tip: Jestliže umístíte ukazatel nad miniaturu, můžete zobrazit dopad použití barev na obrázek SmartArt.

Změna barvy čáry nebo stylu ohraničení pole

 1. V obrázku SmartArt klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení pole, které chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Formát obrazce.

 2. Pokud chcete změnit barvu ohraničení na pole, klikněte na Barva čáry, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a klikněte na požadovanou barvu.

 3. Pokud chcete změnit styl ohraničení pole, klikněte na Styl čáry a pak vyberte požadované styly čáry.

Změna barvy pozadí v poli seznamu svislého bloku

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení pole a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. Klikněte na podokno Výplň a potom na přepínač Souvislá výplň.

 3. Klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu.

 4. Chcete-li určit, nakolik bude možné vidět skrz barvu pozadí, přesuňte jezdce Průhlednost nebo zadejte hodnotu do číselníku vedle jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 % (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 % (plně průhledný).

Začátek stránky

Použití stylu obrázku SmartArt do seznamu svislého bloku

Styl SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako je styl čáry, zkosené hrany nebo prostorový efekt. Styl SmartArt lze použít pro pole v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného a profesionálního vzhledu.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , jehož styl SmartArt chcete změnit.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh.

  SmartArt toolbar - Vertical Block List

  Pokud chcete zobrazit víc stylů obrázků SmartArt, klikněte na Více Tlačítko Více .

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

  Poznámky: 

Začátek stránky

Animování obrázků seznamu svislého bloku

Pokud používáte PowerPoint, můžete taky animovat seznamu svislého bloku zvýraznit jednotlivá pole nebo každou hierarchickou úroveň.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Animovat a potom na Postupně po větvích.

  Obrázek karty Animace

Poznámka: Pokud zkopírujete seznam svislého bloku, který je použitá k němu na jiný snímek animace, zkopíruje se i animace.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders