BINOMDIST (funkce)

Vráti hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin. Funkci BINOMDIST lze použít u problémů s pevným počtem testů nebo pokusů, kdy výsledek každého pokusu je pouze úspěch nebo neúspěch, pokusy jsou nezávislé a pravděpodobnost úspěchu během experimentu je konstantní. Pomocí funkce BINOMDIST můžete například vypočítat pravděpodobnost, že dvě z dalších tří narozených dětí budou chlapci.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o této nové funkci najdete v článku BINOM.DIST (funkce).

Syntaxe

BINOMDIST(počet_úspěchů,pravděpodobnost_úspěchu,kumulativní)

Syntaxe funkce BINOMDIST obsahuje následující argumenty:

 • Počet_úspěchů:     Povinný argument. Počet úspěšných pokusů.

 • Pokusy:     Povinný argument. Počet nezávislých pokusů.

 • Pravděpodobnost_úspěchu:     Povinný argument. Pravděpodobnost každého úspěšného pokusu.

 • Kumulativní:     Povinný argument. Logická hodnota, která určuje tvar funkce. Jestliže se argument kumulativní rovná logické hodnotě PRAVDA, funkce BINOMDIST vrátí kumulativní distribuční funkci, což je pravděpodobnost, že existuje nejvýše tolik úspěchů, jako je argument počet_úspěchů. Pokud se tento argument rovná logické hodnotě NEPRAVDA, vrátí funkce hromadnou pravděpodobnostní funkci, což je pravděpodobnost, že počet úspěchů bude roven hodnotě argumentu počet_úspěchů.

Poznámky

 • Argumenty počet_úspěchů a pokusy jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud jeden z argumentů počet_úspěchů, pokusy nebo pravděpodobnost_úspěchu není číselného typu, vrátí funkce BINOMDIST chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Jestliže je argument počet_úspěchů < 0 nebo jestliže je argument počet_úspěchů větší než argument pokusy, vrátí funkce BINOMDIST chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Je-li argument pravděpodobnost_úspěchu < 0 nebo pravděpodobnost_úspěchu > 1, vrátí funkce BINOMDIST chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud platí, že x = počet_úspěchů, n = pokusy a p = pravděpodobnost_úspěchu, bude hromadná pravděpodobnostní funkce binomického rozdělení vypadat následovně:

  Rovnice

  kde:

  Rovnice

  je KOMBINACE(n;x).

 • Pokud platí, že x = počet_úspěchů, n = pokusy a p = pravděpodobnost_úspěchu, bude kumulativní binomické rozdělení vypadat následovně:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

6

Počet úspěšných pokusů

10

Počet nezávislých pokusů

0,5

Pravděpodobnost úspěšného pokusu

Vzorec

Popis

Výsledek

=BINOMDIST(A2;A3;A4;NEPRAVDA)

Pravděpodobnost, že z 10 pokusů bude právě 6 úspěšných.

0,2050781

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×