Aktualizace informací o úkolu v aplikaci Project Web Access

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

S verzí 2007 Microsoft Office Project Web Access můžete zobrazit a aktualizovat přiřazení úkolů v aplikaci Microsoft Office Outlook pomocí složky úkolů a kalendáře, bez ohledu na to, jestli jste právě online. To je užitečné pro uživatele, kteří nejsou přiřazena vždycky přístup k síti. Pokud aktualizujete přiřazení úkolů při práci offline, můžete aktualizovat server s časem aktualizace a informace o stavu až budete zase online.

Poznámka: K zobrazení a aktualizace úkolů v aplikaci Outlook, musíte mít Microsoft Office 2007 projektu doplněk pro aplikaci Outlook. Tento doplněk spolupracuje Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Outlook 2003. Další informace o stažení a instalace aplikace Microsoft Office 2007 projektu doplněk pro aplikaci Outlook najdete v článku Import přiřazení z aplikace Project Web Access do aplikace Outlook.

V tomto článku

Informace o aktualizaci vaše informace o úkolu v aplikaci Outlook

Odeslání stavu úkolů do Project Web Access a správce

Odesílat hodiny časových rozvrhů do Project Web Access

Odeslání kombinované úkolu stav a časový rozvrh hodin do Project Web Access

Nastavení aktualizace automatické úkolů v aplikaci Outlook

O aktualizaci informací o úkolu v aplikaci Outlook

Mnoho organizací a vedoucích projektů sleduje stav úkolu odděleně od hodin práce s různými schvalovateli u jednotlivých typů dat. K úkolu můžete být například přiřazeni na 40 hodin, ale můžete jej dokončit za 30 hodin. Pokud je ve vaší organizaci sledován stav úkolu odděleně od hodin práce, můžete oznámit, že je úkol dokončen na 100%, ale bylo třeba pouze 30 hodin z přidělených 40 hodin. Pokud organizace sleduje stav úkolu a hodiny práce společně a odpracujete 30 ze 40 přidělených hodin, bude se zobrazovat, že je stav úkolu dokončen ze 75 %.

Formuláře lze vykázat jejich stav a pracovní době v Outlooku se liší v závislosti na metodě sledování používané vaší organizace nebo projektový manažer.

Postup zjištění, kterým způsobem je k přiřazení jednoho z úkolů:

 1. Otevření úkolu aplikace Outlook nebo události, která byla importovaný z Office Project Web Access.

  • Pokud jste otevřeli událost, můžete zobrazit použitý způsob oznamování úkolů klepnutím na tlačítko Project Web Access na kartě Událost ve skupině Zobrazit.

  • Pokud jste otevřeli úkol, je ve výchozím nastavení zobrazen způsob oznamování úkolů.

 2. Ve formuláři, kterým se oznamují úkoly:

  • Pokud se zobrazí dvě karty, Správa úkolů a časový rozvrh, vaše organizace sleduje stav úkolů odděleně od pracovní doby. Zadáte tato data samostatně v Outlooku a pracovní doby nezmění informace o stavu úkolu. Postupujte podle pokynů v části Odeslat stavu úkolů do Project Web Access a svého vedoucího a odeslání pracovní doby do Project Web Access .

   Vaše organizace může sledovat stav úkolu odděleně od odpracovaných hodin, aby bylo odděleno aktuální množství odpracovaných hodin od pracovního úsilí vloženého do úkolů.

  • Pokud nevidíte dvě karty a je mřížka kterého můžete zadat hodiny potřebné pro daný úkol, vaše organizace sloučí stav a sledování časového rozvrhu. Zadejte, který bude pracovní doby v aplikaci Outlook a doplněk vypočítá informace o stavu úkolu. Postupujte podle kroků uvedených v části Odeslat stavu kombinované úkolů a pracovní doby do Project Web Access .

Začátek stránky

Odeslání stavu úkolu do aplikace Project Web Access a vedoucímu projektu

Informace o stavu úkolu odeslala pomocí Outlooku přepíše libovolné údaje o stavu úkolu už nezaznamenávají v Office Project Web Access. Pokud si nejste jisti jaká data může být už nezaznamenávají v Office Project Web Access, zkontrolujte informace o stavu v Office Project Web Access před odesláním informace o úkolu v aplikaci Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete synchronizovaný úkol nebo událost, kterou oznamujete, ve složce Úkoly nebo v kalendáři. Pokud jste otevřeli událost, klepněte na kartě Událost ve skupině Zobrazit na tlačítko Project Web Access a zobrazte formulář oznámení úkolu. Pokud jste otevřeli úkol, je formulář oznámení úkolu ve výchozím nastavení již zobrazen.

 2. Na kartě Správa úkolů ve formuláři oznámení úkolu zadejte odpovídající data do polí Procentuální hodnota dokončené práce, Zbývající práce nebo Aktuální práce, v závislosti na nastavení vaší organizace. Zadáním dat v do libovolného z těchto polí se automaticky vypočítají další dvě pole.

  Například pokud úkolu vyžaduje celkových 40 hodin práce a do pole procentuální hodnoty dokončené práce zadáte 20 % , do pole Skutečná práce automaticky aktualizuje podle jeden den pracovat (1 d), a bude aktualizovat pole zbývající práce tak, aby odrážely čtyři dny doleva k provedení daného úkolu (4 d). Pokud si myslíte, že zbývající práce na úkolu bude trvat déle než 4 dnů, můžete zvětšit zbývající práci, a tím zvýšení celkové doby trvání úkolu.

 3. Pokud chcete odeslat stavu Office Project Web Access a svého vedoucího, zaškrtněte políčko a zadejte pro vedoucí projektu.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit do aplikace Project Web Access.

  Pokud chcete odeslat stavu později, klikněte na Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě úkol nebo událost. Změny se ukládají místně do Outlooku bez odeslání Office Project Web Access nebo správce. Tuto možnost použijte, když běží v offline režimu.

Můžete taky Pokud jste zaznamenali informací o stavu pro několik úkolů a chcete, aby Office Project Web Access odesílání, klikněte na Aktualizace Project Web Access na panelu nástrojů Aplikace Project Web Access v aplikaci Outlook. To odešle všechny změny najednou, místo bylo potřeba jednotlivě odeslání všech úkolů.

Tento způsob odesílání stavu úkolů také odesílá změny v časovém rozvrhu.

Začátek stránky

Odesílat hodiny časových rozvrhů do Project Web Access

Časový rozvrh hodin poslal pomocí Outlooku dojde k přepsání všech časový rozvrh hodin už nezaznamenávají v Office Project Web Access. Pokud si nejste jisti jaká data může být už nezaznamenávají v Office Project Web Access, ověřte časový rozvrh hodin v Office Project Web Access před odesláním informace o úkolu v aplikaci Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete synchronizovaný úkol nebo událost, kterou oznamujete, ve složce Úkoly nebo v kalendáři. Pokud jste otevřeli událost, klepněte na kartě Událost ve skupině Zobrazit na tlačítko Project Web Access a zobrazte formulář oznámení úkolu. Pokud jste otevřeli úkol, je formulář oznámení úkolu ve výchozím nastavení již zobrazen.

 2. Na kartě Časový rozvrh ve formuláři oznámení úkolu zadejte hodiny, které jste na úkolu odpracovali v jednotlivých dnech zobrazených v mřížce. Tyto hodiny nezmění žádná data o stavu, která jste mohli zadat na kartě Správa úkolu.

  Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další můžete přecházet v kalendáři po týdnech. Do časového rozvrhu nemůžete zadat hodiny více než týden před naplánované počáteční datum přiřazení úkolu ani více než týden po naplánovaném datu dokončení přiřazení.

  Pokud svůj časový rozvrh hodin přesně odpovídá plánované doby pro přiřazení úkolu, můžete snadno zkopírovat plánované hodiny do mřížky a podle potřeby upravte počet hodin. Klikněte na Kopírovat plánovaná automatické vyplnění mřížku výchozí pracovní doby pro daný úkol. Například, pokud má úkol 40 hodin práce naplánovaná období jednotýdenního a jsou naplánované práce 8 hodin dne 5 dní, kliknutím na Kopírovat plánovaná zadá automaticky 8 hodin pro každý den, který se úkol naplánuje během je zobrazeno období vykazování. Pokud skutečnou práci se mírně liší od plánované práce, můžete před uložením svou práci na Office Project Web Access změnit čísel v tabulce.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit do aplikace Project Web Access.

  Pokud jste připraveni odeslat časový rozvrh vedoucímu projektu, klepněte na tlačítko Přejít na časový rozvrh na webu. Otevře se nové okno a zobrazí stránka Centrum časového rozvrhu.

  Uložit časového rozvrhu odeslání Office Project Web Access později, klikněte na Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě úkol nebo událost. Změny se ukládají místně do Outlooku bez odeslání Office Project Web Access nebo správce. Tuto možnost použijte, když běží v offline režimu.

Můžete taky Pokud jste zaznamenali pracovní doby pro několik úkolů a chcete uložit všem poznámkám Office Project Web Access, klikněte na Aktualizace Project Web Access na panelu nástrojů Aplikace Project Web Access v aplikaci Outlook. Uloží se všechny změny najednou, místo bylo potřeba uložit každý úkol samostatně. Po uložení pracovní doby v Outlooku, musíte se na odeslání časového rozvrhu do svého vedoucího v Office Project Web Access.

Tento způsob uložení pracovní doby Office Project Web Access také odešle změny do svého stavu úkolů.

Začátek stránky

Odeslání kombinovaného stavu úkolu a hodin časového rozvrhu do aplikace Project Web Access

 1. V aplikaci Outlook otevřete synchronizovaného úkolu nebo události, které zasíláte v ze složky úkolů nebo kalendáře. Pokud jste otevřeli události, na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit klikněte na Project Web Access do zobrazení úkolu formulář zprávy. Pokud jste otevřeli úkolu, zobrazí se ve výchozím nastavení úkolu formulář zprávy.

 2. Do jednotlivých dnů zobrazených v mřížce zadejte hodiny, které jste na úkolu odpracovali.

  Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další můžete přecházet v kalendáři po týdnech. Do časového rozvrhu nemůžete zadat hodiny více než týden před naplánované počáteční datum přiřazení úkolu ani více než týden po naplánovaném datu dokončení přiřazení.

  Hodiny zadané do mřížky se automaticky vyhodnotí a vyplní se pole Procentuální hodnota dokončené práce a Celková práce.

  Pokud například úkol požaduje dva týdny práce (2 t) a zadáte do mřížky v aktuálním oznamovaném období 16 hodin práce, aktualizuje se pole Procentuální hodnota dokončené práce na hodnotu 20 %. Pokud potřebujete k dokončení úkolu další čas, můžete trvání úkolu prodloužit zadáním zbývajícího času do pole Zbývající práce. Zadáním nižšího čísla do pole Zbývající práce můžete dobu trvání úkolu také zkrátit.

  Pokud svůj časový rozvrh hodin přesně odpovídá plánované doby pro přiřazení úkolu, můžete snadno zkopírovat plánované hodiny do mřížky a podle potřeby upravte počet hodin. Klikněte na Kopírovat plánovaná automatické vyplnění mřížku výchozí pracovní doby pro daný úkol. Například, pokud má úkol 40 hodin práce naplánovaná období jednotýdenního a jsou naplánované práce 8 hodin dne 5 dní, kliknutím na Kopírovat plánovaná zadá automaticky 8 hodin pro každý den, který se úkol naplánuje během je zobrazeno období vykazování. Pokud skutečnou práci se mírně liší od plánované práce, můžete před uložením svou práci na Office Project Web Access změnit čísel v tabulce.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit do aplikace Project Web Access.

  Pokud jste připraveni odeslat časový rozvrh vedoucímu projektu, klepněte na tlačítko Přejít na časový rozvrh na webu. Otevře se nové okno a zobrazí stránka Seznam časového rozvrhu.

  Uložit časového rozvrhu odeslání Office Project Web Access později, klikněte na Uložit a zavřít ve skupině Uložit na kartě úkol nebo událost. Změny se ukládají místně v aplikaci Outlook, bez odeslání Office Project Web Access nebo správce. Tuto možnost použijte, když běží v offline režimu.

Můžete taky Pokud jste zaznamenali pracovní doby pro několik úkolů a chcete, aby Office Project Web Access odesílání, klikněte na Aktualizace Project Web Access na panelu nástrojů Aplikace Project Web Access v aplikaci Outlook. Odešle všechny změny najednou, nikoli bylo potřeba jednotlivě odeslání všech úkolů. Změny v aplikaci Outlook odeslali, musíte se na odeslání časového rozvrhu do svého vedoucího v Office Project Web Access.

Začátek stránky

Nastavení automatické aktualizace úkolů v aplikaci Outlook

Můžete změnit výchozí možnosti a určete způsob a četnost chcete aktualizovat přiřazení Office Project Web Access.

Chcete-li aplikaci Project Web Access aktualizovat automaticky, musíte být přihlášeni k serveru Microsoft Office Project Server prostřednictvím uživatelského účtu systému Windows.

 1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti potom na kartu Project Web Access.

 2. V části Aktualizace přiřazení klepněte na možnost Den:.

 3. Do odpovídajících polí zadejte počet dnů, týdnů nebo měsíců a potom do pole další aktualizace zadejte, kdy chcete provést příští aktualizaci.

 4. Chcete-li po každé aktualizaci obdržet souhrnnou e-mailovou zprávu, zaškrtněte políčko Odeslat zprávu s potvrzením.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×