Cíl: Přiřazení zdrojů k úkolům

Teď, když jsou v projektu zadané informace o zdrojích, můžete zdroje přiřadit k určitým úkolům. Potom můžete zkontrolovat, jestli jsou zdroje přetížené nebo nevytížené, přidat poznámky a předat přiřazení členům týmu.

Tip: Tento článek je součástí série článků v rámci mapy projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože jsou organizovány okolo životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Přiřazení zdrojů k úkolům

číslo 1  Přiřazení zdroje nebo týmu:     Přiřazení představují přidružení mezi konkrétními úkoly a zdroji potřebnými k jejich provedení. K úkolu jde přiřadit víc zdrojů. Jde k nim přiřadit pracovní i materiálové zdroje.

Číslo 2  Upřesnění přiřazení zdrojů:     U vytvořených přiřazení můžete provádět úpravy, ověřit, jestli nedochází k přetížení, a případně přetížení vyřešit pomocí Vyrovnání.

Klikejte v následujícím pořadí:

 1. Zobrazte pracovní vytížení a dostupnost zdrojů, pokud chcete najít přetížené nebo nevytížené zdroje v projektu nebo napříč projekty a zobrazit, jestli výsledkem přiřazení, které jste právě provedli, nejsou nějaké konflikty.

 2. Úprava přiřazení zdroje    

  Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

  • Nahraďte přiřazení zdroje, pokud chcete dosáhnout lepšího vyvážení zatížení u určitých přiřazení. Takto můžete taky řídit náklady nahrazením nákladného zdroje levnějším. A v případě potřeby můžete zvýšit kvalitu, pokud nahradíte zdroj s nižší kvalitou zdrojem s vyšší kvalitou.

  • Odeberte přiřazení zdroje, pokud je zdroj v určitém období přetížený.

  • Přeřaďte zbývající práci na úkolu, přičemž můžete určit, který z několika zdrojů provede konkrétní část zbývající práce, nebo kdy přesně bude zbývající práce provedena.

 3. Vyřešte přetížení zdrojů vyrovnáním, pokud chcete vyrovnat zatížení zdrojů. Proces vyrovnání provede přeplánování pomocí dostupných časových rezerv, rozdělení úkolů a přidání zpoždění, dokud se přetížení nevyřeší. Mějte na paměti, že při vyrovnání může často dojít k posunu data dokončení projektu.

Číslo 3  Přidání poznámky o přiřazení zdrojů:     Můžete připojit poznámku, například popis omezení nebo předpokladů u projektu.

Číslo 4  Aktualizace informací o zdrojích ve fondu zdrojů:     Pokud používáte zdroje z fondu zdrojů, můžete aktualizovat informace o přiřazení zdrojů tak, aby byly ve fondu všechny informace viditelné. To může pomoct projektovému manažerovi nebo správci zdrojů vyhledat přetížení ve více projektech.

Číslo 5  Předávání nových přiřazení:     Změny v přiřazeních můžete ovlivněným zdrojům předávat vytištěním sestav přiřazení nebo pomocí aplikace Microsoft Office Project Web Access, která změny přiřazení předává elektronicky.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×