Co je potřeba vědět o fázované migraci e-mailu do Office 365

Součástí nasazování Office 365 může být i migrace obsahu poštovních schránek uživatelů ze zdrojového e-mailového systému do Office 365. Postupné migraci se taky říká fázovaná migrace. Kdy se doporučuje fázovaná migrace:

 • Váš zdrojový e-mailový systém je Microsoft Exchange Server 2003 nebo Microsoft Exchange Server 2007.

  Poznámka: Fázovanou migraci nemůžete použít k migraci poštovních schránek systémů Exchange 2013 nebo Exchange Server 2010 do Office 365. Místo toho můžete použít přímou migraci nebo hybridní migraci e-mailu.

 • Máte víc než 2 000 poštovních schránek.

Pokud pro vás fázovaná migrace e-mailu není vhodná, přečtěte si téma Způsoby migrace e-mailu do Office 365, kde najdete další možnosti.

Co je potřeba zvážit

Tady je pár věcí, na které byste měli myslet:

 • Aby fázovaná migrace fungovala, musíte k synchronizaci účtů místní domény Active Directory s Office 365 použít synchronizaci služby Azure Active Directory.

 • Název primární domény používaný pro místní organizaci Exchange musí být doménou ověřenou vaší organizací v Office 365.

 • Migrovat můžete jenom poštovní schránky uživatelů a prostředků. Ostatní typy příjemců, jako jsou distribuční skupiny, kontakty a uživatelé pošty, se migrují do Office 365 při synchronizaci adresářů.

 • Zprávy funkce Mimo kancelář se s poštovními schránkami nemigrují. Pokud uživatel před migrací tuto funkci zapnul, zůstane zapnutá i v migrované poštovní schránce, ale zpráva funkce Mimo kancelář bude prázdná. Pokud lidé do této poštovní schránky pošlou zprávu, nedostanou oznámení funkce Mimo kancelář. Uživatel, který chce povolit zasílání oznámení funkce Mimo kancelář, musí po migraci poštovní schránky zprávu této funkce znovu vytvořit.

 • Pokud jste omezili počet připojení ke zdrojovému e-mailovému systému, doporučujeme ho zvýšit, abyste zlepšili výkon migrace. K nejčastějším limitům připojení patří celkový počet připojení klient/server, počet připojení uživatele a počet připojení IP adresy, a to buď na straně serveru, nebo u brány firewall. Jestli jste připojení neomezovali, můžete tenhle krok přeskočit.

Vliv migrace na uživatele

 • Správci mají přístup k e-mailu   :     Pokud chcete migrovat e-mail, potřebujete přístup k poštovním schránkám uživatelů ve zdrojovém e-mailovém systému.

 • Uživatelé si musí vytvořit nové outlookové profily   :     Po migraci poštovních schránek a převedení místních účtů na poštovní účty si musí uživatelé v aplikaci Outlook vytvořit nový profil Office 365, aby se Outlook automaticky připojoval k Office 365.

Jak funguje fázovaná migrace?

Na následujícím obrázku jsou vidět hlavní kroky fázované migrace a jejich výsledky pro uživatele.

Postup provedení fázované migrace e-mailu z Exchange do Office 365

Tady je popis fázované migrace znázorněné na obrázku.

 1. Správce synchronizuje seznam uživatelů mezi místním prostředím a Office 365.

  Postup najdete v tématu Příprava fázované migrace.

 2. Správce vytvoří soubor s hodnotami oddělenými čárkami (CSV). Každý uživatel, kterému se v migrační dávce bude migrovat místní poštovní schránka, v něm bude mít svůj řádek.

  Postup najdete v tématu Vytvoření seznamu poštovních schránek, které se mají migrovat.

 3. Správce použije Centrum pro správu Exchange, kde na řídicím panelu migrace vytvoří a spustí dávku fázované migrace.

  Postup najdete v tématech Připojení Office 365 k e-mailovému systému, Migrace poštovních schránek a Spuštění dávky při fázované migraci.

  Jakmile správce spustí migrační dávku, udělá Exchange Online tohle:

  • Ověří, že je povolená synchronizace adresářů.

  • Zkontroluje, že každý uživatel v souboru CSV má v organizaci Office 365 odpovídajícího uživatele pošty. Uživatelé pošty se v Office 365 vytvoří při synchronizaci adresářů.

  • U každého uživatele v migrační dávce převede uživatele pošty Office 365 na poštovní schránku Exchange Online.

  • Začne úvodní synchronizaci. Exchange Online dokáže současně zpracovat až N migračních požadavků. N je maximální počet souběžných migrací, které správce nastavil při vytváření koncového bodu migrace použitého pro migrační dávku. Ve výchozím nastavení se při úvodní synchronizaci migruje vždycky 20 poštovních schránek najednou, dokud se nedokončí migrace všech poštovních schránek v migrační dávce.

  • Nakonfiguruje přesměrování pošty. Ke konfiguraci vlastnosti TargetAddress místní poštovní schránky se použije e-mailová adresa poštovní schránky Exchange Online. To znamená, že pošta poslaná do místní poštovní schránky se přepošle do odpovídající poštovní schránky Exchange Online.

 4. Exchange Online vytvoří poštovní schránku a nakonfiguruje přeposílání pošty pro každého uživatele uvedeného v souboru CSV. Pak Exchange Online pošle správci e-mailovou zprávu o stavu. Stavová zpráva obsahuje počet úspěšně migrovaných poštovních schránek i počet těch, které migrovat nejdou. Zpráva taky obsahuje odkazy na migrační statistiky a chybová hlášení s podrobnějšími informacemi. V této chvíli můžou uživatelé začít používat své poštovní schránky Exchange Online.

 5. Při úvodní synchronizaci Exchange Online migruje všechny e-mailové zprávy, kontakty a kalendářové položky z místních poštovních schránek do poštovních schránek Exchange Online. Jakmile je migrace dat hotová, Exchange Online pošle závěrečnou migrační zprávu.

 6. Po dokončení migrační dávky správce zkontroluje, jestli se všechny poštovní schránky v dávce úspěšně převedly. Pak může převést místní poštovní schránky na uživatele pošty.

  Postup najdete v tématu Převod místních poštovních schránek na uživatele pošty.

 7. Když uživatel použije k otevření poštovní schránky Outlook, pokusí se služba Automatická konfigurace připojit k místní poštovní schránce. Po převedení místních poštovních schránek na uživatele pošty použije služba Automatická konfigurace uživatele pošty k propojení aplikace Outlook s poštovní schránkou Exchange Online. Předtím si uživatel musí v aplikaci Outlook vytvořit nový profil.

 8. Správce vytvoří další migrační dávky a ke každé dodá soubor CSV.

 9. Správce spustí další migrační dávky.

 10. Správce vyřeší případné potíže. Po úspěšné migraci všech místních poštovních schránek v dávce správce migrační dávku odstraní.

  Postup najdete v tématu Odstranění dávky fázované migrace.

 11. Uživatelé můžou začít používat svoje poštovní schránky Exchange Online.

 12. K dokončení přechodu na Exchange Online a Office 365 musí správce ještě udělat několik věcí, které se dělají po konfiguraci, třeba:

  • Přiřadit uživatelům licence k Office 365.

  • Nakonfigurovat záznam MX tak, aby ukazoval na vaši organizaci s Office 365. Je to kvůli tomu, aby se e-maily doručovaly přímo do poštovních schránek Exchange Online.

  • Vytvořit pro organizaci Office 365 automaticky konfigurovatelný záznam DNS (Domain Name System).

  Návod najdete v tématech Nasměrování e-mailů přímo do Office 365 a Dokončení úkolů, které se dělají po migraci.

  Správce může vyřadit místní Exchange Servery (volitelné).

  Poznámka: Pokud implementujete řešení jednotného přihlašování, důrazně doporučujeme, abyste měli aspoň jeden Exchange Server, se kterým budete mít přístup ke Správci systému Exchange (Exchange 2003) nebo ke Konzole pro správu serveru Exchange / prostředí Exchange Management Shell (Exchange 2007), abyste mohli spravovat poštovní atributy u místních uživatelů pošty. Pro Exchange 2007 by Exchange Server měl mít nainstalované tyto role: Předávací server, Klientský přístup a Server poštovních schránek.

Jste připravení začít?

Jestli jste se rozhodli migrovat na Office 365, tady jsou úkoly, které je potřeba udělat.

 • Použijte Nástroj pro synchronizaci Azure Active Directory od Microsoftu nebo Synchronizační službu služby Azure Active Directory Active Directory (AAD Sync) od Microsoftu k synchronizaci a vytvoření místních uživatelů v Office 365.

 • Použijte Centrum pro správu Exchange a nakonfigurujte Exchange Server.

 • Po dokončení migrace změňte záznam MX organizace tak, aby ukazoval na Office 365. Záznam MX umožňuje jiným poštovním systémům najít umístění vašeho e-mailového systému. Když změníte záznam MX, umožníte jiným poštovním systémům, aby e-maily začaly posílat přímo do nových poštovních schránek v Office 365.

K dokončení fázované migrace e-mailu doporučujeme zkontrolovat, že jste udělali tyto úkoly:

 • Nakonfigurovali nebo zkontrolovali jste, že funguje synchronizace adresářů.

 • Nakonfigurovali nebo zkontrolovali jste, že funguje Outlook Anywhere.

 • V Excelu jste vytvořili jeden nebo víc seznamů migrovaných poštovních schránek.

 • Použili jste podrobného průvodce v Office 365 ke konfiguraci a spuštění migračního procesu.

 • Přidali nebo změnili jste záznamy DNS organizace, jako je Automatická konfigurace a záznamy MX.

 • Povolili jste poštovní funkce u místních poštovních schránek.

Jestli jste připravení začít fázovanou migraci e-mailu, použijte postup uvedený v tématu Provedení fázované migrace e-mailu do Office 365.

Viz taky

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Fázovaná migrace do Office 365 pomocí PowerShellu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×