Automatické zarovnání, mezery a nové rozložení obrazců v diagramu

Aplikace Visio má řadu nástrojů, které pomáhají rozmístit obrazce a spojnice úhledně a rovnoměrně. V různých fázích vytváření diagramu můžete použít různé nástroje. Některé nástroje umožňují provádět malé úpravy v umístění obrazců, jiné pomáhají nově uspořádat celé diagramy. Nástroje jsou uspořádány do těchto čtyř oblastí:

 • Tlačítko Automatické zarovnání a mezery

  Tlačítko Automatické zarovnání a mezery použijte, když jste spokojeni s rozložením diagramu, ale chcete, aby byl úhlednější a měl narovnané spojnice, ale nechcete, aby se příliš hýbalo s obrazci.

 • Příkazy umístění

  Chcete-li opravit pouze zarovnání nebo mezery u vybraných obrazců, případně chcete diagram otočit nebo překlopit, použijte příkazy tlačítka Pozice.

 • Galerie Nové rozložení stránky

  Galerii Nové rozložení stránky použijte, pokud chcete vyzkoušet nové rozložení vašeho diagramu, aniž by bylo nezbytně nutné zachovat původní pozice obrazců.

 • Příkazy rozložení pro konkrétní šablonu

  Některé šablony diagramů jsou vybaveny vlastními příkazy rozložení, které jsou navrženy speciálně pro daný typ diagramu, například šablona organizačního diagramu nebo šablona diagramu debaty.

Tlačítko Automatické zarovnání a mezery

Tlačítko Automatické zarovnání a mezery je umístěno na kartě Domů ve skupině Uspořádat. Tento nástroj je navržen tak, aby umožňoval ponechat obrazce co nejblíže původních míst, ale zarovnat je a rovnoměrně mezi ně umístit mezery.

 1. Vyberte obrazce, které chcete zarovnat a sjednotit mezery, nebo klikněte mimo diagram, čímž výběr zrušíte. Není-li vybráno nic, funkce ovlivní všechny obrazce.

 2. Klikněte na tlačítko Automatické zarovnání a mezery.

Začátek stránky

Příkazy umístění

Tlačítko Pozice je umístěno na kartě Domů ve skupině Uspořádat. Kliknutím na šipku zobrazíte příkazy pro zarovnání, umístění mezer a orientaci vybraných obrazců.

Zarovnání obrazců

Příkazy v této sekci umožňují zarovnat obrazce, aniž by byly změněny mezery. Podržíte-li ukazatel myši nad příkazem, zobrazí se náhled výsledku ještě předtím, než změny potvrdíte.

Použití automatického zarovnání

 1. Vyberte obrazce, které chcete zarovnat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na tlačítko Pozice.

 3. Klikněte na možnost Automatické zarovnání.

Zadání směru zarovnání

 1. Vyberte obrazec, podle kterého chcete zarovnat ostatní obrazce, a potom stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na obrazce, které chcete zarovnat.

  Primární obrazec mát silný purpurový obrys.

 2. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na tlačítko Pozice.

 3. Klikněte na požadovaný způsob zarovnání.

Speciální příkazy Zarovnání zarovnají vybrané obrazce podle primárního obrazce. Naproti tomu příkaz Automatické zarovnání je nezarovná podle primárního obrazce.

Mezery kolem obrazců

Příkazy v této sekci sjednocují mezery mezi obrazci, aniž by měnily jejich zarovnání. Podržíte-li ukazatel myši nad příkazem, zobrazí se náhled výsledku ještě předtím, než změny potvrdíte.

Použití automatické mezery

 1. Vyberte obrazce, mezi kterými chcete sjednotit mezery, nebo klikněte mimo diagram, čímž výběr zrušíte. Není-li vybráno nic, funkce ovlivní všechny obrazce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na tlačítko Pozice.

 3. Chcete-li přesunout všechny vybrané obrazce do určité vzdálenosti od sousedních obrazců, klikněte na tlačítko Automatické mezery.

  Velikost mezer změníte kliknutím na položku Možnosti řádkování a nastavením vzdálenosti.

Použití možností rozmístění

Příkazy mezer z předchozích verzí aplikace Visio, které nabízejí jiné možnosti práce s mezerami, jsou i nadále k dispozici.

 1. Pokud chcete vybrat tři nebo více obrazců, podržte klávesu SHIFT nebo CTRL a klikněte na obrazce. Příkazy pro rozmístění mezer nejsou dostupné, pokud nevyberete alespoň tři obrazce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Pozice a potom klikněte na položku Mezery kolem obrazců.

 3. Zvolte možnost rozmístění. Kliknutím na položku Další možnosti rozmístění otevřete dialogové okno Rozmístit obrazce.

  • Při svislém rozmístění jsou hranice definovány vrchním a spodním obrazcem ve výběru.

  • Při vodorovném rozmístění jsou hranice definovány obrazci, které jsou úplně vlevo, respektive úplně vpravo ve výběru.

  • Chcete-li přidat vodítka a připevnit k nim obrazce, zaškrtněte políčko Vytvořit vodítka a připevnit k nim obrazce. Pokud zvolíte tuto možnost, můžete posunutím nejkrajnějšího vodítka znovu rozmístit všechny obrazce.

Posunutí obrazců mimo konce stránek

Budete-li diagram tisknout, zkontrolujte, zda žádné obrazce nejsou rozděleny konci stránek.

 1. Vyberte obrazce, které chcete přesunout z konců stránek, nebo kliknutím mimo diagram výběr zrušte. Jestliže není nic vybráno, budou ovlivněny všechny obrazce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na tlačítko Pozice.

 3. Umístěte ukazatel na položku Mezery kolem obrazců a potom klikněte na příkaz Přesunout mimo konce stránek.

Další možností je nastavit chování automatického zarovnání a automatických mezer tak, aby tyto příkazy neumísťovaly obrazce přes konce stránek.

 1. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na tlačítko Pozice.

 2. Umístěte ukazatel na položku Mezery kolem obrazců a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Bez konců stránek. Pokud tomu tak není, zaškrtněte jej.

Orientace obrazců

Příkazy v dílčí nabídce Otočit obrazce otáčejí nebo překlápějí vybraný obrazec.

 • Vyberte obrazec a potom klikněte na příslušný příkaz.

Jestliže je vybráno několik obrazců, pak tyto příkazy obrazce otočí nebo překlopí a přitom zachovají jejich relativní pozici vůči druhým obrazcům, jako by došlo k otočení stránky.

Naproti tomu příkazy v dílčí nabídce Otočit diagram umožňují otočit nebo překlopit orientaci diagramu, ale zachovají původní orientaci obrazců.

Začátek stránky

Galerie Nové rozložení stránky

Galerie Nové rozložení stránky je umístěna na kartě Návrh ve skupině Rozložení. Máte-li jednoduchý diagram, ale nejste si jisti, jak jej nejlépe uspořádat, vyberte obrazce, jejichž uspořádání chcete změnit, nebo kliknutím mimo diagram zrušte případný výběr, aby změny platily pro všechny obrazce. Potom zkuste podržet ukazatel myši nad jednotlivými návrhy v galerii a podívejte se na výsledek. Dokud nekliknete na tlačítko, zůstane náhled zobrazený a změny nebudou provedeny.

Začátek stránky

Příkazy rozložení pro konkrétní šablonu

Má-li šablona, kterou pro diagram používáte, kartu věnovanou přímo tomuto typu diagramu, například šablona organizačního diagramu nebo šablona diagramu debaty, zkontrolujte, zda neobsahuje příkazy pro rozložení daného diagramu. Pokud tomu tak je, vyzkoušejte je a podívejte se na výsledek.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×