Aplikace Excel datové typy: zásob a zeměpisné údaje

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Papír a geografická data můžete získat v aplikaci Excel. Je stejně snadná jako zadáním textu do buňky a jeho převodu do datový typ zásob nebo datový typ zeměpisná oblast. Začínáte těchto dvou datových typů a z důvodu připojení ke zdroji dat online jsou považovány za Propojené datové typy . Toto připojení umožňuje vrátit bohaté a zajímavé informace, které můžete pracovat s a aktualizace.

Poznámka: 27 listopadu 2018. Datové typy byl vydán všem Windows předplatitele Office 365, s výjimkou na několika místech geopolitické (už brzo). Pokud jste předplatitele Office 365, zkontrolujte, jestli že máte nejnovější verzi Office.

Akcie

Sloupec A obsahuje názvy společností a ikony, sloupec B obsahuje hodnoty cen a sloupec C obsahuje hodnoty změn.

Buňky v obrázku nahoře, které mají ve sloupci A názvy společností, obsahují datový typ Akcie. Pozná se to podle této ikony: Ikona propojeného záznamu pro Akcie . Datový typ Akcie je propojený na online zdroj dat, který obsahuje další informace. Tyto informace se extrahují do sloupců B a C. Z datového typu Akcie ve sloupci A se extrahují konkrétně hodnoty cen a jejich změn.

Zeměpis

Sloupec A obsahuje názvy zemí a ikony, sloupec B obsahuje údaje o počtu obyvatel a sloupec C obsahuje informace o cenách pohonných hmot.

V tomto příkladu obsahuje sloupec A buněk, které obsahují datový typ zeměpisná oblast. Ikona Ikona propojeného záznamu pro Zeměpis označuje to. Tento datový typ připojení k online zdroje, který obsahuje další informace. Sloupce B a C jsou extrahované těchto informací. Konkrétně hodnoty základního souboru a benzin cena se zobrazují extrahovaných z daného typu zeměpisných dat ve sloupci A.

  1. Zadejte nějaký text v buňkách. Pokud chcete burzovní informace, zadejte akcie, název společnosti nebo získávání finančních název do každé buňky. Pokud budete potřebovat zeměpisné údaje, napište název země, kraj, oblasti či města do každé buňky.

  2. Vyberte buňky.

  3. I když není to vyžaduje, doporučujeme vytvoření Excelové tabulky. Dále na to, aby extrahování online informací. Pokud chcete vytvořit tabulku, přejděte na Vložení > Tabulka.

  4. S buněk pořád vybranou přejděte na kartu Data a klikněte populací nebo zeměpisná oblast.

  5. Když Excel najde shodu mezi textu v buňkách a naše internetových zdrojích, převede text na datový typ zásob nebo zeměpisná oblast datový typ. Dozvíte se převedou Pokud mají tuto ikonu populací: Ikona propojeného záznamu pro Akcie a tuto ikonu zeměpisná oblast: Ikona propojeného záznamu pro Zeměpis

  6. Vyberte jednu nebo více buněk s daty zadejte a zobrazí tlačítko Vložit Data Tlačítko Přidat sloupec . Klikněte na toto tlačítko a potom klikněte na název pole extrahovat další informace. Například pro zásob může vyberte cena a pro zeměpisná oblast může vyberte základního souboru.

  7. Klikněte na tlačítko Vložit Data znovu a přidat další pole. Pokud používáte tabulky, máme pro vás tip: Zadejte název pole v řádku záhlaví. Objeví se například text změnit v řádku záhlaví populací a změny ve sloupci cena.

Poznámka: Pokud místo ikony uvidíte Ikona otazníku , znamená to, že má Excel problém najít shodu mezi vaším textem a daty v našich online zdrojích. Opravte pravopisné chyby. Excel se po stisknutí klávesy Enter pokusí najít odpovídající informace. Můžete také kliknout na Ikona otazníku . Objeví se podokno voliče. Potom vyhledejte data pomocí jednoho nebo dvou klíčových slov, zvolte požadovaná data a klikněte na Vybrat.

Co můžete dělat dál

Buňka s propojeným záznamem pro Francii; ikona klikajícího ukazatele myši; odhalená karta

Po převedení textu na datový typ Akcie nebo Zeměpis se v buňce zobrazí ikona. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte kartu. Na kartě se zobrazí seznam polí a odpovídajících hodnot. V závislosti na datech se vám může zobrazit několik dvojic polí a hodnot, se kterými můžete pracovat.

Na tomto obrázku například můžete vidět kartu Francie. Jedním z dostupných polí pro Francii je Hlavní město a hodnotou tohoto pole je Paříž. Další pole je Nejvyšší představitelé státu a hodnotami jsou jména nejvyšších představitelů státu.

Pokud chcete zobrazit další dvojice pole/hodnota, přejděte dolů do karty.

Pokud jste zvláštní kde pole a hodnoty pocházejících z, všimnete "Zařízením tak, že" poznámky v dolní části karty.

Ukazatel přesunutý nad základního souboru pole na kartě a extrahovat tlačítko

Můžete také přidat pole z karty. S použitím karty otevřít umístěte kurzor pole. Klikněte na tlačítko extrahovat Extrahování tlačítko .

Buňka A2 obsahuje text „Francie“; Buňka B2 obsahuje text =A2. a objeví se nabídka automatického dokončování vzorce s poli z propojeného záznamu.

Je také možné vytvářet vzorce, které použijete hodnoty z populací nebo zeměpisná oblast datové typy. To může být užitečné, pokud vaše data nejsou v tabulce. Zadejte například = A2 a potom nabídky automatického dokončování v aplikaci Excel se zobrazí, zobrazující pole k dispozici pro "Francie". Také můžete zadat "tečku", například: = A2 a, která se zobrazí taky v nabídce. Další informace najdete v článku jak vytvářet vzorce, které odkazují na datové typy.

Tipy a triky

Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + F5.

Stisknutím Kombinace kláves Alt + Shift + F10 otevřete nabídku Vložte Data. Můžete také stisknout klávesu Ctrl. Pak pomocí kláves se šipkami přejděte na pole a stiskněte klávesu Enter a vyberte pole.

Zásob a zeměpisné údaje datové typy jsou považovány za propojené datové typy. Je to proto se vztahují ke zdroji dat online. Jakmile převést text na propojený datový typ externího datového připojení zřídit v sešitu. Tak, pokud se data změní online, můžete aktualizovat ho tak, že aktualizace v aplikaci Excel. Abyste mohli aktualizovat data, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku s typem propojená data a klikněte na Datový typ > Aktualizovat. Která aktualizuje na buňku, kterou jste vybrali plus jiné buňky, které mají stejné datového typu.

Pokud chcete aktualizovat všechny propojené datových typů a všechna datová připojení, které mohou být v sešitu (včetně dotazy jiných datová připojení a kontingenční tabulky), klikněte na tlačítko Data > Aktualizovat vše nebo stiskněte Kombinaci kláves Ctrl + Alt + F5.

Ano. Vyberte buňku s typem propojená data a potom stiskněte Kombinaci kláves CTRL + C je zkopírujte. Stiskněte Kombinaci kláves CTRL + ALT + V a vyberte hodnoty. Tento datový typ vloží do nové buňky, ale data nebudou aktualizovatelný.

Informace pro datový typ Akcie nebo Zeměpis můžete zaměnit (vyměnit). Jednoduše klikněte na buňku pravým tlačítkem a pak klikněte na Datový typ > Změnit. Vpravo se zobrazí podokno. Vyhledejte data, která budete chtít, a pak kliknutím na Vybrat nahraďte touto informací původní data.

Pokud už datový typ Akcie nebo Zeměpis nechcete, jednoduše klikněte na buňku pravým tlačítkem a pak klikněte na Datový typ > Převést na text. Datový typ se odebere, online připojení přestane existovat a hodnota v buňce se převede na text. Upozorňujeme, že pokud převedete datový typ na text, zobrazí sloupce nebo vzorce, které měly z tohoto datového typu extrahované hodnoty, chybu #POLE!.

Nabídka Filtr, nabídka Zobrazit hodnotu, zobrazená pole z propojeného datového typu

Data v Excelu můžete kdykoliv seřadit a filtrovat pomocí tlačítek filtru v záhlavích sloupců. (Tlačítka filtru zapnete kliknutím na Data > Filtr.)

Tady je ale tip pro buňky s datovými typy: Klikněte na tlačítko filtru nad buňkami s ikonami a rozhodněte se, jak je chcete seřadit nebo filtrovat. Pokud to chcete udělat podle zobrazeného názvu, nechte v části Vybrat pole vybranou možnost Zobrazit hodnotu. Pokud chcete řadit nebo filtrovat podle jiného pole z propojeného datového typu, vyberte toto pole v části Vybrat pole.

V tomto příkladu jsme vybrané pole oblast. Excel pak, použít jako základ pro filtr zaškrtávacích políček a zobrazí populace pro země, které máme v tabulce. Taky dobré vědět: Excel se změní nabídky Filtru čísla podle pole vyberte ve skupinovém rámečku Vybrat pole.

Časté otázky

Excel měl datové typy vždy. Byly to ale tradiční typy dat, jako třeba text, číslo a podobně. Datové typy Akcie a Zeměpis jsou jedinečné, protože jsou považované za propojené datové typy. Propojené datové typy obsahují propojení na online zdroj dat. Jedinými propojenými datovými typy jsou v současnosti datové typy Akcie a Zeměpis. V budoucnu jich chceme na základě názorů zákazníků podporovat více.

Ano, pokud používá Excel 2016 pro předplatitele Office 365.

Poznámka: Tato funkce se zákazníkům zpřístupňuje postupně v průběhu několika dnů nebo týdnů. Nejdříve bude dostupná pro účastníky programu Office Insider a později pro předplatitele Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

V současnosti podporuje datové typy Akcie a Zeměpis jenom Excel 2016 pro předplatitele Office 365. Tyto datové typy můžou být postupem času podporované také v dalších verzích Excelu. Pokud tyto nové datové typy otevřete ve verzi Excelu, která je nepodporuje, zobrazí se v těchto buňkách chyba #HODNOTA!. A vzorce, které na tyto datové typy odkazují, zobrazí chybu #NÁZEV?.

Datový typ, a přetáhněte úchyt dolů na odkaz přes text, který ještě není datový typ nelze vybrat buňku. Totéž půjde pro Kopírovat formát. Ale pokud používáte tyto datové typy v tabulce, můžete zadat pod posledním řádkem tabulky. Po stisknutí klávesy Enter se aplikace Excel se automaticky pokusí podle textu online data a převést na datový typ. Taky to pokud nepoužíváte tabulky. Zkontrolujte, jestli má dvě nebo více buněk nad ním, které už používají datový typ buňky, které se zobrazuje v.

Datové typy Akcie a Zeměpis jsou velmi nové a existují některé tradiční excelové funkce, které si s nimi nebudou dobře rozumět. Pokud se například pokusíte vytvořit kontingenční tabulku na základě informací z těchto datových typů, objeví se chyba #HODNOTA!. Použití těchto datových typů s doplňkem Power Pivot, Power Query nebo i s některými grafy nemusí fungovat podle očekávání. 

Jiný příklad se mapových grafů. Pokud se pokusíte vytvořit mapového grafu na základě dat z datového typu zeměpisná oblast, mapy nemusí zobrazovat správně. Pracujeme zlepšit tento problém. Mezitím získáte další informace najdete v článku mapového grafu .

Tyto datové typy jsou v současnosti dostupné jenom v případě, že máte v jazykových předvolbách Office přidaný jazyk pro úpravy Angličtina. V budoucnu chceme podporovat více jazyků.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×