Animace textů a objektů pomocí drah pohybu v PowerPointu for Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do prezentace můžete přidat vizuální a zvýraznit tak, že animování obrázku nebo bloku textu tak, aby následuje nastavovat cestu na snímku.

Vyberte předdefinovanou cestu a upravit tak, aby vám nevyhovuje nebo nakreslení vlastní cesty animaci:

Použití předdefinovaného cesty

Použití vlastní cesty

Použití předdefinovaných drah pohybu

Ve většině případů pomocí jedné z animace základní cesta je ideální volbou pro zajímavější do snímku. V následujícím příkladu jsme budete použití animace s dráhou zapnout obrázku umožňuje změnit směr cestu Možnosti efektu a potom použijeme Obrátit směr cesty k získání požadovaného konečného vzhledu chceme.

Příklad: použití animace s dráhou předdefinované k obrázku

 1. Na prázdné snímku, klikněte na Vložení > obrazce > Obdélník (nebo jiného obrazce, pokud chcete) a potom klikněte do levého horního rohu snímku vložit.

 2. Nechte obdélník vybraný, klikněte na Animace > Animace dráhy pohybu a potom v části Základní klikněte na Otočení.

  Použití dráhy pohybu animace na kartě Animace
 3. Po animace náhled po dokončení na kartě animace klikněte na Možnosti efektu a potom klikněte na Vpravo dolů.

 4. Přesuňte kurzor přes koncový bod animace, až se jeho tvar změní na dvojitou šipku s přeškrtnutím, a potom klikněte a přetáhněte ho na levý dolní roh snímku.

  Změna velikosti přetažením rohu dráhy pohybu animace
 5. Nakonec klikněte na Možnosti efektu > Otočit směr dráhy.

  Obrácení dráhy pohybu kliknutím na tlačítko Ctrl

  Animace teď přesune grafiku z nejméně viditelného místa na snímku (vpravo dole) na to nejviditelnější (vlevo nahoře).

Použití vlastních drah pohybu

Pokud chcete kreslení vlastní cesty animace, vyberte objekt, který chcete animovat a klikněte na animace > Cestu animace a pak vyberte nějakou možnost v části vlastní. Kreslicí metodu se liší v závislosti na typu cestu, kterou vyberete.

Pokud jste vybrali cestu křivky nebo volný tvar: Tlačítka dráhy pohybu animace Křivka nebo Volný tvar

 1. Klikněte na počáteční bod a potom klikněte pokaždé, když chcete začít změnu směru.

 2. Dráhu dokončete poklikáním.

Pokud jste vybrali čáru nebo Klikyháky cestu: Dráha pohybu animace Čára nebo Klikyháky

 • Klikněte a podržte tlačítko myši a nakreslete požadovaný tvar. Až budete hotoví, uvolněte tlačítko.

Pokud chcete vlastní dráhu pohybu po nakreslení změnit:

 • S podrženou klávesou Control klikněte na vlastní dráhu nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Upravit body.

  Vlastní dráha pohybu animace v režimu úpravy bodů

  Tip: Pokud nikdy kterým jste spolupracovali úpravy dráhy v grafický program před, bude pravděpodobně snadněji odstranit efekt a začít zase kreslit.

V tomto článku

Nastavení dráhy pohybu k objektu nebo textu

Nakreslení vlastní cesty

Nastavení směru animace

Otočení směru dráhy pohybu

Zavření nebo otevřete cestu

Přesunutí na snímku na dráhu pohybu

Nastavení dráhy pohybu k objektu nebo textu

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete použít Animační efekt k.

 2. Na kartě animace v pohybu klikněte na cesty a potom v části základní nebo složité, klikněte na typ dráhu pohybu, který chcete.

  Karta animace v pohybu skupiny

  Tipy: 

  • Šipky, které ukazují na dráhu pohybu při úpravách animace nejsou viditelné představíte publiku během prezentace.

  • Pokud chcete zobrazit náhled všech animačních efektů na snímku, na kartě animace klikněte v části Náhled, klikněte na Přehrát.

Nakreslení vlastní cesty pohybu

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete použít Animační efekt k.

 2. Na kartě animace v pohybu klikněte na cesty a potom klikněte na Kreslení křivky, Kreslení volného, Nakreslete čáru nebo Nakreslete Klikyháky.

  Karta animace v pohybu skupiny

 3. Kreslení cesty pohybu, který jste vybrali, se postupujte takto:

Co chcete udělat

Akce

Kreslení křivky

Klikněte na místo na snímku, kde chcete začít cestu a přesuňte ukazatel myši na řádek. Klikněte na místo, kam chcete křivky vrcholu cestu. Poklikejte na kdykoli chcete kreslení cesty ukončit.

Nakreslení volného cesty, která obsahuje rovnými spojnicemi

Klikněte na místo na snímku, kde chcete začít cestu, přesuňte ukazatel ve směru nakreslit rovnou čáru a pak klikněte na kdykoli, který chcete vytvořit rohu. Nebo klikněte na a podržte stisknutou klávesu myši jako svého přesunutí myši v libovolném směru nakreslení dráhy, která se zobrazí nakreslili ruky. Klikněte na místo, kam chcete přepnout mezi tyto výkresu metody. Poklikejte na kdykoli chcete kreslení cesty ukončit.

Kreslení čáry

Klikněte na místo na snímku, kde chcete začít cestu, stiskněte tlačítko myši a potom přetažením ukazatele směrem chcete nakreslit rovnou čáru. Uvolněte tlačítko myši na kreslení cesty ukončit.

Kreslení cesty, která se zobrazí, poznámek nebo plynulými

Klikněte na umístění na snímku, kde chcete začít cestu, stiskněte tlačítko myši a tažením ukazatele myši v libovolném směru. Uvolněte tlačítko myši na kreslení cesty ukončit.

Tipy: 

 • Pokud chcete, aby křivky nebo volného cesta ke dokončit místo, kam ho Začínáme (označovány jako "zavření" cesta), klikněte na počáteční místo cestu ke kreslení cesty místo poklikáním nebo uvolněním tlačítka myši ukončit.

 • Pokud chcete zobrazit náhled všech animačních efektů na snímku, na kartě animace klikněte v části Náhled, klikněte na Přehrát.

Nastavení směru animace

 1. V navigačním podokně vyberte snímek, na kterém animační efekt, který chcete změnit a pak klikněte na kartě animace.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku. V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

  Tipy: 

  • Každý animační efekt je na snímku zastoupen číslem  Číslo animace vedle objektu. Číslo určuje pořadí, ve kterém se efekt přehraje.  Pokud jsou dva animační efekty nastaveny na přehrávání ve stejnou dobu, budou zastoupeny čísly nad sebou Číslovaná řada animací .

  • Chcete-li vybrat animačního efektu, který je v číslovaném zásobníku Číslovaná řada animací , musíte zobrazit úplný seznam animačních efektů na snímku. Na kartě animace ve skupinovém rámečku Možnosti animace klikněte na změnit pořadí a potom klikněte na animace, které chcete.

 3. Na kartě animace ve skupinovém rámečku Možnosti animací klikněte na Možnosti efektu a potom klikněte na Upravit body.

  Skupina možnosti animací na kartě animace

 4. Přetáhněte Úpravy přejděte na animace cestu upravit tvar.

  Tip: Pokud chcete zobrazit náhled všech animačních efektů na snímku, na kartě animace klikněte v části Náhled, klikněte na Přehrát.

Otočení směru dráhy pohybu

 1. V navigačním podokně vyberte snímek, na kterém animační efekt, který chcete změnit a pak klikněte na kartě animace.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku. V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

  Tipy: 

  • Každý animační efekt je na snímku zastoupen číslem  Číslo animace vedle objektu. Číslo určuje pořadí, ve kterém se efekt přehraje.  Pokud jsou dva animační efekty nastaveny na přehrávání ve stejnou dobu, budou zastoupeny čísly nad sebou Číslovaná řada animací .

  • Chcete-li vybrat animačního efektu, který je v číslovaném zásobníku Číslovaná řada animací , musíte zobrazit úplný seznam animačních efektů na snímku. Na kartě animace ve skupinovém rámečku Možnosti animace klikněte na změnit pořadí a potom klikněte na animace, které chcete.

 3. Na kartě animace ve skupinovém rámečku Možnosti animace klikněte na Možnosti efektu a potom klikněte na Otočit směr cesty.

  Skupina možnosti animací na kartě animace

  Tip: Pokud chcete zobrazit náhled všech animačních efektů na snímku, na kartě animace klikněte v části Náhled, klikněte na Přehrát.

Zavření nebo otevřete cestu

Dráhy pohybu "zavřený" Pokud cestu končí, kde začít. Dráha otevřeném "" Pokud končí jinde než kde začít.

 1. V navigačním podokně vyberte snímek, na kterém animační efekt, který chcete změnit a pak klikněte na kartě animace.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku. V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

  Tipy: 

  • Každý animační efekt je na snímku zastoupen číslem  Číslo animace vedle objektu. Číslo určuje pořadí, ve kterém se efekt přehraje.  Pokud jsou dva animační efekty nastaveny na přehrávání ve stejnou dobu, budou zastoupeny čísly nad sebou Číslovaná řada animací .

  • Chcete-li vybrat animačního efektu, který je v číslovaném zásobníku Číslovaná řada animací , musíte zobrazit úplný seznam animačních efektů na snímku. Na kartě animace ve skupinovém rámečku Možnosti animace klikněte na změnit pořadí a potom klikněte na animace, které chcete.

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Otevřete zavřené cesty

Podržte stisknutou klávesu CTRL, kliknutí na dráhu pohybu na snímek a potom v místní nabídce klikněte na Otevřít křivku.

Zavření otevřené cesty

Podržte stisknutou klávesu CTRL, kliknutí na dráhu pohybu na snímek a potom v místní nabídce klikněte na Zavřít křivka.

Pokud chcete zobrazit náhled všech animačních efektů na snímku, na kartě animace klikněte v části Náhled, klikněte na Přehrát.

Přesunutí na snímku na dráhu pohybu

 1. V navigačním podokně vyberte snímek, na kterém animační efekt, který chcete změnit a pak klikněte na kartě animace.

  Výběr snímků v navigačním podokně

  1. V nabídce Zobrazit klikněte na Normální.

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu snímky   Karta snímky a potom klikněte na snímku. V závislosti na šířku v navigačním podokně zobrazí se buď Snímky s názvem kartu a Karta s názvem osnovy s názvem karty nebo snímky   Karta snímky a osnovy   Na kartě Osnova ikonu karty.

 2. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

  Tipy: 

  • Každý animační efekt je na snímku zastoupen číslem  Číslo animace vedle objektu. Číslo určuje pořadí, ve kterém se efekt přehraje.  Pokud jsou dva animační efekty nastaveny na přehrávání ve stejnou dobu, budou zastoupeny čísly nad sebou Číslovaná řada animací .

  • Chcete-li vybrat animačního efektu, který je v číslovaném zásobníku Číslovaná řada animací , musíte zobrazit úplný seznam animačních efektů na snímku. Na kartě animace ve skupinovém rámečku Možnosti animace klikněte na změnit pořadí a potom klikněte na animace, které chcete.

 3. Umístění ukazatele myši na dráhu pohybu, dokud nebude Ukazatel myši a tažením na dráhu pohybu do nového umístění.

  Pokud chcete zobrazit náhled všech animačních efektů na snímku, na kartě animace klikněte v části Náhled, klikněte na Přehrát.

Viz také

Animace textů a objektů

Změna nebo odebrání animačního efektu

Animování obrázků Wordu na snímku

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×