Co je chráněné zobrazení?

Soubory z internetu a jiných potenciálně nebezpečných míst můžou obsahovat viry, červy nebo další druhy malwaru, které můžou poškodit počítač. Kvůli lepší ochraně počítače se soubory z těchto potenciálně nebezpečných míst otevírají jen pro čtení nebo v chráněném zobrazení. Pomocí chráněného zobrazení můžete soubor přečíst, zobrazit jeho obsah a povolit úpravy s menším rizikem.

V tomto článku

Proč se soubor otevírá v chráněném zobrazení?

Jak ukončím chráněné zobrazení, aby se soubor dal upravovat, uložit nebo vytisknout?

Proč se nedaří chráněné zobrazení ukončit?

U souboru se vyskytl problém

Chci změnit nastavení chráněného zobrazení

Informace o nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

Co se stalo s doplňky v chráněném zobrazení?

Co se stalo s cloudovým písmem v chráněném zobrazení?

Proč se soubor otevírá v chráněném zobrazení?

Chráněné zobrazení je režim jen pro čtení, ve kterém je zakázaná většina funkcí pro úpravy. Soubor se v chráněném zobrazení otevře z několika důvodů:

 • Soubor byl otevřen z umístění v Internetu:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor pochází z Internetu a může být nebezpečný. Kliknutím získáte další podrobnosti., otevírá se soubor z Internetu. Soubory z Internetu můžou obsahovat viry a další škodlivý obsah. Doporučujeme vám, abyste dokument upravovali jenom v případě, že důvěřujete jeho obsahu.

  Chráněné zobrazení pro umístění v Internetu

 • Soubor byl přijatý jako příloha aplikace Outlook a podle zásad počítače není odesílatel bezpečný:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor pochází z přílohy e-mailu a může být nebezpečný. Kliknutím získáte další podrobnosti., byl soubor přijatý od potenciálně nebezpečného odesílatele.

  Chráněné zobrazení pro přílohy e-mailu

 • Soubor byl otevřen z nebezpečného umístění:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor byl otevřen z potenciálně nebezpečného umístění. Kliknutím získáte další podrobnosti., byl tento soubor otevřený z nebezpečné složky. Příkladem nebezpečného umístění je složka Dočasné soubory Internetu.

  Chráněné zobrazení z nebezpečného umístění

 • Soubor je blokovaný Rozšířeným blokováním souborů:    Na následujících obrázcích jsou příklady. Další informace o Rozšířeném blokování souborů

  Chráněné zobrazení z rozšířeného blokování souborů, uživatel nemůže upravovat soubor.

  Úpravy nejsou povolené.

  Chráněné zobrazení z rozšířeného blokování souborů, uživatel může upravovat soubor.

  Úpravy jsou povolené.

 • Neúspěšné ověření souboru:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Office zjistil potíže s tímto souborem. Při jeho úpravě může dojít k poškození počítače. Kliknutím získáte další podrobnosti., znamená to, že soubor neprošel při ověření.

  Chráněné zobrazení z neúspěšného ověření souboru

 • K otevření souboru v chráněném zobrazení byla použita možnost Otevřít v chráněném zobrazení:     Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva Tento soubor byl otevřen v chráněném zobrazení. Kliknutím získáte další podrobnosti., znamená to, že jste se soubor rozhodli otevřít v chráněném zobrazení. K tomu slouží možnost Otevřít v chráněném zobrazení:

  1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

  2. V dialogu Otevřít klikněte na šipku u tlačítka Otevřít.

  3. V seznamu klikněte na Otevřít v chráněném zobrazení.

Chráněné zobrazení vybrané uživatelem

Důležité informace: Správci můžou seznam potenciálně nebezpečných umístění rozšířit o další složky, které se taky považují za nebezpečné.

Začátek stránky

Jak ukončím chráněné zobrazení, aby se soubor dal upravovat, uložit nebo vytisknout?

Pokud si soubor potřebujete přečíst a nemusíte ho upravovat, můžete zůstat v chráněném zobrazení. Když víte, že soubor pochází od důvěryhodného zdroje a chcete ho upravit, uložit nebo vytisknout, můžete chráněné zobrazení ukončit. Jakmile chráněné zobrazení opustíte, zrušíte tím režim jen pro čtení a soubor se stane důvěryhodným dokumentem.

Ukončení chráněného zobrazení a provádění úprav po zobrazení žlutého panelu zpráv

 • Na panelu zpráv klikněte na tlačítko Povolit úpravy.

Ukončení chráněného zobrazení a provádění úprav po zobrazení červeného panelu zpráv

 1. Klikněte na Soubor > Přesto upravit.

Důležité informace: Doporučujeme, abyste byli opatrní a ujistili se, jestli je zdroj souboru spolehlivý a jestli ho znáte.

Začátek stránky

Proč nelze ukončit chráněné zobrazení?

Pokud nemůžete chráněné zobrazení ukončit, je možné, že správce zavedl pravidla, která brání v opuštění tohoto režimu. Obraťte se na správce a zjistěte, jestli taková pravidla nastavil.

Začátek stránky

U souboru se vyskytl problém

Office zjistil problém se souborem, který může představovat bezpečnostní riziko. Otevření souboru v chráněném zobrazení pomůže chránit počítač a doporučujeme, abyste soubor upravovali jenom v případě, pokud důvěřujete osobě, která vám ho zaslala, a pokud soubor nevypadá podezřele.

Proč se zobrazila tato zpráva?

Tato zpráva se může zobrazit u škodlivého souboru, který vytvořil hacker, aby nakazil váš počítač virem nebo ukradl důležité informace. Tato zpráva znamená, že upravovat soubor může být nebezpečné. Někdy se tato zpráva objeví u souborů, které jsou poškozené. Příklady:

 • Disk, na kterém je soubor uložen, může být opotřebený nebo poškozený.

 • Soubor byl vytvořen nebo upraven problémovým programem.

 • Při kopírování souboru došlo k neočekávané chybě, která může být způsobena potížemi s připojením k Internetu.

 • Potíž může být v tom, jakým způsobem Office zjišťuje problémy v souborech. Pracujeme na tom, ale není to dokonalé.

Je možné soubor upravovat?

Pokud soubor pochází od osoby, kterou znáte a které důvěřujete, můžete ho upravovat. Doporučujeme se však vyhnout úpravám souboru, který vypadá podezřele. Příklad:

 • Soubor pochází od někoho, koho neznáte nebo komu nedůvěřujete.

 • Příjem tohoto souboru jste neočekávali.

 • Obsah souboru vypadá neobvykle, například se může jednat o fakturu na produkt, který jste si nikdy nekoupili, nebo způsobuje, že počítač zobrazuje chyby.

Pokud soubor vypadá podezřele, zavřete ho a odstraňte z počítače. Doporučujeme, abyste ho neupravovali. Podezření se můžete zbavit tím, že zavoláte nebo pošlete e-mail osobě, která vám soubor poslala.

Na následujícím obrázku je příklad tlačítka Přesto upravit v zobrazení Office Backstage.

Výstraha zabezpečení, Přesto upravit

Které typy souborů Office můžou způsobovat chyby ověření souboru?

 • Soubory aplikace Word 97–2003 (.doc, .dot)

 • Soubory aplikace Excel 97–2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Soubory aplikace PowerPoint 97–2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Začátek stránky

Chci změnit nastavení chráněného zobrazení

Než nastavení chráněného zobrazení změníte, doporučujeme obrátit se na správce systému.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Chráněné zobrazení.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Oblast Chráněné zobrazení v Centru zabezpečení

Začátek stránky

Informace o nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory, jejichž ověření se nezdařilo:    Funkce ověření bude v souboru hledat bezpečnostní problémy, které můžou být způsobené změnami ve struktuře souboru. I když zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, ověřování souborů nebude vypnuté. Místo toho se pro soubory, které neprojdou procesem ověření, zobrazí chybová zpráva.

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory pocházející z Internetu:    Internet se považuje za nebezpečné místo, protože nabízí mnoho příležitostí kyberzločincům.

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory uložené v potenciálně nebezpečných umístěních:    Toto nastavení se týká složek v počítači nebo na síti, které jsou považované za nebezpečné, jako je složka Dočasné soubory Internetu nebo další složky určené správcem.

 • Povolit chráněné zobrazení pro přílohy Outlooku:    Přílohy e-mailů můžou pocházet z nedůvěryhodných nebo neznámých zdrojů.

 • Povolit režim Zabránění spuštění dat:    Další informace najdete v tématu Proč dochází k selhání doplňku?.

Začátek stránky

Co se stalo s doplňky v chráněném zobrazení?

Při otevření souboru v chráněném zobrazení se doplňky sice můžou spustit, ale nemusí fungovat, jak byste čekali. Pokud doplňky nefungují správně, kontaktujte jejich autora. Možná bude nutné získat aktualizovanou verzi, která je kompatibilní s chráněným zobrazením. Další informace o doplňcích najdete v článku Proč dochází k selhání doplňku?

Začátek stránky

Co se stalo s cloudovým písmem v chráněném zobrazení?

Je možné, že člověk, který vám dokument poslal, použil cloudové písmo. To je písmo, které není součástí Windows nebo Office, ale které je před prvním použitím potřeba stáhnout z internetu. Pokud je to tak a jedná se o písmo, které ještě nemáte nainstalované, pak se toto písmo v chráněném zobrazení nestáhne. Word se ho pokusí nahradit jiným písmem tak, aby výsledek vypadal pokud možno dobře. Pokud máte jistotu, že je dokument bezpečný, a chcete ho zobrazit tak, jak to autor zamýšlel, budete muset povolit úpravy, aby Word mohl stáhnout a nainstalovat správné písmo.

Poznámka: Pokud Word nedokáže najít žádná kompatibilní písma jako náhradu, můžou se místo textu zobrazovat černé čtverečky. Tento problém by mělo jít vyřešit tak, že povolíte úpravy, aby se mohlo stáhnout správné písmo.

Začátek stránky

Související informace

Otevření dokumentu po chybě související s poškozením souboru

Kontrola kompatibility souboru s dřívějšími verzemi

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×