Cíl řízení projektu: Zahájení projektu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

.

Než se pustíte do vytváření projektu v Projectu 2010, měli byste vědět, co přesně projekt je, znát jeho rozsah a vědět, čeho chcete dosáhnout.

Počkat! Ještě jedna věc: Musíte zjistit, jestli projekt vůbec potřebujete.

V tomto přehledu získáte celkový obrázek o plánování projektu. Pomocí odkazů v jednotlivých krocích najdete podrobné informace ke každému postupu.

Tento článek je jednou z mnoha projektovými cíli správy na Průvodce řízením projektů.

Co chcete udělat?

Zjištění potřebnosti projektu

Definování cílů projektu

Zjištění předpokladů projektu

Zjištění omezení projektu

Příprava plánu řízení rozsahu

Zjištění potřebnosti projektu

Než se pustíte do dlouhé řady činností, položte si otázku, jestli to, co chcete dělat, je projekt. Při troše štěstí potřebujete udělat jenom pár velkých úkolů, kvůli kterým není potřeba používat náročné prostředky a nástroje pro řízení projektů.

Čtěte dál o tom, jak zjistíte, jestli potřebujete projekt…

Projekt má obvykle tyto vlastnosti:

 • Je dočasný a jedinečný.    Navrhování Auto výrobních zařízení je projektu, protože se jednorázové aktivity. Výroba automobilů pocházejících z zařízení, i když se to týká mnoho propojené kroků, je probíhající řadou aktivity.

 • Má začátek a konec.    Navrhování Auto výrobního podniku obsahuje koncové datum, ale probíhá výroba automobilů.

 • Spotřebovává zdroje.    Zdroje, lidé nebo materiálů, jsou omezené a, potřebovat správu opatrně, zejména pokud jsou sdíleny projekty.

 • Má rozpočet.    Vedoucí projektů zajímala obvykle celkové výnosnosti projektu a jestli aktivit projektu spadají náklady přidělit směrem k projektu.

Tady je několik příkladů projektů:

 • Vývoj nového produktu

 • Restrukturalizace organizace

 • Stavba domu

 • Návrh vozidla s nízkými emisemi

Definování cílů projektu

Jasné cíle jsou zásadní věc, protože úspěch vašeho projektu závisí na tom, jak se vám podaří přiblížit k cílům projektu.

Čtěte dál o definování cílů…

Jasný cíl projektu musí být konkrétní a měřitelný. Vyhněte se neurčitým cílům, jako třeba „Dosáhnout nejlepších výsledků“. K cílům projektu můžou patřit:

 • Seznam výsledků.

 • Konkrétní termíny splnění pro projekt a milníky.

 • Konkrétní kritéria kvality, která musí výsledky splňovat

 • Limity nákladů, které nesmí projekt překročit

Aby byly cíle účinné, měli by s nimi oficiálně souhlasit všichni účastníci projektu. Vedoucí projektu obvykle vytvoří o cílech dokument, který se stane trvalou součástí projektu.

Odkaz bude doplněný.

Připojte k plánu projektu soubory Microsoft Office a další soubory, abyste k nim usnadnili přístup.

Odesílání dokumentů na web

Pokud vaše organizace používá Project Server, můžete odesílat podpůrné dokumenty na web projektu přes Project Web App.

Začínáme s Project Serverem

Zjistěte, jak používat Project Server 2010 k ukládání dokumentů, ke sledování projektů od zahájení po schválení a k posuzování stavu projektů z hlediska cílů organizace.

Zjištění předpokladů projektu

Před zahájením plánování potřebujete kvalifikovaně odhadnout klíčové prvky projektu a potom tyto odhady použít při vytváření plánu.

Čtěte dál o zjišťování předpokladů…

Při zjišťování předpokladů se zaměřte na tyto oblasti projektu:

 • Výsledky předávané z jiných projektů. Pokud váš projekt závisí na práci jiných, chápou ti druzí vaši závislost a souhlasí s daty předání?

 • Dostupnost zdrojů (včetně lidí, materiálů a zařízení). Pokud to nejste vy, kdo řídí některé lidi pracující na projektu, kdo to dělá? A schválila tato osoba, že můžete takové zdroje používat?

 • Doby trvání úkolů. Jsou vaše odhady doby trvání úkolů založené na solidních informacích nebo odhadech?

 • Náklady projektu. Jak důležité jsou náklady? Kdo musí schválit změny Rozpočet?

 • Dostupná doba. Pokud máte při projektu dodržet známý Konečný termín, můžete věrohodně dokončit všechny úkoly s přijatelnou úrovní kvality?

 • Dodávek. Odpovídá seznamu závislosti projektů a dodávky co očekávat zákazníky a další zúčastněné strany? Pokud třeba ohrozit na dodávky, souhlasili Účastníci na jaké aspektech dodávky by nejdřív ohroženo?

K pochopení složitostí projektu vám můžou pomoct aplikace Microsoft Office.

Vytvoření vývojového diagramu plavecké dráhy

Vytvořte ve Visiu 2010 pro předpoklady projektu vývojový diagram křížového procesu s „plaveckými drahami“.

Vytvoření blogu

Článek

Vytvořte na SharePointu 2010 pro členy týmu blog k diskuzi o nápadech k projektu.

Začínáme s Office Online v Office 365

Sdílejte informace o projektu online pomocí online aplikací Microsoft Word, Excel, PowerPoint a OneNote.

Zjištění omezení projektu

Omezení projektu jsou faktory, které pravděpodobně omezí možnosti vedoucího projektu.

Toto jsou obvykle tři hlavní omezení projektu:

 • Plán, jako je třeba pevné koncové datum nebo datum konečného termínu hlavního Milník.

 • Zdroje, jako je třeba předdefinovaný Rozpočet.

 • Rozsah, jako je třeba požadavek na vývoj tří modelů produktu.

Změna jednoho z těchto omezení má obvykle vliv na ostatní dvě a může mít vliv na celkovou kvalitu.

Čtěte dál o zjišťování omezení…

Třeba zkrácením doby trvání projektu (plánu) se může zvýšit počet potřebných pracovníků (zdrojů) a snížit počet funkcí, které budou součástí produktu (rozsah).

Vedoucí projektu pak určí, jestli je takový kompromis přijatelný. Tento koncept se nazývá „trojí omezení řízení projektu“ nebo „trojimperativ“.

Během plánování si vypište seznam omezení projektu a zajistěte, aby se s ním seznámili všichni Účastníci projektu a mohli se k němu vyjádřit.

Taky se vyplatí, aby účastníci odsouhlasili způsob, jakým mají reagovat na nečekaná omezení, která vzniknou během projektu.

Příprava plánu řízení rozsahu

Rozsah projektu je kombinace všech cílů a úkolů projektu a práce, která je potřebná k jejich dosažení.

Plán řízení rozsahu je dokument, který popisuje požadovaný způsob řízení rozsahu projektu a integrace změn rozsahu do projektu.

Čtěte dál o plánech řízení rozsahu…

Součástí plánu řízení rozsahu může být:

 • Posouzení toho, jak pravděpodobně se bude rozsah měnit, jak často a v jaké míře.

 • Popis toho, jak se budou změny rozsahu zjišťovat a klasifikovat.

  Třeba ve stavebním projektu můžete určit, že vedoucí pracovní čety může schválit práci v případě, že klient požaduje změnu návrhu, která bude stát míň než 10 000 Kč. Pokud by ale změna stála víc, musí vedoucí projektu a klient společně přehodnotit rozsah projektu z hlediska nákladů, zdrojů a dalších faktorů.

 • Plán toho, co se má dělat, když se zjistí změna rozsahu (třeba upozornit sponzora a vystavit objednávku na změnu smlouvy).

Dobře připravený plán řízení rozsahu může být základem plán řešení nepředvídaných událostí.

Plán řízení rozsahu se sice dá vytvořit v Projectu, ale vedoucí projektů ho obvykle vytvářejí pomocí dalších aplikací, jako je Microsoft Word nebo OneNote.

Zpátky do Průvodce řízením projektů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×