Cíl: Vytvoření vztahů mezi projekty

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jenom zřídka se stává, a to i v malé firmě, že nějaký projekt nemá vůbec žádný vztah k jiným projektům. Závislosti mezi úkoly (vazby) mezi projekty přesně modelují vztahy mezi různými projekty a pomáhají je udržovat v aktuálním stavu.

Můžete také vytvářet závislosti mezi projekty, tedy mezi úkolem nebo celým projektem a dodávkami, které jsou určené v jiných projektech.

Tip: Tento článek patří do série článků týkajících se mapy projektu a popisuje širokou škálu aktivit řízení projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: sestavení plánu, sledování a řízení projektu a uzavření projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Stavba vysoké budovy

číslo 1  Posouzení projektu:     Než začnete vytvářet projekty, které jsou vázané na jiné projekty, zvažte, jaký je rozsah projektu – konkrétně čím projekt začíná a čím končí.

 Další...

Projekt je práce, která je dočasná i jedinečná. Je dočasný, protože má začátek, průběh a konec, třeba stavba budovy nebo návrh nového výrobního procesu.

Projekt je jedinečný, protože se v něm dělá něco, co se dřív nedělalo. To znamená, že nejde o trvající proces, třeba o pravidelnou denní výrobu kovových ingotů. Stejně tak projekt stavby konkrétní budovy je jedinečný, protože daná konkrétní budova nebyla nikdy dřív postavená.

Při propojení jednoho projektu s jiným projektem vytvořením závislostí mezi úkoly v těchto projektech se nemusí nutně tyto dva projekty slučovat do jednoho. Usnadňuje se správa dvou samostatných projektů.

Výrobní prostředí společnosti může třeba určovat, že proces v jednom projektu závisí na naplánování kroku procesu z jiného projektu. Třeba připevnění křídel k letadlu je závislé na samostatném procesu v jiném podniku, který sestavuje křídla. Další úkoly v jiných projektech se třeba taky provádějí v jiném podniku.

Číslo 2  Vytvoření závislosti mezi úkoly v různých projektech:    Pokud máte úkol, který je závislý na úkolu v jiném projektu nebo na kterém závisí úkol v jiném projektu, můžete tyto úkoly z různých projektů propojit vytvořením závislosti úkolů.

Číslo 3  Změna závislosti mezi úkoly v různých projektech:    Typ vazby Vnější závislost můžete změnit z výchozího (Dokončení-Zahájení) na Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení nebo Zahájení-Dokončení.

Číslo 4  Zadání předstihu nebo prodlevy pro závislosti úkolů mezi projekty:    Stejně jako u závislostí úkolů v jednom projektu můžete i u externích závislostí zadat hodnotu Předstih pro překrývající se úkoly nebo hodnotu Prodleva pro opoždění úkolu Následník.

Číslo 5  Kontrola závislostí externích úkolů, na kterých váš projekt závisí:     Pokud jsou úkoly v projektu závislé na úkolech v jiných projektech, má průběh externích úkolů vliv na počáteční a koncová data úkolů vašeho projektu. Závislosti úkolů v projektu můžete kdykoli zkontrolovat a zjistit, jaký vliv mají data externích úkolů na projekt.

Číslo 6  Vytvoření závislosti na dodávce v jiném projektu:     Pokud projekt nebo úkol v projektu vyžaduje dokončení určité dodávky v jiném projektu, můžete vytvořit závislost mezi projekty.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×