Co je nového v aplikaci Visio 2010

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek v krátkosti představuje funkce, které můžete očekávat v aplikaci Visio 2010 ve verzi Technical Preview. Vývoj některých funkcí ještě nebyl dokončen a do finální verze se ještě mohou měnit.

Pokud pracujete s aplikací Visio 2007, najdete v aplikaci Microsoft Visio 2010 několik nových funkcí a také zjistíte, že některé známé funkce byly aktualizovány. Abyste se v těchto funkcích dokázali rychle zorientovat, najdete v tomto článku přehled hlavních změn a vylepšení.

V tomto článku:

Je jednodušší k vytváření diagramů

Vytváření diagramů je snadnější

Rozhraní Fluent systému Office včetně pásu karet

Aplikace Visio 2010 nyní obsahuje rozhraní Fluent systému Microsoft Office, včetně pásu karet. Na pásu karet se zobrazují příkazy nejčastěji používané při práci, tzn. nejsou již skryty v nabídkách a na panelech nástrojů. Snadněji také nyní můžete objevit příkazy, které jste neznali.

Pás karet v aplikaci Visio

Příkazy jsou umístěny na kartách a seskupeny podle toho, jakým způsobem se používají. Karta Domů obsahuje řadu nejčastěji používaných příkazů. Další karty obsahují příkazy používané pro zvláštní účely. Pokud budete například potřebovat navrhnout a naformátovat diagram, kliknete na kartu Návrh, na které najdete motivy a příkazy pro nastavení stránky, pozadí, ohraničení, nadpisy atd.

Karta Návrh

Vytvoření nového diagramu

Po spuštění aplikace Visio se zobrazí okno Nový v nové části uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Okno Nový obsahuje šablony, pomocí kterých můžete diagram začít vytvářet.

Vytvoření nového diagramu

V této oblasti se nyní nachází řada příkazů, které byly v předchozí verzi v nabídce Soubor. Když k vytvoření nového diagramu použijete některou ze šablon, tato oblast se zavře a otevře se okno výkresu. Pokud se do této oblasti budete chtít vrátit, až budete chtít soubor uložit, vytisknout, publikovat nebo až budete chtít nastavit možnosti aplikace Visio či provádět další akce nesouvisející s vytvářením diagramů, klikněte na tlačítko Microsoft Backstage.

Tlačítko Microsoft Backstage

Aktualizace okna Obrazce včetně oblasti Rychlé obrazce

V okně Obrazce se zobrazují všechny vzorníky, které jsou v dokumentu aktuálně otevřeny. Záhlaví všech otevřených vzorníků se nacházejí v horní části okna. Kliknutím na záhlaví okna zobrazíte obrazce v daném vzorníku.

Okno Obrazce

Nová oblast Rychlé obrazce v horní části každého vzorníku (nad slabě viditelnou oddělovací čárou) je určena k ukládání nejčastěji používaných obrazců. Chcete-li obrazce přidat nebo odebrat, stačí je přetáhnout myší do oblasti Rychlé obrazce nebo z ní. Pořadí obrazců lze kdekoli ve vzorníku změnit tak, že je myší přetáhnete na požadované místo.

Pokud máte otevřeno několik vzorníků a víte, že z daného vzorníku potřebujete pouze několik obrazců, můžete kliknutím na kartu Rychlé obrazce zobrazit rychlé obrazce ze všech otevřených vzorníků na jednom místě.

Vzorník rychlých obrazců

Vyhledání více obrazců

Nabídka Další obrazce se nyní zobrazuje v okně Obrazce. Pokud tedy budete chtít otevřít nový vzorník, můžete zůstat v okně Obrazce.

Vyhledání dalších obrazců v okně Obrazce

Ve výchozím nastavení je okno hledání skryté, aby bylo více místa pro obrazce a vzorníky. Chcete-li okno hledání otevřít, klikněte na tlačítko Další obrazce a potom klikněte na možnost Hledat obrazce. Funkce Hledat obrazce využívá k vyhledání obrazců v počítači službu Windows Search, je proto nutné, abyste ji měli zapnutou. Jinak nebude možné tuto funkci používat. Chcete-li obrazce hledat na Internetu, klikněte na možnost Najít obrazce online.

Hledání obrazců

Dynamický náhled

Pomocí funkce Dynamický náhled můžete zjistit, jak budou vypadat možnosti formátování, například písma a motivy, ještě než je použijete. Styl, na který přejdete myší, je dočasně použit, abyste mohli rychle vyzkoušet několik různých možností.

Dynamický náhled motivu v galerii

Automatická velikost

Funkce Automatická velikost na ploše pro návrh výkresů v aplikaci Visio nahrazuje stránku s nastavenou velikostí pro tisk na tiskárně stránkou, která se automaticky rozšiřuje podle vašich potřeb, a tím vám usnadňuje vytváření větších diagramů. Pokud je funkce Automatická velikost zapnutá a přetáhnete obrazec mimo aktuální stránku, stránka se zvětší tak, aby bylo možné vytvořit větší diagram. Konce stránek nastavených pro tisk jsou znázorněny tečkovanými čárami.

Stránka se automaticky zvětší při přetažení obrazce myší.

Vložení a odstranění obrazců s automatickým přizpůsobením

Pokud jste již diagram vytvořili, ale potřebujete přidat nebo odebrat obrazce, aplikace Visio obrazce automaticky propojí a přemístí. Chcete-li obrazec vložit do diagramu, přetáhněte ho myší na spojnici.

Přetáhněte obrazec na spojnici.

Okolní obrazce se automaticky přesunou, a uvolní tak místo pro nový obrazec. Mezi obrazce je pak přidána nová spojnice.

Přetažením obrazce na spojnici dojde automaticky k rozdělení spojnice tak, aby bylo možné daný obrazec vložit.

Když odstraníte obrazec, který je připojen v řadě k jiným obrazcům, podobně jako například středový obrazec výše, jsou obě spojnice automaticky nahrazeny jednou spojnicí mezi zbývajícími obrazci. V takovém případě však nejsou obrazce přesunuty tak, aby se automaticky přizpůsobily mezery mezi nimi. Je to proto, že takové přesunutí obrazců nemusí být vždy nejvhodnější. Jestliže chcete upravit mezery mezi obrazci, můžete vybrat obrazce a kliknout na tlačítko Automatické zarovnání a mezery.

Při odstranění obrazce jsou spojnice automaticky navázány.

Automatické zarovnání a mezery

Obrazce lze zarovnat a rozmístit pomocí tlačítka Automatické zarovnání a mezery. Všechny obrazce v diagramu lze upravit současně nebo můžete vybrat obrazce, které mají být upraveny.

  • Chcete-li obrazce zarovnat a upravit mezery mezi nimi, klikněte na kartě Domů na tlačítko Automatické zarovnání a mezery.

  • Chcete-li nastavovat zarovnání obrazců, mezery mezi nimi nebo jejich orientaci zvlášť, klikněte na kartě Domů na tlačítko Pozice a potom klikněte na požadovaný příkaz.

Tlačítko Automatické zarovnání a mezery

Vylepšení funkce automatického spojení obrazců

Funkce automatického spojení obrazců usnadňuje spojování obrazců:

  • Když podržíte ukazatel myši nad modrou šipkou funkce automatického spojení obrazců, zobrazí se minipanel nástrojů obsahující až čtyři obrazce z oblasti Rychlé obrazce z aktuálně vybraného vzorníku.

  • Pokud jsou již obrazce zobrazeny na stránce, můžete přetáhnout spojnici z modré šipky funkce automatického spojování obrazců jednoho obrazce na jiný obrazec. Při spojování obrazců tímto způsobem není potřeba přepínat do nástroje Spojnice.

Přesunutím ukazatele myši na obrazec na minipanelu nástrojů zobrazíte dynamický náhled na stránce. Kliknutím přidáte již připojený obrazec.

Panel nástrojů a šipky Automatického spojení ve Visiu

Vysvětlení struktury diagramů

Kontejnery

Kontejner je obrazec, který vizuálně obsahuje další obrazce na stránce. Díky kontejnerům lze snadněji vidět skupiny obrazců, které spolu mají určitou logickou souvislost.

Získání kontejneru z galerie k seskupení souvisejících obrazců

Pomocí kontejnerů lze také měnit pozici členských obrazců jejich přesunutím, zkopírováním nebo odstraněním v rámci kontejneru. Obrazce lze chránit před odstraněním nebo přidáním tak, že obsah kontejnerů uzamknete.

Skupina členství pro kontejnery

Kontejnery se mohou při přidávání obrazců automaticky rozšiřovat nebo se mohou naopak zmenšovat při odebírání obrazců.

Automatické změny velikosti kontejnerů

Některé kontejnery spravují sady obrazců

Některé kontejnery vám mohou pomoci spravovat seřazené sady nepropojených obrazců – usnadňují přidávání, odebírání a přeuspořádávání položek v seznamu. Příklady takových položek jsou ovládací prvek Strom v drátovém diagramu a obrazce plavecké dráhy ve vývojovém diagramu a vývojovém diagramu křížového procesu. Do tohoto typu kontejneru můžete přidat výchozí členský obrazec kliknutím na modrou šipku vložení, která se zobrazí po přesunutí ukazatele myši na roh kontejneru.

Šipka vložení u obrazce seznamu

Popisky

Pomocí popisků lze vysvětlit nebo popsat obrazce v diagramu. Obvykle jsou spojeny s konkrétním obrazcem a při automatických či ručních úpravách se posouvají společně s obrazcem.

Vložení popisků z galerie popisků

Legenda k datovým symbolům

Legenda vysvětluje, co znamenají ikony a barvy v diagramech, které využívají datové symboly, aby byl diagram snadno pochopitelný i bez textových popisků vedle všech datových symbolů.

Tlačítko Vložit legendu

Po kliknutí na tlačítko Vložit legendu aplikace Visio automaticky vygeneruje legendu podle datových symbolů, které jsou na stránce.

Legenda dat zobrazující ikony v datovém symbolu

Rozšířené možnosti mřížky, zarovnávání a přichycování

Díky novým vodítkům můžete zjistit, zda jsou obrazce zarovnány a rovnoměrně rozmístěny. Body přichycení podle zarovnání a mezer vám pomohou správně obrazce umístit.

Vodítka pro zarovnání a mezery

Lepší kontrola nad vkládáním kopírovaných obrazců

Aplikace Visio 2010 nabízí dvě možnosti, které vám pomohou vložit obrazce na požadované místo:

  • Obrazce lze vložit na stejné místo jako na původní stránce.

  • Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete obrazce vložit do umístění ukazatele myši.

Vložení obrazců do stejného umístění jako na původní stránce

Tlačítko Vložit ve skupině Schránka

Když zkopírujete obrazce z jedné stránky a potom je pomocí tlačítka Vložit nebo kombinace kláves CTRL+V vložíte na jinou stránku, jsou obrazce vloženy do stejného relativního umístění na nové stránce.

Vložení obrazce kliknutím pravým tlačítkem myši v umístění ukazatele myši

Chcete-li mít větší kontrolu nad vkládáním obrazců, klikněte pravým tlačítkem myši na stránku, na kterou chcete obrazec vložit, a klikněte na příkaz Vložit. Obrazec je vložen na stránku tak, že na místo, na které jste kliknuli myší, je vložen střed obrazce.

Po kliknutí pravým tlačítkem myši vložíte zkopírovaný obrazec na místo, na které jste kliknuli.

Vylepšená funkce karet stránek

K dispozici je nová karta Vložit stránku, pomocí které lze jediným kliknutím přidat novou stránku.

Karta Vložit stránku v dolní části dokumentu

Navíc můžete přejít k možnostem Vzhled stránky dané stránky přímo z místní nabídky karty stránky.

V nabídce klikněte pravým tlačítkem myši kartu stránka.

Změna zobrazení pomocí navigačních nástrojů stavového řádku

Stavový řádek obsahuje nástroje pro navigaci v diagramech a dokumentech. Jde například o tyto nástroje: Celá obrazovka, Úroveň přiblížení (lze nastavit v procentech), posuvník Lupa, tlačítko Přizpůsobit velikost stránky aktuálnímu oknu, tlačítko k otevření okna Posun a lupa a tlačítko Přepnout okna.

Pro navigaci v diagramu lze používat nástroje na stavovém řádku.

Visio Services

Služby Visio Services umožňují do diagramů integrovat webové části služby SharePoint. Můžete tak vytvářet interaktivní dokumenty, které budou zachovávat všechny původní funkce a které může sdílet více uživatelů, a to i v případě, že nemají v počítači nainstalovanou aplikaci Visio. V prohlížečích lze posouvat a zvětšovat zobrazení diagramu a také klikat na hypertextové odkazy v obrazcích.

Diagram lze publikovat na serveru služby SharePoint přímo z aplikace Visio 2010. V aplikaci Visio diagram vytvoříte, z aplikace Visio ho pak publikujete na serveru a následně ho můžete zobrazit v prohlížeči.

Diagramy také mohou být propojeny na data a zobrazení se může aktualizovat (automaticky nebo ručně), aby měl uživatel aktuální informace.

Služby Visio Services umožňují zobrazit interaktivní diagramy na serveru služby SharePoint.

Správa procesů

Kromě všech výše uvedených vylepšení práce s diagramy obsahuje aplikace Visio také nové nástroje, pomocí kterých lze modelovat, ověřovat a opakovaně používat složité diagramy postupů.

Diagramy postupů jsou vizualizacemi postupů obsahujících více kroků. Obvykle se vytvářejí v podobě vývojových diagramů, jejichž jednotlivé obrazce znázorňují kroky postupu, přičemž jednotlivé obrazce jsou propojeny šipkami zobrazujícími směr dalšího kroku.

Ověření diagramů postupu

Diagramy postupu lze nyní automaticky analyzovat, aby bylo zajištěno, že jsou správně vytvořeny a odpovídají obchodní logice definované pro daný dokument.

Check Diagram button

Chyby ověření se zobrazují v okně problémů, aby je bylo možné vyřešit.

Okno problémů

Aplikace Visio obsahuje sady pravidel specifických pro každý typ diagramu postupu.

Seznam Pravidla ke kontrole

Podprocesy

Pomocí diagramů podprocesů lze rozdělit složitější postupy na jednodušší postupy, se kterými se pak lépe pracuje. Můžete vybrat více obrazců:

Výběr obrazců v podprocesu

Klikněte na tlačítko Vytvořit z výběru:

Tlačítko Vytvořit podproces z výběru

Aplikace Visio přesune vybrané obrazce na novou stránku a nahradí je obrazcem podprocesu, který je automaticky propojen na novou stránku.

Obrazec podprocesu představuje podproces, který je znázorněn v podobě diagramu na jiné stránce.

Pokud jste ještě podproces nenakreslili, můžete kliknout na možnost Vytvořit nový a přidat obrazec podprocesu na stránku. Je také přidána nová stránka, které je propojena na obrazec. Jestliže je již diagram podprocesu vytvořen na jiné stránce nebo v jiném dokumentu, můžete obrazec podprocesu přetáhnout na aktuální stránku, kliknout na možnost Propojit s existujícím a přejít na stránku podprocesu.

Pracovní postupy služby SharePoint

Aplikace Visio obsahuje šablonu a obrazce pro navrhování pracovních postupů, které lze naimportovat do aplikace SharePoint Designer. Můžete také soubory pracovních postupů vytvořené v aplikaci SharePoint Designer otevřít v aplikaci Visio. Při tom je vytvořen diagram pracovního postupu, který pak můžete zobrazit a upravovat. Soubor lze předávat mezi oběma aplikacemi bez ztráty dat či funkčnosti.

Šablona pracovního postupu služby SharePoint

Úložiště procesů služby SharePoint

Úložiště procesů je šablona webu, která je součástí služby SharePoint. Jedná se o místo určené ke sdílení diagramů postupů a ke spolupráci na nich. Úložiště je vybaveno integrovaným řízením přístupu k souborům a správou verzí. Uživatelé mohou zobrazovat diagramy postupů souběžně a také mohou diagram upravovat, aniž by došlo k poškození původního dokumentu.

Úložiště postupů na serveru SharePoint

Nové a aktualizované typy diagramů a kompatibilita

Vylepšená správa drah ve vývojových diagramech křížových procesů

Ve vývojových diagramech křížových procesů se používá nová funkce Kontejner a Seznam k lepší správě drah s podporou obrazců uspořádaných do fází a také střídavě ve dvou kruzích.

Šablona vývojového diagramu křížového procesu

Diagramy BPMN (Business Process Modeling Notation)

Můžete vytvářet vývojové diagramy odpovídající normě Business Process Modeling Notation 1.2 a pomocí nového ověřovacího nástroje najít a vyřešit problémy ještě před dokončením diagramu.

Šablona diagramu BPMN

Diagramy Six Sigma

Podle potřeby můžete vytvářet vývojové diagramy Six Sigma a diagramy Kontrolovna kvality.

Šablona diagramu Six Sigma

Diagramy drátového modelu

Diagramy drátového modelu obsahují obrazce UI střední přesnosti pro vytváření prototypů a návrhů softwarových aplikací.

Šablona diagramu drátového modelu

Diagramy pracovních postupů služby SharePoint

Diagram pracovního postupu můžete vytvořit v aplikaci Visio pomocí šablon a obrazců služby SharePoint a následně ho můžete vyexportovat do aplikace SharePoint Designer a umístit na svůj web.

Šablona pracovního postupu služby SharePoint

Aktualizovaná kompatibilita s aplikací AutoCAD

Nyní můžete importovat a ukládat soubory CAD z aplikace AutoCAD 2008 a pracovat s nimi.

Tlačítko Vložit výkres AutoCAD

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×