Animace obrázků SmartArt

PowerPoint pro Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Chcete-li přidat další zdůraznění nebo zobrazit informace ve fázích, můžete do obrázku SmartArt nebo do jednotlivých obrazců vložit animaci. Můžete například nastavit, aby se obrazec rychle proletí z jedné strany obrazovky nebo aby pomalu promizet.

Přidání animace

Pokud chcete obrázek SmartArt animovat, přejděte na obrázek SmartArt, který chcete animovat, klikněte na animacea ve skupině animace klikněte na požadovaný typ animace. Kliknutím na další Tlačítko Více zobrazíte další možnosti. (Pokud chcete animaci odebrat, klikněte na žádné.)

Tlačítko Více na kartě Animace

Po přidání animace můžete jednotlivé obrazce animovat.

 1. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na Možnosti efektua potom klikněte postupně na jednu znich.

  Tlačítko Možnosti efektu ve skupině Animace

 2. Ve skupině Rozšířené možnosti animací klikněte na Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací kliknutím na šipku rozbalení Dvojitá rozbalovací šipka zobrazte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 4. Vyberte všechny obrazce, které nechcete animovat, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na jednotlivé obrazce a potom ve skupině animace klikněte na žádné . (Efekt animace se z obrazce odebere. Neodebere obrazec z obrázku SmartArt.)

  Možnost pro žádnou animaci (Žádná) ve skupině Animace

 5. U každého zbývajícího obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec v podokně animacía pak vyberte požadované možnosti animace.

Tip: Pomocí funkce Kopírovat animaci (na kartě animace ve skupině Rozšířené možnosti animací ) můžete rychle kopírovat animace z jednoho obrázku SmartArt do jiného.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete obrátit.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace na ikonu pro otevření dialogového okna Ikona pro otevření dialogového okna na pásu karet .

  Ikona pro otevření dialogového okna na kartě Animace

 3. Klikněte na kartu animace SmartArt a zaškrtněte políčko obrácené pořadí .

  Část karty Animace SmartArt se zobrazeným zaškrtávacím políčkem Obrácené pořadí

Animaci můžete vylepšit pomocí možností efektu.

Důležité informace: Některé animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt, jsou k dispozici pro obrazce. Pokud chcete tyto efekty použít na obrázek SmartArt, klikněte na ni pravým tlačítkem a potom klikněte na převést na obrazce.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete upravit.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku vpravo od animace, kterou chcete změnit, a pak klikněte na Možnosti efektu.

  Rozevírací nabídka s možnostmi efektu

 4. V dialogovém okně vyberte na kartě animace SmartArt v seznamu Seskupit grafiku jednu z následujících možností:

  Možnost

  Popis

  Jako jeden objekt

  Animuje celý obrázek SmartArt jako jeden velký obrázek nebo objekt.

  Vše najednou

  Animuje každý obrazec současně. Rozdíl mezi touto animací a jako jedním objektem je nejvýraznější v animacích, kde se obrazce otáčí nebo zvětšují. Všechny najednou se otáčí nebo roste každý obrazec najednou. S jedním objektemse otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

  Po jednom

  Animuje každý obrazec jednotlivě, jeden po druhém.

  Úroveň najednou

  Animuje všechny obrazce na stejné úrovni současně. Pokud máte třeba tři obrazce s textem úrovně 1 a třemi obrazci s textem úrovně 2, budou obrazce úrovně 1 nejprve animovány a potom budou obrazce úrovně 2 animovány společně.

  Postupně po úrovních

  Před přechodem na obrazce na další úrovni animuje každý obrazec v každé úrovni jednu za druhou. Pokud máte třeba čtyři obrazce s textem úrovně 1 a třemi obrazci s textem úrovně 2, všechny obrazce úrovně 1 jsou po druhé animovány, před každým ze tří obrazců úrovně 2, které jsou po druhém animovány.

Poznámky: 

 • Když se animace všechny najednou chovají jinak než jedna animace objektu . Pokud například vyberete možnost vše najednou a průběžně v animaci, obrazce, které se dále doletí, budou mít rychlejší rychlost, takže všechny obrazce budou postupně přirazit na jejich cílová místa. Pokud vyberete stejnou animaci a možnost jako jeden objekt , budou mít všechny obrazce stejnou rychlost.

 • Pokud vyberete nějakou animaci kromě jednoho objektu, zobrazí se na snímku pozadí obrázku SmartArt. Pozadí nemůžete animovat, takže pokud si budete chtít vytvořit snímek, zkuste nastavit výplň a čáry obrázku SmartArt na žádný.

 1. Přejděte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

  Podokno animací

 3. V seznamu Podokno animací klikněte na šipku vpravo od animace, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Odebrat.

Abyste se mohli rozhodnout, které animace se nejlépe hodí, podívejte se na informace v podokně text obrázku SmartArt, protože většina animací začíná s horní odrážkou v podokně textu a pohybuje se tam od ní. Animaci můžete přehrát v opačném pořadí (viz část obrácení pořadí animací). Pokud se podokno textu nezobrazuje, klikněte ve skupině vytvořit obrázek na kartě Nástroje obrázku SmartArt – návrh na podokno textu .

Dostupné animace závisí na rozložení obrázku SmartArt, můžete ale vždy animovat všechny obrazce najednou nebo jeden obrazec.

Animace, které aplikujete na obrázek SmartArt, se liší od animací, které můžete použít na obrazce, text nebo WordArt:

 • Spojnice mezi obrazci jsou vždy spojeny s druhým obrazcem a nejsou animovány jednotlivě.

 • Pokud použijete animaci u obrazců v obrázku SmartArt, animace se přehraje v pořadí, ve kterém se obrazce objeví. Objednávka může být stornována pouze jako celek.

  Pøíklad     Pokud máte šest obrazců a každá obsahuje jedno písmeno A až F, můžete animaci přehrát od A do F nebo F až A. Animaci nemůžete přehrát, třeba a až C, a pak F až D. můžete ale vytvořit více snímků, které tuto objednávku napodobí. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek, který bude animovat obrazce a až C a druhý snímek, který animuje obrazce F až D.

 • Když přepnete na rozložení obrázku SmartArt, přenesou se do nového rozložení všechny animace, které jste přidali.

Přidání animace

Důležité informace: Další animační efekty, jako je vstupní efekt barevného psacího stroje nebo efekt překlopení , jsou dostupné jenom pro obrazce. Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt, se zobrazí šedě. Pokud chcete používat animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt, Převeďte obrázek SmartArt na jednotlivé obrazcea pak přidejte animační efekt.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě animace ve skupině animace vyberte požadovanou animaci ze seznamu animovat .

  Obrázek karty Animace

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete animovat.

 2. Na kartě animace vyberte ve skupině animacejednu větev po jedné nebo podle úrovnějedna po jedné.

  Obrázek karty Animace

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 4. Kliknutím na dvojitou šipku Dvojitá rozbalovací šipka v Seznam Vlastní animace zobrazte všechny obrazce v obrázku SmartArt.

 5. V seznamu vlastní animace vyberte všechny obrazce, které nechcete animovat, a podržte klávesu CTRL a postupně postupně klikněte na jednotlivé obrazce.

 6. Klikněte na tlačítko Odebrat. Tím se z obrazce odebere animační efekt. Z obrázku SmartArt se neodstraní samotný obrazec.

 7. U všech zbývajících obrazců vyberte požadované možnosti animace tak, že v seznamu vlastní animace vyberete obrazec a potom kliknete na obrazec pravým tlačítkem myši nebo na příkaz změnit.

 8. Po dokončení výběru požadovaných možností animace zavřete podokno vlastní animace.

Poznámka: Efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt, se zobrazí šedě. Pokud chcete používat animační efekty, které nejsou k dispozici pro obrázky SmartArt, Převeďte obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce a pak přidejte animační efekt.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete obrátit.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

 3. V seznamu vlastní animace klikněte pravým tlačítkem na vlastní animaci a pak klikněte na Možnosti efektu.

 4. Klikněte na kartu animace SmartArt a zaškrtněte políčko obrácené pořadí .

Při animaci obrázku SmartArt můžete podle toho, jaké rozložení používáte, použít následující možnosti.

Animace

Popis

Jako jeden objekt

Animace se použije, protože celý obrázek SmartArt je jeden velký obrázek nebo Objekt.

Vše najednou

Všechny obrazce v obrázku SmartArt jsou animovány současně. Rozdíl mezi touto animací a jako jedním objektem je nejvýraznější v animacích, kde se obrazce otáčí nebo zvětšují. Všechny najednou se otáčí nebo roste každý obrazec najednou. S jedním objektemse otáčí nebo roste celý obrázek SmartArt.

Po jednom

Každý obrazec je animován jednotlivě, jeden po druhém.

Postupně po větvích

Všechny obrazce ve stejné větvi jsou animovány současně. Tato animace funguje dobře s větvemi organizačního diagramu nebo hierarchického rozložení a je podobná jednomu.

Po úrovních najednou

Všechny obrazce na stejné úrovni jsou animovány současně. Pokud máte třeba rozložení se třemi obrazci, které obsahují text úrovně 1 a tři obrazce, které obsahují text úrovně 2, budou všechny tři obrazce, které obsahují text úrovně 1, společně animovány a potom budou animovány tři obrazce, které obsahují text úrovně 2.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 1 a 2

Postupně po úrovních

Obrazce v obrázku SmartArt jsou animovány nejdříve podle úrovně a pak jednotlivě v rámci této úrovně. Pokud máte třeba rozložení se čtyřmi obrazci, které obsahují text úrovně 1 a tři obrazce, které obsahují text úrovně 2, jsou všechny čtyři obrazce, které obsahují text úrovně 1, animovány jednotlivě, a potom každý ze tří obrazců, které obsahují text úrovně 2, bude animovat d.

Poznámky: 

 • Když použijete vše najednou, některé animace se chovají jinak, než když aplikujete na jeden objekt. Například možnost vše najednou , která se použije v průběhu animace, obrazce, které mají další přílet, budou průběžně postupně pomaleji, takže všechny obrazce budou postupně přimoci do svého místa určení. V případě, že je použit jeden objekt , jsou všechny části obrázku SmartArt animovány stejným způsobem (v případě , že se jedná o stejnou rychlost).

 • Pokud použijete některou animaci u obrázku SmartArt kromě jednoho objektu, nebudou žádné další animace, které aplikujete na stejný obrázek SmartArt, představovat jeden objekt. Více animací použitých na obrázky SmartArt musí být všechny jako jeden objekt nebo žádný objekt.

 • Pokud použijete některou animaci (kromě jednoho objektu) na obrázek SmartArt, pozadí obrázku SmartArt je na snímku vždy viditelné. Pozadí není možné animovat, přestože se nezobrazuje pozadí, které nemá u sebe výplň nebo čáry.

 • Pokud použijete animaci, třeba příletdo obrázku SmartArt, a odstraňte animaci pro konkrétní obrazec, bude obrazec, ze kterého jste animaci odstranili, viditelný na snímku.

 • Pokud zkopírujete obrázek SmartArt s aplikovanou animací na jiný snímek, animace se taky zkopíruje.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt s animací, kterou chcete odebrat.

 2. Na kartě animace klikněte ve skupině animace v seznamu animovat na možnost bez animace.

  Obrázek skupinového rámečku Animace

Chcete-li zjistit, které animace se nejlépe hodí k rozložení obrázku SmartArt, Prohlédněte si informace v podokně text obrázku SmartArt, protože většina animací začne v horní části podokna textu a pohybuje se dolů. Animaci můžete přehrát v opačném pořadí (viz část obrácení pořadí animací). Pokud není podokno textu viditelné, můžete ho zobrazit.

Dostupné animace závisí na rozložení, které zvolíte pro obrázek SmartArt, ale vždy můžete animovat všechny obrazce najednou nebo jeden obrazec.

Nejlepším způsobem, jak animovat obrázek SmartArt, je použít možnosti v seznamu animovat . V případě potřeby můžete animaci přizpůsobit vPodokno úlohvlastní animace .

Animované položky jsou na snímku označeny netisknutelnými číslovanými značkami. Tyto značky odpovídají animacím v seznamu vlastní animace , které se zobrazují na boční straně obrázku SmartArt, a zobrazí se jenom v normálním zobrazení, když se zobrazí podokno úloh vlastní animace .

Animace, které aplikujete na obrázek SmartArt, se liší od animací, které můžete použít na obrazce, text nebo WordArt:

 • Spojnice mezi obrazci jsou vždy spojeny s druhým obrazcem a nejsou animovány jednotlivě.

 • Pokud použijete animaci u obrazců v obrázku SmartArt, animace se přehraje v pořadí, ve kterém se obrazce objeví. Objednávka může být stornována pouze jako celek. Pokud máte třeba šest obrazců a každý obsahuje jedno písmeno A až F, můžete animaci přehrát od A do F nebo F až A. Animaci nemůžete přehrát, třeba a až C, a pak F až D. Můžete ale vytvořit více snímků, které tuto objednávku napodobují. V tomto příkladu můžete vytvořit jeden snímek, který bude animovat obrazce a až C a druhý snímek, který animuje obrazce F až D.

 • Když přepnete na jiné rozložení, přenesou se do nového rozložení všechny animace, které jste přidali.

Poznámka: Používejte animaci zřídka, abyste zabránili zakrytí zprávy nebo zahlcení cílové skupiny.

Viz také

Vytvoření obrázku SmartArt

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×