CONFIDENCE.T (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CONFIDENCE.T v Microsoft Excelu.

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí rozdělení t studenta.

Syntaxe

CONFIDENCE. T(alfa,stm_odch,velikost)

Syntaxe funkce CONFIDENCE.T obsahuje následující argumenty:

  • Alfa:     Povinný argument. Úroveň významnosti, pomocí které je vypočítána úroveň spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti se rovná 100×(1 - alfa) %, tzn. je-li argument alfa roven hodnotě 0,05, bude mít úroveň spolehlivosti hodnotu 95 %.

  • Sm_odch:     Povinný argument. Směrodatná odchylka základního souboru pro danou oblast dat a je pokládána za známou.

  • Velikost:     Povinný argument. Velikost výběru.

Poznámky

  • Pokud libovolný z argumentů není číslo, vrátí funkce CONFIDENCE.T chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument alfa ≤ 0 nebo ≥ 1, vrátí funkce CONFIDENCE.T chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je argument sm_odch ≤ 0, vrátí funkce CONFIDENCE.T chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud není argument velikost celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud je argument velikost roven 1, vrátí funkce CONFIDENCE.T chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=CONFIDENCE.T(0,05;1;50)

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru na základě vzorku o velikosti 50 s hladinou významnosti 5 % a směrodatnou odchylkou 1. Základem je Studentovo t-rozdělení.

0,284196855

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×