Co je okno Relace?

Okno relace umožňuje definovat Relace mezi položkami uloženými v několika tabulkách Accessu. K dispozici je kliknutím na položku databázové nástroje > vztahy.

Tlačítko Relace na kartě Databázové nástroje

Relace jsou jako pravidla, kterými se řídí způsob propojení dat v databázi. V dobře-normalizované databázi zpracování objednávek může být třeba v jedné tabulce informace o zákaznících a informace o objednávce v jiné tabulce. Chcete se ujistit, že zákazníci nezískají oddělené od jejich objednávek? A nechcete, aby byla vytvořena objednávka, ke které není připojen platný zákazník. V okně relace je místo, kde přejdete k nastavení těchto pravidel tak, aby platila v celé databázi.

Pokud jste už accessový dotaz vytvořili , všimnete si, že okno relace vypadá jako první část Tvůrce dotazů:

Access – okno Relace

V okně relace můžete pomocí příkazů na kartě Návrh přidat do zobrazení tabulky a potom přetažením polí mezi tabulkami nastavit relace. V tomto příkladu relace umožňuje spojení více objednávek s každým zákazníkem, ale brání vytvoření objednávky pro zákazníka, který neexistuje. Po nastavení těchto pravidel v okně relace se budou vztahovat na celou databázi (Pokud například vytvoříte nový dotaz, budou spojení automaticky nastavena podle pravidel pro vztahy).

Poznámka:  Odstraněním tabulky z okna relace ji z databáze neodstraníte ani neodeberete již vytvořené relace.

Co můžete dělat

Úkol

Jak to provést

Přidání tabulky nebo dotazu do okna

Klikněte na návrh > Zobrazit tabulku, vyberte požadovanou tabulku nebo dotaz a klikněte na Přidat.

Odstranění tabulky nebo dotazu z okna

Vyberte tabulku nebo dotaz a stiskněte klávesu DELETE.

Skrytí tabulky nebo dotazu

Klikněte pravým tlačítkem na tabulku nebo dotaz a potom klikněte na Skrýt tabulku.

Vytvoření relace

Přetáhněte pole z jedné tabulky nebo dotazu do odpovídajícího pole ve druhé tabulce nebo dotazu.

Nastavení vlastností relace

Klikněte pravým tlačítkem myši na čáru relace mezi dvěma tabulkami (může to pár pokusů udělat přesně okamžitě) a pak klikněte na Upravit relaci.

Odstranění relace

Klikněte pravým tlačítkem myši na čáru relace mezi dvěma tabulkami (může to pár pokusů udělat přesně okamžitě) a potom klikněte na Odstranit.

Zobrazit všechny relace

Klikněte na návrh > všechny relace.

Zobrazení relací konkrétní tabulky

Vyberte tabulku a klikněte na návrh > přímé relace.

Zobrazení relací pro jednu tabulku bez zobrazení relací pro jiné tabulky

Klikněte na > nástroje > Vymazat rozložení. Přidejte tabulku, ke které chcete zobrazit relace (návrhovévztahy > > Zobrazit tabulku), a potom klikněte na Návrh > vztahů > přímých vztahů.

Upravte velikost tabulky tak, aby se zobrazily další pole a relace.

Poznámka:    Vyžaduje Access pro Office 365.

Pokud chcete automaticky nastavit velikost tabulky, klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberte přizpůsobit velikost. Nebo poklikejte na okraj tabulky na:

  • Doprava na velikost vodorovně podle délky názvu pole

  • Zdola na velikost svisle podle počtu polí

  • Pravý dolní roh: automatické přizpůsobení velikosti tabulky ve vodorovném i svislém směru (podle velikosti)

Výběr podmnožiny tabulek

Poznámka:    Vyžaduje Access pro Office 365.

Abyste se mohli zaměřit na určité tabulky a jejich vztahy:

  • CTRL + (vybrat více tabulek)

  • Klikněte a přetáhněte pole úplně kolem vybrané oblasti.

Obě tyto akce zvýrazní podmnožinu tabulek silným ohraničením. Pokud chcete zrušit výběr, klikněte mimo výběr. Pokud chcete výběr přesunout, klikněte a přetáhněte ho do jiného umístění.

Použití rolovacího kolečka myši

Poznámka:    Vyžaduje Access pro Office 365.

Posunutí svisle posouváním kolečkem myši nahoru nebo dolů Posuňte se vodorovně stisknutím klávesy SHIFT a posouváním kolečka myši nahoru nebo dolů.

Teď, když máte v okně relace aktuální rychlost, Naučte se vytvořit, upravit nebo odstranit relaci.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×