Chování určitých funkcí v PowerPointu založené na webu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Použití PowerPoint v prohlížeči umožňuje webu vytvářet a sdílet vytvářet a sdílet základní prezentace. Můžete současně pracovat s ostatními a předvádění prezentace z libovolného místa. Ale webová PowerPoint nezahrnuje všechny funkce této plochy PowerPoint znamená. Tento článek popisuje, co můžete a nemůžete dělat v založené na webu PowerPoint.

Existují dvě verze webové PowerPoint:

 • Většina lidí, včetně kdokoliv nepoužíváte založené na webu Office v určené pro firmy a nastavení školy, nemá PowerPoint Online. Přečtěte si informace o chování jeho funkcí.

 • Některé z naší business a zákazníci školy použijte PowerPoint Web App, která je součástí SharePoint Server 2010 nebo SharePoint Server 2013. Pokud používáte tyto Office Web Apps, přejděte na kartu PowerPoint Web App v tomto článku přečtěte si informace o chování jeho funkcí.

Typy a formáty souborů podporované v PowerPoint Online

Podporované pro prohlížení a úpravy

Podporované jenom pro prohlížení

Nejde otevřít

Powerpointová prezentace (.pptx)

Powerpointová šablona (.potx)

Doplněk PowerPointu (.ppam)

Powerpointové předvádění (.ppsx)

Šablona PowerPointu 97–2003 (.pot)

Formát RTF (Rich Text Format)

Prezentace ve formátu OpenDocument (.odp)

** Soubory .ppt a .pps PowerPointu 97–2003

Formát PDF (Portable Document Format)

*** Aplikace PowerPoint s podporou maker .pptm, .potm a .ppsm

Doplněk PowerPointu 97–2003 (.ppa)

Soubory označené jako konečné

Soubory IRM

Soubory hesel

Soubory s digitálními podpisy

**PowerPoint Online zobrazí prezentace ve formátech .ppt a .pps, ale pokud chcete prezentaci upravovat v prohlížeči, uloží novou kopii prezentace ve formátu .pptx.

*** Prezentace jde otevřít, ale makra se nespustí.

Otvírání a ukládání

Desktopové funkce

V PowerPoint Online

Uložení

PowerPoint Online ukládá vaši práci automaticky pokaždé, když změníte, takže není nutné pro tlačítko Uložit. Můžete však místní uložení prezentace.

Ochrana heslem

Prezentace, ve kterých byly chráněný heslem, digitálně podepsaných nebo chráněné pomocí Správa přístupových práv k informacím v desktopové PowerPoint můžete otevřít jenom v desktopové aplikaci. Pokud chcete určit, kdo otevřete prezentaci, použijte nastavení sdílení OneDrive nebo v knihovně Sharepointu.

Zobrazení a tisk

Desktopové funkce

V PowerPoint Online

Tisk

V PowerPoint Online můžete vytisknout jeden snímek na stránku s záhlaví a zápatí. (Podrobnosti najdete v tématu Tisk snímků PowerPointu, podklady nebo poznámky.) Získat další rozložení možnosti tisku, například podklady a poznámky, klikněte na tlačítko Upravit v aplikaci PowerPoint a tisk v desktopové aplikaci PowerPoint.

Normální zobrazení

K vytvoření snímků použijte Zobrazení pro úpravy.

Zobrazení osnovy, předlohy a řazení snímků

Tato zobrazení jsou dostupné jenom v desktopové PowerPoint.

Zobrazení pro čtení

Můžete listovat snímky a zobrazit nebo skrýt poznámky lektora.

Zobrazení prezentujícího

Budete potřebovat desktopovou PowerPoint můžete pomocí zobrazení prezentujícího. Samozřejmě můžete pořád prezentace v PowerPointu Online.

Zobrazení prezentací

Prezentaci můžete přehrávat v okně na celou obrazovku. Kliknutím na každý snímek nebo stisknutím mezerníku přejděte na další snímek. Kliknutím pravým tlačítkem myši na snímek přejděte zpět, přejděte na konkrétní snímek, nebo prezentaci ukončete.

Video a zvuk

Pokud máte nainstalován program Silverlight můžete přehrávat videa a zvuku v zobrazení pro čtení a prezentaci. Flash budete potřebovat pro videa, které jsou propojené z webu. Sledujte velikost souborů, protože PowerPoint Online nevloží velké soubory médií. Vložené multimediální limit velikosti může být z 50 až 100MB a souborů WAV limit je 100KB.

Poznámky lektora

Můžete zobrazit nebo skrýt poznámky lektora, ale v současné době není možné tisknout z PowerPoint Online.

Lupa

PowerPoint Online nemá předdefinované Lupa, ale můžete pomocí funkce Lupa prohlížeče můžete změnit velikost obsahu.

Pravítka a mřížka

Pravítka a Mřížka jsou dostupné jenom v desktopové PowerPoint, ale PowerPoint Online má vodítek, které se automaticky zobrazí k zarovnání objektů.

Úpravy a formátování

Desktopové funkce

V PowerPoint Online

Vytváření, odstraňování, změna uspořádání a skrývání snímků

Můžete přidávat, skrývat a odstraňovat snímky a měnit jejich uspořádání. Při vytváření nového snímku si můžete vybrat jeho rozložení.

Kopírování a vkládání

Text vložený do PowerPoint Online zachová formátování z které jste zkopírovali. Po vložení do cílové prezentace můžete změnit formát textu. Můžete zkopírovat a vložit obrázky z jednoho snímku na druhý ve stejné prezentaci a taky zkopírovat a vložit z jiné prezentace nebo aplikací. .

Velikost a formátování písma

Můžete použít tučné písmo, kurzíva, podtržení, velikost písma a barvu, včetně pomocí funkce Kopírovat formát.

Formátování odstavce

Odstavce můžete zarovnat vlevo, vpravo nebo na střed, můžete nastavit směr čtení textu (zprava doleva nebo zleva doprava), zvětšit nebo zmenšit odsazení a naformátovat odstavce jako seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Formát pozadí

Můžete naformátovat pozadí jednoho nebo několika snímků pomocí barvy nebo obrázku.

Číslování a odrážky

Můžete použít předdefinované možnosti pro číslované seznamy a seznamy s odrážkami.

Najít a nahradit

Příkaz Najít je dostupný na kartě Domů na pásu karet. Příkaz Nahradit není k dispozici v PowerPoint Online.

Motivy

Můžete omezené galerií předdefinovaných motivů, po přidání nového snímku do prezentace. Motivy přidané do prezentace z plochy PowerPoint jsou zachovány v PowerPoint Online.

Animační efekty

Animační efekty můžete vytvořit mnoho typů v PowerPoint Online. Animace přidat pomocí desktopové PowerPoint (, které nejsou k dispozici v PowerPoint Online ) se zachovají a bude přehrávat v prezentaci, ale nemůžete je měnit tam.

Přechody

Můžete vybírat omezené Galerie přechodů v PowerPoint Online. Přechody přidané v desktopové PowerPoint se zachovají, ale lze pouze přehrát nebo změnit v desktopové PowerPoint.

Přizpůsobení nebo vysílání prezentace

Možnosti pro nastavení a přizpůsobení prezentace, vysílání prezentace nebo pro nastavování monitorů nejsou dostupné v PowerPoint Online.

Spoluvytváření

Několik autorů současně pracovat v PowerPoint Online. Spoluvytváření funguje s PowerPoint 2010 nebo novější a PowerPointu for Mac 2011.

Kontrola pravopisu

Podtržení červenou vlnovkou se zobrazí v části chybně napsaná slova. Kliknutí pravým tlačítkem myši návrhy pravopisu můžete vybírat.

Vkládání různých položek

Desktopové funkce

V PowerPoint Online

Hypertextové odkazy

Můžete vložit, upravit a postupujte podle hypertextové odkazy. Nelze přidat hypertextový odkaz na obrázek nebo obrazec. Záložka odkazy práce, ale nemůžete je upravovat v PowerPoint Online. Přečtěte si článek Přidání hypertextového odkazu na text.

Tabulky

Můžete vložit a úprava tabulek v PowerPoint Online.

Video a zvuk

Videa a zvuku přehrávat v zobrazení pro čtení a zobrazení pro předvádění prezentace. Můžete změnit velikost, přesunout a odstranit video a zvuk ovládacích prvků v PowerPoint Online. Můžete vkládejte online videa. Vložení videa nebo zvuku z vašeho počítače, musíte ale pomocí desktopové PowerPoint.

Obrázky

Vložení obrázků nebo klipartů na vašem počítači nebo na webu. Přesunutí, změna velikosti a oříznutí obrázků a můžete použít styly obrázků. Formátování funkcí, jako je použití zvláštních efektů a odebrání pozadí není dostupná v PowerPoint Online složitější obrázků. Pokud chcete zachytit, můžete použít desktopovou PowerPoint.

Obrazce, kresby nebo textová pole

Můžete přidávat textová pole nebo vybírat obrazce z galerie. Můžete používat styly, které určují výplně, obrysy a stínové efekty. Můžete měnit velikost obrazců a textových polí, otáčet je a řadit ve vrstvách zezadu dopředu. Můžete taky oddělit seskupené obrazce a pracovat s nimi jednotlivě.

Obrázky SmartArt

Obrázky SmartArt vkládat můžete. Můžete taky přepnout na jiné rozložení nebo barevné schéma, vybrat jiný styl obrázku SmartArt a upravovat text.

Grafy a rovnice

V aplikaci PowerPoint Online se nedá vložit, ale pokud je pomocí desktopové PowerPoint vložíte PowerPoint Online je zobrazí správně.

WordArt

Není k dispozici v PowerPoint Online. Pokud chcete použít efekty WordArt u textu, klepněte nebo klikněte na Upravit v aplikaci PowerPoint.

Symboly

Omezené sadu symboly může být vložen do PowerPoint Online. Pokud písma pro zobrazování symbol není k dispozici, zobrazí se symbol jako zástupný symbol.

Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí, včetně čísla data a snímku, nemůže být vložen, upravovat nebo smazali PowerPoint Online, ale je je zobrazuje běžným způsobem. Najdete v článku Přidání čísel snímků nebo datum a čas.

Tip:    Můžete přidat do textového pole a jako záhlaví nebo zápatí.

Makra

Můžete zobrazit, upravit, vytisknout a sdílení prezentace, ve kterých jsou makra, ale chcete spustit makra, klepněte nebo klikněte na tlačítko Upravit v aplikaci PowerPoint.

Ovládací prvky ActiveX, vložené objekty OLE

Nemůžete vložit ani upravit v PowerPoint Online, ale zobrazují se podle očekávání.

Propojené obrázky

Propojené obrázky zůstanou v prezentaci zachované, ale v Zobrazení pro čtení a v Zobrazení prezentací budou skryté. V Zobrazení pro úpravy se zobrazují jako zástupné ikony.

Revize

Funkce

V PowerPoint Online

Nástroje kontroly pravopisu

Můžete Zkontrolovat pravopis slova a nastavit jazyk kontroly pravopisu.

Komentáře

Zobrazení komentářů v zobrazení pro čtení; Upravte v zobrazení pro úpravy. V tématu komentářů v prezentaci.

Formáty souborů podporované v PowerPoint Web App

PowerPoint Web App otvírá prezentace v těchto formátech:

 • Powerpointová prezentace (.pptx)

 • Powerpointová šablona (.potx)

 • Předvádění PowerPointu (*.ppsx)

 • Prezentace aplikace PowerPoint s podporou maker (PPTM), Šablona aplikace PowerPoint s podporou maker (potm) nebo předvádění aplikace PowerPoint s podporou maker (.ppsm).
  Prezentace jde otevřít, ale makra se nespustí. Tyto prezentace nejde upravovat v prohlížeči.

 • Zobrazení PowerPointu 97 – 2003 (.pps) nebo prezentace aplikace PowerPoint 97 – 2003 (.ppt)
  PowerPoint Web App prezentace zobrazí v těchto formátech, ale PowerPoint Web App k prezentaci upravovat v prohlížeči, uloží novou kopii prezentace ve formátu .pptx. PowerPoint Web App nelze uložit prezentace ve formátech .ppt a pps.

 • Šablona PowerPointu 97 – 2003 (.pot)
  prezentace v tomto formátu zobrazíPowerPoint Web App, ale nepůjdou vám upravovat v prohlížeči.

 • Ve formátu OpenDocument Presentation (.odp)
  Tento formát je podporovaný pro prezentace uložené v knihovně Sharepointu.

PowerPoint Web App nelze otevřít prezentace v jiném formátu. Například nejsou podporovány tyto formáty: otevřít dokument formát (formát Opendocument), přidat – v PowerPointu (.ppam), přidat PowerPointu 97 – 2003 – v (.ppa), textový formát RTF (RICH) a formát PDF (Portable Document).

Podporované funkce pro prohlížení a tisk

Když prezentaci zobrazíte v PowerPoint Web App, můžete procházet mezi snímky nebo přehrát prezentaci v prohlížeči.

Pokud chcete funkce PowerPointu pro tisk (třeba podklady) nebo používáte PowerPoint Web App ve službě SharePoint, klikněte na Otevřít v aplikaci PowerPoint a vytisknout v desktopové aplikaci PowerPoint.

Při prohlížení prezentace, některé funkce fungovat jinak v prohlížeče než v desktopové aplikaci PowerPoint. Použití funkce, které nejsou k dispozici v PowerPoint Web App, klikněte na Otevřít v aplikaci PowerPoint.

Funkce

Elements of a single comment reference that appear in a document.xml file

Zobrazení Normální, Řazení snímků, Poznámky, Zobrazení pro čtení a zobrazení Předloha

Zobrazení pro čtení umožňuje procházet mezi snímky, přechod na určitý snímek a chcete zobrazit nebo skrýt poznámky ke snímkům. Zobrazení pro úpravy ve PowerPoint Web App je podobný normální zobrazení v desktopové aplikaci PowerPoint. Zobrazení Řazení snímků, poznámky a předlohy nejsou k dispozici v PowerPoint Web App.

Spuštění prezentace

PowerPoint Web App přehraje prezentace v okně celou obrazovku. Stisknutím klávesy MEZERNÍK přechod na další snímky. Přehrávání animace snímků, ale přechody z jednoho snímku na další přehrát jako zmizení.

Video a zvuk

Videa a zvuku nepřehrává v PowerPoint Web App, ale zachová v souboru.

Zobrazení osnovy

Zobrazení osnovy je dostupné na kartě Soubor v zobrazení pro čtení.

Zobrazení poznámek ke snímku

Poznámky k jednotlivým snímkům můžou být zobrazené nebo skryté.

Lupa

Přiblížení není k dispozici v PowerPoint Web App. Pomocí webového prohlížeče Lupa zvětší text uživatelského rozhraní PowerPoint Web App, ale není zvětšit obsah snímku.

Pravítka a mřížka

PowerPoint Web App nezobrazuje pravítka a mřížky.

Funkce, které se u prohlížeče a desktopové aplikace liší

Když upravujete prezentaci, některé funkce fungovat jinak v prohlížeče než v desktopové aplikaci PowerPoint. Následující tabulka popisuje, jak PowerPoint Web App podporuje funkce, které mohou být platná pro prezentace. Použití funkcí rámec toho, co je k dispozici v PowerPoint Web App, klikněte na Otevřít v aplikaci PowerPoint.

Otvírání a ukládání

Tato funkce

Elements of a single comment reference that appear in a document.xml file

Ochrana souboru: IRM, digitální podpis nebo heslo

PowerPoint Web App nelze otevřít prezentací, které jsou šifrované heslem, digitálně podepsán, zamknutý nebo s Správa přístupových práv k informacím. Otevřete tyto prezentace v desktopové aplikaci PowerPoint.

Uložení

PowerPoint Web App ukládá vaši práci pokaždé, když provedete změnu. Příkaz Uložit není k dispozici.

Začátek stránky

Úpravy a formátování

Funkce

Elements of a single comment reference that appear in a document.xml file

Vytváření, odstraňování, přeuspořádávání a skrývání snímků

V PowerPoint Web Appu můžete přidávat, přeuspořádávat, duplikovat, skrývat a odstraňovat snímky podle toho, jak budete potřebovat. Při vytváření nového snímku si můžete vybrat rozložení.

Kopírování a vkládání

Kopírování a vkládání textu. Text vložený do PowerPoint Web App zachová formátování ze kdy byla zkopírována. Možná budete muset formátování textu po vložení ho, aby odpovídal formátování okolního textu.

Formátování písma

Použít tučné, kurzíva, podtržení, písmo, velikost a barvu. Poznámka: příkaz Kopírovat formát není k dispozici v PowerPoint Web App.

Formátování odstavce

Odstavce můžete zarovnat vlevo, vpravo nebo na střed, můžete nastavit směr čtení textu (zprava doleva nebo zleva doprava), zvětšit nebo zmenšit odsazení a naformátovat odstavce jako seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

Číslování a odrážky

Můžete použít předdefinované možnosti pro číslované seznamy a seznamy s odrážkami.

Najít

Najít a nahradit není k dispozici v PowerPoint Web App.

Motiv

Motiv se v prezentaci zachová, ale nejde upravovat v PowerPoint Web App.

Předlohy a rozložení snímků

Snímky v PowerPoint Web App jsou založeny na Předloha snímků a rozložení, která byla použita k vytvoření snímku v desktopové aplikaci PowerPoint. Pro prezentace vytvořené v PowerPoint Web App předlohy snímků a rozložení založené na výchozí nastavení. Volba mezi Galerie rozložení snímků, když přidáváte snímek v prezentaci, ale nemůžete změnit předloh snímků nebo změnit rozložení PowerPoint Web App.

Animace a přechody

Tyto jsou v prezentaci zachová, ale nemůže být přidal nebo změnil v PowerPoint Web App.

Prezentace

Možnosti pro nastavení a přizpůsobení prezentace, vysílání prezentace nebo pro nastavování monitorů nejsou k dispozici v PowerPoint Web App.

Spoluvytváření

Několik autorů můžete současně pracovat v aplikaci PowerPoint 2010 pro prezentace uložené v knihovně Sharepointu. Spoluvytváření není k dispozici v PowerPoint Web App.

Komentáře

Komentáře jsou skryté v PowerPoint Web App, jsou ale zachované v prezentaci. V PowerPoint Web App nemůžete přidány komentáře.

Začátek stránky

Objekty

Funkce

Elements of a single comment reference that appear in a document.xml file

Hypertextové odkazy

Vložení, upravit a hypertextový odkaz klepnutím myši. Odkazy na záložkách pracovat, ale nemůžete ho ve PowerPoint Web App upravovat.

Tabulky

Tabulky se zobrazí, ale nedají se upravovat (jedině odstranit) v PowerPoint Web App.

Obrázky a kliparty

Vkládání obrázků z počítače nebo vložit klipart dostupné na webu Office.com. Můžete použít více stylů obrázků, ale obrázky a kliparty nelze přesunout nebo změnit jeho velikost. Složitější funkce pro práci s obrázky, jako je použití efektů a oříznutí, nejsou k dispozici v PowerPoint Web App. Snímky obrazovek nelze vytvořit v PowerPoint Web App, ale snímky obrazovek, které jsou v zobrazení prezentace jako obrázky v PowerPoint Web App.

Na SharePointu se dají kliparty vkládat jedině v případě, že to správce SharePointu povolil.

Video a zvuk

Tyto jsou v prezentaci zachová, ale nemůžete přidány v PowerPoint Web App. Jsou zobrazeny jako zástupné symboly.

Obrazce, grafy, rovnice a rukopis

Tyto nelze vložit do PowerPoint Web App, PowerPoint Web App je ale zobrazí běžným způsobem. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako obrázky, které nelze upravovat.

SmartArt

Obrázky SmartArt vkládat můžete. Můžete taky přepnout na jiné rozložení nebo barevné schéma, vybrat jiný styl obrázku SmartArt a upravovat text.

Textová pole a objekty WordArt

Tyto nelze vložit do PowerPoint Web App, PowerPoint Web App je ale zobrazí běžným způsobem. Při úpravě zobrazení, úpravy a formátování textu. Pokud chcete použít textové efekty WordArt, klikněte na Otevřít v aplikaci PowerPoint.

Symboly

Symboly nelze vkládat ani upravovat v PowerPoint Web App. Pokud písma pro zobrazování symbol není k dispozici, zobrazí se symbol jako zástupný symbol.

Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí, včetně čísla data a snímku, nemůže být vložen, upravovat nebo smazali PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App je zobrazuje běžným způsobem.

Makra

Prezentace, ve kterých jsou makra, sice můžete zobrazovat, upravovat, tisknout a sdílet, pokud ale budete chtít makra spouštět, klikněte na Otevřít v aplikaci PowerPoint.

Ovládací prvky ActiveX, vložené objekty OLE

Symboly nelze vkládat ani upravovat v PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App zobrazují se podle očekávání.

Propojené obrázky

Propojené obrázky zůstanou v prezentaci zachované, ale v zobrazení pro čtení a v zobrazení prezentace budou skryté. V zobrazení pro úpravy se zobrazují jako zástupné ikony.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×