Cílové soubory, novinky a stránky pro určité cílové skupiny

Cílové soubory, novinky a stránky pro určité cílové skupiny

Propagovat soubory, včetně stránek a zpráv, pro konkrétní cílové skupiny, které majíSharePoint Online cílové skupiny. Jako cílovou skupinu můžete nastavit jednu nebo více skupin.

Poznámka: Některé funkce se vedou postupně do organizací, které se přihlásily k programu cílové verze. To znamená, že se vám tato funkce zatím nemusí zobrazovat nebo že může vypadat jinak než v popisu v článcích nápovědy.

Nejdřív povolte směrování cílové skupiny pro knihovnu.

Nejdřív povolte směrování cílové skupiny, které vytvoří vlastnost cílová skupina.

 1. Přejděte do knihovny. Pokud například pracujete se stránkami nebo příspěvky, vyberte Nastavení, pak obsah webua pak stránky webu.

 2. V knihovně vyberte Nastavenía potom Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavenívyberte nastavení směrování pro cílové skupiny.

 4. Zaškrtněte políčko Povolit směrování do cílové skupiny.

Potom vyberte cílovou skupinu pro soubor.

V knihovně vyberte soubor a v podokně podrobností vyberte hodnotu vlastnosti cílová skupina . Opětovné publikování stránek a aktualizace příspěvků

Cílová skupina je definována skupinami zabezpečení. Pokud potřebujete, vytvořte skupinu Office 365 pro členy cílové skupiny. Pokud jste správce, můžete vytvořit skupinu zabezpečení z centra pro správu Microsoft 365.

Příspěvky budou nyní filtrovány podle cílové skupiny na úvodní stránce SharePoint a na kartě Příspěvky v SharePoint mobil. Povolte ji ve webových částech pomocí následujících kroků.

Povolení směrování cílové skupiny pro webovou část

Webová část zvýrazněný obsah a Webová část diskusního příspěvku, jakmile je povolená.

 1. Úprava existující stránky nebo vytvoření nové

 2. Přidání nebo úprava webové části

 3. V části Filtr Povolte směrování cílových skupin

 4. Publikování nebo opětovné publikování stránky

Poznámky: 

Přehled

Pomocí cílových skupin můžete zobrazit obsah, jako jsou položky seznamu nebo knihovny, navigační odkazy a další obsah pro určité skupiny lidí. To je užitečné, když chcete prezentovat informace, které jsou relevantní jenom pro určitou skupinu lidí. Můžete například přidat obsah do knihovny dokumentů, která je povýšená na jedno oddělení.

Každou položku v SharePoint seznamu nebo knihovně je možné směrovat konkrétním cílovým skupinám. K tomu použijte webovou část dotaz na obsah. Cílové skupiny mohou také směrovat další typy webových částí a jejich obsah.

Kromě toho můžete směrovat navigační odkazy na weby na cílové skupiny. Cílem těchto odkazů je zjednodušit práci uživatelů, protože vidí jenom navigační odkazy, které jsou pro ně důležité.

Pokud chcete identifikovat cílovou skupinu, můžete použít jednu nebo několik následujících možností:

 • SharePoint skupiny

 • Distribuční seznamy

 • Skupiny zabezpečení

 • Globální cílové skupiny

  Globální cílové skupiny jsou cílové skupiny založené na pravidlech, které spravuje SharePoint Správci.

Všichni uživatelé, kteří mají oprávnění aspoň na úrovni přispěvatele, můžou určit cílovou skupinu, pokud je název cílové skupiny známý. Cílovou skupinu můžete vyhledat podle jejího názvu, aliasu nebo popisu kliknutím na procházet žádný v seznamu cílové skupiny .

Začátek stránky

Cílové položky seznamu nebo knihovny cílové skupině

Následující postup ukazuje příklad toho, jak směrovat všechny položky z konkrétního seznamu, kde je typ seznamu Knihovna dokumentů. Webová část dotaz na obsah umožňuje zobrazit všechny položky z webu a podřízených webů nebo zobrazit položky ze všech webů v kolekci webů. Potom můžete vytvořit dotaz, který bude zahrnovat cílové místo pro cílovou skupinu, které jste nastavili na položkách na webech nebo kolekci webů.

Směrování položek ze seznamu nebo knihovny konkrétní cílové skupině vyžaduje tři kroky:

Krok 1: povolení směrování cílové skupiny v seznamu nebo knihovně

Když povolíte směrování cílových skupin v seznamu nebo knihovně, můžete cílové skupině směrovat jednotlivé položky v seznamu nebo knihovně.

Poznámka: SharePoint Pokud je už povolený seznam nebo knihovna pro směrování cílové skupiny, zobrazí se sloupec cílové skupiny .

 1. Klikněte na seznam nebo knihovnu obsahující položku, kterou chcete směrovat.

 2. U SharePointu Online nebo SharePoint Server 2019klikněte na Nastavenía potom na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

  Nabídka nastavení s vybranou položkou nastavení knihovny nebo Nabídka nastavení se zvýrazněným nastavením seznamu

  V sharepointu 2016, 2013, 2010 nebo 2007na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny klikněte na Nastavenía potom na Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

  Nastavení seznamu na pásu karet nebo Tlačítka nastavení knihovny SharePointu na pásu karet

 3. V části Obecné nastaveníklikněte na nastavení směrování cílové skupiny.

  Nastavení směrování cílové skupiny v části Obecné na stránce nastavení knihovny nebo seznamu
 4. Zaškrtněte políčko Povolit směrování do cílové skupiny .

  Zaškrtávací políčko Povolit targetting cílové skupiny

Krok 2: určení cílové skupiny pro položky

Po povolení směrování seznamu nebo knihovny pro cílové skupiny můžete v seznamu nebo knihovně nastavit, aby se zobrazily pro jednu nebo více cílových skupin.

 1. U SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019klikněte vlevo od položky, kterou chcete změnit, klikněte na ikonu Tlačítko se symbolem informací pro otevření podokna podrobností podrobností a potom klikněte na Upravit vše podle vlastností.

  U SharePoint 2016, 2013, 2010 a 2007klikněte na šipku nebo tři tečky (...) vedle názvu položky v seznamu nebo knihovně a potom klikněte na Upravit vlastnosti nebo vlastnosti. Některé verze SharePointu, možná budete muset kliknout na jinou sadu elips (...).

 2. V seznamu cílové skupiny přidejte jednu nebo více cílových skupin.

  Přidání jedné nebo více cílových skupin

  Poznámka: Pokud je v seznamu nebo knihovně povolené schválení obsahu nebo pracovní postup, bude pravděpodobně nutné projít proces schvalování.

 3. Klikněte na Uložit.

Krok 3: zobrazení položky ve webové části pro SharePoint 2016, 2013, 2010 nebo 2007

Pokud chcete zobrazit položku seznamu nebo knihovny SharePointu konkrétní cílové skupině, můžete použít webovou část dotaz na obsah. Webová část dotaz na obsah umožňuje vytvořit dotaz, který může filtrovat položky seznamu a knihovny.

Poznámka: U SharePoint Online nemusí být webové části viditelné.

Tento příklad ukazuje, jak zobrazit všechny položky z konkrétního seznamu k cílové skupině. Typ seznamu je knihovna dokumentů.

 1. Na stránce, na které chcete položku Zobrazit, klikněte na Obrázek tlačítka nebo nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví a potom klikněte na Upravit stránku.

 2. U SharePoint 2010, 2013 a 2016 klikněte na kartu vložení a potom klikněte na Webová část .

  Vložení webové části

  V SharePoint 2007 klikněte na Přidat webovou částa potom ve výchozím nastaveníklikněte na Webová část dotaz na obsah.

  V části Souhrn obsahuklikněte na dotaz na obsah.

  Přidání webové části dotaz na obsah

  Poznámka: Pokud dotaz na obsah neexistuje, obraťte se na správce SharePoint.

 3. Klikněte na Přidat.

 4. U SharePoint 2010, 2013 a 2016 klikněte na šipku dolů Webová část upravit šipku dolů na pravé straně webové části a potom v nabídce klikněte na příkaz Upravit webovou část .

  V SharePoint 2007 klikněte na Upravitnebo klikněte na upravit sdílenou webovou část a otevřete Podokno nástrojů webové části.

  Nabídka webová část pro výběr možnosti Upravit webovou část
 5. V části dotaz v podokně nástrojů postupujte takto:

  Seznam vlastností webové části dotaz na obsah se třemi popisky
  1. Klikněte na Zobrazit položky z následujícího seznamu a zadejte umístění seznamu.

   Poznámka: V tomto příkladu jsme určili konkrétní seznam. Pokud chcete rozšířit obor a zahrnout položky do seznamů z více webů, klikněte na některou z dalších možností.

  2. V části požadovaný typ seznamuzvolte typ seznamu, jehož je položka členem. V tomto příkladu klikněte na Knihovna dokumentů. Dotazem budou zpracovány jenom položky ze zvoleného typu seznamu.

  3. V části cílení na cílovou skupinupostupujte takto:

   Akce

   Udělejte toto

   Zobrazení položek seznamu cílové skupině, kterou jste zadali v kroku 2: určení cílové cílové skupiny na položkách, když je aktuální uživatel členem cílové skupiny.

   Zaškrtněte políčko použít filtrování cílové skupiny . Tento postup je nutný, aby dotaz fungoval správně.

   Zobrazit taky položky v seznamu, které nemají zadanou cílovou skupinu. Tyto položky se zobrazí všem.

   Zaškrtněte políčko Zahrnout položky, které nejsou cílené . Adresa není povinná.

   Po vykreslení stránky se obsah webové části zobrazí pouze aktuálním uživatelům, kteří jsou členy zadaných cílových skupin.

Začátek stránky

Zaměření webové části na cílovou skupinu

SharePoint Webové části lze směrovat pouze lidem, kteří jsou členy určité skupiny nebo cílové skupiny. Takto můžete vytvářet přizpůsobené stránky pro konkrétní skupiny.

Poznámka: Stejně jako u všech webových částí obsahuje webová část dotaz na obsah v části Pokročilé v podokně nástrojů seznam cílové skupiny . Toto nastavení určuje, jestli je webová část viditelná pro aktuálního uživatele. Pokud ne, žádná jiná nastavení.

Cílovou skupinu lze identifikovat pomocí SharePoint skupiny, distribučního seznamu, skupiny zabezpečení nebo globální cílové skupiny.

 1. Na stránce, na které chcete položku Zobrazit, klikněte na Obrázek tlačítka nebo nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví a potom klikněte na Upravit stránku.

 2. U SharePoint 2010, 2013 a 2016 klikněte na šipku dolů Webová část upravit šipku dolů na pravé straně webové části a potom klikněte na Upravit webovou část.

  Nabídka webová část pro výběr možnosti Upravit webovou část

  V SharePoint 2007 klikněte na Upravitnebo klikněte na upravit sdílenou webovou část a otevřete Podokno nástrojů webové části.

 3. V části Upřesnitpřidejte do seznamu cílové skupiny jednu nebo více názvů cílových skupin.

  Oddíl Upřesnit vlastnosti webové části s vybranou položkou cílová skupina

Po vykreslení stránky se webová část zobrazí jenom uživatelům, kteří jsou členy zadaných cílových skupin.

Začátek stránky

Zaměření navigačního odkazu na cílovou skupinu

Navigační odkaz na serveru SharePoint lze směrovat tak, aby se zobrazoval jenom lidem, kteří jsou členy určité skupiny nebo cílové skupiny. Abyste mohli změnit nastavení navigace webu, musíte mít alespoň oprávnění k navrhování.

 1. Na stránce, na které chcete položku Zobrazit, klikněte na Obrázek tlačítka nebo nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví klikněte na Nastavení webu. Pokud se Nastavení webunezobrazuje, klikněte na informace o webua potom na Zobrazit všechna nastavení webu.

 2. V části vzhled a chováníklikněte na Navigace nebo klikněte na změnit navigaci.

 3. Na stránce nastavení navigace webu v části strukturovaná navigace: úpravy a řazení klikněte na Přidat odkaz.

  V části strukturovaná navigace v nastavení navigace se zvýrazněnou možností odkazem přidat
 4. V dialogovém okně navigační odkaz zadejte název a adresu URL odkazu a potom do seznamu cílové skupiny přidejte jeden nebo více názvů cílových skupin.

  Vlastnosti navigačního odkazu se zvýrazněným tlačítkem OK

  V případě adresy URLji můžete zkopírovat do schránky tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem a potom kliknete na Kopírovat zástupce. Pokud v prohlížeči tuto možnost nemáte, přejděte na stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a zkopírujte panel Adresa.

Po vykreslení stránky se navigační odkaz zobrazí jenom osobám, které jsou členy cílových skupin, které jste určili.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×