Office
Přihlásit se

Animace textu nebo objektů

Text, obrázky, obrazce, tabulky, objekty Obrázky SmartArt a další objekty v prezentaci aplikace PowerPoint můžete animovat a přidat k nim vizuální efekty, včetně úvodních a závěrečných efektů, pohybů a změn velikosti nebo barvy. Můžete tak vytvořit prezentaci s animovanými odrážkovými seznamy nebo třeba závěrečnými titulky.

(Až začnete přehrávat video, můžete ho zvětšit kliknutím na šipku pro změnu velikosti Kliknutím na šipku pro změnu velikosti v pravém dolním rohu rámečku videa můžete video zvětšit. v pravém dolním rohu rámečku videa.)

PowerPoint 2013
4:05

Animace je skvělý způsob, jak zdůraznit důležité myšlenky, řídit prezentaci informací a zvýšit zájem diváků. Animační efekty můžete použít u jednotlivých snímků, předloh snímků nebo ve vlastních rozloženích snímků.

Související informace najdete v článku Zobrazování textu po jednotlivých řádcích.

Použití animace

 1. Na snímku vyberte objekt nebo text, který chcete animovat.

  Objekt v tomto kontextu znamená cokoli na snímku, třeba obrázek, graf nebo textové pole. Když objekt na snímku vyberete, zobrazí se okolo něj úchyty pro změnu velikosti. (Pro účely animace se jako objekt chápe i odstavec v textovém poli, ten ale po vybrání nebude mít úchyty pro změnu velikosti – úchyty se místo toho zobrazí okolo celého textového pole.)

 2. Na kartě Animace na pásu karet klikněte na Přidat animaci a vyberte některý animační efekt.

  Přidání animačního efektu v PowerPointu

  Abyste měli jistotu, že se při předvádění prezentace budou animace přehrávat, přejděte na Prezentace > Nastavit prezentaci a zkontrolujte, že tu není zaškrtnuté políčko Předvádět bez animace. Pokud políčko je zaškrtnuté, animace se zobrazí při náhledu prezentace, ale ne při jejím předvádění.

Pokud chcete u stejného objektu použít další animační efekty, přečtěte si článek Použití několika animačních efektů u jednoho objektu. Pokud chcete přidat dráhu pohybu, přečtěte si článek Přidání animačního efektu s dráhou pohybu.

Některé úvodní a závěrečné efekty (například Převrácení, Padání a Přilétávání zezadu) a některé zvýrazňující efekty (například Přebarvení a Vlna) jsou dostupné jenom pro objekty obsahující text. Pokud chcete takový animační efekt použít u objektu bez textu, zkuste do objektu přidat znak mezery.

3D animační efekty

Předplatitelé Office 365 můžou přidat animační efekty k 3D objektům:

 • Počáteční rotace nebo Koncová rotace

 • Rotace nebo Houpačka

 • Výskok a rotace

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
Doba trvání: 58 sekund
Předplatitelé Office 365

3D animace jsou dostupné jenom pro předplatitele Office 365. Předplatitelé dostávají nové funkce a vylepšení jednou měsíčně. Kliknutím sem to můžete vyzkoušet nebo koupit předplatné.

Změna rychlosti animačního efektu

Rychlost efektu je daná nastavením Doba trvání.

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace v části Časování zadejte do pole Doba trvání počet sekund určující, jak dlouho má efekt běžet.

  Možnosti časování animací v PowerPointu

  (Maximum: 59 sekund. Minimum: 0,01 sekundy. Dobu trvání můžete do pole přímo zadat nebo šipkami nahoru a dolů vybrat hodnotu ze standardní nabídky.)

Změna způsobu spuštění animačního efektu

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace otevřete v části Časování seznam Začátek a vyberte jednu ze tří níže popsaných možností:

  Když chcete animační efekt spustit

  Vyberte

  Při kliknutí na snímek

  Při kliknutí

  Současně s předchozím animačním efektem v seznamu (Jedno kliknutí spustí ve stejnou dobu dva nebo více animačních efektů.)

  S předchozím

  Hned po dokončení přehrávání předchozího efektu v seznamu (Ke spuštění tohoto animačního efektu není potřeba žádné další kliknutí.)

  Po předchozím

  Možnosti spuštění animací v PowerPointu

Nastavení prodlevy mezi animačními efekty

Možnost Zpoždění určuje, kolik času uplyne před spuštěním animačního efektu – buď po kliknutí, nebo po dokončení přehrávání předchozího animačního efektu.

Změna pořadí animačních efektů na snímku

Postup změny pořadí sady animací na snímku:

 1. Otevřete podokno Animace. Uděláte to tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

 2. V podokně Animace vyberte animační efekt, jehož pořadí chcete změnit.

 3. Na kartě Animace na pásu karet vyberte ve skupině Časování v části Změnit pořadí animace jednu z těchto možností:

  Možnosti časování animací v PowerPointu
  • Volbou Přesunout na dřívější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo nahoru.

  • Volbou Přesunout na pozdější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo dolů.

  Podle potřeby můžete požadovanou možnost vybrat několikrát, aby se vybraný efekt v pořadí animací přesunul na příslušné místo.

Odebrání animačního efektu

Když animujete objekt (třeba bod odrážky nebo obrázek), zobrazí se těsně u něj vlevo malá číslice. Ta označuje přítomnost animačního efektu a jeho pořadí v posloupnosti animací na aktuálním snímku.

Postup odebrání animace

 1. Vyberte číslici u animace, kterou chcete odebrat.

 2. Stiskněte na klávesnici klávesu Delete.

Podrobnější informace najdete v článku Změna nebo odebrání animačního efektu.

Zkopírování animačních efektů z jednoho objektu na druhý

Abyste nemuseli stejným způsobem ručně animovat několik objektů: Použijte funkci Kopírovat animaci, pomocí které můžete zkopírovat animace z jednoho objektu na druhý. Podrobné informace a rychlou videoukázku najdete v článku Duplikování animací pomocí funkce Kopírovat animaci.

Když na snímku vyberete nějakou animaci, na kartě Animace na pásu karet se zobrazí funkce Kopírovat animaci.

Ukázka animace

Pětiminutové video představující spoustu funkcí animace najdete v článku Školení: Přidávání animací na snímky.

Přidání animace k objektu

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.

  Objekt v tomto kontextu znamená cokoli na snímku, třeba obrázek, graf nebo textové pole. Když objekt na snímku vyberete, zobrazí se okolo něj úchyty pro změnu velikosti. (Pro účely animace se jako objekt chápe i odstavec v textovém poli, ten ale po vybrání nebude mít úchyty pro změnu velikosti – úchyty se místo toho zobrazí okolo celého textového pole.)

 2. Na kartě Animace na pásu karet klikněte ve skupině Animace na tlačítko Další Tlačítko Více a vyberte požadovaný animační efekt.

  Skupina Animace na kartě Animace
  • Pokud nevidíte požadovaný úvodní, závěrečný nebo zvýrazňující efekt nebo požadovanou dráhu pohybu, klikněte na Další úvodní efekty, Další zvýrazňující efekty, Další závěrečné efekty nebo Další dráhy pohybu.

  • Některé úvodní a závěrečné efekty (například Převrácení, Padání a Přilétávání zezadu) a některé zvýrazňující efekty (například Přebarvení a Vlna) jsou dostupné jenom pro objekty obsahující text. Pokud chcete použít animační efekt, který není z toho důvodu dostupný, zkuste do příslušného objektu přidat mezeru.

  • Když použijete animaci u objektu nebo textu, označí se animované položky na snímku netisknutelnou číslovanou značkou, která se zobrazí poblíž textu nebo objektu. Značka se zobrazuje jenom v normálním zobrazení, když je vybraná karta Animace nebo je zobrazené podokno animací.

Změna rychlosti animačního efektu

Rychlost efektu je daná nastavením Doba trvání.

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace v části Časování zadejte do pole Doba trvání počet sekund určující, jak dlouho má efekt běžet.

  Možnosti časování animací v PowerPointu

  (Maximum: 59 sekund. Minimum: 0,01 sekundy. Dobu trvání můžete do pole přímo zadat nebo šipkami nahoru a dolů vybrat hodnotu ze standardní nabídky.)

Změna způsobu spuštění animačního efektu

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace otevřete v části Časování seznam Začátek a vyberte jednu ze tří níže popsaných možností:

  Když chcete animační efekt spustit

  Vyberte

  Při kliknutí na snímek

  Při kliknutí

  Současně s předchozím animačním efektem v seznamu (Jedno kliknutí spustí ve stejnou dobu dva nebo více animačních efektů.)

  S předchozím

  Hned po dokončení přehrávání předchozího efektu v seznamu (Ke spuštění tohoto animačního efektu není potřeba žádné další kliknutí.)

  Po předchozím

  Možnosti spuštění animací v PowerPointu

Nastavení prodlevy mezi animačními efekty

Možnost Zpoždění určuje, kolik času uplyne před spuštěním animačního efektu – buď po kliknutí, nebo po dokončení přehrávání předchozího animačního efektu.

Změna pořadí animačních efektů na snímku

Postup změny pořadí sady animací na snímku:

 1. Otevřete podokno Animace. Uděláte to tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

 2. V podokně Animace vyberte animační efekt, jehož pořadí chcete změnit.

 3. Na kartě Animace na pásu karet vyberte ve skupině Časování v části Změnit pořadí animace jednu z těchto možností:

  Možnosti časování animací v PowerPointu
  • Volbou Přesunout na dřívější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo nahoru.

  • Volbou Přesunout na pozdější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo dolů.

  Podle potřeby můžete požadovanou možnost vybrat několikrát, aby se vybraný efekt v pořadí animací přesunul na příslušné místo.

Odebrání animačního efektu

Když animujete objekt (třeba bod odrážky nebo obrázek), zobrazí se těsně u něj vlevo malá číslice. Ta označuje přítomnost animačního efektu a jeho pořadí v posloupnosti animací na aktuálním snímku.

Postup odebrání animace

 1. Vyberte číslici u animace, kterou chcete odebrat.

 2. Stiskněte na klávesnici klávesu Delete.

Podrobnější informace najdete v článku Změna nebo odebrání animačního efektu.

Použití více animačních efektů u jednoho objektu

 1. Vyberte text nebo objekt, u kterého chcete přidat více animací.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Přidat animaci.

  Skupina Rozšířené možnosti animací na kartě Animace

Zobrazení seznamu animací, které jsou aktuálně na snímku

Na seznam všech animace na snímku se můžete podívat v podokně animací. Podokno animací zobrazuje důležité informace o animačních efektech, například o jejich typech, o pořadí, v jakém jdou za sebou, o názvech objektů, u kterých jsou použité, a o době jejich trvání.

Toto podokno můžete otevřít tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

Podokno úloh Animace

1. Čísla v podokně označují pořadí, ve kterém se animační efekty přehrávají. Čísla v tomto podokně odpovídají netisknutelným číslovaným značkám, které se zobrazují na snímku.

2. Časové osy představují doby trvání efektů.

3. Ikony představují typ animačního efektu. V tomto příkladu jde o závěrečný efekt.

4. Když vyberete položku v seznamu, zobrazí se ikona nabídky (šipka dolů). Kliknutím na ni pak otevřete nabídku.

Poznámky: 

 • Efekty se v podokně animací zobrazují v pořadí, v jakém jste je přidali.

 • Můžete si také zobrazit ikony, které označují čas spuštění animačních efektů relativně vzhledem k dalším událostem na snímku. Pokud chcete zobrazit ikony času spuštění pro všechny animace, klikněte na ikonu nabídky u některého animačního efektu a vyberte Skrýt rozšířenou časovou osu.

 • Existuje několik typů ikon, které označují čas spuštění animačních efektů. Patří mezi ně například tyto:

  • Spustit po kliknutí (ikona myši, znázorněná v příkladu): Animace začne, když kliknete myší.

  • Spustit s předchozím (žádná ikona): Animační efekt se začne přehrávat současně s předchozím efektem v seznamu. Díky tomuto nastavení můžete zkombinovat několik efektů najednou.

  • Spustit po předchozím (ikona hodin): Animační efekt se spustí bezprostředně po dokončení přehrávání předchozího efektu v seznamu.

Nastavení možností efektu, časování nebo pořadí animace

 • Pokud chcete nastavit možnosti efektu pro animaci, klikněte na kartě Animace ve skupině Animace na šipku napravo od tlačítka Možnosti efektu a klikněte na požadovanou možnost.

 • Na kartě Animace můžete pro animaci zadat načasování začátku, doby trvání nebo zpoždění.

  • Pokud chcete nastavit načasování začátku animace, klikněte ve skupině Časování na šipku napravo od nabídky Začátek a vyberte požadované načasování.

  • Jestli chcete nastavit dobu trvání (jak dlouho animace poběží), zadejte ve skupině Časování požadovaný počet sekund do pole Doba trvání.

  • Kdybyste chtěli nastavit zpoždění před spuštěním animace, zadejte ve skupině Časování požadovaný počet sekund do pole Zpoždění.

 • Pokud chcete změnit pořadí animací v seznamu, vyberte v podokně animací tu animaci, jejíž pořadí chcete změnit, a pak na kartě Animace ve skupině Časování v části Změnit pořadí animace vyberte buď možnost Přesunout na dřívější čas (která animaci posune před předchozí animaci v seznamu), nebo možnost Přesunout na pozdější čas (která animaci posune za další animaci v seznamu).

Vyzkoušení animačního efektu

Po přidání jednoho nebo více animačních efektů můžete jejich fungování ověřit takto:

 • Na kartě Animace klikněte ve skupině Náhled na tlačítko Náhled.

  Skupina Náhled na kartě Animace

Zkopírování animačních efektů z jednoho objektu na druhý

Abyste nemuseli stejným způsobem ručně animovat několik objektů: Použijte funkci Kopírovat animaci, pomocí které můžete zkopírovat animace z jednoho objektu na druhý. Podrobné informace a rychlou videoukázku najdete v článku Duplikování animací pomocí funkce Kopírovat animaci.

Když na snímku vyberete nějakou animaci, na kartě Animace na pásu karet se zobrazí funkce Kopírovat animaci.

Přehled animací

Můžete buď použít předdefinované animační efekty, které Microsoft Office PowerPoint 2007 nabízí, nebo si vytvořit vlastní efekty. Animační efekty můžete nastavit u jednotlivých snímků, u předlohy snímků nebo u vlastních rozložení snímků. Další informace o předlohách snímků a vlastních rozloženích najdete v článcích Vytvoření nebo přizpůsobení předlohy snímků a Co je rozložení snímku?

Použití předdefinovaného animačního efektu u textu nebo objektu

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete animovat.

  Objekt v tomto kontextu znamená cokoli na snímku, třeba obrázek, graf nebo textové pole. Když objekt na snímku vyberete, zobrazí se okolo něj úchyty pro změnu velikosti.

 2. Na kartě Animace na pásu karet vyberte ve skupině Animace požadovaný animační efekt v seznamu Animovat.

  Předdefinované animace

  Pokud jako objekt vyberete textové pole, máte u každého typu animace v seznamu Animovat dvě možnosti:

  • Vše najednou: Animace se pro všechen text spustí ve stejnou dobu.

  • Podle 1. úrovně odstavců: Animace se spustí postupně pro každý odstavec textového pole.

Odebrání animačního efektu

 • Vyberte text nebo objekt, z kterého chcete odebrat animaci.

 • Na kartě Animace vyberte ve skupině Animace v seznamu Animovat možnost Žádná animace.

Podrobnější informace najdete v článku Změna nebo odebrání animačního efektu.

Vytvoření a použití vlastního animačního efektu u textu nebo objektů

Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, jak a kdy se efekty použijí, můžete vytvořit a použít vlastní animaci. Můžete třeba určit, že text se má zvětšit, zmenšit, otáčet nebo blikat. Animaci můžete také nastavit tak, aby se při zobrazení obrázku ozval potlesk. Můžete použít více než jednu animaci, takže nějaký řádek textu může například přilétnout se zvukem nebo bez a pak odlétnout. Můžete nastavit možnosti zvýraznění, počátku nebo konce a použít předdefinované nebo vlastní cesty pohybu.

Vlastní animace se vytvářejí v podokně úloh Vlastní animace. Podokno úloh Vlastní animace zobrazuje důležité informace o animačních efektech, například o jejich typech, pořadí, v jakém jde více efektů za sebou, a část textu každého efektu.

Podokno úloh Vlastní animace

1. Ikony označují načasování animačních efektů relativně vzhledem k dalším událostem na snímku. Patří mezi ně například tyto:

 • Spustit po kliknutí (ikona myši, znázorněná v příkladu): Animace začne, když na snímek kliknete myší.

 • Spustit s předchozím (žádná ikona): Animační efekt se spustí současně s předchozím efektem v seznamu (jedním kliknutím tedy začnete přehrávat dva nebo více animačních efektů).

 • Spustit po předchozím (ikona hodin): Animační efekt se spustí bezprostředně po dokončení přehrávání předchozího efektu v seznamu (další animační efekt tedy není nutné spouštět dalším kliknutím).

2. Když vyberete položku v seznamu, zobrazí se ikona nabídky (šipka dolů). Kliknutím na ni pak otevřete nabídku.

3. Čísla označují pořadí, ve kterém se animační efekty přehrávají. Čísla také odpovídají popiskům, které se u animovaných položek objeví v normálním zobrazení, když máte zobrazené podokno úloh Vlastní animace.

4. Ikony představují typ animačního efektu. V tomto příkladu jde o zvýrazňující efekt.

U animovaných položek se na snímku zobrazují netisknutelné číslované značky. Tyto značky zobrazované vedle příslušného textu nebo objektu odpovídají efektům v seznamu Vlastní animace. Značky se zobrazují jenom v normálním zobrazení, když máte zobrazené podokno úloh Vlastní animace.

Vlastní animační efekt můžete v aplikaci Office PowerPoint 2007 nastavit takto:

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 3. V podokně úloh Vlastní animace klikněte na Přidat efekt a pak udělejte jednu nebo více z těchto věcí:

  • Pokud chcete, aby se text nebo objekt objevil s efektem, přejděte na Počátek a klikněte na požadovaný efekt.

  • Pokud chcete přidat efekt (například otáčení) k textu nebo objektu, který už je zobrazený na snímku, přejděte na Zdůraznění a klikněte na požadovaný efekt.

  • Pokud chcete přidat efekt, se kterým text nebo objekt ze snímku zmizí, přejděte na Konec a klikněte na požadovaný efekt.

  • Pokud chcete přidat efekt, který způsobí, že text nebo objekt se bude zadaným způsobem pohybovat, přejděte na Cesty pohybu a klikněte na požadovanou cestu.

 4. Jestli chcete upřesnit, jak se efekt použije na text nebo objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní animační efekt v seznamu Vlastní animace a v místní nabídce klikněte na Možnosti efektu.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Nastavení pro animaci textu můžete zadat tak, že naklikáte požadované možnosti na kartách Efekt, Časování a Animace textu.

  • Nastavení pro animaci objektu můžete zadat tak, že naklikáte požadované možnosti na kartách Efekt a Časování.

Efekty se v seznamu Vlastní animace zobrazují v pořadí, v jakém jste je přidali.

Použití zvukových efektů u odrážek textu

Pomocí následujících kroků můžete použít zvukové efekty u odrážek textu, ke kterým jste přidali animační efekty. Když začnete, snímek vypadá třeba takto.

Snímek obsahuje úvodní a závěrečné animační efekty.

A podokno úloh Vlastní animace vypadá takto.

Podokno Vlastní animace zobrazující úvodní a závěrečné animační efekty

Postupujte následovně:

 1. V podokně úloh Vlastní animace klikněte v seznamu Vlastní animace na šipku napravo od animačního efektu použitého u první odrážky textu a potom klikněte na Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 2. Na kartě Efekt proveďte v části Vylepšení, v seznamu Zvuk některý z těchto kroků:

  • Vyberte zvuk.

  • Pokud chcete přidat zvuk ze souboru, vyberte Jiný zvuk a vyhledejte zvukový soubor, který chcete použít.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každou odrážku textu, ke které chcete přidat zvukový efekt.

Použití dráhy pohybu u objektu

Důležité informace: 

 • Abyste mohli u objektu použít dráhu pohybu, musíte nejprve přidat na snímek objekt, například obrázek nebo klipart. Zvolte klipart nebo obrázek, který má průhledné pozadí, protože při použití dráhy pohybu bude klipart (bez pozadí) vypadat tak, jako by se přes snímek pohyboval jediný objekt.

 • Při hledání klipartů a obrázků online vás přesměrujeme do Bingu. Zodpovídáte za dodržování autorských práv a při výběru obrázků, které použijete, vám může pomoct filtr licencí v Bingu.

Pokud chcete použít animační efekt u obrázku SmartArt, přečtěte si článek Animování obrázku SmartArt.

 1. Až přidáte objekt na snímek, přetáhněte ho na snímku tam, odkud se má začít pohybovat.

 2. Klikněte na objekt.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 4. V podokně úloh Vlastní animace klikněte na Přidat efekt, přejděte na Cesty pohybu, přejděte na Nakreslit vlastní cestu a potom klikněte na Klikyháky.

  Poznámka: Ukazatel myši se změní na pero.

 5. Začněte od klipartu nebo jiného objektu a nakreslete dráhu, po které se má objekt na snímku pohybovat, a potom klikněte na místo, kde se má objekt zastavit.

Kreslení dráhy pohybu

1. Objekt klipartu s použitým čtvrtým animačním efektem

2. Dráha pohybu

3. Úvodní animační efekt použitý u první odrážky textu

4. Závěrečný animační efekt použitý u první odrážky textu

5. Úvodní animační efekt použitý u druhé odrážky textu

6. Závěrečný animační efekt použitý u druhé odrážky textu

Vyzkoušení animačního efektu

Po přidání jednoho nebo více animačních efektů můžete jejich fungování ověřit takto:

 • V dolní části podokna úloh Vlastní animace klikněte na Přehrát.

Vyzkoušení efektů animace

Další informace o animování textu a objektů

V nabídce jsou čtyři typy animačních efektů:

 • S úvodními efekty se může objekt postupně vykreslit, může na snímek přiletět od okraje nebo může do zobrazení skočit.

 • Závěrečné efekty umožňují objektu odletět ze snímku, ztratit se ze zobrazení nebo ze snímku spirálovitě zmizet.

 • Zvýrazňující efekty umožňují třeba zmenšení nebo zvětšení objektu, změnu barvy objektu nebo jeho otáčení kolem svého středu.

 • Pomocí drah pohybu můžete posouvat objekty nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava nebo také po hvězdicové a kruhové dráze (kromě jiných efektů). Můžete také nakreslit svoji vlastní dráhu pohybu.

Jakákoli animace se dá použít samostatně nebo spojit s dalšími efekty. Pokud třeba chcete, aby text přilétal a zároveň se zvětšoval, použijte úvodní efekt Přilétnutí a k němu zvýrazňující efekt Zvětšení a zmenšení. Efekty přidáte tak, že kliknete na Přidat animaci a potom pomocí podokna animací nastavíte u zvýrazňujícího efektu možnost S předchozím.

V galerii animačních efektů na kartě Animace se zobrazují jenom nejoblíbenější efekty. Další možnosti uvidíte, když kliknete na Přidat animaci, posunete se dolů a pak kliknete na Další úvodní efekty, Další zvýrazňující efekty, Další závěrečné efekty nebo Další dráhy pohybu.

Další animační efekty v PowerPointu

Přechody a animace

(Animace v aplikaci PowerPoint jsou něco jiného než přechody. Přechody jsou animované změny z jednoho snímku na následující. Pokud chcete přidat přechody, přečtěte si článek Přidání, změna nebo odebrání přechodů mezi snímky.)

Související témata

Zobrazování textu v aplikaci PowerPoint po jednotlivých řádcích

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×