Office
Přihlásit se

Co je potřeba vědět o migraci poštovních schránek IMAP do Office 365

Obsah poštovních schránek uživatelů můžete migrovat ze svého zdrojového e-mailového systému do Office 365. K migraci e-mailu použijte protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) v následujících případech:

 • Váš zdrojový e-mailový systém podporuje protokol IMAP.

Pokud pro vás tato možnost není vhodná, přečtěte si článek Způsoby migrace e-mailu do Office 365, kde najdete další možnosti.

Postup v Windows PowerShell najdete v článku o použití PowerShellu k provedení migrace IMAP na Office 365.

Co je potřeba zvážit

Tady je pár omezení, na která byste měli myslet:

 • Jde migrovat pouze položky v poštovní schránce uživatele nebo v ostatních poštovních složkách. Tento typ migrace nemigruje kontakty, položky kalendáře ani úkoly.

 • Z poštovní schránky uživatele jde migrovat maximálně 500 000 položek (e-maily se migrují od nejnovějších po nejstarší).

 • Můžete migrovat e-maily až do velikosti 35 MB.

 • Pokud jste omezili počet připojení ke zdrojovému e-mailovému systému, doporučujeme ho zvýšit, abyste zlepšili výkon migrace. K nejčastějším limitům připojení patří celkový počet připojení klient/server, počet připojení uživatele a počet připojení IP adresy, a to buď na straně serveru, nebo u brány firewall.

Vliv migrace na uživatele

Pokud chcete migrovat e-mail, potřebujete přístup k poštovním schránkám uživatelů ve zdrojovém e-mailovém systému. Pokud znáte hesla uživatelů nebo k jejich poštovním schránkám můžete přistupovat pomocí přihlašovacích údajů správce, uživatelé nic nezaznamenají, dokud nevypnete zdrojový e-mailový systém.

Pokud k poštovním schránkám uživatelů přístup nemáte, budete muset resetovat hesla. Nové heslo, které znáte, vám pak umožní přístup k poštovním schránkám uživatelů. Pokud uživatelé neznají nové heslo, po celou dobu migrace e-mailu a po jejím dokončení se nedostanou do svých starých poštovních schránek. Pokud chcete uživatelům umožnit přístup k jejich starým poštovním schránkám, po migraci rozešlete nová hesla.

Jak funguje migrace IMAP?

Na následujícím obrázku jsou vidět hlavní kroky migrace e-mailu IMAP.

Proces pro migraci e-mailu IMAP

Tyto obecné kroky platí pro migraci z Gmailu i jiných systémů IMAP.

 1. Nejdřív musíte vytvořit uživatele v Office 365 a přiřadit k nim licence. Poštovní schránky musí existovat v Office 365, pokud mají použít IMAP migraci.

 2. Připravte zdrojový emailový systém IMAP a nachystejte si informace, které potřebujete k migraci. Pokud budete chtít migrovat svoji doménu do Office 365, ověřte u svého doménového registrátora, že svoji doménu vlastníte.

  Podle toho, z jakého typu e-mailové služby migrujete, budete možná muset nakonfigurovat určitá nastavení. Nebo si prostě zaznamenejte název e-mailového serveru nebo služby k pozdějšímu použití. Pokud máte vlastní doménu, bude ji potřeba ověřit v systému doménového registru.

 3. Informujte uživatele o změnách.

  O migraci e-mailu je dobré dát vědět uživatelům. Měli by taky vědět, jak se jich to dotkne. Informujte uživatele o úkolech, které se musí udělat před migrací, během ní a po ní.

 4. Nastavte přihlašovací údaje správce a opatřete si nebo resetujte hesla k e-mailům uživatelů.

  K provedení migrace musíte mít účet správce s oprávněními nebo uživatelské jméno a heslo ke každé poštovní schránce.

 5. Pokud používáte postup popsaný v článku Migrace poštovních schránek Google Apps do Office 365 nebo Migrace jiných typů poštovních schránek IMAP do Office 365, vytvoříte seznam poštovních schránek, které se mají migrovat (soubor CSV). Jako první přitom použijete Centrum pro správu Exchange a pak budete muset vytvořit soubor CSV se seznamem e-mailových adres, uživatelských jmen a hesel k poštovním schránkám, které chcete migrovat.

  K migraci ze systémů IMAP, jako je Gmail, Hotmail.com nebo Outook.com, můžete použít taky stránku migrace nebo pokyny k nastavení v Centru pro správu verze Preview. Tento postup je nejlepší, pokud hodláte migrovat poštu pro menší počet uživatelů (do 50). Pokud migrujete poštu pro víc uživatelů, je jednodušší použít k zadání všech informací o účtech soubor CSV.

 6. Připojte Office 365 k e-mailovému systému.

  Jestli chcete, aby migrace e-mailu proběhla úspěšně, musí se Office 365 připojit ke zdrojovému e-mailovému systému a komunikovat s ním. Office 365 to udělá tak, že použije koncový bod migrace, tedy nastavení, pomocí kterých se vytvořilo připojení.

 7. Migrujte poštovní schránky a pak migraci ověřte.

  Když chcete migrovat poštovní schránky, vytvořte dávku migrace a pak migraci spusťte. Po spuštění dávky migrace ověřte, že migrace e-mailu proběhla úspěšně.

 8. Optimalizujte nastavení e-mailu (volitelné).

  Konfigurací některých nastavení můžete urychlit zobrazení prvních e-mailů v nových poštovních schránkách Office 365. Viz Tipy pro optimalizaci migrací IMAP

 9. Začněte směrování e-mailů do Office 365.

  Je třeba změnit záznam DNS, kterému se říká záznam MX, aby mohl e-mailový systém začít směrovat poštu do Office 365.

 10. Ověřte směrování a pak zastavte synchronizaci e-mailů.

  Až ověříte, že směrování všech e-mailů do Office 365 funguje, můžete odstranit dávku migrace. Tím se zastaví synchronizace mezi zdrojovým e-mailovým systémem a Office 365.

 11. Rozešlete uživatelům uvítací dopis.

  Seznámí uživatele s Office 365 a s postupem přihlášení do nové poštovní schránky.

Jste připravení začít?

K úspěšnému dokončení migrace e-mailu doporučujeme zkontrolovat, že jste udělali tyto úkoly:

 • Vytvořili jste seznam poštovních schránek, které se mají migrovat do Excel. Přidali jste e-mailové adresy uživatelů, uživatelská jména a hesla k tomuto souboru.

 • Použili jste podrobného průvodce v Office 365 ke konfiguraci a spuštění migračního procesu.

 • Po dokončení migrace pošty změňte záznam MX organizace tak, aby ukazoval na Office 365. Záznam MX umožňuje jiným poštovním systémům najít umístění vašeho e-mailového systému. Když změníte záznam MX, umožníte jiným poštovním systémům, aby e-maily začaly posílat přímo do nových poštovních schránek v Office 365. Další informace o záznamu MX najdete také v článku Vytváření záznamů DNS u libovolného poskytovatele hostingu DNS pro Office 365.

Pokud vám nedělá problém nic z toho, co je součástí migrace poštovních schránek do Office 365, jste připraveni začít. Nejdříve je potřeba určit, ze kterého zdrojového e-mailového systému migrujete:

Viz taky

Tipy pro optimalizaci IMAP migrace

Další informace o nastavení připojení k serveru IMAP

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×