Co se stane s přístupem k mým datům, když mi skončí platnost předplatného na Office 365 pro firmy?

Pokud vaše předplatné Office 365 končí – ať už proto, že končí jeho platnost nebo že se ho rozhodnete zrušit – váš přístup ke službám a aplikacím Office 365 a k zákaznickým datům bude procházet různými fázemi, než se předplatné úplně vypne (tedy než se zruší jeho poskytování). Když budete o tomto průběhu vědět, budete líp připravení na to, abyste mohli předplatné vrátit do aktivního stavu, dřív než bude příliš pozdě, anebo – pokud opravdu chcete Office 365 opustit – můžete zazálohovat data, než se trvale odstraní.

Office 365 pro firmy: Životní cyklus předplatného

Následující obrázek ukazuje, co můžete očekávat, když skončí platnost placeného předplatného Office 365 pro firmy.

Grafika znázorňující tři fáze, kterými prochází předplatné Office 365 pro firmy, když vyprší jeho platnost: Konec platnosti, Zakázáno a Zrušeno.

Poznámka: Co jsou „zákaznická data“? Zákaznická data, jak jsou definovaná v podmínkách pro online služby Microsoft, označují veškerá data, včetně všech textových, zvukových nebo obrazových souborů, které Microsoftu poskytne zákazník (nebo jiný osoba jeho jménem) v rámci svého používání služeb Office 365. Další informace o ochraně zákaznických dat v Office 365 najdete v článku Začínáme s portálem Microsoft Service Trust Portal.

V tomto článku:

Jaké mám možnosti, když se blíží konec platnosti předplatného?

Jaké mám možnosti, když se blíží konec platnosti předplatného?

Jaké mám možnosti, když se blíží konec platnosti předplatného?

Co se stane, až předplatné vyprší?

Co se stane, pokud předplatné zruším?

Co se stane, pokud se předplatné v průběhu období předplatného zakáže?

Co se stane, když skončí zkušební období?

Jaké mám možnosti, když se blíží konec platnosti předplatného?

Dokud je předplatné aktivní, máte vy a vaši koncoví uživatelé normální přístup k datům, ke službám Office 365, jako je e-mail a OneDrive pro firmy, a k aplikacím Office. Až se bude vaše předplatné blížit ke konci platnosti, dostanete jako správce Office 365 řadu oznámení e-mailem a v Centru pro správu Office 365.

Než předplatné skutečně dosáhne koncového data období, máte několik možností:

 • Povolte si pro předplatné opakovanou fakturaci.   

  • Pokud už máte zapnutou možnost Opakovaná fakturace, nemusíte nic dělat. Předplatné se vám bude fakturovat k datu Příští fakturace a bude se vám účtovat další rok nebo měsíc (podle aktuální četnosti plateb). Pokud jste možnost Opakovaná fakturace z nějakého důvodu vypnuli, můžete opakovanou fakturaci zase kdykoli zapnout.

  • Pokud jste si Office 365 Business koupili pomocí předplacené karty, můžete si pro předplatné zapnout opakovanou fakturaci.

  • Pokud jste zákazníkem multilicenčního programu s předplaceným jednoročním předplatným, kontaktujte svého partnera a kupte si nový kód Product Key. E-mailem vám přijdou pokyny, jak máte tento kód aktivovat na webu Volume Licensing Service Center. Další informace o vyhledání nového partnera nebo partnera, se kterým jste spolupracovali už dřív, najdete v článku o vyhledání partnera nebo prodejce Office 365.

  • Pokud máte Office 365 Business, podívejte se na článek s informacemi o správě opakované fakturace předplatného.

 • Nechte předplatné vypršet.   

  • Pokud platíte platební kartou nebo na fakturu a nechcete, aby předplatné pokračovalo, vypněte opakovanou fakturaci. Vaše předplatné skončí ke koncovému datu platnosti. Všechna související e-mailová oznámení můžete ignorovat.

  • Pokud jste zákazníkem multilicenčního programu a spolupracujete s partnerem, nemusíte nic dělat a předplatné samo vyprší.

  • Pokud jste zákazníkem Office 365 Small Business Premium a Office 365 jste si předplatili a aktivovali pomocí kódu Product Key, nemusíte nic dělat a předplatné samo vyprší.

 • Zrušte předplatné před vypršením jeho platnosti.    Podrobnosti najdete v článku Zrušení Office 365 pro firmy.

Tip: Datum Příští fakturace předplatného najdete na stránce Předplatná v Centru pro správu Office 365.

Detail karty předplatného se zapnutou možností Opakovaná fakturace

Jaké mám možnosti, když se blíží konec platnosti předplatného?

Dokud je předplatné aktivní, máte vy a vaši koncoví uživatelé normální přístup k datům, ke službám Office 365, jako je e-mail a OneDrive pro firmy, a k aplikacím Office. Až se bude vaše předplatné blížit ke konci platnosti, dostanete jako správce Office 365 řadu oznámení e-mailem a v Centru pro správu Office 365.

Než předplatné skutečně dosáhne koncového data období, máte několik možností:

 • Spravujte pro předplatné opakovanou fakturaci.   

  • Pokud už máte zapnutou možnost Opakovaná fakturace, nemusíte nic dělat. Předplatné se vám bude fakturovat k datu Příští fakturace a bude se vám účtovat další rok nebo měsíc (podle aktuální četnosti plateb). Pokud jste možnost Opakovaná fakturace z nějakého důvodu vypnuli, můžete opakovanou fakturaci zase kdykoli zapnout.

  • Pokud jste si Office 365 Business koupili pomocí předplacené karty, můžete si pro předplatné zapnout opakovanou fakturaci.

  • Pokud jste zákazníkem multilicenčního programu s předplaceným jednoročním předplatným, kontaktujte svého partnera a kupte si nový kód Product Key. E-mailem vám přijdou pokyny, jak máte tento kód aktivovat na webu Volume Licensing Service Center. Další informace o vyhledání nového partnera nebo partnera, se kterým jste spolupracovali už dřív, najdete v článku o vyhledání partnera nebo prodejce Office 365.

  • Pokud máte Office 365 Business, najdete další informace v článku Obnovení Office 365 pro firmy.

 • Nechte předplatné vypršet.   

  • Pokud platíte platební kartou nebo na fakturu a nechcete, aby předplatné pokračovalo, vypněte opakovanou fakturaci. Vaše předplatné skončí ke koncovému datu platnosti. Všechna související e-mailová oznámení můžete ignorovat.

  • Pokud jste zákazníkem multilicenčního programu a spolupracujete s partnerem, nemusíte nic dělat a předplatné samo vyprší.

  • Pokud jste zákazníkem Office 365 Small Business Premium a Office 365 jste si předplatili a aktivovali pomocí kódu Product Key, nemusíte nic dělat a předplatné samo vyprší.

 • Zrušte předplatné před vypršením jeho platnosti.    Podrobnosti najdete v článku Zrušení Office 365 pro firmy.

Tip: Datum Příští fakturace předplatného najdete na stránce Předplatná v Centru pro správu Office 365.

Detail karty předplatného se zapnutou možností Opakovaná fakturace

Jaké mám možnosti, když se blíží konec platnosti předplatného?

Dokud je předplatné aktivní, máte vy a vaši koncoví uživatelé normální přístup k datům, ke službám Office 365, jako je e-mail a OneDrive pro firmy, a k aplikacím Office. Až se bude vaše předplatné blížit ke konci platnosti, dostanete jako správce Office 365 řadu oznámení e-mailem a v Centru pro správu Office 365.

Než předplatné skutečně dosáhne koncového data období, máte několik možností:

 • Obnovte předplatné.    Pokud už máte zapnutou možnost Opakovaná fakturace, nemusíte nic dělat. Předplatné se vám bude fakturovat k datu Příští fakturace a bude se vám účtovat další rok nebo měsíc (podle aktuální četnosti plateb). Pokud jste možnost Opakovaná fakturace z nějakého důvodu vypnuli, můžete opakovanou fakturaci zase kdykoli zapnout.

 • Nechte předplatné vypršet.    Pokud platíte platební kartou nebo na fakturu a nechcete, aby předplatné pokračovalo, vypněte opakovanou fakturaci. Předplatné vám skončí ke koncovému datu platnosti. Všechna související e-mailová oznámení můžete ignorovat.

 • Zrušte předplatné před vypršením jeho platnosti.    Podrobnosti najdete v článku Zrušení Office 365 pro firmy.

Tip: Datum příští fakturace předplatného najdete na stránce Předplatná v Centru pro správu Office 365.

Detail karty předplatného se zapnutou možností Opakovaná fakturace

Co se stane, až předplatné vyprší?

Pokud necháte předplatné vypršet, bude procházet různými stavy, než se trvale odstraní. Získáte tak jako správce Office 365 čas, abyste mohli předplatné znova aktivovat, pokud se rozhodnete službu dál používat, anebo zazálohovat data, pokud se rozhodnete, že už dál předplatné nechcete.

Tady se dozvíte, co můžete v jednotlivých stavech předplatného očekávat.

Stav:    Poskytnutá lhůta

Co můžete očekávat:      Stav S prošlou platností trvá u většiny předplatných, a to včetně předplatných zakoupených přes Microsoft Open, a ve většině zemí a oblastí 30 dní. Pro produkty v rámci multilicenčního programu, s výjimkou Microsoft Open, trvá stav S prošlou platností 90 dní.

Co můžete očekávat:      Stav S prošlou platností trvá u většiny předplatných, a to včetně předplatných zakoupených přes Microsoft Open, a ve většině zemí a oblastí 30 dní. Pro produkty v rámci multilicenčního programu, s výjimkou Microsoft Open, trvá stav S prošlou platností 90 dní.

Co očekávat:    Stav ukončení platnosti trvá u většiny předplatných a ve většině zemí a oblastí 30 dní.

V tomto stavu mají uživatelé normální přístup k portálu Office 365 i k aplikacím Office a službám, jako jsou e-mail a SharePoint Online.

Jako správce budete mít pořád přístup k Centru pro správu Office 365. Nemusíte mít obavy – globální správce nebo správce fakturace může předplatné znovu aktivovat a dál používat Office 365. V opačném případě si nezapomeňte zazálohovat data.

Stav:    Zakázáno

Co můžete očekávat:    Pokud předplatné znovu neaktivujete, dokud je ve stavu vypršení platnosti, přejde do zakázaného stavu, který u většiny předplatných a ve většině zemí a oblastí trvá 90 dní. Pro produkty v rámci multilicenčního programu trvá zakázaný stav 30 dní.

Co můžete očekávat:    Pokud předplatné znovu neaktivujete, dokud je ve stavu vypršení platnosti, přejde do zakázaného stavu, který u většiny předplatných a ve většině zemí a oblastí trvá 90 dní. Pro produkty v rámci multilicenčního programu trvá zakázaný stav 30 dní.

Co můžete očekávat:      Pokud předplatné znovu neaktivujete, dokud je ve stavu konce platnosti, přejde do zakázaného stavu, který u většiny předplatných a ve většině zemí a oblastí trvá 90 dní.

V tomto stavu se podstatně omezí přístup. Uživatelé se nemůžou přihlásit a nemají přístup ke službám Office 365, jako je e-mail nebo SharePoint Online. Aplikace Office nakonec přejdou do režimu jen pro čtení s omezenou funkčností a zobrazují oznámení, že produkt není licencovaný. Máte i dál možnost se přihlásit a dostat do Centrum pro správu Office 365, ale nemůžete uživatelům přiřazovat licence. Vaše zákaznická data, včetně všech uživatelských dat, e-mailů a souborů na týmových webech, jsou dostupná jenom vám a dalším správcům.

Jako globální správce nebo správce fakturace můžete předplatné znova aktivovat, aby bylo možné Office 365 dál používat se všemi zákaznickými daty v nedotčeném stavu. Pokud se rozhodnete, že předplatné znova aktivovat nechcete, zazálohujte si data.

Jako globální správce nebo správce fakturace můžete předplatné znova aktivovat, aby bylo možné Office 365 dál používat se všemi zákaznickými daty v nedotčeném stavu. Pokud se rozhodnete, že předplatné znova aktivovat nechcete, zazálohujte si data.

Jako globální správce nebo správce fakturace můžete předplatné znovu aktivovat, aby bylo možné dál používat Office 365 se všemi zákaznickými daty v nedotčeném stavu. Pokud se rozhodnete, že předplatné znovu aktivovat nechcete, nezapomeňte si zazálohovat data.

Stav:    Poskytování zrušeno

Co můžete očekávat:      Pokud předplatné znova neaktivujete, dokud je v období odkladu nebo v zakázaném stavu, zruší se jeho poskytování.

Správci a uživatelé přestanou mít přístup ke službám nebo aplikacím Office poskytovaným na základě předplatného. Odstraní se všechna zákaznická data – od uživatelských dat po dokumenty a e-maily – a nebude možné je žádným způsobem obnovit.

Teď už nemůžete předplatné znova aktivovat. Jako globální správce nebo správce fakturace ale máte k Centrum pro správu Office 365 dál přístup, abyste mohli spravovat jiná předplatná nebo si mohli koupit nová předplatná vyhovující vašim firemním potřebám.

Poznámka: Pokud přidáte nové předplatné stejného typu, jaký mělo předplatné, jehož poskytování se zrušilo, data související se zrušeným předplatným se neobnoví.

Co se stane, pokud předplatné zruším?

Upozornění: Pokud předplatné zrušíte před skončením stanoveného období, je možné, že budete muset zaplatit poplatky za předčasné ukončení.

Pokud předplatné Office 365 zrušíte před koncovým datem období, přeskočí se stav ukončení platnosti a předplatné přejde přímo do zakázaného stavu, který u většiny předplatných a ve většině zemí a oblastí trvá 90 dní. Před zrušením předplatného doporučujeme zazálohovat data, i když jako správce máte k datům organizace přístup a můžete je zazálohovat i v zakázaném stavu. Všechna zákaznická data, která v systému ponecháte, se můžou odstranit už po 90 dnech a určitě k tomu dojde do 180 dnů od zrušení předplatného.

Tady se dozvíte, co můžete vy a vaši uživatelé očekávat, pokud předplatné zrušíte.

 • Přístup správce:    Správci se pořád můžou přihlásit a zpřístupnit Centrum pro správu Office 365 a podle potřeby koupit jiné předplatné Office 365. Jako globální správce nebo správce fakturace máte 90 dní na opětovnou aktivaci předplatného. Po tuto dobu zůstanou všechna data zachovaná.

 • Přístup uživatelů:    Uživatelé nebudou moct používat služby Office 365 jako OneDrive pro firmy ani přistupovat k zákaznickým datům – třeba k e-mailům nebo dokumentům na týmových webech. Aplikace Office, jako je Word nebo Excel, nakonec přejdou do režimu jen pro čtení s omezenou funkčností a budou zobrazovat oznámení, že produkt není licencovaný.

Informace o tom, jak zrušit předplatné, najdete v článku Zrušení předplatného Office 365 pro firmy.

Důležité:    Pokud chcete data svého předplatného odstranit před koncem obvyklého období neaktivity, můžete požádat o urychlené zrušení zřízení. Pokud požádáte o urychlené zrušení zřízení, budou data vašeho předplatného odstraněna do 3 dnů po zrušení. Pokud chcete použít urychlené zrušení zřízení, zavolejte podporu Microsoftu.

Důležité:    Pokud chcete data svého předplatného odstranit před koncem obvyklého období zakázaného stavu, můžete požádat o urychlené zrušení zřízení. Pokud požádáte o urychlené zrušení zřízení, budou data vašeho předplatného odstraněna do 3 dnů po zrušení. Pokud chcete použít urychlené zrušení zřízení, zavolejte podporu Microsoftu.

Důležité:    Pokud chcete data svého předplatného odstranit před koncem obvyklého období zakázaného stavu, můžete požádat o urychlené zrušení zřízení. Pokud požádáte o urychlené zrušení zřízení, budou data vašeho předplatného odstraněna do 3 dnů po zrušení. Pokud chcete použít urychlené zrušení zřízení, zavolejte podporu 21Vianet.

Co se stane s mými daty, když nestihnu zaplatit?

Pokud platíte šekem nebo elektronickým převodem a nestihnete zaplatit, vaše předplatné přejde do stavu s ukončenou platností a na stránce Předplatná se bude zobrazovat zpráva o vypršení platnosti kvůli nezaplacení. V části Moje vyúčtování se taky zobrazí Platba nepřijata.

Pokud platíte šekem nebo elektronickým převodem a nestihnete zaplatit, vaše předplatné přejde do stavu s ukončenou platností a na stránce Předplatná se bude zobrazovat zpráva o vypršení platnosti kvůli nezaplacení. V části Moje vyúčtování se taky zobrazí Platba nepřijata.

Pokud platíte šekem nebo elektronickým převodem a nestihnete zaplatit, vaše předplatné přejde do stavu s ukončenou platností a na stránce Předplatná se bude zobrazovat zpráva o vypršení platnosti kvůli nezaplacení. V části Moje vyúčtování se taky zobrazí Platba nepřijata.

Pokud platbu nepošlete do 30 dní (ve většině zemí a oblastí), vaše předplatné se zakáže a uživatelé ztratí přístup ke službám Office 365, jako jsou e-mail a SharePoint Online. Aplikace Office nakonec přejdou do režimu jen pro čtení s omezenou funkčností a budou zobrazovat oznámení, že produkt není licencovaný.

Abyste předešli přerušení služeb, dodržujte platební pokyny na faktuře. Jakmile vaši platbu dostaneme, vaše předplatné se vrátí do aktivního stavu.

Poznámka    Pokud od zaplacení vaší faktury uplynulo 5 dní a zpráva o vypršení platnosti kvůli nezaplacení se pořád zobrazuje, kontaktujte podporu.

Poznámka    Pokud od zaplacení vaší faktury uplynulo 5 dní a zpráva o vypršení platnosti kvůli nezaplacení se pořád zobrazuje, kontaktujte podporu.

Poznámka    Pokud od zaplacení vaší faktury uplynulo 5 dní a zpráva o vypršení platnosti kvůli nezaplacení se pořád zobrazuje, kontaktujte podporu 21Vianet.

Co se stane, když skončí zkušební období?

Když skončí zkušební období Office 365 pro firmy, nemůžete Office 365 dál zdarma používat. Máte několik možností:

 • Můžete si Office 365 koupit.    Když zkušební období vyprší, přejde do období odkladu, takže máte dalších 30 dní (u většiny předplatných a ve většině zemí a oblastí) na to, abyste si Office 365 koupili.

  Informace o tom, jak převést zkušební předplatné na placené, najdete v článku Kupte si zkušební verzi Office 365 pro firmy.

  Informace o tom, jak převést zkušební předplatné na placené, najdete v článku Kupte si zkušební verzi Office 365 pro firmy.

  Informace o tom, jak převést zkušební předplatné na placené, najdete v článku Kupte si nebo vyzkoušejte předplatná Office 365 provozovaná společností 21Vianet.

 • Prodlužte si zkušební období.    Potřebujete na vyzkoušení Office 365 více času? V některých případech si můžete zkušební období prodloužit.

 • Zrušte zkušební předplatné nebo nechte zkušební období vypršet.    Pokud nechcete Office 365 koupit, můžete nechat zkušební období vypršet nebo zkušební předplatné zrušit. Nezapomeňte zálohovat data, na kterých vám záleží. Krátce po 30denním období odkladu se informace vašeho zkušebního účtu a data trvale vymažou.

Poznámka: Informace na této stránce podléhají právním omezením pro zásady společnosti Microsoft a upozornění na možnost změn. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste se mohli s případnými změnami seznámit.

Získejte podporu

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz také

Fakturace v Office 365 pro firmy – nápověda pro správce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×