Cíl: Zahájení projektu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Plánování fáze projektu můžete rozsahu významné časový úsek a zahrnují více lidem, takže je důležité k definování cílů projektu, předpoklady a omezení. Fáze plánování je také údaj o čase Příprava plánu řízení rozsahu zpracování změny cíle projektu.

Malé projektů nemusí být nutné zapsat dokumenty ostatním uživatelům na revizi. Pokyny v tomto článku budou však užitečné při psaní poznámek o projektu pro vlastní potřebu.

Tip: Tento článek je součástí řady článků v Mapě projektu , které popisují celou řadu činnosti správy projektu. Jsme hovorů tyto "cíle" vzhledem k tomu, že jsou organizovány životní cyklus řízení projektu: vytvoření plánu, sledování a Správa projektu a zavření projektu.

|  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu

User Goal art--Initiate Project

číslo 1 Definování cílů projektu     Jasné cíle projektu jsou důležité, protože úspěch projektu závisí jak přesně splňujete cílů. 

Víc...

Jasný cíl projektu musí být konkrétní a měřitelný. Vyhněte se neurčitým cílům, jako třeba „Dosáhnout nejlepších výsledků“. K cílům projektu můžou patřit:

 • Seznam dodávky projektu bylo možné.

 • Konkrétní termíny splnění pro ultimate dokončení projektu i milníky.

 • Konkrétní kritéria kvality, která musí výsledky splňovat

 • Limity nákladů, které nesmí projekt překročit

Cíle účinné všechny projektu Účastníci i sponzoři, kteří jsou prostředků projektu, musíte úředně souhlasit k cílům. Vedoucí projektu často vytvoří cíle dokument, který bude trvalou součástí projektu.

Pokud byl dokument vytvořený v aplikaci než Microsoft Office Project 2007, například Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office OneNote 2007 se připojí dokument k souboru projektu k nim usnadnili přístup.

Pokud používáte Microsoft Office Project Web Access 2007, můžete snadno odesílat podpůrné dokumenty na začátku projektu. To je užitečné, pokud váš tým nemá sdílené složky nebo web, který obsahuje informace, které jsou důležité pro projekty nebo jiných podnikových záležitostí.

Pokud používáte Microsoft Office Project portfolia Server 2007, můžete také odesílat dokumenty. Kromě toho můžete sledování projektů od zahájení procesu schvalování před jejich implementace. Jak jsou, které iniciuje nových projektů, posuzování hlediska cílů organizace.

Poznámka: Do pole komentáře v dialogovém okně Vlastnosti projektu můžete také vložit informace na úrovni projektu. Průvodce vám pomůže při najděte dokumenty a projekty po zahájení projektu.

Číslo 2 Zjištění předpokladů projektu     Ve fázi plánování projektu pravděpodobně máte spoustu důležitých nezodpovězených otázek. Třeba při klíčové zdroje budou k dispozici pro zahájení práce? A jak dlouho bude trvat nový proces? 

Víc...

Před zahájením plánování proveďte kvalifikované odhady a potom tyto odhady použít při vytváření plánu.

Je důležité ji mít přehled o předpoklady uděláte, takže:

 • Účastníci projektu ani sponzoři můžete předpoklady a dříve souhlasíte s sadu předpoklady projektu.

 • Když budete mít další informace o následujících skutečností můžete aktualizovat plánu.

Při zjišťování předpokladů se zaměřte na tyto oblasti projektu:

 • Předání z jiných projektů nebo oddělení: Pokud projektu závisí na práci ostatních uživatelů, udělejte pochopit vaší závislosti a souhlasíte s termíny předání?

 • Dostupnost zdroje a použití (včetně osob, materiálů a vybavení): Pokud není spravujete některých lidí, kteří pracují na projektu, který dělá? A má tato osoba schválené použití tyto materiály?

 • Doby trvání: úkolu odhadne na základě pevné informací nebo odhadne?

 • Náklady projektu: jak je důležitá pole náklady do projektu? Kdo je potřeba k schválení Rozpočet nebo zvětšit v případě potřeby?

 • Dobách dostupnosti: Pokud se nacházíte směrem k známé Konečný termín, můžete neměli překročit dokončení všech úkolů s přijatelnou úroveň kvality?

 • Úkoly: Seznamu závislosti projektů a dodávky odpovídá co očekávat zákazníky a další Účastníci ? Pokud třeba ohrozit na dodávky, souhlasili zúčastněnými stranami na jaké aspektech dodávky by nejdřív ohroženo?

Jedná se o pár věcí promyslet, než začnete složité projektu. Ultimate úspěch projektu závisí na určení předpokladů a vytvoření záložní plány velmi podobným způsobem jako dělá základem, který jste naplánovali.

Microsoft Office 2007 nabízí celou řadu softwarových řešení, můžete použít vám pomůže pochopit k pochopení složitostí projektu, než začnete pracovat s projektem. Můžete například vytvořit komplexní vývojového diagramu křížového procesu nebo blog zachytit členové týmu nápady jako Debata plány aplikace project.

Číslo 3 Zjištění omezení projektu     Omezení projektu jsou faktory, které pravděpodobně omezí možnosti vedoucího projektu. 

Víc...

Toto jsou obvykle tři hlavní omezení projektu:

 • Plán, jako je třeba pevné koncové datum nebo datum konečného termínu hlavního hlavní Milník.

 • Zdroje, jako je třeba předdefinovaný Rozpočet.

 • Rozsah, jako je třeba požadavek na vývoj tří modelů produktu.

Změna jednoho z těchto omezení má obvykle vliv na ostatní dvě a může mít vliv na celkovou kvalitu.

Třeba zkrácením doby trvání projektu (plánu) se může zvýšit počet potřebných pracovníků (zdrojů) a snížit počet funkcí, které budou součástí produktu (rozsah).

Vedoucí projektu pak určí, jestli je takový kompromis přijatelný. Tento koncept se nazývá „trojí omezení řízení projektu“ nebo „trojimperativ“.

Během plánování si vypište seznam omezení projektu a zajistěte, aby se s ním seznámili všichni Účastníci projektu a mohli se k němu vyjádřit.

Taky se vyplatí, aby účastníci odsouhlasili způsob, jakým mají reagovat na nečekaná omezení, která vzniknou během projektu.

Například pokud náklady za práci zapnout vyšší než předpokládané, zúčastněných stran může být ochotni zmenšete rozsah projektu v konkrétním předdefinovaným způsobem.

Poznámka: V Projectu klikněte na slovo "omezení" znamená, že omezení nebo omezení, které jste nastavili podle Úkol. Můžete třeba zadat, že musí zahájení k určitému datu nebo nejpozději konkrétní datum dokončení úkolu.

Číslo 4 Příprava plánu řízení rozsahu     Po určení cílů, předpoklady a omezení projektu, jste připraveni na koncept plánu řízení rozsahu. 

Víc...

Rozsah projektu je kombinace všech cílů a úkolů projektu a práce, která je potřebná k jejich dosažení.

Plán řízení rozsahu je dokument, který popisuje požadovaný způsob řízení rozsahu projektu a integrace změn rozsahu do projektu.

Tento plán je užitečný, protože projektové týmy často musíte nastavit své cíle v průběhu projektu.

Součástí plánu řízení rozsahu může být:

 • Posouzení toho, jak pravděpodobně se bude rozsah měnit, jak často a v jaké míře.

 • Popis toho, jak se budou změny rozsahu zjišťovat a klasifikovat.

  Třeba ve stavebním projektu můžete určit, že vedoucí pracovní čety může schválit práci v případě, že klient požaduje změnu návrhu, která bude stát míň než 10 000 Kč. Pokud by ale změna stála víc, musí vedoucí projektu a klient společně přehodnotit rozsah projektu z hlediska nákladů, zdrojů a dalších faktorů.

 • Plán toho, co se má dělat, když se zjistí změna rozsahu (třeba upozornit sponzora a vystavit objednávku na změnu smlouvy).

Dobře připravený plán řízení rozsahu může být základem plán řešení nepředvídaných událostí.

Můžete se sice vytvořit plánu řízení rozsahu projektu, vedoucí projektů ho obvykle vytvářejí s jinými aplikacemi, například aplikaci Word 2007 nebo OneNote 2007.

|  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×