Co můžete dělat s doplňkem Spreadsheet Inquire (Diagnostika tabulek)

Dejme tomu, že chcete porovnat verze sešitu, analyzovat sešit z hlediska případných problémů a nekonzistencí nebo zobrazit propojení mezi sešity nebo listy. Pokud máte na počítači nainstalovaný Microsoft Office 365 nebo Office Professional Plus 2013, máte v Excelu dostupný doplněk Spreadsheet Inquire.

Pomocí příkazů na kartě Inquire (Diagnostika) můžete dělat všechny tyhle i další úkoly. Karta Inquire (Diagnostika) na pásu karet Excelu obsahuje tlačítka pro níže popsané příkazy.

Karta Diagnostika v Excelu

Pokud kartu Inquire (Diagnostika) na pásu karet Excelu nevidíte, přečtěte si článek Zapnutí doplňku Spreadsheet Inquire (Diagnostika tabulek).

Porovnání dvou sešitů

Příkaz Compare Files (Porovnat soubory) umožňuje zobrazit rozdíly, buňku po buňce, mezi dvěma sešity. Abyste mohli tento příkaz provést, musíte mít v Excelu otevřeny dva sešity.

Výsledky jsou barevně kódovány podle druhu obsahu, jako jsou zadané hodnoty, vzorce, pojmenované oblasti a formáty. Je tady dokonce i okno, které dokáže zobrazit změny v kódu VBA řádek po řádku. Rozdíly mezi buňkami se zobrazují ve snadno čitelném rozložení mřížky, třeba takhle:

Výsledky porovnání

Příkaz Compare Files (Porovnat soubory) používá k porovnání dvou souborů aplikaci Spreadsheet Compare (Porovnání tabulek) od Microsoftu. Ve Windows 8 můžete program Spreadsheet Compare spustit mimo Excel tak, že na obrazovce Aplikace kliknete na Spreadsheet Compare. Ve Windows 7 kliknete na tlačítko Start systému Windows a potom kliknete na Všechny programy > Microsoft Office 2013 > Nástroje Office 2013 > Spreadsheet Compare 2013.

Další informaci o aplikaci Spreadsheet Compare a porovnávání souborů najdete v článku Porovnání dvou verzí sešitu.

Analýza sešitu

Příkaz Workbook Analysis (Analýza sešitu) vytvoří interaktivní sestavu zobrazující podrobné informace o sešitu a jeho struktuře, vzorcích, buňkách i oblastech a taky upozornění. Tenhle obrázek ukazuje velmi jednoduchý sešit obsahující dva vzorce a datová propojení na accessovou databázi a textový soubor.

Sestava Workbook Analysis (Analýza sešitu)

Další informace najdete v tématu Analyze a workbook (Analýza sešitu).

Začátek stránky

Zobrazení propojení sešitu

Sešity propojené s jinými sešity pomocí odkazů na buňky mohou být matoucí. Pomocí funkce Workbook Relationship Diagram (Diagram vztahů sešitu)můžete vytvořit interaktivní grafickou mapu závislostí sešitu vytvořenou propojením (odkazy) mezi soubory. Typy propojení v diagramu mohou zahrnovat jiné sešity, accessovou databázi, textové soubory, stránky HTML, databáze SQL Serveru a další zdroje dat. V diagramu vztahů můžete vybírat jednotlivé prvky a zjišťovat o nich další informace. Přetažením čar propojení můžete změnit podobu diagramu.

Tenhle diagram ukazuje aktuální sešit na levé straně a propojení mezi ním a dalšími sešity a zdroji dat. Ukazuje taky další úrovně propojení sešitu. Díky tomu máte představu o původu dat pro sešit.

Diagram vztahů sešitu

Další informace najdete v tématu Zobrazení propojení mezi sešity.

Zobrazení propojení listů

Máte spoustu listů, které na sobě závisí? Pomocí funkce Workbook Relationship Diagram (Diagram vztahů sešitu) vytvoříte interaktivní grafickou mapu propojení (odkazů) mezi listy ve stejném sešitu a v jiných sešitech. Tím získáte lepší představu o tom, jak vaše data závisejí na buňkách v jiných místech.

Tenhle diagram ukazuje vztahy mezi listy ve čtyřech různých sešitech, se závislostmi mezi listy ve stejném sešitu a s propojeními mezi listy v různých sešitech. Když umístíte myš nad nějaký uzel v diagramu, třeba na určitý list, zobrazí se bublina s informacemi.

Diagram vztahů listu

Další informace najdete v tématu Zobrazení propojení mezi listy.

Zobrazení vztahů mezi buňkami

Pokud chcete získat podrobný interaktivní diagram všech odkazů z vybrané buňky na buňky v jiných listech nebo v jiných sešitech, použijte nástroj Cell Relationship (Vztah buňky). Vztahy s jinými buňkami mohou existovat ve vzorcích nebo to mohou být odkazy na pojmenované oblasti. Diagram může jít napříč listy a sešity.

Tenhle diagram ukazuje dvě úrovně vztahů buněk pro buňku A10 na listu s názvem List5 v sešitu Sešit1.xlsx. Tahle buňka je závislá na buňce C6 na listu List1 v jiném sešitu, Sešit2.xlsx. Tahle buňka je předchůdce pro několik buněk na jiných listech ve stejném souboru.

Diagram vztahů buněk

Další informace o zobrazení vztahů mezi buňkami najdete v tématu Zobrazení propojení mezi buňkami.

Začátek stránky

Vymazání nadbytečného formátování buněk

Už se vám někdy stalo, že jste otevřeli sešit a zjistili, že se pomalu načítá, nebo že je hodně velký? U řádků nebo sloupců může být použité formátování, o kterém nevíte. Příkazem Clean Excess Cell Formatting (Vymazání nadbytečného formátování buněk) můžete odebrat nadbytečné formátování a výrazně zmenšit velikost souboru. Nebude tak docházet k „nabobtnávání tabulky“ a zvýší se rychlost Excelu.

Důležité informace: Před spuštění vyčištění nadbytečného formátování buněk doporučujeme vytvořit si záložní kopii souboru, protože v určitých případech může tento proces způsobit, že se zvětší velikost souboru a změnu pak nejde žádným způsobem vrátit zpět.

Další informace najdete v tématu Vymazání nadbytečného formátování buněk v listu.

Správa hesel

Pokud používáte funkce diagnostiky k analýze nebo srovnání sešitů, které jsou chráněné heslem, bude nutné, abyste přidali heslo sešitu do seznamu hesel, aby funkce Diagnostika mohla otevřít uloženou kopii vašeho sešitu. K přidání hesel, která se uloží do vašeho počítače, použijte příkaz Workbook Passwords (Hesla sešitu) na kartě Inquire (Diagnostika). Tato hesla jsou šifrovaná a přístupná jen vám.

Další informace o používání hesel při analýze sešitů najdete v tématu Práce s hesly potřebnými k otevření souborů pro analýzu a porovnání.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×