Analýza využití Microsoft 365

Analýza využití Microsoft 365 je teď k dispozici také pro uživatele Office 365 Government ve Spojených státech.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Přehled Analýzy využití Microsoft 365

Analýza využití Microsoft 365 v Power BI umožňuje získat informace o tom, jak vaše organizace přijímá různé služby v Office 365 a využívá je ke komunikaci a spolupráci. Data o využití Office 365 můžete různě vizualizovat a analyzovat, vytvářet vlastní sestavy a poznatky sdílet s kolegy v organizaci. Získáte také informace, jak Office 365 využívají konkrétní oblasti nebo oddělení.

Analýza využití Microsoft 365 je balíček obsahu, který vám poskytne přístup k hotovému řídicímu panelu. Ten nabízí pohled na celou službu za posledních 12 měsíců a obsahuje řadu předem připravených sestav. Každá sestava poskytuje specifické poznatky o využití. Informace o jednotlivých uživatelích jsou k dispozici za poslední celý kalendářní měsíc.

Datový model, který se v balíčku obsahu využívá, obsahuje uživatelské atributy ze služby Active Directory umožňující určité sestavy filtrovat. Jedná se o následující atributy Active Directory: lokalita, oddělení a organizace.

Pokud chcete začít shromažďovat data, podívejte se na téma Povolení Analýzy využití Microsoft 365.

Snímek obrazovky se seznamem sestav, které jsou součástí balíčku obsahu pro přijetí.

Analýza využití Microsoft 365 obsahuje celou řadu sestav, mimo jiné:

  • Sestava Adoption Overview (Přehled osvojení) – nabízí celkový přehled trendů v přijetí služeb. V sestavách v této části zjistíte, jak vaši uživatelé Office 365 přijali a jak se během měsíců mění celkové využití jednotlivých služeb. Uvidíte, kolik licencí je přiřazeno, kolik z nich lidé ve vaší organizaci aktivně používají, kolik uživatelů se ke službám vrací a kolik využilo některou službu poprvé.

  • Sestava Product Usage (Využití služeb) – poskytuje podrobný pohled na objem klíčových aktivit v jednotlivých službách. Sestavy v této části nabízejí informace o tom, jak uživatelé využívají Office 365.

  • Sestava Storage Used (Využité úložiště) — slouží ke sledování cloudového úložiště využitého poštovními schránkami, OneDrivem a sharepointovými weby. Pomůže vám zjistit, jestli lidé v organizaci nepřekračují limity, případně rozhodnout, zda nepotřebujete dokoupit další úložné prostředky.

  • V sestavě Communication (Komunikace) na první pohled uvidíte, jestli lidé ve vaší organizaci preferují jako komunikační prostředek Teams, Yammer, e-mail nebo volání přes Skype. Můžete také sledovat, jestli mezi zaměstnanci v trendech využití komunikačních nástrojů dochází k posunům.

  • Sestava Collaboration (Spolupráce) – zjistěte, jak lidé ve vaší organizaci k ukládání dokumentů a vzájemné spolupráci používají OneDrive a SharePoint a jak se tyto trendy vyvíjejí měsíc po měsíci. Dozvíte se také, kolik lidí interně a externě sdílí dokumenty a kolik webů SharePointu nebo účtů na OneDrivu se aktivně využívá.

  • Sestava Office Activation (Aktivace Office) – umožňuje sledovat aktivace Office 365 ProPlus, Projectu a Visia ve vaší organizaci. Každý uživatel s licencí Office může instalovat produkty až na pět zařízení. Sestavy v této části vám poskytnou přehled o typech zařízení, na která lidé aplikace Office instalují.

  • Sestava Access from Anywhere (Přístup odkudkoli) – dovoluje sledovat, které klienty a zařízení lidé používají pro připojení k e-mailu, Skypu pro firmy nebo k Yammeru.

  • Sestavy o využití jednotlivých služeb – pro některé jednotlivé služby jsou k dispozici samostatné sestavy o využití. Tyto sestavy poskytují konkrétní podrobnosti o využití těchto služeb. K příkladům takových sestav patří sestavy o využití Exchange, Teams nebo Yammeru.

  • Sestavy o aktivitě uživatelů v jednotlivých službách – pro některé jednotlivé služby jsou k dispozici samostatné sestavy o aktivitě uživatelů. Tyto sestavy poskytují údaje o využití na úrovni uživatele ve spojení s atributy Active Directory.

Kliknutím na datové tabulky přejdete na podrobné sestavy pro jednotlivé oblasti. Když si prohlížíte sestavy, můžete všechny předem připravené sestavy zobrazit kliknutím na karty v dolní části webu. Podrobnější pokyny najdete v článcích Navigace a využití sestav v Analýze využití Microsoft 365a Přizpůsobení sestav v Analýze využití Microsoft 365.

Časté otázky

Otázka

Odpověď

Bude se tento balíček obsahu prodávat nebo bude k dispozici zdarma?

Balíček obsahu je všem zákazníkům dostupný zdarma. Abyste se k němu mohli připojit, musíte se zdarma zaregistrovat do služby Power BI. Řídicí panely a sestavy si pomocí bezplatné služby Power BI navíc můžete přizpůsobit.

Ke sdílení řídicích panelů s ostatními potřebuje uživatel, který panel sdílí, i ten, který má mít ke sdílenému panelu přístup, licenci Power BI Pro nebo Power BI Premium.

Kdo se může připojit k Analýze využití Microsoft 365?

Abyste se mohli připojit k balíčku obsahu, musíte mít roli globálního správce, čtenáře sestav, správce Exchange, správce Skypu pro firmy nebo správce SharePointu. Další informace najdete v článku Role správců Office 365.

Kdo může přizpůsobit sestavy a řídicí panely Analýzy využití Microsoft 365?

Přizpůsobit řídicí panel nebo vytvářet ve webovém rozhraní Power BI nové sestavy může jen uživatel, který navázal k balíčku obsahu prvotní připojení. Pokyny najdete v článku Přizpůsobení sestav v Analýze využití Microsoft 365.

Dají se řídicí panely a sestavy Analýzy využití Microsoft 365 upravovat jen ve webovém rozhraní Power BI?

Vedle přizpůsobení řídicích panelů a sestav ve webovém rozhraní Power BI se uživatelé také můžou přes Power BI Desktop připojit přímo ke službě generování sestav v Office 365 a vytvářet vlastní sestavy.

Jak získám soubor PBIT přidružený k tomuto řídicímu panelu?

Uživatelé najdou soubor PBIT na webu Microsoft Download Center.

Kdo může zobrazit sestavy a řídicí panely Analýzy využití Microsoft 365?

Uživatel, který se k balíčku obsahu připojí, může balíček pomocí funkce sdílení s kýmkoli sdílet. Licencování Power BI vyžaduje, aby uživatel, který řídicí panel sdílí, i příjemce sdílení měli licenci Power BI Pro nebo Power BI Premium.

Může řídicí panel sdílet kdokoli nebo to musí být uživatel, který se k panelu připojil?

Při sdílení řídicího panelu můžete uživatelům povolit nebo zakázat, aby panel sdíleli dát. Tuto možnost můžete nastavit v okamžiku sdílení.

Je možné pracovat na balíčku obsahu se skupinou lidí a přizpůsobit jí ho?

Ano. Pokud chcete skupině správců umožnit společně pracovat na jednom balíčku obsahu, můžete využít funkci pracovních prostorů aplikací v Power BI. Další informace najdete v tématu Jak můžeme spolupracovat na řídicích panelech a sestavách a sdílet je?

Pro jaké časové období jsou data dostupná?

Většina sestav zobrazuje data za předchozích 12 měsíců. Některé grafy ale můžou zobrazovat kratší historii, protože shromažďování dat pro různé služby a sestavy začalo v různou dobu, takže nemusí být k dispozici data za celých 12 měsíců. Všechny sestavy se postupně rozšíří tak, aby nabízely historii za 12 měsíců. Sestavy, které zachycují podrobnosti na úrovni uživatele, obsahují data za předchozí úplný měsíc.

Jaká data jsou v balíčku obsahu zahrnuta?

Data v balíčku obsahu aktuálně pokrývají stejnou sadu metrik aktivit jako sestavy využití aktivit Office 365. Sestavy postupně přidávané do sestav využití aktivit v budoucím vydání přibudou také do balíčku obsahu.

Jak se data v balíčku obsahu liší od dat v sestavách využití v Centru pro správu?

Zdrojová data, která vidíte v balíčku obsahu, odpovídají datům v sestavách aktivit v Centru pro správu Office 365. Hlavní rozdíl je v tom, že na portálu pro správu jsou k dispozici data za posledních 7/30/90/180 dní, zatímco balíček obsahu prezentuje po měsících data za dobu až 12 měsíců.

Podrobnosti na úrovni uživatele v balíčku obsahu jsou navíc dostupné jen za poslední celý měsíc, a to pro uživatele, kterým byla přiřazena licence na produkt a byli aktivní.

Kdy mám použít balíček obsahu a kdy sestavy využití v Centru pro správu?

Sestavy využití aktivit Office 365 představují dobrý výchozí bod, když chcete získat přehled o využití Office 365 a jeho přijetí mezi uživateli. Balíček obsahu propojuje data o využití Office 365 a informace vaší organizace ze služby Active Directory a umožňuje správcům datovou sadu analyzovat pomocí funkcí vizuálních analýz v Power BI. Správci tak můžou nejen vizualizovat a analyzovat data o používání Office 365, ale také připravovat různé průřezy podle vlastností Active Directory, jako jsou oddělení, lokality apod. Dále můžou vytvářet vlastní sestavy a sdílet poznatky v rámci organizace.

Jak často se data aktualizují?

Když se k balíčku obsahu poprvé připojíte, automaticky se naplní daty za předchozích 12 měsíců. Poté se data v balíčku obsahu aktualizují každý týden. Pokud zákazníci používají data tak, že to vyžaduje jiný rytmus aktualizací, můžou plán obnovování změnit.

Back-endová služba Office 365 aktualizuje údaje denně a poskytuje je s latencí 5 až 8 dní od dnešního data.

Sloupec Content date (Datum obsahu) v jednotlivých datových sadách představuje datum aktuálnosti údajů v balíčku obsahu.

Jak definujete aktivního uživatele?

Definice aktivního uživatele odpovídá definici aktivního uživatele v sestavách aktivit v Centru pro správu Office 365.

Další informace najdete v části definice aktivního uživatele.

Jaké kolekce sharepointových webů jsou zahrnuty v sestavách SharePointu?

Aktuální verze balíčku obsahu pokrývá aktivitu u souborů na sharepointových týmových webech a sharepointových webech skupiny.

Které skupiny jsou zahrnuté v sestavě využití Skupin Office 365?

Aktuální verze balíčku obsahu zahrnuje využití skupin v Outlooku, na Yammeru a SharePointu. Neobsahuje skupiny spojené s Microsoft Teams nebo Plannerem.

Kdy bude k dispozici aktualizovaná verze balíčku obsahu?

Větší změny v balíčku obsahu, které můžou zahrnovat nové sestavy nebo nová data, budeme vydávat dvakrát ročně. Menší změny v sestavách můžou přicházet častěji.

Dají se data z balíčku obsahu integrovat do existujících řešení?

Data v balíčku obsahu se dají načítat přes rozhraní API Office 365 (ve verzi Preview). V produkční verzi se sloučí s rozhraními API Microsoft Graphu pro vytváření sestav.

Existují plány na rozšíření balíčku obsahu tak, aby zobrazoval data o využití jiných produktů a služeb od Microsoftu?

Tuto možnost zvažujeme v rámci budoucích vylepšení. Sledujte novinky v Přehledu Office 365.

Můžu si přehledy filtrovat podle informací o firmě z Active Directory?

Informace o firmě jsou v balíčku obsahu zahrnuty v jednom z polí Active Directory a můžete je zobrazit pomocí filtru připraveného v sestavách aktivity uživatelů v jednotlivých produktech. Filtr je dostupný jako sloupec v tabulce UserState.

Je možné využít také další pole ze služby Active Directory?

Další přizpůsobení těchto dat je možné připojením k rozhraním API Microsoft Graphu pro vytváření sestav, přes která můžete k datové sadě připojit další pole z Azure Active Directory.

Je možné v balíčku obsahu agregovat informace z několika předplatných?

V současné době je balíček obsahu určen pro jedno předplatné, protože je spojený s přihlašovacími údaji použitými při prvním připojení.

Je možné zobrazit využití podle skladových položek (tj. E1, E3)?

V balíčku obsahu je využití zachyceno na úrovni jednotlivých produktů. Balíček poskytuje údaje o různých předplatných, která jsou uživatelům přiřazena, není ale možné vztáhnout aktivitu uživatele k předplatnému, které má přiřazeno.

Je to možné integrovat do balíčku obsahu další datové sady?

Pomocí aplikace Power BI Desktop se můžete připojit k rozhraním API pro Office 365 (ve verzi Preview) a propojit s daty v balíčku obsahu další zdroje dat.

Další informace najdete v článku o přizpůsobení sestav.

Je možné zobrazit sestavu nejčastějších uživatelů za určité období, například za předchozí měsíc nebo předchozí týden?

Všechny sestavy na úrovni uživatelů obsahují agregovaná data za předchozí měsíce.

Bude se balíček obsahu lokalizovat do dalších jazyků?

To momentálně není v plánu.

Mám konkrétní otázku k datům, která vidíme v naší organizaci. S kým se můžu poradit?

Pokud potřebujete s balíčkem obsahu pomoct, můžete použít tlačítko pro odeslání názoru na stránce přehledu aktivity v Centru pro správu Office 365 nebo otevřít případ podpory.

Jak můžou přístup k datům získat partneři?

Pokud jsou na partnera delegována oprávnění správce, může se k balíčku obsahu připojit jménem zákazníka.

Můžu v sestavách skrýt identifikovatelné údaje, jako jsou jména uživatelů, skupin a webů?

Ano, postup najdete v článku Nastavení anonymity shromažďovaných dat.

Související témata

Povolení Analýzy využití Microsoft 365
Navigace a využití sestav v Analýze využití Microsoft 365
Aktivní uživatel v sestavách využití Office 365
Řešení problémů s Analýzou využití Microsoft 365
Datový model Analýzy využití Microsoft 365
Přizpůsobení sestav v Analýze využití Microsoft 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×