Cíl: Optimalizace plánu projektu za účelem splnění data dokončení

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jakmile vytvoříte plán projektu, musíte zkontrolovat plánované datum dokončení. Pokud plán neodpovídá vašemu cílovému datu dokončení a pokud je splnění data dokončení pro úspěch projektu důležité, můžete plán optimalizovat tak, aby tomuto datu odpovídal. Při změně aspektů plánu, které souvisí s datem dokončení, ale mějte na paměti, že pravděpodobně změníte náklady a rozsah.

Tip: Tento článek je součástí série článků v rámci mapy projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože jsou organizovány okolo životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Obrázek Optimalizace cílového data dokončení

číslo 1 Určení a kontrola dat projektu:     Kontrola dat projektu vám pomůže zjistit, jestli plníte cílové datum dokončení a jestli je potřeba provést nějaké další změny, aby došlo ke splnění tohoto data.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

Číslo 2 Upravte plán tak, aby odpovídal datu dokončení:     Abyste dosáhli cílového data dokončení, můžete použít různé strategie, včetně úpravy kalendářů, rozsahu, úkolů a přiřazení.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Určete počáteční datum nebo datum dokončení projektu, které začíná nebo končí datem, které je ještě před datem současného plánu. Pokud je to u vašeho projektu vhodné, zkuste nejdřív změnit počáteční datum.

 •  Úprava kalendáře

  Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

  • Vytvořte kalendář úkolů, pokud kalendář úkolů použitý u úkolů kritické cesty zbytečně zpožďoval datum dokončení. Změna nebo odebrání kalendáře úkolů můžou ovlivnit změny ve třech typech kalendářů (úkol, zdroj a projekt) v aplikaci Microsoft Office Project 2007.

  • Upravte kalendář zdroje, pokud zdroje pracují ve skutečnosti mnohem víc, než je vidět v jejich kalendáři. Pokud třeba Kalendář zdroje pro zdroj, který je přiřazený k úkolům kritické cesty, indikuje čtyřdenní pracovní týden, ale zdroj ve skutečnosti pracuje pět dní, pravděpodobně se vám podaří datum dokončení splnit.

  • Upravte kalendář projektu, pokud se na projektu pracuje víc hodin nebo dní, než je uvedeno v kalendáři projektu. Pokud třeba Kalendář projektu naznačuje, že víkendy jsou Mimopracovní doba, ale ve skutečnosti máte víkendové směny, změnou kalendáře projektu pravděpodobně splníte datum dokončení.

 •  Zmenšení rozsahu projektu

  Může se stát, že budete chtít zmenšit rozsah, abyste dodrželi datum dokončení nebo rozpočet. Nebo po vytvoření plánu projektu možná budete mít víc času a peněz, než jste čekali. V každém případě můžete změnit rozsah projektu. Můžete si vybrat, jestli chcete změnit výsledky nebo rozsah projektu.

  Abyste nepřekročili datum dokončení ani rozpočet, rozhodnete se například z projektu odebrat úkol průzkumu trhu a také zkrátíte dobu, kterou zabere testování produktu. V tomto případě se konečný produkt ani dodávky nezmění. Změnili jste ale způsob zajištění tohoto konečného produktu, protože jste snížili rozsah projektu.

  Proveďte všechny kroky z následujícího seznamu, které se vás týkají:

  • Změňte dobu trvání, tak aby odpovídala datu dokončení, snížením množství času naplánovaného pro úkoly kritické cesty. Ujistěte se, že snížená doba trvání stále odpovídá minimální realitě. Také nezapomeňte upravit příslušné množství práce přiřazené zdrojům.

  • Abyste splnili datum dokončení, odeberte úkol. Odebrání úkolů může snížit kvalitu celkové implementace projektu. Úkoly, které se musí dokončit, by se měly v plánu zachovat. Měli byste odebrat jen ty, které považujete za volitelné.

  • Nahraďte přiřazení zdroje, abyste splnili datum dokončení. Pomalejší zdroj můžete nahradit rychlejším, například zkušenějším pracovníkem, vybavením s větší kapacitou nebo materiálem s rychlejší dobou nastavení.

 •  Upravení úkolů na kritické cestě

  Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

  • Zobrazte si kritickou cestu, abyste mohli kritickou cestu neustále sledovat a splnili datum dokončení.

  • Když se úkol stane kritickým, změňte ho, pokud chcete provést změnu definice kritického úkolu, aby se změnil třeba na úkol s jedním nebo dvěma dny časové rezervy. Project 2007 považuje ve výchozím nastavení úkol za kritický, pokud má nulový počet dní časové rezervy.

  • Změňte počáteční datum nebo datum dokončení úkolu, pokud byla u úkolů nastavená nepružná omezení dat (například Musí být zahájen nebo Musí být dokončen). Když použijete pružnější omezení úkolů na kritické cestě, Project 2007 může vypočítat plán s menším počtem omezení a vám se pravděpodobně podaří splnit datum dokončení.

  • Změňte dobu trvání úkolu na kritické cestě, abyste splnili datum dokončení projektu.

  • Rozdělte úkol, pokud se jeden úkol skládá z několika prvků, na kterém by mohly současně pracovat různé zdroje. Pokud úkol kritické cesty rozdělíte na tyto různé prvky s různými přiřazeními, můžete dosáhnout data dokončení.

  • Změňte vazby mezi úkoly, abyste mohli zkontrolovat vztahy (nebo závislosti) mezi úkoly na kritické cestě a mohli zjistit, jestli nemáte nějaké nesprávné nebo nepotřebné vazby, které byste mohli změnit.

  • Nastavte překrytí nebo zpoždění úkolů, abyste mohli upravit dobu předstihu a prodlevy mezi propojenými úkoly. Když přidáte mezi propojené úkoly předstih, může vám to pomoct splnit datum dokončení. Když přidáte prodlevu tam, kde je to nezbytné, může být plán realističtější.

 •  Úprava přiřazení pro splnění data dokončení

  Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

  • Přiřaďte dodatečně zdroje tak, abyste snížili dobu trvání úkolu na kritické cestě. Přiřazení dalších zdrojů ke snížení doby trvání úkolů funguje, pokud je úkol řízený úsilím a nejedná se o úkol s pevnou dobou trvání.

   Přidání víc zdrojů k úkolu se označuje jako nárazové dokončení projektu. Dovedeno do extrému to může být riskantní způsob dokončení projektu kvůli nákladům navíc a neefektivním možným výsledkům. Pokud přidáte příliš velké množství úkolů, délka projektu se místo snížení zvýší, protože projekt je teď složitější.

  • Nahraďte přiřazení zdroje, abyste mohli splnit datum dokončení v případě, že zdroj (osoba, zařízení nebo materiál) může pracovat rychleji nebo efektivněji nebo je možné přiřadit více jednotek pro úkoly na kritické cestě.

  • Upravte dobu, kterou pracovní zdroj stráví na úkolu, změnou jednotek zdroje na kritický úkol nebo dřívějším zahájením práce zdroje na přiřazeném úkolu.

Číslo 3 Úprava plánu pro využití dodatečného času    

 Další...

Až vytvoříte plán a Project 2007 vypočítá Plán a Náklady projektu, možná budete mít k dispozici víc času a větší rozpočet. Můžete se rozhodnout, že projekt skončí ve srovnání s plánem s předstihem nebo že nevyužije celý rozpočet. Nebo můžete zvětšit rozsah projektu a přidat Rozpočet k výsledkům projektu.

 • Obraťte se na zákazníky:     Zákazníci nebo Účastníci vám, pokud je to vhodné, mohou říct, jakým způsobem si přejí čas nebo rozpočet využít. Možná budou chtít zachovat plán a upřednostní dřívější datum dokončení nebo nenaplnění rozpočtu.

 • Zkontrolujte smlouvu:     Podívejte se, jestli smlouva neobsahuje odměny (nebo v některých případech pokuty) za dřívější dokončení projektu nebo nevyužití celého rozpočtu. Typ smlouvy (pevná cena, vratné náklady nebo cena za jednotku) vám může pomoct zjistit, jak byste měli využít času nebo rozpočtu, který máte k dispozici.

 • Přidejte rozsah:     Pokud máte k dispozici čas nebo rozpočet navíc, můžete přidat úkoly nebo fáze, které jste chtěli zaimplementovat, ale mysleli jste si, že na ně nemáte dost času nebo peněz. Můžete zvýšit dobu trvání stávajících úkolů, takže Zdroje budou mít víc času na jejich dokončení. Pamatujte si, že přidání rozsahu pravděpodobně přidá do vašeho plánu čas i náklady. Změna rozsahu a výsledků může mít smluvní důsledky, takže pokud je to nutné, nezapomeňte zkontrolovat smlouvu a získat souhlas zákazníka.

 • Zvyšte úroveň kvality:     Čas nebo rozpočet navíc můžete využít tak, že přidáte úkoly nebo fáze, které zvýší nebo ověří kvalitu. Můžete prodloužit dobu trvání stávajících úkolů, aby zdroje měly více času pro odvedení kvalitnější práce. Další cestou ke zvýšení kvality je přidat kvalifikovanější personál, efektivnější vybavení nebo kvalitnější materiály. Tyto typy zdrojů mohou být dražší, ale také představují dobrou možnost, jak využít přebytkový rozpočet.

Číslo 4 Zadejte poznámku o změnách plánu:     Zaprotokolujte informace o změnách, které jste udělali pro splnění data dokončení. Tyto poznámky můžou být užitečné, když sledujete skutečný pokrok, uzavíráte projekt nebo shromažďujete údaje pro další projekt.

Číslo 5 Vyhodnoťte výsledky optimalizace plánu:     Toto vyhodnocení zajistí, že jste skutečně dosáhli data dokončení a že tyto změny nemají negativní vliv na náklady, pracovní zatížení a další projekty.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

Číslo 6 Informujte o změnách přiřazení zdroje.     Pokud jste přiřadili nové úkoly zdrojům nebo jste změnili či odebrali stávající přiřazení v důsledku optimalizace ke splnění data, upozorněte na tyto změny příslušné zdroje, buď online nebo vytištěním sestavy přiřazení.

Číslo 7  Přidejte podpůrné informace o úkolu nebo zdroji po změně informací o projektu   : Přidejte další informace ve formě poznámek, dokumentů a odkazů na webové stránky.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×