AMORDEGRC (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce AMORDEGRC v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí odpis ze jedno účetní období. Tato funkce je uzpůsobena francouzskému účetnickému modelu. Pokud bylo aktivum nabyto během účetního období, uvažuje se kalkulačně rozvržený odpis. Funkce AMORDEGRC se podobá funkci AMORLINC, ale liší se v tom, že koeficient odpisu závisí na životnosti aktiva.

Syntaxe

AMORDEGRC(náklad, nákup, první_období, zůstatek, období, sazba, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce AMORDEGRC obsahuje následující argumenty:

 • Náklad:    Povinný argument. Cena aktiva.

 • Nákup:    Povinný argument. Datum nabytí aktiva.

 • První_období:    Povinný argument. Datum, kdy končí první období.

 • Zůstatek:    Povinný argument. Zůstatková hodnota po uplynutí doby životnosti aktiva.

 • Období:    Povinný argument. Období.

 • Sazba:    Povinný argument. Odpisová sazba.

 • Základna:    Povinný argument. Základna úročení, která má být použita.

Základna

Způsob vyjádření data

0 nebo neuveden

360 dnů (podle NASD)

1

Aktuální

3

365 dnů v roce

4

360 dnů v roce (evropský způsob)

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Tato funkce vrací odpis až do posledního období trvání životnosti aktiva nebo dokud úhrnný odpis nepřevýší cenu aktiva po odečtení jeho zůstatkové hodnoty.

 • Koeficienty odpisu jsou:

Životnost aktiv (1/poměr)

Koeficient odpisu

Mezi 3 a 4 lety

1,5

Mezi 5 a 6 lety

2

Více než 6 let

2,5

 • Odpisová sazba vyroste v předposledním období trvání životnosti aktiva na 50 procent. V posledním období dosáhne 100 procent.

 • Je-li „životnost aktiv“ v rozmezích 0 (nula) až 1, 1 až 2, 2 až 3, nebo 4 až 5, je vrácena chybová hodnota #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

2400

Náklady

39679

Datum zakoupení

39813

Konec prvního období

3 000

Zůstatková hodnota

1

Období

0,15

Odpisová sazba

1

Aktuální základna (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Odpis za první období

776

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×