Aktualizace externích dat ve službě Excel Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Data v sešitu aplikace Microsoft Office Excel zobrazená ve službě Excel Services mohou pocházet ze dvou různých umístění. Mohou být uložena přímo v sešitu nebo mohou být uložena v externím zdroji dat, například v databázi nebo datové krychli OLAP (Online Analytical Processing).

Pokud data pocházejí z vnějšího zdroje dat, definoval autor sešitu nebo správce sítě informace o připojení, často v souboru datového připojení ODC, který popisuje vnější zdroj dat, jak ho vyhledat, jak se přihlásit, jak zadat dotaz a jak k němu získat přístup.

Jste-li připojeni k vnějšímu zdroji dat, můžete provést aktualizaci a získat tak nejnovější data. Pokaždé, když provedete aktualizaci, získáte nejnovější verzi dat včetně všech změn provedených na datech od jejich poslední aktualizace.

Co chcete udělat?

Další informace o aktualizaci dat.

Další informace o zabezpečení pochybnosti

Určit způsob aktualizace dat

Získání dalších informací o aktualizaci dat

Z následujícího obrázku je patrný základní proces toho co se děje, když provedete aktualizaci dat připojených k externímu zdroji dat.

Základní proces aktualizace externích dat

1. Operace aktualizace získá aktuální data.

2. Připojení, často uložené jako soubor připojení, definuje všechny informace, potřebné pro přístup a získání dat z externího datového zdroje.

3. Existuje celá řada zdrojů dat, ke kterým se lze připojit, například datové krychle OLAP, SQL Server, zprostředkovatelé služeb OLEDB nebo ovladače ODBC.

4. Aktuální data budou přidána do právě otevřeného sešitu.

Začátek stránky

Získání dalších informací o potížích bezpečnosti

Pokud jste připojeni ke vnějšímu zdroji dat a pokusíte se aktualizovat data, je nutné pamatovat na možné problémy s bezpečností, které mohou nastat, a na postupy, jak je odstranit.

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů používaných k aktualizaci externích dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel s nekalými úmysly vytvořit dotaz, pomocí kterého získá přistup k důvěrným informacím a tyto informace pak bude distribuovat mezi další uživatele nebo vás může poškodit jiným způsobem. Je proto důležité ujistit se, že:

 • Autorem souboru datového připojení je spolehlivá osoba.

 • Soubor připojení zabezpečená a pochází z důvěryhodného datové připojení knihovny (knihovna).

Další informace o tom, jak může správce sítě vytvořit soubory datového připojení, vytvořit důvěryhodná umístění a zabezpečit soubory datového připojení, naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 a v nápovědě Centrální správy serveru Office SharePoint Server.

Poznámka zabezpečení: Přístup ke vnějším datovým zdrojům obvykle vyžaduje oprávnění (například uživatelské jméno a heslo), které se používá k ověření uživatele. Ujistěte se, že tyto informace jsou předávány bezpečným způsobem a že je omylem neodhalujete ostatním uživatelům.

Začátek stránky

Řízení způsobu aktualizace dat

Chcete-li řídit způsob aktualizace dat z vnějšího zdroje dat, proveďte jednu z následujících akcí:

Aktualizovat při otevření

Autor sešitu může v aplikaci Microsoft Office Excel 2007 vytvořit sešit, ve kterém se při otevření automaticky provede aktualizace externích dat. To se provede zaškrtnutím políčka Aktualizovat data při otevření souboru v dialogovém okně Vlastnosti připojení. (Na kartě Data, ve skupině Připojení klepněte na položku Připojení, vyberte požadované připojení, klepněte na tlačítko Vlastnosti, dále klepněte na kartu Použití a dokončete postup klepnutím na možnost Aktualizovat data při otevření souboru.) V uvedeném případě služba Excel Services před zobrazením sešitu a vytvořením nové relace vždy provede aktualizaci dat. Zruší-li autor sešitu zaškrtnutí políčka Aktualizovat data při otevření souboru, zobrazí se v sešitu data uložená v mezipaměti. To znamená, že pokud uživatel provede aktualizaci dat ručně, zobrazí se mu v průběhu aktuální relace znovu načtená, aktualizovaná data. Avšak tato data nebudou uložena do sešitu. Zobrazení vždy aktuálních dat v sešitu služby Excel Services zajistíte zaškrtnutím políčka Aktualizovat data při otevření souboru v aplikaci Office Excel. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel 2007.

Používáte-li soubor datového připojení ODC (Office Data Connection) ujistěte se, že je rovněž zaškrtnuté políčko Vždy použít soubor připojení v dialogovém okně Vlastnosti připojení (na kartě Data, ve skupině Připojení klepněte na možnost Připojení, vyberte požadované připojení, klepněte na možnost Vlastnosti, dále klepněte na kartu Definice, a potom na položku Vždy použít soubor připojení).

Na operaci aktualizace mohou mít dále vliv nastavení webu pro důvěryhodně umístěné soubory Krátký časový limit relace a Životnost mezipaměti externích dat. Chcete-li získat další informace, obraťte se na svého správce nebo nahlédněte do systému nápovědy Centrální správa serveru Office SharePoint Server.

Ruční aktualizace

Poznámka: Ručně lze aktualizovat pouze kontingenční tabulku.

 1. Vyberte buňku v kontingenční tabulce.

 2. Na panelu nástrojů aplikace Excel Web Access v nabídce Aktualizovat klepněte na možnost Aktualizovat vybrané připojení.

  Poznámky: 

  • Jakákoliv interaktivní operace, která způsobí opakovaný dotaz do zdroje dat OLAP, zahájí ruční aktualizaci.

  • Pokud tento příkaz Aktualizovat není zobrazená, má Autor webové části zaškrtnutí vlastnost Aktualizovat vybrané připojení, aktualizovat všechna připojení. Další informace najdete v tématu Vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

Aktualizace všech připojení

 • Na panelu nástrojů aplikace Excel Web Access v nabídce Aktualizovat klepněte na možnost Aktualizovat všechna připojení.

Pravidelná aktualizace

Pomocí aplikace Office Excel 2007 může autor sešitu stanovit aktualizaci dat pro každé připojení k sešitu po uplynutí přesně stanoveného intervalu po jeho otevření. Příklad: Databáze zásob se aktualizuje každou hodinu. Autor sešitu proto nastaví sešit tak, aby se automaticky aktualizoval každých 60 minut. Další informace naleznete v systému nápovědy aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Autor webové části může zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí vlastnosti Povolit periodickou aktualizaci dat aplikace Excel Web Access, která povolí nebo zakáže periodickou aktualizaci dat, pokud byla tato vlastnost definována autorem sešitu. Po uplynutí stanovené doby se ve výchozím nastavení na stavovém řádku webové části aplikace Excel Web Access zobrazí následující upozornění na aktualizaci:

Chcete aktualizovat data pro následující připojení? <Seznam připojení>? (nyní) (vždy) (tento dotaz již příště nezobrazovat)

Autor webové části Excel Web Access může rovněž nastavit vlastnost Zobrazit výzvu se zprávou o pravidelné aktualizaci dat, která kontroluje chování zobrazené zprávy, když služba Excel Services provádí v průběhu relace periodickou aktualizaci dat:

 • Vždy    znamená, že nezobrazí se zpráva s výzvou v každém intervalu.

 • Volitelně    znamená, že může uživatel vybírat pokračujte pravidelná aktualizace bez se zprávou.

 • Nikdy    znamená, že webové části Excel Web Access provádí pravidelná aktualizace bez zobrazení zprávy nebo dotaz.

Další informace najdete v tématu Vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

Zrušení aktualizace

Vzhledem k tomu, že aktualizace může trvat déle než jste předpokládali, je možné ji zrušit. V průběhu aktualizace zobrazí server Excel Services zprávu s výzvou. Klepnutím na tlačítko Storno aktualizaci přerušíte a můžete ji dokončit ve vhodnější dobu. Data, vrácená před zrušením aktualizace, budou zobrazena.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×