Automatické zarovnání ovládacích prvků ve formuláři

Při vytváření nového formuláře pomocí některého z nástrojů formuláře na kartě Vytvořit nebo při přidávání polí do formuláře otevřeného v zobrazení Rozložení aplikace Access 2007 ve výchozím nastavení umisťuje textová pole a další ovládací prvky podle vodítek, kterým se říká rozložení. Rozložení, naznačené oranžovou mřížkou okolo ovládacích prvků, vám pomůže prvky vodorovně i svisle zarovnat a dát tak formuláři jednotný vzhled. Tento článek vysvětluje, jak v rozložení přidat či odebrat ovládací prvky nebo změnit jejich uspořádání.

V tomto článku:

Rozložení

Vytvoření nového rozložení

Přepnutí z tabulkového rozložení do skládaného a naopak

Rozdělení jednoho rozložení na dvě

Změna uspořádání ovládacích prvků v rozložení

Přidání ovládacích prvků do rozložení

Odebrání ovládacích prvků z rozložení

Rozložení

Rozložení existují ve dvou variantách: tabulková a skládaná.

 • V tabulkových rozloženích jsou ovládací prvky uspořádány v řádcích a sloupcích, s popisky v horní části. Tabulková rozložení vždy zahrnují dva oddíly formuláře, popisky jsou umístěny v oddílu nad oddílem s ovládacími prvky.

  Základní tabulkové rozložení ovládacích prvků

 • Ve skládaných rozloženích jsou ovládací prvky uspořádány svisle, podobně jako na tištěném formuláři, a popisky jsou uvedeny vlevo od ovládacích prvků. Skládaná rozložení se vždy nacházejí pouze v jednom oddílu formuláře.

  Základní skládané rozložení ovládacích prvků

Formulář může obsahovat více rozložení obou typů. Pomocí tabulkového rozložení můžete například vytvořit řádky dat pro jednotlivé záznamy a níže potom umístit jedno či více skládaných rozložení obsahujících další data ze stejného záznamu.

Začátek stránky

Vytvoření nového rozložení

Access automaticky vytvoří skládaná rozložení v následujících případech:

 • Nový formulář je vytvořen kliknutím na tlačítko Formulář ve skupině Formuláře na kartě Vytvořit.

 • Nový formulář je vytvořen kliknutím na tlačítko Prázdný formulář ve skupině Formuláře na kartě Vytvořit a přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře.

Ve stávajícím formuláři lze nové rozložení vytvořit takto:

 1. Vyberte ovládací prvek, který chcete přidat do rozložení.

 2. Chcete-li do stejného rozložení přidat další ovládací prvky, podržte klávesu SHIFT a vyberte požadované prvky.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na tlačítko Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka .

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný ovládací prvek, přejděte na příkaz Rozložení a klepněte na příkaz Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka .

Aplikace Access vytvoří rozložení a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

Začátek stránky

Přepnutí z tabulkového rozložení do skládaného a naopak

Pokud chcete přepnout celé rozložení z jednoho typu na druhý, postupujte takto:

 • Vyberte rozložení kliknutím na oranžový volič rozložení v levém horním rohu. Vyberou se všechny buňky v daném rozložení.

 • Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na požadovaný typ rozložení (Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka ).

  • Klikněte na rozložení pravým tlačítkem, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na požadovaný typ rozložení.

Uspořádání ovládacích prvků se v Accessu změní podle požadovaného typu rozložení.

Začátek stránky

Rozdělení jednoho rozložení na dvě

Rozložení lze rozdělit na dvě tímto postupem:

 1. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na ovládací prvky, které chcete přesunout do nového rozložení.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na požadovaný typ nového rozložení (Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka ).

  • Klikněte na vybrané ovládací prvky pravým tlačítkem, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na požadovaný typ nového rozložení.

V aplikaci Access se vytvoří nové rozložení, do kterého se přidají vybrané ovládací prvky.

Začátek stránky

Změna uspořádání ovládacích prvků v rozložení

 • Ovládací prvek lze v rozložení přesunout přetažením do požadovaného umístění. Při přetažení pole se zobrazí vodorovný nebo svislý pruh označující, kde bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši.

 • Ovládací prvek lze přesouvat mezi dvěma rozloženími stejného typu. Ovládací prvek lze například přesunout z jednoho skládaného rozložení do jiného skládaného rozložení, nikoli však do tabulkového rozložení.

Začátek stránky

Přidání ovládacích prvků do rozložení

Přidání nového pole z podokna Seznam polí do stávajícího rozložení    

 • Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kde bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši..

Přidání existujících ovládacích prvků do stávajícího rozložení   

 1. Vyberte první ovládací prvek, který chcete do rozložení přidat.

 2. Chcete-li do stejného rozložení přidat další ovládací prvky, podržte klávesu SHIFT a vyberte požadované prvky. Ovládací prvky můžete vybrat z jiných rozložení.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud je formulář otevřen v návrhovém zobrazení, přetáhněte vybraná pole do rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kde bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši..

  • Pokud je formulář otevřen v zobrazení rozložení:

   1. Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na typ rozložení, do kterého přidáváte ovládací prvky. Pokud přidáváte ovládací prvky do tabulkového rozložení, klikněte na tlačítko Tabulkové Obrázek tlačítka . Pokud přidáváte ovládací prvky do skládaného rozložení, klikněte na tlačítko Skládané Obrázek tlačítka .

    Aplikace Access vytvoří nové rozložení a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

   2. Přetáhněte nové rozložení do stávajícího rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kam budou pole umístěna po uvolnění tlačítka myši..

Začátek stránky

Odebrání ovládacích prvků z rozložení

Odebrání ovládacího prvku z rozložení umožňuje umístit ovládací prvek na libovolné místo ve formuláři, aniž se změní umístění ostatních ovládacích prvků.

 • Vyberte ovládací prvek, který chcete odebrat z rozložení. Chcete-li vybrat více ovládacích prvků, podržte klávesu SHIFT a klepněte na ovládací prvky, které chcete odebrat. Chcete-li vybrat všechny ovládací prvky v rozložení, klepněte na volič rozložení v levém horním rohu rozložení.

 • Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na tlačítko Odebrat Obrázek tlačítka .

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na jeden z vybraných ovládacích prvků, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na Odebrat Obrázek tlačítka .

   Vybrané ovládací prvky se odeberou z rozložení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×