Cíl: Zaznamenání průběhu a reagování na aktualizace

Poté, co jste zvolili položky, které chcete sledovat, a způsob sledování, můžete začít sledování těchto položek. Většinou sledujete stav tak, že si se členy svého týmu vyměňujete informace o stavu a následně ty nejaktuálnější zadáváte do plánu vašeho projektu.

Tip: Tento článek je součástí série článků v rámci mapy projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu, a uzavření projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

člověk u telefonu

číslo 1  Zaznamenávání průběhu:    V tomto bodě plánu musíte do stavu úkolu v projektovém plánu zadat údaje o jeho průběhu nebo jiné změně a informovat o této změně členy týmu.

Poznámka: Pokud k úkolu přiřadíte zdroje, můžete sledovat dobu trvání úkolů, datum zahájení a dokončení, náklady a práci na úrovni úkolu i na úrovni přiřazení. Pokud k úkolu zdroje nepřiřadíte, nemůžete na úrovni přiřazení sledovat práci a průběh musíte zaznamenávat ručně.

 Záznam průběhu, když k úkolu nejsou přiřazené zdroje

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Aktualizací práce na projektu můžete aktualizovat Skutečnost datum zahájení a dokončení, Dosavadní práce, Skutečná doba trvání, Zbývající doba trvání, Dokončeno % nebo Dokončená práce v procentech. Pamatujte ale na to, že procento dokončení, skutečná doba trvání a zbývající doba trvání jsou propojené veličiny. Pokud aktualizujete jednu z nich, mohou se změnit i ostatní hodnoty.

 • Díky rychlé aktualizaci dokončených úkolů můžete označit úkol, který je 100% dokončený.

 • Aktualizujte náklady a sledujte tak skutečné náklady úkolů nebo přiřazení zdrojů.

 Záznam průběhu, když jsou k úkolu přiřazené zdroje

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Pokud používáte Microsoft Office Project Professional 2007 a chcete informovat členy týmu o změnách plánu, které je mohou ovlivnit, jako je nové datum zahájení úkolu nebo zvýšení množství času, po které jsou přiřazení k určitému úkolu. publikujte nejnovější přiřazení k plánům a přiřazení týmů.

 • Aktualizací práce na projektu můžete aktualizovat skutečné datum zahájení a dokončení, skutečnou práci, skutečnou dobu trvání, zbývající dobu trvání, procento dokončení nebo dokončenou práci v procentech. Pamatujte ale na to, že procento dokončení, skutečná doba trvání a zbývající doba trvání jsou propojené veličiny. Pokud aktualizujete jednu z nich, mohou se změnit i ostatní hodnoty.

 • Díky rychlé aktualizaci dokončených úkolů můžete označit úkol, který je 100% dokončený.

 • Aktualizujte náklady a sledujte tak skutečné náklady úkolů nebo přiřazení zdrojů.

Číslo 2  Reakce na nedokončenou, novou nebo změněnou práci:    Musíte mít jistotu, že váš tým dokončil všechnu naplánovanou práci a že můžete flexibilně reagovat na všechny neplánované změny.

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Analyzujte výkon projektu pomocí analýzy vytvořené hodnoty, pokud chcete vědět, jaká část rozpočtu měla být vynaložená na úkoly. Využijete k tomu zatím odvedené množství práce a Náklady podle směrného plánu úkolu, přiřazení nebo zdroje.

 • Změňte časově uspořádané informace v zobrazeních používání a uvidíte práci rozdělenou podle časového období, například podle jednotlivých dní.

 • Naplánujte zbývající práci na úkolu, když je zbývající množství práce menší nebo větší, než jste plánovali. Například pokud zjistíte, že je zbývající práce méně, než jste plánovali, můžete snížit počet hodin, po který určitý zdroj pracuje na tomto úkolu.

 • Přerušte práci na úkolu (rozdělte úkol) a označte, kdy bude pokračovat práce na jeho zbývající části.

 • Zadejte nebo změňte dobu trvání úkolu, pokud víte, že tento úkol zabere více nebo méně času, než je ukazuje výpočet zbývající doby trvání.

 • Vytvořte nový úkol, pokud se Rozsah práce na projektu zvýšil a vy potřebujete tuto novou práci sledovat.

Číslo 3  Aktualizujte původní odhady:    Pokud zjistíte, že skutečný průběh projektu je natolik rozdílný od odhadů ve směrném plánu, že jejich vzájemné porovnání nemá smysl, je nutné původní odhady aktualizovat.

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Vytvořte nebo aktualizujte směrný nebo pomocný plán, pokud v pozdější fázi projektu budete chtít porovnat informace ve svém směrném plánu nebo Pomocný plán s aktuálním plánem. Když uložíte směrný plán, budete moct identifikovat a řešit nesrovnalosti a přesněji plánovat podobné budoucí projekty.

 • Uložte projekt pro porovnání, vytváření modelů a archivaci.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×