Co je chráněné zobrazení?

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Soubory z internetu a jiných potenciálně nebezpečných míst můžou obsahovat viry, červy nebo další druhy malwaru, které můžou poškodit počítač. Kvůli lepší ochraně počítače se soubory z těchto potenciálně nebezpečných míst otevírají jen pro čtení nebo v chráněném zobrazení. Pomocí chráněného zobrazení můžete soubor přečíst, zobrazit jeho obsah a povolit úpravy s menším rizikem.

V tomto článku

Proč se soubor otevírá v chráněném zobrazení?

Jak ukončím chráněné zobrazení, aby se soubor dal upravovat, uložit nebo vytisknout?

Proč se nedaří chráněné zobrazení ukončit?

U souboru se vyskytl problém

Chci změnit nastavení chráněného zobrazení

Chci zrušit důvěryhodnost dokumentů, které byly dříve označeny za důvěryhodné a neotevírají se v chráněném zobrazení

Informace o nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

Co se stalo s doplňky v chráněném zobrazení?

Co se stalo s cloudovým písmem v chráněném zobrazení?

Použití chráněné zobrazení se čtečkou obrazovky

Proč se soubor otevírá v chráněném zobrazení?

Chráněné zobrazení je režim jen pro čtení, ve kterém je zakázaná většina funkcí pro úpravy. Soubor se v chráněném zobrazení otevře z několika důvodů:

 • Soubor byl otevřen z umístění v internetu:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva „Buďte opatrní – soubory z internetu můžou obsahovat viry. Pokud je nepotřebujete upravovat, bude bezpečnější zůstat v chráněném zobrazení.“, otevírá se tento soubor z internetu. Soubory z internetu můžou obsahovat viry a jiný škodlivý obsah. Tento dokument doporučujeme upravovat jenom v případě, že důvěřujete jeho obsahu.

  Chráněné zobrazení dokumentů z internetu

 • Soubor byl přijat jako příloha Outlooku a podle zásad počítače je odesílatel nebezpečný:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva „Buďte opatrní – přílohy e-mailů můžou obsahovat viry. Pokud je nepotřebujete upravovat, bude bezpečnější zůstat v chráněném zobrazení.“, byl tento soubor přijat od potenciálně nebezpečného odesílatele. Tento dokument doporučujeme upravovat jenom v případě, že důvěřujete jeho obsahu.

  Chráněné zobrazení nedůvěryhodných e-mailových příloh

 • Soubor byl otevřen z nebezpečného umístění:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva „Tento soubor byl otevřen z potenciálně nebezpečného umístění. Kliknutím získáte další podrobnosti.“, byl tento soubor otevřen z nebezpečné složky. Příkladem nebezpečného umístění je složka Dočasné soubory Internetu. Tento dokument doporučujeme upravovat jenom v případě, že důvěřujete jeho obsahu.

  Chráněné zobrazení z nebezpečného umístění

 • Soubor je blokovaný Rozšířeným blokováním souborů:    Na následujících obrázcích jsou příklady. Další informace o Rozšířeném blokování souborů

  Chráněné zobrazení souborů blokovaných rozšířeným blokováním souborů při nepovolených úpravách

  Úpravy nejsou povolené.

  Chráněné zobrazení dokumentů blokovaných rozšířeným blokováním souborů při povolených úpravách

  Úpravy jsou povolené, ale nejsou doporučené, pokud jeho obsahu plně nedůvěřujete.

 • Neúspěšné ověření souboru:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva „Office zjistil potíže s tímto souborem. Při jeho úpravě může dojít k poškození počítače. Kliknutím získáte další podrobnosti.“, nebyl tento soubor úspěšně ověřen. Při ověření se v souboru hledají bezpečnostní problémy, které můžou být způsobené změnami ve struktuře souboru.

  Chráněné zobrazení dokumentů při neúspěšném ověření souborů Office

 • K otevření souboru v chráněném zobrazení byla použita možnost Otevřít v chráněném zobrazení:    Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva „Tento soubor byl otevřen v chráněném zobrazení. Kliknutím získáte další podrobnosti., rozhodli jste se tento soubor otevřít v chráněném zobrazení. K tomu slouží možnost Otevřít v chráněném zobrazení:

  1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

  2. V dialogovém okně Otevřít klikněte na šipku u tlačítka Otevřít.

  3. V seznamu klikněte na Otevřít v chráněném zobrazení.

  Chráněné zobrazení dokumentů, které uživatel úmyslně otevřel v chráněném zobrazení

 • Soubor byl otevřen z úložiště OneDrive někoho jiného: Pokud se v chráněném zobrazení objeví zpráva „Pozor! Tento soubor pochází z OneDrivu někoho jiného. Pokud této osobě nedůvěřujete a nechcete s ní dále spolupracovat, bude bezpečnější zůstat v chráněném zobrazení.“, otevřeli jste dokument ze složky OneDrivu, kterou nevlastníte, například když vám někdo nasdílel nějaký soubor na OneDrivu. Takové soubory můžou být nedůvěryhodné a můžou poškodit váš počítač. Doporučujeme, abyste dokumentům důvěřovali jenom v případě, že důvěřujete osobě, které toto úložiště OneDrive patří.

  Poznámky: 

  • Tato funkce je momentálně dostupná jenom v klientech Office 365.

  • Jakmile kliknete na možnost Důvěřovat dokumentům od této osoby, nebudou se už všechny následné dokumenty sdílené z tohoto umístění OneDrivu otevírat v chráněném zobrazení.

  Chráněné zobrazení dokumentů otevřených z úložiště OneDrive někoho jiného

Důležité informace: Správci můžou seznam potenciálně nebezpečných umístění upravit a přidat další složky, které také považují za nebezpečné.

Jak ukončím chráněné zobrazení, aby se soubor dal upravovat, uložit nebo vytisknout?

Pokud si soubor potřebujete přečíst a nemusíte ho upravovat, můžete zůstat v chráněném zobrazení. Když víte, že soubor pochází od důvěryhodného zdroje a chcete ho upravit, uložit nebo vytisknout, můžete chráněné zobrazení ukončit. Jakmile chráněné zobrazení opustíte, zrušíte tím režim jen pro čtení a soubor se stane důvěryhodným dokumentem.

Ukončení chráněného zobrazení a provádění úprav po zobrazení žlutého panelu zpráv

 • Na panelu zpráv klikněte na tlačítko Povolit úpravy.

Ukončení chráněného zobrazení a provádění úprav po zobrazení červeného panelu zpráv

 1. Klikněte na Soubor > Přesto upravit.

Upozornění: Doporučujeme, abyste to udělali jenom v případě, že zdroji a obsahu souboru důvěřujete.

Proč nelze ukončit chráněné zobrazení?

Pokud nemůžete chráněné zobrazení ukončit, je možné, že váš správce systému zavedl pravidla, která brání v opuštění tohoto režimu. Obraťte se na správce a zjistěte, jestli taková pravidla nastavil.

U souboru se vyskytl problém

Office zjistil problém se souborem, který může představovat bezpečnostní riziko. Otevření souboru v chráněném zobrazení pomůže chránit počítač a doporučujeme, abyste soubor upravovali jenom v případě, pokud důvěřujete osobě, která vám ho zaslala, a pokud soubor nevypadá podezřele.

Proč se zobrazila tato zpráva?

Tato zpráva se může zobrazit u škodlivého souboru, který vytvořil hacker, aby nakazil váš počítač virem nebo ukradl důležité informace. Tato zpráva znamená, že upravovat soubor může být nebezpečné. Někdy se tato zpráva objeví u souborů, které jsou poškozené. Příklady:

 • Disk, na kterém je soubor uložen, může být opotřebený nebo poškozený.

 • Soubor byl vytvořen nebo upraven problémovým programem.

 • Při kopírování souboru došlo k neočekávané chybě, která může být způsobena potížemi s připojením k Internetu.

 • Potíž může být v tom, jakým způsobem Office zjišťuje problémy v souborech. Pracujeme na tom, ale není to dokonalé.

Je možné soubor upravovat?

Pokud soubor pochází od osoby, kterou znáte a které důvěřujete, můžete ho upravovat. Doporučujeme se však vyhnout úpravám souboru, který vypadá podezřele. Příklad:

 • Soubor pochází od někoho, koho neznáte nebo komu nedůvěřujete.

 • Nečekali jste, že tento soubor dostanete, nebo tento soubor nevypadá jako druh souboru, který by vám tato osoba poslala.

 • Obsah souboru vypadá neobvykle, například se může jednat o fakturu na produkt, který jste si nikdy nekoupili, nebo způsobuje, že počítač zobrazuje chyby.

Pokud soubor vypadá podezřele, zavřete ho a odstraňte z počítače. Doporučujeme, abyste ho neupravovali. Podezření se můžete zbavit tím, že osobu, která vám soubor poslala, požádáte telefonem nebo e-mailem o potvrzení.

Na následujícím obrázku je příklad tlačítka Přesto upravit v zobrazení Office Backstage.

Chráněné zobrazení neúspěšně ověřených souborů Office v zobrazení Backstage

Které typy souborů Office můžou způsobovat chyby ověření souboru?

 • Soubory aplikace Word 97–2003 (.doc, .dot)

 • Soubory aplikace Excel 97–2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Soubory aplikace PowerPoint 97–2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Chci změnit nastavení chráněného zobrazení

Než nastavení chráněného zobrazení změníte, doporučujeme obrátit se na správce systému.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Chráněné zobrazení.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

Informace o nastavení chráněného zobrazení v Centru zabezpečení

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory pocházející z Internetu:    Internet se považuje za nebezpečné místo, protože nabízí mnoho příležitostí kyberzločincům.

 • Povolit chráněné zobrazení pro soubory uložené v potenciálně nebezpečných umístěních:    Toto nastavení se týká složek v počítači nebo na síti, které jsou považované za nebezpečné, jako je složka Dočasné soubory Internetu nebo další složky určené správcem.

 • Povolit chráněné zobrazení pro přílohy Outlooku:    Přílohy e-mailů můžou pocházet z nedůvěryhodných nebo neznámých zdrojů.

Chci zrušit důvěryhodnost dokumentů, které byly dříve označeny za důvěryhodné a neotevírají se v chráněném zobrazení

Pokud jste dříve označili nějaké dokumenty za důvěryhodné a otevírají se mimo chráněné zobrazení, a to buď (1) kliknutím na Povolit úpravy nebo Důvěřovat dokumentům od této osoby v panelu zpráv, nebo (2) kliknutím na Přesto upravit při neúspěšném ověření souboru, najdete v článku Důvěryhodné dokumenty postup, jak tuto důvěryhodnost zrušit, aby se takové dokumenty znovu otevíraly v chráněném zobrazení.

Co se stalo s doplňky v chráněném zobrazení?

Při otevření souboru v chráněném zobrazení se doplňky sice můžou spustit, ale nemusí fungovat, jak byste čekali. Pokud doplňky nefungují správně, kontaktujte jejich autora. Možná bude nutné získat aktualizovanou verzi, která je kompatibilní s chráněným zobrazením. Další informace o doplňcích najdete v článku Proč dochází k selhání doplňku?

Co se stalo s cloudovým písmem v chráněném zobrazení?

Je možné, že člověk, který vám dokument poslal, použil cloudové písmo. To je písmo, které není součástí Windows nebo Office, ale které je před prvním použitím potřeba stáhnout z internetu. Pokud je to tak a jedná se o písmo, které ještě nemáte nainstalované, pak se toto písmo v chráněném zobrazení nestáhne. Word se ho pokusí nahradit jiným písmem tak, aby výsledek vypadal pokud možno dobře. Pokud máte jistotu, že je dokument bezpečný, a chcete ho zobrazit tak, jak to autor zamýšlel, budete muset povolit úpravy, aby Word mohl stáhnout a nainstalovat správné písmo.

Poznámka: Pokud Word nedokáže najít žádná kompatibilní písma jako náhradu, můžou se místo textu zobrazovat černé čtverečky. Tento problém by mělo jít vyřešit tak, že povolíte úpravy, aby se mohlo stáhnout správné písmo.

Použití chráněné zobrazení se čtečkou obrazovky

Při práci v chráněném zobrazení, úpravy je uzamčený, tak nemůžete kurzor okolo dokumentu podle očekávání. Pokud potřebujete procházení dokumentu v chráněném zobrazení se čtečkou obrazovky, je však stisknutím klávesy F7 zapnout režim procházení pomocí kurzoru. Tuto akci by měl umožňují navigaci přes text, aniž byste byli v režimu úprav.

Viz také

Otevření dokumentu po chybě související s poškozením souboru

Kontrola kompatibility souboru s dřívějšími verzemi

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×