Cíl: Určení a plánování rizik

Riziko je pravděpodobnost výskytu události nebo podmínky, která by v případě, že by k ní došlo, měla na projekt negativní dopad. Události, které se obtížně předvídají, mohou po zahájení projektu představovat nová rizika. Například deštivé počasí netypické pro danou sezónu může ohrozit koncové datu stavebního projektu.

Plánováním, identifikací a snížením rizika v různých časových obdobích během projektu můžete projekt snadněji udržet v mezích plánu a rozpočtu.

Tip: Tento článek patří do série článků týkajících se mapy projektu a popisuje širokou škálu aktivit řízení projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu, a uzavření projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Hodiny s rozbitým sklem

číslo 1  Připravte plán řešení nepředvídaných událostí:     Součástí dobrého plánu rizik by měly být definice akcí, které byste měli provést v případě výskytu rizikové události. Na takové události pak budete schopní reagovat rychle a efektivně.

 Další...

Úplný a podrobný plán projektu vás může provést očekávanými událostmi vašeho projektu. Co vás ale provede neočekávanými událostmi, zvlášť těmi událostmi, které představují pro váš projekt riziko?

Plán pro řízení rizik vám umožní vyrovnat se s možnými riziky rychle a efektivně. Měl by obsahovat:

 • Seznam možných rizik.

 • Aktivační události nebo znaky toho, že k rizikové události došlo nebo brzy dojde.

 • Vyjádření, jakým způsobem plánujete riziko snížit.

 • Rizika, na která budete reagovat, a rizika, která budete ignorovat.

 • Postup, který použijete ke zmírnění rizik.

Plán pro řízení rizik by navíc měl obsahovat informace o tom, kdo je zodpovědný za správu každého druhu rizika, jak přidělíte rezervy nákladů a plánu a podmínky implementace alternativních strategií.

Plán pro řízení rizik můžete napsat v jakémkoli textovém editoru, jako je třeba Microsoft Office Word 2007. Plán pak můžete propojit se svým souborem projektu v aplikaci Microsoft Office Project 2007.

Pokud používáte Microsoft Office Project Web Access, můžete vytvořit a zobrazit rizika, která můžete sdílet s ostatními.

Číslo 2  Určete vysoce rizikové úkoly:    Nezbytnou součástí řízení rizik je identifikace úkolů, které budou s největší pravděpodobností trvat delší dobu, než se čekalo, skončí po datech dokončení, povedou ke zpoždění začátku nebo konce jiných úkolů nebo způsobí pozdní dokončení projektu.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

Číslo 3  Určete rizika rozpočtu:    Pokud se chcete podívat na úkoly, které jsou nad rozpočet, pravděpodobně převýší rozpočet nebo můžou způsobit, že celý projekt bude nad rozpočet, musíte určit rizika pro rozpočet vašeho projektu.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Zobrazte náklady na projekt, abyste mohli zobrazit náklady na jednotlivé úkoly nebo zdroje. Můžete určit úkoly nebo zdroje s rizikem ohrožujícím rozpočet a upravit náklady na úkol nebo zdroj tak, aby se celkové náklady na projekt vešly do rozpočtu.

 • Analyzujte výkon projektu pomocí analýzy vytvořené hodnoty, abyste zjistili, jaká část rozpočtu měla být vynaložená s ohledem na množství zatím odvedené práce a náklady podle směrného plánu na úkol, přiřazení nebo zdroje.

Číslo 4  Určete rizika zdrojů:     Rizika zdrojů zahrnují ty zdroje, které pracují blízko, na, nebo nad jejich maximální dostupností, zdroje, jejichž nepřítomnost může způsobit zpoždění projektu, nebo zdroje se speciální kvalifikací, na kterých projekt závisí.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

Číslo 5  Určení rizik konzultujte s dalšími zdroji:     Pokud chcete zjistit, kteří klíčoví lidé a další zdroje vám mohou při určení rizik pomoct, a jak s těmito zdroji komunikovat, potřebujete efektivní způsob komunikace.

 Další...

Zdroje, které vám nejvíce pomohou s identifikací rizik jsou seznam Úkol, Plán a klíčoví lidé, kteří se účastní plánování a řízení projektu. Ve svém plánu projektu se nejdřív podívejte na úkoly kritické cesty a potom na méně důležité úkoly. Hledejte:

 • Úkoly, pro které má váš tým málo odborných znalostí nebo vůbec žádné. Odhady doby trvání a nákladů pro tyto úkoly mohou být nepřesné.

 • Odhady doby trvání a nákladů jsou velmi optimistické. Zeptejte se autorů odhadů, jak moc si jsou svými odhady jistí, obzvlášť u kritických úkolů.

 • Úkoly, které mají málo dostupných zdrojů, nebo úkoly, které můžou vykonat jen zdroje se speciální kvalifikací. Podívejte se hlavně na části plánu, kde jsou tyto zdroje plně přidělené, přetížené nebo mohou být nedostupné (například když z projektu odejdou kvůli propagaci nebo práci na jiném projektu.)

 • Úkoly s několika předchůdci. Čím větší je počet předchůdců, na kterých úkol závisí, tím větší je pravděpodobnost zpožděného dokončení některého z těchto předchůdců a následného zpoždění úkolu.

Pokud budete analyzovat pouze plán projektu, nemusí se vám podařit identifikovat všechna rizika projektu. Měli byste se sejít s klíčovými zdroji projektu a požádat je o určení rizik. Požádejte zkušené projektové manažery, aby se váš plán podívali, a promluvte si s lidmi, kteří jsou odborníky na určité oblasti projektu. Pokud například pracujete s dodavatelem, promluvte si s lidmi, kteří s ním pracovali dříve.

Číslo 6  Určete pravděpodobnost rizika:     Pokud používáte Microsoft Office Project Server, můžete určit, jaká je pravděpodobnost toho, že se u úkolu projeví riziko způsobující ztrátu financí nebo zpoždění projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×