Aktualizace importovaných dat v Power Pivotu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud v doplňku Power Pivot aktualizujete dříve importovaná data, zobrazí se potvrzení, jestli byla aktualizace úspěšná, neúspěšná nebo zrušená.

V doplňku Power Pivot klikněte na Domů > Načíst externí data > Aktualizovat nebo Aktualizovat vše. Znovu se tak naimportuje aktuální tabulka nebo všechny tabulky v datovém modelu.

Pro každé připojení použité v datovém modelu se zobrazí stav aktualizace. Jsou možné tři výsledky.

Zprávy o stavu aktualizace dat v PowerPivotu

Výsledek Úspěšné hlásí počet řádků importovaných do jednotlivých tabulek.

Výsledek Chyba může nastat, pokud je databáze offline, už k ní nemáte oprávnění nebo někdo ve zdroji odstranil nebo přejmenoval nějakou tabulku nebo sloupec. Ověřte, jestli je databáze dostupná (třeba tak, že vytvoříte nové připojení v jiném sešitu).

Výsledek Zrušeno znamená, že Excel nevydal žádost o aktualizaci. Důvodem může být, že je zakázaná aktualizace připojení.

Tip:  Sdílíte tento sešit s dalšími lidmi, kteří by mohli chtít aktualizovat data? Pomozte jim vyhnout se chybám při aktualizaci dat – připomeňte jim, aby si vyžádali oprávnění ke zdrojům, které poskytují data.

Zobrazení dotazů používaných při aktualizaci dat ve vlastnostech tabulky

Aktualizace dat představuje v podstatě opětovné spuštění stejného dotazu, který se původně použil k získání dat. Dotaz můžete zobrazit a někdy taky upravit, když v okně Power Pivot zobrazíte vlastnosti tabulky.

  1. Pokud chcete zobrazit dotaz používaný během aktualizace dat, otevřete kliknutím na Power Pivot > Spravovat okno Power Pivot.

  2. Klikněte na Návrh > Vlastnosti tabulky.

  3. Dotaz můžete zobrazit přepnutím na Editor dotazů.

U některých typů zdrojů dat nejde dotazy zobrazit. Není to možné například u importů datových kanálů.

Vlastnosti připojení, které brání aktualizaci dat

V Excelu je možné nastavit vlastnosti připojení, které určují frekvenci aktualizací dat. Pokud u některého připojení není aktualizace povolená, zobrazí se při použití příkazu Aktualizovat vše nebo při pokusu o aktualizaci konkrétní tabulky používající dané připojení výsledek Zrušeno.

  1. Pokud chcete zobrazit vlastnosti připojení, klikněte v Excelu na Data > Připojení. Zobrazí se seznam připojení použitých v sešitu.

  2. Vyberte připojení a klikněte na Vlastnosti.

  3. Pokud na kartě Použití v rámečku Nastavení aktualizace není zaškrtnuté políčko Aktualizovat tohle připojení při celkové aktualizaci, dostanete, když se pokusíte použít příkaz Aktualizovat vše v okně Power Pivot, výsledek Zrušeno.

Aktualizace dat v Office 365

Možnost aktualizace dat je závislá na způsobu sdílení sešitu. V Office 365 nejde aktualizovat data pocházející z externího zdroje dat. Předpokládejme, že v Excelu vytvoříte sešit, naimportujete data ze serveru ve vaší síti, vytvoříte kontingenční tabulku a pak sešit nahrajete do Office 365. V Office 365 budete moct s kontingenční tabulkou pracovat, ale nebudete moct aktualizovat její data pomocí příkazu Data >Aktualizovat.

Zobrazí se chybová zpráva Aktualizace externích dat se nezdařila spolu s názvem a umístěním připojení, které se nepodařilo aktualizovat.

Aktualizace dat na SharePoint Serveru 2013

Na SharePoint Serveru 2013 je možné naplánovat automatické aktualizace dat na serveru, ale je k tomu potřeba, aby byl ve vašem prostředí SharePointu nainstalovaný a nakonfigurovaný doplněk Power Pivot pro SharePoint 2013. Pokud chcete zjistit, jestli je dostupná plánovaná aktualizace dat, obraťte se na správce SharePointu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×