Cíl: Sledování průběhu práce zdrojů na projektu

Nejefektivnějším způsobem hodnocení průběhu práce zdrojů na projektu je vyrovnání jejich pracovního zatížení a sledování průběhu na úkolech. Proces sledování můžete spravovat prostřednictvím e-mailových zpráv na intranetu nebo internetu, nebo shromažďováním informací od zdrojů osobně a ručním zadáváním skutečných dat. V závislosti na úrovni podrobností, které potřebujete k efektivnímu řízení projektu, můžete v konkrétních datech, například při dokončení úkolů nebo při jejich průběhu, aktualizovat celý plán.

Tip: Tento článek je součástí série článků v rámci Mapa projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu, a uzavření projektu.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

sailing ship

číslo 1 K zaznamenávání nákladů používejte Project Server:     Pokud používáte Microsoft Office Project Server 2007, členové týmu poskytují informace o úkolech prostřednictvím rozhraní Microsoft Office Project Web Access. Tyto informace o stavu úkolu můžete jednoduše začlenit přímo do plánu projektu.

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

Číslo 2 Zaznamenávejte průběh ručně:     Pokud vy a členové vašeho týmu nejste připojení k serveru Project Server 2007 nebo e-mailovému systému, nebo prostě chcete soubor projektu aktualizovat sami, abyste zjistili vliv aktualizace úkolu na plán, máte několik možností.

 Sledování doby trvání úkolů a nákladů

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

  • Aktualizujte práci na projektu, abyste označili aktuální skutečné datum zahájení a dokončení a položky Dosavadní práce, Skutečná doba trvání, Zbývající doba trvání, Dokončeno % a Dokončená práce v procentech. Pamatujte ale na to, že procento dokončení, skutečná doba trvání a zbývající doba trvání jsou propojené veličiny. Pokud aktualizujete jednu z nich, mohou se změnit i ostatní hodnoty.

  • Rychle aktualizujte dokončené úkoly, aby se zobrazilo, že úkol je 100% dokončený.

  • Aktualizujte náklady, abyste mohli sledovat skutečné náklady úkolů nebo přiřazení zdrojů.

 Sledování práce na úrovni úkolu

  • Aktualizujte práci na projektu, abyste označili aktuální skutečné datum zahájení a dokončení, skutečnou práci, skutečnou dobu trvání, zbývající dobu trvání, procento dokončení nebo dokončenou práci v procentech. Pamatujte ale na to, že procento dokončení, skutečná doba trvání a zbývající doba trvání jsou propojené veličiny. Pokud aktualizujete jednu z nich, mohou se změnit i ostatní hodnoty.

 Sledování práce na úrovni přiřazení

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

  • Zadávejte náklady na zdroje, abyste mohli vypočítat náklady na zdroje založené na množství faktorů a typů zdrojů.

  • Aktualizujte práci na projektu, abyste označili aktuální skutečné datum zahájení a dokončení, skutečnou práci, skutečnou dobu trvání, zbývající dobu trvání, procento dokončení nebo dokončenou práci v procentech. Pamatujte ale na to, že procento dokončení, skutečná doba trvání a zbývající doba trvání jsou propojené veličiny. Pokud aktualizujete jednu z nich, mohou se změnit i ostatní hodnoty.

  • Změňte časově uspořádané informace v zobrazeních používání, abyste viděli data pro určitá časová období. To může být užitečné, obzvlášť pokud máte napjatý rozpočet nebo konečný termín. Pokud chcete práci sledovat na velmi podrobné úrovni, aktualizujte množství skutečné práce provedené každým zdrojem během vámi zadaného časového intervalu, např. během dne.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×