Cíl: Odhad požadavků na zdroje

Doteď jste určovali Rozsah projektu včetně nastavení seznamu úkolů a odhadu doby trvání úkolu. Tyto informace slouží k vytvoření předběžných odhadů, určení požadavků a zahájení procesů personálního obsazování a nákupu pro získání potřebných zdrojů.

Tip: Tento článek je součástí série článků v rámci mapy projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože jsou organizovány okolo životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl  |  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu

Tlačítka na kalkulačce a lidské postavy

číslo 1  Určení a odhad požadavků na zdroje:    Po nastavení rozsahu a cílů a vytvoření seznamu úkolů v plánu projektu jste připravení začít plánovat zdroje.

 Další...

Následující proces vám může pomoct identifikovat typy a množství zdrojů, které potřebujete k implementaci projektu:

 • Projděte si seznam oborů a úkolů projektu:    Určete požadavky projektu na personální zajištění, vybavení, materiálové zdroje a Nákladové zdroje shrnutím rozsahu projektu a seznamu úkolů.

 • Podívejte se na historické informace o zdrojích a době trvání:    Dejte dohromady informace z dřívějších souborů projektů, z databází a od lidí, kteří pracovali na podobných projektech. Hledejte zvlášť informace o typech a počtech použitých zdrojů a skutečné době trvání úkolů.

 • Zvažte, jak počty ovlivňují doby trvání:    Počet zdrojů přiřazených k úkolu často ovlivňuje dobu trvání úkolu. Ve většině případů, zejména u výrobních úkolů, můžou dva zdroje dokončit úkol za poloviční dobu, než jakou trvá práce na úkolu jednomu zdroji. Přidání víc zdrojů k úkolu se označuje jako nárazové dokončení projektu a dovedeno do extrému to může být riskantní způsob dokončení projektu kvůli nákladům navíc a neefektivním možným výsledkům.

  V ostatních případech, jako u úkolů návrhu, nezaručuje přidání zdrojů, že se trvání projektu zkrátí.

 • Zvažte, jaký má na trvání projektu vliv kapacita a kvalita zdroje:    Schopnosti a zkušenosti zdrojů přiřazených k úkolu můžou významně ovlivnit dobu trvání úkolu. Může se třeba běžně očekávat, že člen týmu s pětiletou zkušeností dokončí úkol za kratší dobu než člen týmu, který za sebou má jednom dva roky zkušeností.

 • Zkontrolujte a upřesněte odhady doby trvání:    Na základě informací, které shromáždíte o tomto projektu a podobných projektech, upřesněte odhady doby trvání úkolů projektu. Přesnost toho, jak odhadnete požadavky na zdroje, závisí na tom, jak přesně odhadnete dobu trvání úkolů.

 • Určete typy zdrojů a potřebná množství:    Až budete mít všechny informace, které potřebujete, určete typy zdrojů (lidi, vybavení a materiály) a množství potřebná pro jednotlivé zdroje. Určete taky jakákoli specifika a předpoklady, které používají o pozici, Sada schopností, zkušenostech, schopnostech, Kvalita nebo Úroveň jednotlivých zdrojů.

 • Využijte ke kontrole požadavků na zdroje odborníka:    Využijte ke kontrole odhadů doby trvání a požadavků na zdroje zkušeného a erudovaného člena týmu.

 • Použijte nástroj pro správu portfolia:    Pokud používáte Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, můžete sledovat projekty a před jejich implementací vyrovnat potřeby zdrojů prostřednictvím procesu zahájení a schvalování. Při zahájení nových projektů a přidělení zdrojů je možné projekty vyhodnotit oproti cílům organizace.

Číslo 2  Změňte dobu trvání:    Informace získané o tomto projektu a podobných projektech použijte k upřesnění odhadu doby trvání úkolu. Přesnost vašeho odhadu doby trvání přímo ovlivňuje přesnost odhadu požadavků na zdroje.

Číslo 3  Rozvoj navržených zdrojů:     V tomto okamžiku jste připravení vytvořit seznam typů a množství zdrojů. V případě lidských zdrojů znáte pracovní pozice, kvalifikaci a úroveň zkušeností. Znáte typ, značku, náklady a kapacitu zdrojů vybavení, které jsou potřeba. Znáte množství spotřebních materiálů, které jsou potřeba. Můžete zadat a sestavit tyto informace o zdrojích v aplikaci Microsoft Office Project 2007 a odeslat jako součást svého návrhu zdrojů.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Vytvořte koncept seznamu navržených zdrojů, pokud chcete zaznamenat předběžné informace o zdrojích. Při schválení a získání zdrojů můžete nahradit názvy zástupných zdrojů v navrhovaném seznamu zdrojů názvy skutečných zdrojů. Můžete dokonce vytvořit předběžná přiřazení úkolů a plánování zdrojů.

 • Přidejte obecné zdroje k projektu, pokud používáte Microsoft Office Project Server 2007 a chcete přidat do týmu zástupné zdroje. Můžete zadat dovednosti, které jsou potřeba pro přiřazení úkolu, místo zadání skutečné osoby, která je pro dané přiřazení potřeba.

 • Přidejte do projektu zdroje, které nejsou součástí organizace, pokud nejsou požadované zdroje Zdroje organizace. Tyto zdroje můžete podle potřeby později nahradit zdroji organizace.

 • Přidejte zdroje do podnikového fondu zdrojů, pokud používáte Microsoft Office Project Web Access a chcete přidat zdroje, které jsou součástí zdrojů vaší organizace. Tyto zdroje později můžete efektivněji plánovat mezi projekty vaší organizace.

Číslo 4  Obstarejte si schválení odhadovaných zdrojů:    Předložte návrh zdrojů účastníkům, abyste získali schválení odhadu zdrojů.

 Další...

Po identifikaci typů a množství lidí, vybavení, materiálových zdrojů a nákladových zdrojů, které potřebujete pro implementaci projektu, budete muset získat schválení personálního zajištění nákupů od účastníků v rámci vaší organizace nebo od externích zákazníků. Pokud se snažíte tento projekt získat, můžete pomocí následujícího procesu stanovit požadavky, předpoklady a rozpočet pro svůj návrh:

 • Vytvořte soupis požadavků na zdroje:     Tento soupis specifikuje typy, kvality a množství zdrojů i předpoklady týkající se zdroje. Soupis požadavků na zdroje může být výtisk Zobrazení seznamu zdrojů spolu s poznámkami ke zdroji, pokud jsou potřeba.

 • Vytvořte strategii personálního zajištění:     Vezměte v úvahu zásady a postupy vaší organizace pro personální obsazení a vytvořte strategii pro využívání existujících členů týmu, vypůjčení zdrojů z jiných oddělení a nábor nových členů týmu. Začleňte interview a kritéria výběru.

 • Vytvořte strategii nákupu:     Vezměte v úvahu zásady a postupy vaší organizace pro nákup a popište strategii nákupu mimo zboží nebo služby, vyžadování nabídek a výběr nejlepších smluvních stran, vybavení a materiálů pro projekt.

 • Využijte ke kontrole návrhu zdroje rad odborníka:     Využijte ke kontrole návrhu zdroje trvání a požadavků na zdroje zkušeného a erudovaného člena týmu nebo kolegu a další informace požadované v rámci procesu personálního zajištění, nákupu nebo návrhu.

 • Předložte návrh zdrojů ke schválení:     Buďte připravení poskytnout další informace zainteresovaným osobám nebo zákazníkům, které návrh hodnotí.

 • Použijte nástroj pro správu portfolia:    Pokud používáte Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, můžete sledovat projekty a před jejich implementací vyrovnat potřeby zdrojů prostřednictvím procesu zahájení a schvalování. Při zahájení nových projektů a přidělení zdrojů je možné projekty vyhodnotit oproti cílům organizace.

Číslo 5  Aktualizujte odhady zdrojů na základě schválení:    Po získání schválení na použití zdrojů a přijetí nových informací o zdrojích můžete aktualizovat odhady zdrojů.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Aktualizujte koncept seznamu zdrojů, pokud používáte zobrazení seznamu zdrojů aplikace Project 2007, k zaznamenání předběžných informací o zdroji. Při schválení a získání zdrojů můžete nahradit názvy zástupných zdrojů názvy skutečných zdrojů. Můžete dokonce vytvořit předběžná přiřazení úkolů a plánování zdrojů.

 • Přidejte do projektu obecné zdroje, pokud používáte Project Server 2007 a chcete přidat zástupné zdroje, zadáním dovedností, které jsou potřeba pro přidání úkolu, místo abyste přidávali konkrétní potřebnou osobu.

 • Přidejte do projektu zdroje, které nejsou součástí organizace, pokud nejsou požadované zdroje Zdroje organizace. Tyto zdroje můžete později nahradit zdroji organizace.

 • Přidejte zdroje do podnikového fondu zdrojů, pokud používáte Microsoft Office Project Web Access a chcete přidat zdroje, které jsou součástí zdrojů vaší organizace.

 • Nahraďte přiřazení zdroje, pokud potřebujete nahradit zdroj v seznamu zdrojů, aby se projevily změny provedené během schvalování.

 • Odeberte přiřazení zdroje, pokud potřebujete odebrat zdroj v seznamu zdrojů, aby se projevily změny provedené během schvalování.

Číslo 6  Přidejte podpůrné informace o zdroji nebo projektu   : Přidejte další informace ve formě poznámek, dokumentů a odkazů na webové stránky.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

Předchozí cíl  |  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×