CONFIDENCE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce CONFIDENCE  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí normálního rozdělení.

Interval spolehlivosti představuje rozsah hodnot. Střední hodnota výběru x je uprostřed tohoto rozsahu a rozsah je x ± CONFIDENCE. Pokud je například x střední hodnota výběru časů dodávky produktů objednaných poštou, je x ± CONFIDENCE rozsah středních hodnot základního souboru. Pro libovolnou střední hodnotu základního souboru μ0 (v tomto rozsahu) je pravděpodobnost dosažení střední hodnoty výběru dále od μ0 než x větší než alfa. Pro libovolnou střední hodnotu základního souboru μ0 (mimo tento rozsah) je pravděpodobnost dosažení střední hodnoty výběru dále od μ0 než x menší než alfa. Jinými slovy: Předpokládejme, že se při konstrukci oboustranného testu na hladině významnosti alfa hypotézy používá x, sm_odch a velikost a že střední hodnota základního souboru je μ0. Hypotéza potom nebude odmítnuta v případě, že μ0 leží v intervalu spolehlivosti. Pokud μ0 neleží v intervalu spolehlivosti, bude hypotéza odmítnuta. Na základě intervalu spolehlivosti nelze vyvodit závěr, že další zásilka bude doručena v čase patřícím do intervalu spolehlivosti s pravděpodobností 1-alfa.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o těchto nových funkcích naleznete v tématu CONFIDENCE.NORM (funkce) a CONFIDENCE.T (funkce).

Syntaxe

CONFIDENCE(alfa,sm_odch,velikost)

Syntaxe funkce CONFIDENCE má následující argumenty:

 • Alfa:     Povinný argument. Úroveň významnosti, pomocí které je vypočítána úroveň spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti se rovná 100×(1 - alfa) %, tzn. je-li argument alfa roven hodnotě 0,05, bude mít úroveň spolehlivosti hodnotu 95 %.

 • Sm_odch:     Povinný argument. Směrodatná odchylka základního souboru pro danou oblast dat a je pokládána za známou.

 • Velikost:     Povinný argument. Velikost výběru.

Poznámky

 • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je argument alfa ≤ 0 nebo alfa ≥ 1, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je argument sm_odch ≤ 0, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud není argument velikost celé číslo, bude zkrácen.

 • Pokud je argument velikost < 1, vrátí funkce CONFIDENCE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Za předpokladu, že se argument alfa rovná 0,05, je třeba vypočítat plochu pod křivkou standardního normálního rozdělení, která se rovná (1-alfa), neboli 95 %. Tato hodnota je ±1,96. Interval spolehlivosti je tedy:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,05

Hladina významnosti

2,5

Směrodatná odchylka základního souboru

50

Velikost výběru

Vzorec

Popis

Výsledek

=CONFIDENCE(A2;A3;A4)

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru. Jinými slovy: Interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pro cestu do zaměstnání je roven 30 ± 0,692952 minut, neboli 29,3 až 30,7 minut.

0,692951912

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×