Automatické odstranění starších položek RSS

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Množství obsahu na některé informační kanály RSS může být velmi vysoké. Když přidáte další informační kanály RSS Microsoft Office Outlook 2007, můžete narazit na Microsoft Exchange Poštovní schránka nebo Soubor osobních složek (PST) je rychle zvětšení velikosti.

Funkce automaticky archivovat v Microsoft Outlook poskytují automatické způsob, jak odstranit položky starší než určité datum. Mnoho informační kanály RSS zahrnout zprávy nebo jiné časově citlivé informace. Obvykle není nutné jako uchovávání e-mailové zprávy potřeba zachovat starších položek.

Poznámka: Postupy uvedené v tomto článku vyžadují použití funkce automatické archivace. Automatická archivace nemusí být k dispozici, pokud některé z profil aplikace Outlook v počítači zahrnout účet Exchange zpráv správy záznamů.

V tomto článku

Další informace o automatické archivace

Vlastní nastavení automatické archivace položek RSS

Zapnout automatické archivace

Nastavení automatické archivace pro každou složku informační kanály RSS

Ruční archivace nebo odstranění

Další informace o funkci automatické archivace

Ve výchozím nastavení je funkce automatické archivace zapnuta, spouští se automaticky v zadaných časových intervalech a archivuje nebo, pokud je tato možnost nastavena, odstraňuje starší položky ze všech složek aplikace Outlook. Starší položky jsou položky, které dosáhly zadaného archivačního stáří.

Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Outlook soubory archivu v následujícím umístění:

 • Windows Vista    

  Drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Pokud složka Local Settings není zobrazena, je pravděpodobně skryta. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v nápovědě k systému Microsoft Windows.

 • Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003    

  jednotka: \Documents and Settings\Uživatel\Local Settings\Data Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Pokud složka Local Settings není zobrazena, je pravděpodobně skryta. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v nápovědě k systému Windows.

Po archivace položek aplikace Outlook, můžete přistupovat položky přímo z Struktura složek archivu v navigačním podokně v aplikaci Outlook. Struktura složek archivu v podokně navigace v nabídce Přejít zobrazíte kliknutím na Seznam složek.

Po otevření složky Složky archivu zjistíte, že aplikace Outlook zachovala existující strukturu složek. Jestliže se nad složkou, kterou jste zvolili pro archivaci, nachází nadřízená složka, byla tato nadřízená složka vytvořena v souboru archivu, ale v této složce byly archivovány pouze složky, které odpovídají kritériím funkce automatické archivace. Pokud se rozhodnete archivované položky přesunout zpět do hlavní poštovní schránky, můžete importovat všechny položky ze souboru archivu do původních složek nebo do jiných složek, které zadáte, nebo můžete jednotlivé položky ručně přesunout či zkopírovat.

Začátek stránky

Přizpůsobení funkce automatické archivace pro položky RSS

Existují dvě sady nastavení automatické archivace – globálního nastavení a jednotlivých složek:

 • Globálních nastavení    Zkratka výchozí nastavení, globálních nastavení určit, zda automatická archivace poběží vůbec a akce ve výchozím nastavení s položkami ve složkách aplikace Outlook s výjimkou kontaktů, které je osvobození od daně z automatické archivace.

 • Nastavení jednotlivých složek    Tato nastavení buď přijměte výchozí nastavení, aby jednotlivé složky můžete archivovat jinak.

Pokud nezadáte nastavení automatické archivace pro konkrétní složku, není Archivovat složku. Nastavení automatické archivace platí pro pouze aktuální poštovní schránku. To znamená, že pokud vyberte složku ve vašem účtu Exchange a pak nastavte globálních nastavení automatické archivace nastavení platí jenom pro e-mailového účtu.

Poznámka: Kromě nastavení automatické archivace mohou být položky v poštovní schránce také předmětem zásad uchovávání informací nebo správy záznamů zpráv, které jsou dodržovány ve vaší společnosti. Zásady uchovávání informací a správy záznamů zpráv předepisují uživatelům uchovávat položky pouze po určitou dobu stanovenou v zásadách. Tyto zásady mají přednost před nastavením automatické archivace. Pokud je na jakémkoli účtu serveru Exchange v libovolném profilu aplikace Outlook ve vašem počítači zapnuta správa záznamů zpráv, není funkce automatické archivace k dispozici v žádném profilu aplikace Outlook ve vašem počítači.

Začátek stránky

Zapnutí funkce automatické archivace

I když automatická archivace je ve výchozím nastavení zapnutá, můžete vypnout a zapnout funkci když vyžaduje. Automatická archivace musí být zapnutý postupy v tomto článku do práce.

Chcete-li funkci automatické archivace používat pouze pro složky informačních kanálů RSS, doporučujeme změnit výchozí nastavení tak, aby byla funkce automatické archivace zapnuta, ale neprováděla žádné akce u složek s výjimkou konkrétních složek, které nakonfigurujete. Lze tak předejít náhodné archivaci nebo odstranění obsahu složek, které nemají být ovlivněny.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Jiné a potom na položku Automaticky archivovat.

  Nastavení automatické archivace

 3. Zaškrtněte políčko Spustit automatickou archivaci každých n dnů.

 4. Zadejte číslo 1 až 60 v poli jak často se má automatická archivace spouštět.

  Efektivní pomocí služby Automatická archivace složky informační kanály RSS, doporučujeme použít hodnotu 1 až 7 dní. Toto není počet dní, které jsou k dispozici položky, ale jak často Automatická archivace poběží. Čím víc často Automatická archivace spouštět, přesnější období uchovávání informací.

 5. V části Během archivace zrušte zaškrtnutí políček Odstranit neplatné položky (jen z poštovních složek) a Archivovat nebo odstranit staré položky.

  Zrušením zaškrtnutí těchto políček lze zabránit náhodnému provedení akcí automatické archivace u složek, které nemají být funkcí ovlivněny. Dále v tomto článku zadáte nastavení automatické archivace u jednotlivých složek.

  Pokud již automatickou archivaci používáte a u některých složek jste zadali výchozí globální nastavení, není třeba toto nastavení měnit.

Začátek stránky

Nastavení funkce automatické archivace pro jednotlivé složky informačních kanálů RSS

Budete muset zadat nastavení automatické archivace pro každou složku informační kanály RSS. Automatická archivace vlastnosti nejsou rekurzivní – vlastnosti nejsou dědí od nadřazené složky.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na složku informační kanály RSS, který chcete zadat nastavení a potom v místní nabídce klikněte na Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Automatická archivace.

  Nastavení automatické archivace pro složku informačních kanálů RSS

 3. Klepněte na možnost Archivovat tuto složku pomocí tohoto nastavení.

 4. Vymazání se položky starší než n období , kde n představuje číselnou hodnotu 1 do 999 a období rovná měsíců, dnech nebo týdnech vyplňte maximální doba chcete položek RSS uchovávat.

 5. Klepněte na přepínač Trvale odstranit staré položky.

 6. Klikněte na OK.

 7. Tento postup opakujte u každé složky informačních kanálů RSS obsahující položky, které chcete automaticky odstraňovat.

Začátek stránky

Ruční archivace a odstranění

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Archivovat.

 2. Určit, zda chcete archivovat všechny složky pomocí nastavení automatické archivace (to znamená výchozí nastavení nebo nastavení u jednotlivých složek, které jste zadali pro jednotlivé složky) nebo zda archivace u jednotlivé složky pomocí možností, které zadáte v Toto dialogové okno.

Poznámka: Pokud chcete archivovat do jiného než výchozího, zadejte do pole soubor archivu pod jiným názvem. Outlook automaticky vytvoří jiný soubor archivu položek ve vybrané složce.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×