Cíl: Řešení problémů s přidělením zdrojů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pro co nejlepší využití zdrojů je potřeba spravovat jejich pracovní zatížení, aby nenastalo jejich přetížení nebo nevytížení. Pokud změníte přiřazení zdrojů, zkontrolujte dopad svých změn na celkový Plán, abyste měli jistotu, že výsledky odpovídají cílům vašeho projektu.

Tip: Tento článek je součástí série článků v rámci mapy projektu, která popisuje širokou škálu aktivit správy projektů. Těmto aktivitám říkáme cíle, protože jsou organizovány okolo životního cyklu správy projektu: Sestavení plánu, sledování a správa projektu a uzavření projektu

Předchozí cíl  |  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu

surveyor using equipment

číslo 1 Vyřešte přetížení zdrojů:    Když je zdroji přiděleno příliš moc práce v daném období, je nejefektivnějším způsobem přerozdělení nebo přeplánování skutečné práce vyzkoušení všech relevantních detailů a rozhodnutí, jaké kompromisy udělat.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Nastavte zpoždění úkolu změnou jeho předstihu nebo prodlevy, pokud má zdroj přiřazené další úkoly, které se dají dokončit během daného období. Nejjednodušší je toto přetížení napravit tak, že nastavíte zpoždění jednoho z těchto úkolů, a to ideálně úkolu s nižší prioritou, než mají ostatní úkoly. Pokud přidáte zpoždění, které je menší nebo rovno velikosti časové rezervy na úkolu, nebude to mít vliv na datum dokončení projektu.

 • Nahraďte zdroje v projektu automaticky použitím Průvodce nahrazením zdrojů k vyhledání konkrétních zdrojů na základě požadavků na kvalifikaci úkolů v projektu, dovedností zdrojů ve fondu zdrojů organizace a dostupnosti těchto zdrojů.

 • Kontrolujte dostupnost zdrojů v průběhu projektu, aby se zvýšila doba, po kterou může zdroj pracovat. Jediný způsob, jak může zdroj dokončit všechny přiřazené Práce v průběhu projektu, je zvýšení rozsahu dat, během kterých je zdroj dostupný, nebo určení další dostupnosti jednotky. Řízení dostupnosti zdroje je efektivní pro vyřešení chronického přetížení v průběhu času.

 • Vyhledejte zdroj s dostupným časem filtrováním seznamu zdrojů organizace podle dovedností a dostupnosti.

 • Přerušte práci na úkolu, aby jeho část začala v plánu později. Pokud se ale práce dá mezi zdroje rovnoměrně rozložit, stačí přidělit na úkol jiný zdroj a Microsoft Office Project 2007 automaticky přidělí rovnoměrný podíl práce jednotlivým zdrojům.

 • Zkraťte dobu trvání úkolu, aby snížil Rozsah úkolu. Můžete zkrátit dobu trvání úkolu (pokud není zadaná skutečná práce), aby se snížilo množství požadované práce zdroje, který je přiřazený k dokončení úkolu. Pokud byla zaznamenaná skutečná práce, je potřeba, abyste ručně zkrátili Zbývající práce na úkolu.

 • Přiřaďte další zdroj, aby se práce na úkolu rozdělila mezi už přiřazený zdroj a jiný zdroj nebo zdroje.

 • Nahrazení přiřazení zdroje se jiný prostředek, který nebude lépe provedení úkolu: dokončen včas (například rychlejší nebo větší zařízení nebo osobě používající větší dostupnost čas).

 • Odeberte přiřazení zdroje přetíženému zdroji.

Číslo 2 Vyřešení přetížení zdrojů vyrovnáním   Project 2007 může automaticky vyrovnávat pracovní vytížení přetížených zdrojů prostřednictvím zpoždění nebo rozdělení úkolů, do doby, než přetížení zdroje skončí.

Číslo 3 Vyřešte nevytížení zdrojů:    Pro zachování pokroku na úkolech je nutné zajistit, aby byly zdroje k práci přidělovány konzistentně v průběhu projektu a aby nebyly nevyužité, když je potřeba odvést práci.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Kontrolujte dostupnost zdrojů v průběhu projektu, aby se snížilo množství práce pro zdroj. Pokud zdroj není tak potřebný, jak jste plánovali, můžete omezit jeho dostupnost a snížit náklady na projekt snížením pracovní doby zdroje, zkrácením rozsahu dat, během kterého je zdroj dostupný, a zadáním menší dostupnosti jednotky v průběhu projektu.

 • Změňte dobu trvání úkolu, pokud se zvýšil rozsah úkolu. Můžete prodloužit dobu trvání úkolu (pokud není zadaná skutečná práce), aby se změnilo množství požadované práce zdroje přiřazeného k dokončení úkolu. Pokud se zaznamenala skutečná práce, je potřeba, abyste ručně zadali zbývající práci na úkolu.

 • Pro zvýšení pracovního zatížení zdroje přiřaďte zdroj na jiný úkol.

 • Nahrazení přiřazení zdroje se nevytížených zdroj rovnoměrněji projektu rozdělením práce mezi členy týmu.

 • Odeberte přiřazení zdroje nevytíženému zdroji, aby měl zdroj k dispozici víc času a mohl být přiřazený na delší úkoly.

Číslo 4 Vyhodnoťte výsledky úprav zdroje:    Po vyrovnání plánu a opravě případného přetížení nebo nevytížení, byste měli zkontrolovat plán, abyste měli jistotu, že jste pořád v rámci rozpočtu, a datum plánovaného dokončení projektu a všech souvisejících projektů.

Klikněte na každý odkaz, který se vás týká:

 • Zkontrolujte pracovní zatížení zdroje, abyste mohli ověřit, že jste vyřešili přetížení a nevytížení, které jste chtěli opravit, a podívat se, jestli teď zbývají nějaké další přetížené nebo nevytížené zdroje.

 • Určete, jestli se nezměnilo datum dokončení projektu, pokud jste nastavili směrný plán projektu a chcete se podívat na časový rozdíl mezi směrným plánem a aktuálně naplánovaným koncovým datem.

 • Zobrazte kritickou cestu, abyste mohli zkontrolovat, jestli se Kritická cesta změnila na základě vyřešení přetížení nebo nevytížení. Teď se můžete podívat na jiná data, jiné úkoly a jiné zdroje spojené s kritickou cestou.

Číslo 5 Porovnejte dvě verze projektu a nahlaste rozdíly:    Pokud máte uloženou záložní kopii plánu, můžete porovnat jeho konkrétní pole a ověřit tak, že jsou provedené změny podle vašeho záměru.

Číslo 6 Informujte o změnách přiřazení:    Můžete chtít zaznamenat změny provedené u přiřazení zdrojů a důvody těchto změn, abyste si mohli zapamatovat detaily, pokud budete na podobném projektu pracovat v budoucnu nebo pokud budete na konci projektu procvičovat získané znalosti.

 • Publikujte nejnovější plán a přiřazení týmu, pokud používáte Microsoft Office Project Professional 2007 ke sdělování informací o projektu.

 • Přidejte poznámku o změnách plánu k zaprotokolování informací o změnách, které jste udělali pro optimalizaci pracovního zatížení zdroje. Tyto poznámky můžou být užitečné, když sledujete skutečný pokrok, uzavíráte projekt nebo shromažďujete údaje pro další projekt.

Předchozí cíl  |  Další cíl

Zobrazit všechny cíle v mapě projektu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×