Aplikace a služby

Mobilní uživatel? V tématu aplikací a služeb na mobilních zařízeních.

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Integrace vaše oblíbené aplikace služby a přidejte doplňky, které jsou s konverzací, konverzace a schůzky týmu.

V tomto tématu

Začínáme s aplikací a služeb

Použití roboti

Používání záložek

Použití konektorů

Pomocí poznámek, OneNote a wikiwebu

Používání Outlooku a Sharepointu

Začínáme s aplikací a služeb

Pokud chcete, můžete si nakonfigurovat robota, aby vašemu týmu posílal každodenní předpověď počasí, vytvořit záložku k hostování interního nástroje nebo nastavit konektor, který vám bude poskytovat aktuální informace o stávajícím datovém kanálu. Začít můžete na adrese https://aka.ms/microsoftteamsplatform. Najdete zde dokumentaci a podrobné pokyny.

Máte na výběr spoustu možností, jak do Microsoft Teams integrovat své vlastní služby a aplikace. Můžete integrovat vlastní kartu nebo konektor a můžete také použít příchozí webhook nebo zkušebně načíst nějakého robota. Další informace se dozvíte po kliknutí na odkaz https://aka.ms/microsoftteamsplatform.

Vlastníci týmů a správci IT mohou přidávání robotů a záložek pro váš tým zakázat. Pokud se nezobrazují žádné možnosti přidání robota nebo záložky do týmu, kontaktujte správce IT, který vám sdělí, co se dá udělat se změnou nastavení.

Použití roboti

Roboti jsou automatické programy, které odpovídají na dotazy a poskytují aktualizace a oznámení týkající se věcí, které vás zajímají nebo o kterých chcete být informováni. Roboti nejsou normální lidé, ale v Microsoft Teams s nimi můžete chatovat úplně stejně! Roboti, jako je například T-bot, jsou navrženi i pro soukromé chaty a jsou tedy připraveni, kdykoliv budete mít otázky ohledně Microsoft Teams nebo budete potřebovat pomoct se správou úloh, plánováním nebo cyklickým dotazováním. Do týmu v Microsoft Teams můžete přidávat i další roboty, kteří budou v kanálech zveřejňovat zprávy. Tímto způsobem si týmy udrží aktuální přehled.

Pokud chcete zobrazit roboty přidané do týmu, klikněte na ikonu Více vedle názvu týmu. Potom vyberte kartu Zobrazit tým a Roboti. Zobrazí se seznam robotů přidaných do týmu. Můžete také kliknout na kartu Najít roboty v pravém horním rohu zobrazení týmu a uvidíte roboty dostupné v Microsoft Teams.

A pokud se vyznáte v kódech, můžete si vytvořit svého vlastního robota! Více informací o tomto postupu najdete na adrese https://msdn.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/botscreate.

Nejjednodušší způsob, jak přidat moduly bot je kliknout na panelu hledání a vyberte možnost vyhledávací roboti v dolní části seznamu. Tady můžete přidat roboti one-on-one konverzací a týmy. Dalším způsobem přidání roboti týmu je vyberte zobrazení tým z více možností Zvolením zobrazíte další možnosti vedle názvu týmu a kliknutím na kartu roboti. Tady klikněte na vyhledávací roboti najít roboti a přidat je s kolegy.

Mějte na paměti, to, že můžete přidat pouze roboti týmům vlastníkem týmového povolil členové týmu k tomu nevyzve.

Pokud jste úplně zajímá vás, jaký roboti přidané do týmem, najdete ji v článku seznamu týmy. Klikněte na Tlačítko Další možnosti u názvu týmu a potom vyberte zobrazení týmu. Odtud můžete otevřít kartu roboti a zobrazit seznam všech bot, který se přidá.

Pokud nemáme robota, kterého potřebujete, můžete si vytvořit vlastního robota, který integruje požadovanou službu do Microsoft Teams, abyste ji mohli používat v jakémkoliv svém kanálu. Můžete například vytvořit vlastního robota, který bude posílat každodenní předpovědi počasí nebo vám připomene přestávku na oběd. Pokud chcete získat lepší představu o používání našeho rozhraní k vytváření vlastních robotů, přejděte na stránku https://aka.ms/microsoftteamscustombots.

Vytváření vlastních personalizovaných robotů a jejich přidávání do týmu je rychlé a snadné. Přejděte do seznamu týmů. Klikněte na ikonu Více vedle týmu, vyberte Zobrazit tým a přejděte na kartu Roboti. Na této kartě se zobrazí odkaz s textem Vytvořit vlastního robota v pravém spodním rohu obrazovky. Klikněte na něj a potom robota pojmenujte, uveďte adresu URL pro zpětné volání a přidejte popis a avatara (jestli chcete).

Po přidání vlastního robota do konkrétního týmu s ním nebudete moci automaticky chatovat z jiných týmů. Můžete ale nastavit vlastního robota v jiném týmu, který bude integrovat stejnou službu! Pokaždé, když budete chtít přidat vlastního robota do nového týmu, je třeba projít procesem nastavení.

Pokud chcete s vlastním robotem v kanálu chatovat, stačí @zmínit jeho jméno ve zprávě. Nyní můžete @zmínit roboty a chatovat s nimi jenom v kanálech, nikoliv v soukromých konverzacích.

Pokud chcete zobrazit vlastní roboty přidané do určitého týmu, klikněte na ikonu Více vedle názvu týmu v seznamu týmů. Potom vyberte Zobrazit tým a otevřete kartu Roboti. Na kartě se zobrazí seznam všech vlastních robotů, které vytvořili vaši kolegové!

Vytvoření vlastního přizpůsobeného roboti a jejich přidávání nastavili týmu je rychlé a snadné. První, najdete ji v seznamu týmy. Z tohoto umístění klikněte na Tlačítko Další možnosti vedle týmu byste chtěli přidat bot k, pak vyberte Zobrazit týmu. Až to, zobrazí se týmy zobrazení pro tým; přejděte na kartu roboti.

Jakmile tady uvidíte odkaz, který říká vytvořit vlastní bot v pravém dolním rohu obrazovky. Klikněte na Procházet a je potřeba udělat je název vaší bot, zadejte její adresu URL zpětné a přidat popis a Miniatura (Pokud chcete).

Požadovaná někdy abyste získali přehled z nich byly přidány vlastní roboti určitých týmu, otevřete kliknutím Tlačítko Další možnosti u názvu týmu ve vašem seznamu týmy. Potom vyberte Zobrazit týmu a otevřete kartu roboti v rámci tohoto zobrazení. Zobrazí se seznam vlastní roboti, které jste vytvořili ostatními členy týmu!

Pokud chcete s vlastním robotem v kanálu chatovat, stačí @zmínit jeho jméno ve zprávě. Nyní můžete @zmínit roboty a chatovat s nimi jenom v kanálech, nikoliv v soukromých konverzacích.

Během procesu konfigurace vlastního robota a jeho přidání do týmu vám bude v určitém bodě přiřazen token zabezpečení a budete vyzváni k jeho uložení na bezpečném místě. Je důležité si token zabezpečení uchovat, protože jej budete potřebovat k ověření toho, jestli vaše zpráva pochází z důvěryhodného zdroje (tj. z Microsoft Teams). Zobrazíme vám ho jenom jednou, zkopírujte ho a uložte na bezpečném místě, na které se snadno dostanete!

Jakmile přidáte vlastní bot konkrétní týmu, nebude moct konverzace s ním automaticky z jiných týmy. Co můžete dělat nastavenou vlastní verze jinému týmu, který lze integrovat s stejné služby! Musíte jenom absolvovat nastavování pokaždé, když chcete přidat vlastní bot nové týmu.

Pokud chcete robotovi zablokovat přístup do soukromého chatu, začněte v seznamu chatů. Klikněte na ikonu Více vedle chatu s konkrétním robotem a potom vyberte Zakázat konverzaci s robotem. Pokud chcete robota odebrat z kanálu, klikněte na ikonu Více vedle názvu kanálu, vyberte Zobrazit tým a v zobrazení týmu klikněte na kartu Roboti. Klikněte na ikonu odpadkového koše vedle jména robota, kterého chcete odebrat. Po jeho odebrání už nebudou kolegové moci @zmínit takového robota v týmu a robot už nebude moci zveřejňovat týmu informace.

Pokud máte problémy při komunikaci s konkrétním robotem nebo nám jen chcete poslat návrh na zlepšení, stačí kliknout na žárovku Váš názor v levém spodním rohu aplikace. Tím se dostanete na stránku Váš názor.

T-Bot je užitečný robot, který vám pomůže seznámit se s používáním Microsoft Teams. Do chatu s T-Botem napíšete otázku, klíčové slovo nebo frázi a on pro vás najde příslušnou odpověď. Pokud by vás zajímala videa s nápovědou, podívejte se na kartu Videa v horní části chatu s T-Botem.

Dotazy a odpovědi v chatu s T-botem jsou momentálně podporované v těchto jazycích:

  • Angličtina (USA)

  • Francouzština

  • Němčina

  • Španělština

T-Bot projektu je odpovědi na otázky ohledně Teams společnosti Microsoft, tedy žádný příkaz seznam, který můžete vyvolejte zobrazíte, co můžete dělat T Bot. Také nejde žádným způsobem psát nové příkazy pro T-Bot, je nám líto.

Pokud chcete T-Bota přidat nebo odebrat z oblíbených, buď na něj klikněte pravým tlačítkem myši přímo v chatu, nebo klikněte na ikonu Více na pravé straně. Když přidáte T-Bota do oblíbených, zajistíte tím, že zůstane v horní části seznamu chatů. Pokud byste někdy tento chat chtěli z oblíbených odebrat, otevřete stejnou nabídku a vyberte Odebrat z oblíbených.

Které vám pomůžou zkontrolovat, že jste pomocí Teams společnosti Microsoft, T Bot mohou vám posílat unprompted tipy a triky. Pokud zjistíte, že raději není dostanete tipy a triky, jak v budoucnu, můžete je vždy zakázat. Přejděte do seznamu konverzace a buď klikněte pravým tlačítkem myši na konverzaci s T Bot nebo klikněte na ikonu další vedle chat. Otevře nabídku, která vám nabídne možnost zakázat tipy a triky. Jakmile vyberete tuto možnost, T Bot bude pouze Promluvte si s můžete při odesílání otázku nebo komentář! (Současné době nejde žádným způsobem úplně zakázat T Bot.) Pokud chcete, někdy tipy a triky, jak zase zapnout, přejděte do nabídky stejné a zaškrtněte políčko Povolit tipy a triky.

Hledáte WhoBot? Nedělejte si starosti, už brzo!

Používání záložek

Toto video Pomocí karty ukazuje, jak přidat záložky můžete rychle zobrazit oblíbené aplikace a důležité soubory. Přepis videa mluveného komentáře a pokyny součástí video.

Záložky představují skvělý způsob, jak integrovat nástroje a služby, které jsou důležité pro váš tým, přímo do kanálu. Přidávají se do horní části konverzace (stejně jako záložky ve webovém prohlížeči). Na záložce můžete vytvořit propojení s dalšími službami Microsoft (Excel, SharePoint, Power BI, Visual Studio Team Services a další), integrovat aplikace a služby třetích stran (např. Asana, YouTube, Zendesk a další) nebo na ni přímo přidat webové stránky podle vašeho výběru. Můžete dokonce vytvářet své vlastní záložky a přidávat je přímo do kanálu. Více informací o postupu najdete na stránce https://msdn.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/tabs.

Karta konverzace

Na záložkách můžete mít také konverzace, které se odrazí i v hlavní konverzaci kanálu (stačí jednoduše vybrat ikonu chatu v pravém horním rohu záložky). Tato funkce tak nabízí snadný způsob, jak diskutovat o vašich dalších plánech a zároveň udržet všechny ostatní členy v obraze.

Záložku můžete do libovolného kanálu přidat kliknutím na ikonu + vedle svých záložek. Pro vaši informaci – přidávat záložky můžete jenom do týmů, jejichž členové to mají povoleno. Pokud záložku přidat nemůžete, promluvte si s vlastníkem týmu.

Karta konverzace

Zde můžete vybrat požadovanou záložku z celé řady různých služeb, od YouTube po Excel. Můžete přidat soubory Office (například wordové dokumenty nebo excelové sešity), můžete integrovat Planner, dokonce i připojit powerpointovou prezentaci. Kliknutím na ikonu + otevřete galerii záložek se všemi dostupnými možnostmi.

Galerie karty, které lze přidat.

Záložky můžete přidávat jen do týmů, jejichž členové to mají povoleno. Pokud záložku přidat nemůžete, promluvte si s vlastníkem týmu.

Záložky v kanálech vidí všichni členové týmu. Záložky v chatu vidí pouze osoby z daného chatu.

V současné době jsou všechny soubory ve službě Microsoft Teams určeny jenom ke čtení. Soubor můžete upravit online nebo z aplikace pro stolní počítače tak, že na něj kliknete na kartě Soubory:

Na kartě soubory v kanálu s vybranou možností soubor

Potom klikněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu obrazovky. Odtud se můžete rozhodnout soubor upravit online nebo v nativní aplikaci.

Tlačítko Upravit

Pokud chcete získat odkaz na záložku, který budete moct sdílet s ostatními členy týmu, klikněte na ikonu Více v pravém horním rohu záložky. Potom vyberte Kopírovat odkaz na záložku. Tím získáte odkaz, který můžete kdykoliv sdílet jeho zkopírováním a vložením! Je to stejné jako s odkazem na soubor.

Když vytvoříte novou kartu, zaškrtnutím možnost Napsat o této kartě do kanálu automaticky zahájí konverzaci o dané kartě.

Zaškrtávací políčko pro odesíláním kanálu o této kartě

Pokud tuto možnost nevyberete, můžete konverzaci zahájit kdykoliv později. Stačí kartu otevřít kliknutím na ni a poté kliknout na ikonu chatu vpravo od názvů karet. Otevře se okno chatu a vy můžete lidem o této kartě začít psát.

Tlačítko Chat v kanálu

Kliknutím na ikonu chatu karty zobrazíte (nebo skryjete) konverzaci na kartě.

Pokud chcete odebrat záložku z kanálu, stačí na její název kliknout pravým tlačítkem myši a potom zvolit možnost Odebrat.

V případě individuální i skupinové konverzace může záložku odstranit kterýkoli účastník konverzace. V případě kanálů může záložku odstranit kdokoli z týmu za předpokladu, že vlastník týmu takové chování nakonfiguroval.

Pokud budete chtít odstranit stávající záložku z kanálu, klikněte pravým tlačítkem na záložku, kterou chcete odstranit, a vyberte Odebrat.

Záložka Wiki je inteligentní textový editor, který slouží jako komunikační zařízení, protože v něm na jednom místě můžete vytvářet návrhy, upravovat je a chatovat. K dispozici máte veškeré běžné možnosti formátování, jako např. tučné písmo, kurzívu, podržený text, zvýraznění, záhlaví nebo seznamy. Každý dokument v záložce Wiki se nazývá stránka a každou stránku tvoří různé oddíly. Začnete tak, že stránku pojmenujete a potom se můžete pustit do tvorby jejích oddílů. Kdykoli budete chtít přidat nový oddíl, stačí kliknout na ikonu Přidat, která se zobrazí po přejetí myší v levé části stránky.

Jakmile budete mít vytvořeno několik stránek, zobrazí se po levé straně obrazovky obsah. Ten vám pomůže rychle přecházet mezi stránkami a v případě potřeby i měnit jejich pořadí. Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní stránku nebo oddíl, klikněte na ikonu Více vedle názvu stránky nebo oddílu a získáte odkaz ke sdílení, který můžete poslat kolegům.

Pokud chcete o stránce komunikovat s kolegou, stačí jej @zmínit v rámci oddílu. To se hodí v případě, že potřebujete získat zpětnou vazbu, nebo čekáte, až do oddílu na vaší stránce přispěje někdo jiný. Jakmile někoho @zmíníte, obdrží oznámení ve svém informačním kanálu o aktivitách. Všichni uživatelé, které @zmíníte, také uvidí, že byli @zmíněni v konverzaci kanálu o vaší záložce Wiki. Po kliknutí na odkaz se dostanou přímo do oddílu, který si vyžaduje jejich pozornost.

Pokud komentáře přímo v oddílu nejsou váš styl, můžete vždy zahájit konverzaci přímo na samotné záložce tím, že kliknete na ikonu chatu po pravé straně oddílu. V pravé části stránky se potom otevře panel konverzace. Vše, co zde zveřejníte, bude viditelné v kanálu, do kterého patří záložka Wiki. Vaši kolegové tak budou mít možnost na vaše komentáře reagovat v rámci vlákna nebo v rámci záložky.

Budete také moci zobrazit, jestli oddíl na stránce momentálně neupravuje někdo jiný. Kdykoliv bude oddíl někdo upravovat, zobrazí se jeho avatar vedle oddílu spolu s informacemi o tom, který oddíl je uzamčený. Kdykoliv někdo bude pracovat v oddílu, nikdo jiný nebude moci provádět změny. Několik lidí ale může zároveň pracovat na různých oddílech.

Na kartě Organizace je organizační diagram pro vaši společnost, takže při osobní konverzaci můžete snadno zjistit, kdo je komu podřízený. Taky tady můžete vyhledávat další lidi a zjistit jejich zařazení v rámci organizace. Upozorňujeme, že tato karta není dostupná pro všechny organizace.

Organizace karta osoby

Jako záložku můžete přidat libovolné hlášení Power BI, ke kterému máte přístup. Je však potřeba myslet na jedno: nezapomeňte členům svého týmu udělit přístupová oprávnění k hlášení v aplikaci Power BI.

Planner je užitečná služba aplikace Office 365, která vám umožní generovat karty obsahující všechny úkoly vašeho týmu. Každá karta na záložce Planner řadí úkoly do sloupců (neboli sektorů), které můžete libovolně pojmenovat. Sektory mohou označovat fáze vývoje, dny v týdnu, sprinty atd. Úkoly můžete na kartě přesunovat tím, že je jednoduše přetáhnete. Pokud tedy nějaký úkol dokončíte, nebo budete chtít určit jinou prioritu a změnit řazení, můžete to provést opravdu jednoduše. Karty záložky Planner jsou užitečné také pro komunikaci, protože označují, kde se vy a váš tým nacházíte v souvislosti s dokončením úkolu! Úkoly můžete dokonce barevně kódovat podle priority, projektu nebo osoby, které jsou přiřazeny.

Pokud chcete v Microsoft Teams přidat záložku Planner, stačí kliknout na ikonu Více vedle stávajících záložek v horní části kanálu týmu. Vyberte Planner a potom je třeba se rozhodnout, jestli chcete vytvořit úplně nový plán nebo provést změny u stávajícího.

Po vytvoření záložky Planner můžete začít přiřazovat různé úkoly ostatním členům týmu a do jednotlivých úkolů přidávat odkazy. Můžete také zahájit konverzaci o kartě záložky Planner, kde můžete @zmínit kolegy z týmu; stačí jen kliknout na ikonu chatu v pravém horním rohu záložky. Chat se také zobrazí jako vlastní vlákno v kanálu, který obsahuje záložku Planner. Můžete také kopírovat odkazy na jednotlivé úkoly, aby je bylo možné snadno sdílet s kolegy a komunikovat o nich.

Možná jste si povšimli, že některé původní funkce aplikace Planner na kartě Planner v Microsoft Teams chybí. Vydržte, pracujeme na tom. Pokud nyní kliknete na ikonu, která se zobrazí vedle zbývajících akcí na kartě, budete přesměrováni přímo na aktuální panel tak, jak se zobrazuje ve webové aplikaci Planner. Zde již budete mít přístup ke všem funkcím. Máte-li ohledně používání karty Planner jakékoli dotazy, podívejte se na tuto nápovědu.

Pokud chcete stávající aplikaci Planner nastavit na záložce v Microsoft Teams, klikněte na ikonu + vedle stávajících záložek, z možností v galerii záložek vyberte Planner a potom vyberte Použít existující plán.

Po dokončení se zobrazí rozevírací nabídka se všemi právě otevřenými kartami. Vyberte požadovanou kartu a je to!

Kartu Kanban z Visual Studio Team Services (VSTS) můžete přidat jako záložku do jakéhokoliv kanálu, takže váš tým může sledovat monitorovat pracovní položky přímo z Microsoft Teams.

Tlačítko Přidat pro přidání na kartě

Pokud chcete přidat kartu ze služby Visual Studio, klikněte na ikonu pro přidání + na pravé straně záložek a vyberte Visual Studio.

Přidání karty Visual Studio

Vyberte účet Visual Studio Team Services a vyplňte položky Projekt, Tým a Míra nevyřízených pro kartu Kanban, která se má na záložce zobrazovat.

Dialogové okno Visual Studio přidáte kanbanu na kartu

Zkontrolujte pole Zveřejnit do kanálu, pomocí kterého můžete všechny informovat o vaší nové záložce s kartou Kanban služby Visual Studio.

Microsoft Stream je skvělé místo pro kolegy a spolupracovníky, na kterém mohou nahrávat, sdílet a objevovat nová videa. Je to cloudová služba videí optimalizovaná pro podniky, je tedy vysoce zabezpečená a neobsahuje reklamy ani sponzorovaný obsah. Můžete zde spravovat, kdo může zobrazit vámi nahraná videa, a to až na úrovni jednotlivých uživatelů. Nebo pokud chcete, můžete svá videa zpřístupnit komukoliv ve vaší organizaci.

Všechna videa v Microsoft Stream jsou šifrovaná, nemusíte si tedy dělat starosti se sdílením privilegovaných informací mimo společnost. Microsoft Stream také usnadňuje spolupráci na videích a jejich uspořádání. Více informací najdete na stránce https://stream.microsoft.com

Videa ze služby Microsoft Stream nebo Office 365 Video můžete sdílet přímo na záložce Microsoft Stream! Video bude po sdílení viditelné pro všechny uživatele kanálu (a po rozšíření privilegií pro všechny členy týmu). Je to snadný způsob sdílení a spolupráce na projektech, jako jsou produktová videa nebo obsah nápovědy.

Pokud chcete přidat záložku Microsoft Stream, klikněte na ikonu Přidat vedle stávajících záložek v horní části kanálu týmu a vyberte Microsoft Stream z galerie záložek. Dále můžete přidat odkaz na video ve službě Microsoft Stream nebo Office 365 Video. Ti z vás, kdo v Microsoft Stream mají oblíbené kanály, zde také mohou přidat odkaz na jeden z těchto kanálů. Po zkopírování a vložení požadovaného odkazu do textového pole níže je všechno hotovo!

Na videa na Microsoft Stream se můžete dívat v mobilních zařízeních po otevření mobilního prohlížeče, ve kterém přejdete do služby Microsoft Stream.

Pokud si v Microsoft Stream chcete založit účet, přejděte na stránku https://stream.microsoft.com. Získáte tady další informace a můžete se podívat na video o nových produktech, abyste se lépe zorientovali ve funkcích služby. Pokud se můžete registrovat pomocí pracovního účtu, je náhled bezplatný. Upozorňujeme, že je služba Microsoft Stream momentálně nedostupná pro pracovní e-mailové adresy, které končí na .gov nebo .mil.

K nahrání videa sdílení v Microsoft Stream vedoucí k portálu Microsoft Stream. Jakmile se přihlásíte, můžete odeslat a uspořádat videa chcete. Poté které můžete zadarmo zkopírovat odkazy na důležité videí a kanálů a je přidat na kartě Microsoft toku ! Na začátku sídlo přes na web Microsoft Stream..

Na záložce Microsoft Stream můžete přidat odkaz na: jakékoliv video z Microsoft Stream, jakýkoliv kanál z Microsoft Stream nebo jakékoliv video z Office 365 Video.

Pokud chcete nahrát video na Microsoft Stream, přejděte na stránku https://stream.microsoft.com a přihlaste se (nebo se zaregistruje). Zde můžete nahrávat a uspořádat všechna svoje videa a také upravovat nastavení ochrany soukromí u veškerého svého obsahu. Potom jen stačí zkopírovat odkaz na video nebo kanál a sdílet ho na záložce Microsoft Stream.

Jakmile přidáte novou záložku Microsoft Stream do kanálu, všichni členové týmu, kteří mají přístup k videu ve službě Microsoft Stream, si zde budou moci video přehrát. A každý člen týmu bude mít možnost sledovat kanál týmu a získat přístup ke sdílenému obsahu. Mějte tedy na paměti, že jakákoliv videa, která budete sdílet na záložce Microsoft Stream, budou potenciálně viditelná pro všechny členy týmu.

Jakmile přidáte novou záložku Microsoft Stream do kanálu, všichni členové týmu, kteří mají přístup k videu ve službě Microsoft Stream, si zde budou moci video přehrát. A každý člen týmu bude mít možnost sledovat kanál týmu a získat přístup ke sdílenému obsahu. Mějte tedy na paměti, že jakákoliv videa, která budete sdílet na záložce Microsoft Stream, budou potenciálně viditelná pro všechny členy týmu.

Máte potíže s načtením adresy URL na nové záložce webu? To se v naší webové aplikaci občas stává, protože některé weby mohou mít ochranu proti vložení na další weby. Když se to stane, zobrazí se dotaz, jestli máte potíže. Jeho součástí jsou také možnosti pro další akci. Můžete web otevřít v desktopové aplikaci Microsoft Teams (která je pro jeho otevření vhodná) nebo na nové kartě prohlížeče mimo Microsoft Teams.

Možnosti, pokud máte potíže s načtením na webu

Pokud budete tyto možnosti chtít obnovit, stačí kliknout na ikonu Znovu načíst ihned, jak si uvědomíte, že nastal problém. Pokud jste na záložce už nějakou dobu a chcete znovu zobrazit možnosti, můžete kdykoli kliknout mimo a zase se vrátit.

Měli byste taky klepnout na Načíst znovu, pokud začne záložka, která dříve fungovala, být nespolehlivá.

Možnosti, pokud máte potíže s načtením na webu

Tyto problémy se obvykle neobjevují v naší desktopové aplikaci, takže pokud se s tímto problémem setkáváte často, přestaňte s touto záložkou pracovat.

Použití konektorů

Konektory umožňují vašemu týmu snadný přístup k vysílání (určenému jen pro čtení) od vašich oblíbených externích služeb, a to přímo v kanálu Microsoft Teams. Můžete přijímat aktualizace od stovek různých služeb, jako je Twitter, Mailchimp nebo Trello. Můžete dostávat upozornění, kdykoliv dojde k publikace něčeho nového v informačním kanálu RSS. Můžete dostávat upozornění, kdykoliv se něco stane na JIRA nebo GitHubu. Můžete dostávat shrnutí od Salesforce nebo Google Analytics. A tím seznam zdaleka nekončí! Chcete-li do kanál přidat konektor (nebo prostě jen procházet všechny dostupné konektory), klikněte na ikonu …vedle názvu kanálu a vyberte možnost Konektory.

Můžete také kliknout na tlačítko Aplikace pod tlačítky Soubory a Schůzky, čímž otevřete galerii aplikací Microsoft Teams, kde si můžete projít všechny dostupné konektory a přidat nějaký do týmu.

Spojnice v kanálu

Máte také možnost vytvářet své vlastní konektory! Budete moct nastavit příchozí webhook k odesílání zpráv s bohatým datovým obsahem do libovolných kanálů v Microsoft Teams. Více informací o vytváření vlastních konektorů získáte na adrese https://msdn.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/connectors.

Konektor můžete přidat z galerie konektorů. Vyberte ikonu Více u názvu kanálu. Poté klikněte na Konektory. Můžete procházet všechny dostupné konektory, například Twitter, Trello nebo Github.

Jen je třeba zkontrolovat, že nastavení týmu umožňuje přidávání konektorů do kanálu.

Pokud potřebujete konektor odebrat, klikněte na ikonu dalších možností vedle názvu kanálu a vyberte možnost Konektory.

Nabídka kanálu se vybrané spojovací čáry

Na levé straně, pod položkou Spravovat, vyberte možnost Nakonfigurované.

Nakonfigurované možnosti v nabídce spojnic

Klikněte na počet nakonfigurovaných konektorů a zobrazí se seznam vašich aktuálních konektorů. Pak klikněte na položku Spravovat vedle konektoru, který chcete odebrat a najděte tlačítko Odebrat.

Nakonfigurované konektory: pro kanál

Zprávy z konektoru vidíte v aplikaci pro mobilní zařízení, ale přidat konektory můžete pouze ve webové aplikaci nebo ze stolního počítače.

Pokud se vám konektor ze stolního počítače nebo webové aplikace přidat nedaří, je možné, že vlastník týmu zakázal nastavení, které umožňovalo přidávání konektorů i jiným osobám než jen vlastníkům.

Pomocí poznámek, OneNote a wikiwebu

Vaše osobní poznámky a poznámky sdílené v chatech naleznete ve složce služby OneDrive pro firmy. Poznámky sdílené na kanálech naleznete na webu SharePoint vašeho týmu.

Ve službě Microsoft Teams klikněte na tlačítko Upravit v OneNote uvedené ve horní části vašich poznámek. Tím se otevřou poznámky v aplikaci OneNote pro stolní počítače. Svůj poznámkový blok můžete otevřít také přímo ve službě OneDrive pro firmy nebo v aplikaci SharePoint.

Pás karet Onenotu se upravit v aplikaci OneNote vybrané

Kdykoliv v Microsoft Teams vytvoříte nový tým, bude mít k dispozici vlastní poznámkový blok OneNote. Poznámkový blok vašeho týmu je přístupný prostřednictvím Microsoft Teams nebo webu SharePoint vašeho týmu. Poznámkový blok OneNote je velmi užitečný, protože ho můžou zobrazit a upravovat všichni členové týmu. Každý kanál v týmu má také k dispozici svůj vlastní oddíl poznámkového bloku, kde můžete sledovat návrhy a poznámky konkrétního kanálu či týmu.

Pokud chcete vytvořit novou záložku OneNote, stačí kliknout na ikonu + vedle aktuálních záložek. Tím se otevře galerie záložek. Zde vyberte možnost OneNote, pojmenujte svůj oddíl a je to! Každá nová záložka OneNote se přidá jako nový oddíl do stávajícího poznámkového bloku týmu.

V současné době připojení stávajících poznámkových bloků bohužel nepodporujeme. Můžete ale přesunout obsah OneNotu do týmového poznámkového bloku tak, že přejdete do stávajícího poznámkového bloku, zkopírujete text, který chcete zachovat, a vložíte ho na novou záložku OneNote.

Bohužel, obsah z existujícího webu OneNote nebo SharePoint do aplikace Microsoft Teams momentálně přesouvat nejde. Můžete ale do kanálu přidat knihovnu dokumentů SharePointu jako kartu z webové nebo počítačové aplikace.

Když vytvoříte v Microsoft Teams nový tým, my vytvoříme nový poznámkový blok ve OneNotu s vlastním adresářem SharePointu, ve kterém může váš tým spolupracovat. Momentálně nepodporujeme import stávajícího OneNotového poznámkového bloku do týmu, ale pokud chcete použít stávající OneNote, můžete ručně zkopírovat a vložit oddíly poznámkového bloku ze stávajícího OneNotu do nového týmového OneNotu.

Možná jste si všimli, že některé z vašich starých kanálů už nemají záložku Poznámky. Žádné obavy, nyní je to záložka OneNote. Je to proto, že jsme pro prostředí poznámek na záložkách navrhli nový textový editor. Ve starých kanálech tak budou zachovány stávající záložky OneNote a nové kanály budou záložku Wiki obsahovat ve výchozím nastavení. Novou záložku Wiki nebo OneNote můžete vždy přidat z galerie záložek.

Záložka Wiki je inteligentní textový editor, který slouží jako komunikační zařízení, protože v něm na jednom místě můžete vytvářet návrhy, upravovat je a chatovat. K dispozici máte veškeré běžné možnosti formátování, jako např. tučné písmo, kurzívu, podržený text, zvýraznění, záhlaví nebo seznamy. Každý dokument v záložce Wiki se nazývá stránka a každou stránku tvoří různé oddíly. Začnete tak, že stránku pojmenujete a potom se můžete pustit do tvorby jejích oddílů. Kdykoli budete chtít přidat nový oddíl, stačí kliknout na ikonu Přidat, která se zobrazí po přejetí myší v levé části stránky.

Jakmile budete mít vytvořeno několik stránek, zobrazí se po levé straně obrazovky obsah. Ten vám pomůže rychle přecházet mezi stránkami a v případě potřeby i měnit jejich pořadí. Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní stránku nebo oddíl, klikněte na ikonu Více vedle názvu stránky nebo oddílu a získáte odkaz ke sdílení, který můžete poslat kolegům.

Pokud chcete o stránce komunikovat s kolegou, stačí jej @zmínit v rámci oddílu. To se hodí v případě, že potřebujete získat zpětnou vazbu, nebo čekáte, až do oddílu na vaší stránce přispěje někdo jiný. Jakmile někoho @zmíníte, obdrží oznámení ve svém informačním kanálu o aktivitách. Všichni uživatelé, které @zmíníte, také uvidí, že byli @zmíněni v konverzaci kanálu o vaší záložce Wiki. Po kliknutí na odkaz se dostanou přímo do oddílu, který si vyžaduje jejich pozornost.

Pokud komentáře přímo v oddílu nejsou váš styl, můžete vždy zahájit konverzaci přímo na samotné záložce tím, že kliknete na ikonu chatu po pravé straně oddílu. V pravé části stránky se potom otevře panel konverzace. Vše, co zde zveřejníte, bude viditelné v kanálu, do kterého patří záložka Wiki. Vaši kolegové tak budou mít možnost na vaše komentáře reagovat v rámci vlákna nebo v rámci záložky.

Budete také moci zobrazit, jestli oddíl na stránce momentálně neupravuje někdo jiný. Kdykoliv bude oddíl někdo upravovat, zobrazí se jeho avatar vedle oddílu spolu s informacemi o tom, který oddíl je uzamčený. Kdykoliv někdo bude pracovat v oddílu, nikdo jiný nebude moci provádět změny. Několik lidí ale může zároveň pracovat na různých oddílech.

Když otevíráte záložku Wiki, děláte to v kanálu, který patří týmu. Vaši záložku a její stránky tak uvidí každý člen týmu, kterému daný kanál patří, a to včetně kohokoliv, kdo se k týmu připojí později.

Každý kanál, do kterého máte přístup, obsahuje záložku Wiki už ve výchozím nastavení. Pokud chcete přidat úplně novou záložku Wiki, klikněte na ikonu +, která se zobrazí v horní části kanálu. Tím se otevře galerie záložek. V galerii záložek vyberte Wiki, záložku pojmenujte a začněte psát.

Pokud chcete doprostřed stránky přidat nový oddíl, najeďte kurzorem myši mezi dva dokončené oddíly a klikněte na ikonu +. Pokud chcete přidat nový oddíl na konec dokumentu, klikněte na ikonu + na levé straně pod posledním oddílem. Tím otevřete šablonu Nový oddíl.

Pokud chcete na záložku Wiki přidat novou stránku, stačí otevřít obsah a kliknout na možnost Vytvořit novou stránku. Novou stránku můžete přetáhnout, kamkoli chcete.

Pokud chcete stránku nebo oddíl na záložce Wiki přesunout, klikněte na ikonu Více, která se zobrazí po pravé straně názvu stránky nebo oddílu. Tím se otevře nabídka s možností přesunu oddílu nebo stránky nahoru či dolů. Budete mít také možnost odstranit obsah nebo na něj vytvořit odkaz.

Záložka Wiki je navržena tak, aby vaši práci automaticky uložila ihned po dokončení úprav. Jakmile tedy kliknete mimo oddíl, vaše práce je bezpečně uložená. Po každém uložení se také zobrazí automatické potvrzení – stačí se podívat pod název stránky a uvidíte řádek textu s oznámením, že aplikace dokončila ukládání změn.

Pokud raději chcete ukládat kliknutím na tlačítko, přejděte do pravého horního rohu stránky. Zde se nachází zatržítko a velké X. Kliknutím na zatržítko práci uložíte, kliknutím na X změny zrušíte.

Pokud na záložce Wiki chcete sdílet odkaz na konkrétní stránku nebo oddíl, stačí kliknout na ikonu dalších možností vedle názvu stránky nebo záhlaví oddílu. Tím se otevře nabídka, která vám umožní posunovat obsah nahoru a dolů, odstranit ho nebo získat odkaz ke sdílení!

Hodní například tabulátory wikiwebu je jejich úpravy a necháte svůj názor snadné. Pokud chcete provést změny oddílu, klikněte do oddílu a začněte psát. Všechny provedené úpravy se ukládají automaticky během práce.

Pokud jste hledáte zpětné vazby nebo kontrolovat práci někoho jiného, můžete provést tyto akce @mention ostatními členy týmu přímo v oddílu a budete dostanou oznámení. Můžete taky začít konverzaci v rámci karty oddílů a @mention někdo tam – všechny tyto komentáře bude účtován svůj kanál.

Od spuštění svého kartu v kanálu všem uživatelům, které patří týmu, který vlastní tento kanál moct prohlížet a upravovat obsah. Ale pokud vy nebo někdo jiný na váš tým teď na něčem pracuje, úpravách části, ho budete být "uzamčené" přijímal jakékoliv jiné změny, aby nikdo jiný budou moct provádět úpravy během práce.

Jakmile začnete upravovat oddíl na stránce, uzamkne se a nikdo další nebude moci provádět žádné změny. To ale neznamená, že by ostatní nemohli upravovat jiné oddíly na stejné stránce. Různé oddíly může zároveň upravovat několik spolupracovníků. To, jestli vaši stránku upravuje někdo další, snadno zjistíte, protože se po pravé straně názvu stránky zobrazí jeho avatar.

Pokud někomu úprava oddílu trvá moc dlouho nebo je delší dobu neaktivní, máte možnost jej z oddílu vyhodit. Provedete to tak, že kliknete na ikonu Více v horní části oddílu a potom vyberete možnost Nuceně odemknout. Tím se oddíl uvolní a vy budete moci provádět změny. Protože funkce Nuceně odemknout také znemožní provádění změn předchozímu editorovi, bude muset zkopírovat a vložit svou práci zpět do oddílu, pokud se bude chtít podílet na úpravách provedených poté, co byl z oddílu vyhozen.

Pokud chcete zjistit, kdo je v úpravách části stránky na kartě wikiwebu, podívejte se jen na pravé straně v části. Pokud někdo jiný teď na něčem pracuje, ale neupravovali, jejich miniatury se zobrazí vedle oddílu a zobrazí se dát vědět, že je uzamčený části textu.

Na záložce Wiki můžete konverzovat o stránce, na které pracujete s kolegy, kliknutím na ikonu chatu po pravé straně konkrétního oddílu. Zde můžete pokládat otázky, zanechávat komentáře nebo @zmínit některého z vašich kolegů. Budete mít stejné možnosti formátování a příloh, jaké jsou v poli pro psaní zpráv, můžete tedy formátovat text, vytvořit seznam nebo i poslat GIF.

Pokud v konverzaci na záložce zanechal komentáře už někdo jiný, zobrazí se vám v kanálu (zobrazí se jako odpovědi na původní příspěvek upozorňující kanál, že byla vytvořena nová záložka). Informace o tom, že někdo zanechal komentář na záložce Wiki, získáte také díky ikoně chatu, která se zobrazí v horní části stránky. Kliknutím na tuto ikonu otevřete konverzaci.

Na záložce Wiki můžete někoho @zmínit několika způsoby. Kolegu můžete v oddílu @zmínit tím, že zadáte @ a potom jeho jméno v rámci komentáře v oddílu. Tím kolegovi, kterého jste @zmínili, odešlete oznámení a vedle oddílu obsahujícího váš komentář se zobrazí červená ikona @zmínění – tímto způsobem vaši spolupracovníci snadno najdou oddíl, který si vyžaduje jejich pozornost.

Další možností je @zmínit někoho v konverzaci na záložce. Když ve Wiki otevřete konverzaci, máte úplně stejné možnosti, jak @zmínit kolegy, jako v poli pro psaní zpráv. Tyto komentáře se zveřejní ve vašem kanálu, což znamená, že osoba, kterou @zmíníte, také obdrží oznámení. Nakonec si můžete vybrat, že někoho @zmíníte přímo ve vláknu kanálu, které se týká vaší záložky; takový komentář se v konverzaci na záložce projeví rovněž.

Pokud na záložce Wiki chcete odstranit celou stránku, kliknutím na ikonu Více v obsahu otevřete nabídku akcí. Zde máte možnost odstranit text, posunout jej nahoru nebo dolů anebo zkopírovat odkaz ke sdílení. Pokud chcete výběr odstranit, můžete buď kliknout na ikonu Více v pravé části oddílu a vybrat možnost Odstranit, nebo můžete odstranit výběr v obsahu.

Pokud chcete upravit a sdělit svůj názor, klikněte na ikonu úpravy (tužka) nad oddílu. Pokud jste hledáte zpětné vazby nebo kontrolovat práci někoho jiného, můžete provést tyto akce @mention ostatními členy týmu přímo v oddílu a budete dostanou oznámení. Můžete taky začít konverzaci v rámci karty oddílů a @mention někdo tam – všechny tyto komentáře bude účtován svůj kanál.

Protože jste záložku vytvořili v kanálu, všichni členové týmu, který kanál vlastní, budou moci obsah zobrazit a upravit. Pokud ale někdo z týmu bude oddíl právě upravovat, tento oddíl se „zamkne“ a nebude možné v něm provádět žádné další změny. Nikdo další tak nebude moct provádět úpravy, zatímco vy pracujete.

Pokud chcete zjistit, kdo upravuje oddíl na vaší stránce na záložce Wiki, podívejte se na pravou část oddílu. Jestliže jej někdo upravuje, zobrazí se vedle oddílu jeho avatar spolu s informací, že je oddíl uzamčen.

Používání Outlooku a Sharepointu

Pokud chcete někomu poslat z Microsoft Teams e-mail, umístěte kurzor na profilový obrázek osoby a počkejte, až se zobrazí kontaktní karta. E-mail můžete poslat kliknutím na ikonu obálky v levém dolním rohu karty.

Pokud jste se ještě nerozhodli e-mailovou aplikaci pomocí služby Microsoft Teams, zobrazí se výzva s dotazem, k výběru.

Při vytvoření týmu získáte také příslušnou skupinu Office 365. Tato skupina má v Outlooku poštovní schránku, z Outlooku ale nemůžete odesílat zprávy ani zobrazovat konverzace v kanálech. Při vytvoření týmu taky získáte související web SharePoint. Přístup k němu je možný jak z Microsoft Teams, tak z SharePointu.

Při každém vytvoření týmu ve službě Microsoft Teams se vytvoří také související skupina Office 365. Každému týmu se vytvoří také skupinová poštovní schránka v aplikaci Outlook, do které mohou osoby mimo váš tým odesílat e-maily.

Tímto způsobem můžete novou skupinu v aplikaci Outlook používat vlastně jako e-mailovou adresu pro celý váš tým.

Po vytvoření týmu ve službě Microsoft Teams se vám zpřístupní také další možnosti spojené se skupinami Office 365, jako je skupinová příchozí pošta a kalendář, web SharePoint a aplikace OneNote. Díky tomu se skupina zobrazí v produktech, jako je aplikace Outlook, společně s vašimi týmy.

Microsoft týmy Outlook doplněk umožňuje uživatelům týmy rychlý a snadný způsob, jak vytvořit nové soukromé schůzky týmy a zobrazení přijmout nebo se připojovat ke schůzkám v některém z aplikace. Doplněk Outlook není zahrnut v pravidelných týmy aktualizací takže nemusíte udělat něco navíc ji nainstalujte. Při použití doplňku Outlook naplánování soukromé schůzky v týmy všichni pozvaní budou moct zobrazit, přijmout nebo odmítnout vaši pozvánku z některého z aplikace. Jsou taky měli připojení ke schůzce z týmy nebo Outlook i!

Funguje takto: Naplánování schůzky otevřete Outlook a přepněte do zobrazení svého kalendáře. Klikněte na tlačítko Nová schůzka týmy , která se zobrazí v horní části zobrazení (na pásu karet kartu Domů). Potom přidejte pozvaných do pole Komu (i pozváním celou distribuční seznamy). Přidejte předmět schůzky, umístění, čas zahájení a čas ukončení. Pokud chcete můžete definovat váš program a důležité přílohy, které mají mít k dispozici všem chcete obsahují. Je Pomocník pro plánování v případě, že chcete průzkumem poznámkovým blokem kalendář pro nejlepší času konání schůzky. Poměrně brzy bude k dispozici doplněk automaticky vygeneruje vytočení čísla a ID konference pro každou událost.

Jakmile dokončíte přidávání všechny podrobnosti, klikněte na Odeslat.

Pokud už máte nainstalovaný Teams společnosti Microsoft, automaticky dostanete doplňku Outlook vzhledem k tomu, že se právě dodává v rámci běžné aktualizace softwaru týmy. Doplněk budou fungovat pro uživatele Office 2013 a Office 2016 i pro obě verze 32bitovou a 64bitovou verzi systému Windows.

Pokud máte nejnovější verzi týmy, ale nejsou zobrazují všechny nové funkce v aplikaci Outlook, zkuste znovu spustit Outlook. Je možné, že týmy aktualizace během stále spuštěna aplikace Outlook a aktualizace se neprojeví v obou aplikace ještě.

Naplánování schůzky týmů pomocí doplňku Outlook, vyberte Outlook a otevřete si zobrazení kalendáře. Tlačítko Nová schůzka týmy , která se zobrazí v horní části zobrazení můžete začít. Přidání e-mailové adresy všech osob, které chcete pozvat do pole v horní části nové schůzky (můžete dokonce přidat distribučního seznamu v případě potřeby pozvat velkou skupinu lidí najednou). Po přidání vaší podrobnosti o schůzce (například předmět, místo, počáteční a koncový čas), můžete definovat váš program a důležité přílohy obsahují.

Jakmile dokončíte přidávání všechny podrobnosti, klikněte na Odeslat.

Jeden z hodní informací o plánování schůzek s Outlook doplněk je distribučního seznamu můžete pozvat víc lidí najednou k události. Aby je dostala, zadejte jméno distribučního seznamu do pole v podobě po exportu pomocí obvykle schůzky nastavení. Všichni v tomto seznamu zobrazí pozvání na schůzku a budou moct přijmout pozvání a připojit se z týmy nebo Outlook.

Můžete pozvat kohokoliv ke schůzkám pomocí doplňku aplikace Outlook. Pokud osoba je z mimo vaši organizaci, ujistěte se, pokud chcete Přidat jako Host před zahájením schůzky nebo nebudou moct připojit se ke.

Je nám líto, ale nedají plánovat aktuálně kanálu schůzek v týmy z Outlooku pomocí nového doplňku. Ale tuto možnost je už brzo!

Od teď nebude možné zahrnout vytáčených číslo konference ID nebo pokud nemáte konference ve veřejné telefonní síti pro váš účet povolené. Ale poměrně brzy bude k dispozici, obě tyto podrobnosti o schůzce se automaticky zobrazí v dolní části vaši pozvánku pokaždé, když jste plán, který bude ke schůzce pomocí doplňku Outlook každý, kdo dostane vaši pozvánku být k dispozici tyto informace na konci svoji obrazovku.

Výchozí web SharePoint pro váš tým v Microsoft Teams změnit nejde. Můžete ale přidat jakoukoliv knihovnu dokumentů SharePoint jako novou záložku v kanálu. Provedete to tak, že kliknete na + v horní části kanálu. Tím se otevře galerie záložek, kde vyberte možnost SharePoint. Budete moct přidat knihovnu dokumentů z relevantních webů nebo stačí zkopírovat a vložit odkaz na web nebo složku SharePoint a potom vybrat knihovnu dokumentů, kterou chcete přidat.

Bohužel, obsah z existujícího webu OneNote nebo SharePoint do aplikace Microsoft Teams momentálně přesouvat nejde. Můžete ale do kanálu přidat knihovnu dokumentů SharePointu jako kartu z webové nebo počítačové aplikace.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×