Cíl: Optimalizace plánu projektu pro zdroje

Po vytvoření svého plánu projektu zkontrolujte, zda jsou správně přidělené vaše Zdroje. Pokud jsou některé zdroje nepřijatelně přetížené nebo nevytížené, můžete optimalizovat plán tak, abyste rovnoměrněji rozložili pracovní vytížení. Jak budete měnit aspekty vašeho plánu, které se vztahují k přidělení zdrojů, pamatujte také na to, že můžete změnit i Datum dokončení nebo náklady na projekt.

Tip: Tento článek patří do série článků týkajících se mapy projektu a popisuje širokou škálu aktivit řízení projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože se organizují kolem životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Optimalizace plánu pro cílové zdrojů

číslo 1 Identifikujte přetížené nebo nevytížené zdroje     Ověřte pracovní vytížení zdrojů pro plán projektu, který jste právě sestavili. I když některé přetížení nebo nevytížení může být za určitých okolností normální, tato revize může pomoci zjistit, zda jsou vaše zdroje přijatelně přidělené nebo zda budete potřebovat provést další úpravy pracovního vytížení zdrojů.

Číslo 2 Počítejte s přetížením tak, že přidáte přesčasové hodiny     K úkolům, které jsou přiřazeny k přetíženým zdrojům, můžete přidat přesčasovou práci. I když Přesčas nevyřeší přetížení, bude zajištěno, že zdroje mají způsob, jak pracovat po dobu reprezentovanou přetížením. To je často nejlepší strategie při přetížení, i když poněkud nákladná.

Číslo 3 Vyřešte všechna přetížení zdrojů     Funkce vyrovnání v aplikaci Microsoft Office Project 2007 může vyrovnat vytížení zdrojů za vás. Nebo můžete ručně upravit Dostupnost zdroje, podrobnosti o přiřazení a podrobnosti úkolu, abyste snížili všechna přetížení a vyrovnali tak pracovní vytížení.

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Rovnoměrně rozdělte projektovou práci pomocí funkce vyrovnání v aplikaci Project 2007. Funkce vyrovnání předělá plán pomocí využití časové rezervy, rozdělení úkolů a přidání Zpoždění tak, dokud se přetížení nevyřeší. Z tohoto důvodu může vyrovnání často prodloužit datum dokončení projektu.

 • Určete dostupnost zdrojů tím, že upravíte Dostupnost zdrojů pro celý projekt. Data zahájení a ukončení práce zdrojů můžete změnit. Můžete také změnit Dostupnost jednotky v různých časových období v rámci projektu. Pro jeden zdroj můžete například naplánovat práci na poloviční úvazek od ledna do března a na plný úvazek od dubna do června.

 • Změňte dobu trvání zkrácením doby naplánované pro přetížené úkoly. Ujistěte se, že omezené Doba trvání stále odpovídá minimální realitě. Když změníte dobu trvání, ujistěte se, že upravíte i odpovídající množství přiřazené Práce.

 • Zpozděte úkol, dokud zdroj nebude mít čas na něm pracovat, což znamená, když už nebude přetížen. Uvědomte si, že pokud je úkol propojen, zpoždění úkolu může změnit plánování všech následných úkolů.

 • Přerušte práci na úkolu rozdělením úkolu tak, aby byl dokončen až tehdy, kdy bude mít přetížený zdroj (nebo i jiný zdroj) čas na dokončení zbývající práce. Uvědomte si, že pokud je úkol propojen, rozdělení úkolu může změnit plánování následných úkolů.

 •  Úprava přiřazení za účelem vyřešení přetížení

  Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

  • Přiřaďte zdroje k úkolu tak, abyste zbavili pracovního vytížení přetížený zdroj, který je přiřazen ke stejné úloze.

  • Nahraďte přiřazení zdroje pro přetížený zdroj takovým zdrojem, který má dostatek času, aby pomohl vyrovnat pracovní zátěž pro konkrétní přiřazení.

  • Odeberte přiřazení zdroje, pokud máte jiné srovnatelné zdroje, které jsou k úkolu už přiřazeny.

  • Naplánujte zbývající práce na úkolu, abyste ulevili přetíženým zdrojům. Na jednom či více úkolech můžete snížit množství práce, na kterou je zdroj přiřazen. Můžete také přerozdělit zbývající práci na další zdroje.

Číslo 4 Vyřešte všechna nevytížení zdrojů     Můžete upravit dostupnost zdroje, podrobnosti přiřazení a podrobnosti úkolu, abyste vyrovnali pracovní vytížení a maximalizovali využití nevytížených projektových zdrojů. Všimněte si, že nevytížení jsou často platná a dočasná vzhledem k tomu, že se zakládají na dostupnosti zdroje a sadě schopností, omezení úkolu a na mnoha dalších faktorech, které mají na plánování projektu vliv.

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Vypočtěte náklady na přesčasovou práci, pokud je přesčasová práce přiřazena během doby nevytížení zdroje. Tímto způsobem můžete pomoci vyřešit nevytížení, protože práci lze nyní rozložit do normální pracovní doby. Zároveň tak můžete snížit náklady.

 • Změňte dobu trvání úkolu a vyřešte všechna nevytížení zvýšením množství času, který je plánován pro nevytížené úkoly. Zvýšení doby trvání může rovněž zlepšit kvalitu výsledku úkolu.

 •  Úprava přiřazení za účelem vyřešení nevytížení

  Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

  • Pro období nevytížení přiřaďte nevytížené zdroje na další úkoly. To může být obzvláště užitečné, pokud nevytížené zdroje mohou odebrat práci přetíženému zdroji.

  • Nahraďte přiřazení zdroje srovnatelným zdrojem, aby pomohl vyrovnat pracovní zátěž pro konkrétní přiřazení.

  • Odeberte přiřazení zdroje, pokud je zdroj natolik nevytížený, že můžete takovou osobu ve skutečnosti uvolnit pro práci na jiných projektech. Nebo můžete odebrat více srovnatelných zdrojů z přiřazení, pokud je nevytížený zdroj schopen dokončit práci sám.

  • Přeplánujte zbývající práce na úkolu, abyste ulevili přetíženým zdrojům. Na jednom či více úkolech můžete snížit množství Práce, na kterou je zdroj přiřazen. Můžete také přerozdělit zbývající práci na další zdroje.

Číslo 5 Vyhodnoťte výsledky optimalizace zdrojů     Ověřte, že jste skutečně vyřešili problémy s přidělením zdrojů a že datum dokončení, plánované náklady a jiné projekty nejsou těmito změnami nepříznivě ovlivněny.

Klikněte na každý z následujících odkazů na příslušnou akci:

 • Zkontrolujte pracovní zatížení zdroje, abyste mohli ověřit, že jste vyřešili přetížení a nevytížení, které jste chtěli opravit, a podívat se, jestli teď zbývají nějaké další přetížené nebo nevytížené zdroje.

 • Určete, jestli se nezměnilo datum dokončení projektu, pokud jste nastavili směrný plán projektu a chcete se podívat na časový rozdíl mezi směrným plánem a aktuálně naplánovaným koncovým datem.

 • Zobrazte kritickou cestu, abyste mohli zkontrolovat, jestli se Kritická cesta změnila na základě vyřešení přetížení nebo nevytížení. Teď si můžete všimnout jiných dat, jiných úkolů a jiných zdrojů spojených s kritickou cestou.

Číslo 6 Informujte o změnách přiřazení     Pokud jste přiřadili nové úkoly zdrojům nebo jste změnili či odebrali stávající přiřazení v důsledku optimalizace pracovního vytížení zdrojů, upozorněte příslušné zdroje, buď elektronicky nebo vytištěním sestavy přiřazení.

 • Publikujte nejnovější plán a přiřazení týmu, pokud používáte Microsoft Office Project Professional 2007 ke sdělování informací o projektu.

 • Přidejte poznámku o změnách plánu k zaprotokolování informací o změnách, které jste udělali pro optimalizaci pracovního zatížení zdroje. Tyto poznámky můžou být užitečné, když sledujete skutečný pokrok, uzavíráte projekt nebo shromažďujete údaje pro další projekt.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×