Aktualizace dat v databázi

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak aktualizovat stávající data. Microsoft Office Access 2007 přináší celou řadu nástroje pro aktualizaci stávajících záznamů, včetně datové listy, formuláře, dotazy a najít a nahradit.

Nezapomeňte, že aktualizace dat není stejným způsobem jako zadávání nová data. Informace o zadávání nových dat v databázi naleznete v článku Přidání záznamů do databáze.

V tomto článku

Vliv návrhu databáze bude aktualizace

Vliv typů dat na aktualizaci

Vliv vlastnosti pole tabulky na aktualizaci

Aktualizace dat pomocí formuláře

Aktualizace dat pomocí datového listu

Změna existující dat pomocí aktualizačního dotazu

Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu

Použít šablony kaskádových aktualizací ke změně hodnot primárních a cizích klíčů

Vliv návrhu databáze bude aktualizace

Pokud jste s Accessem nebo začínáte seznámeni s koncepty relačních databází, přečtěte si tuto část. Jednodušší provést, když víte, některé základní principy návrh databáze se stanou rozsáhlé aktualizace.

Databáze aplikace Access není souboru stejně jako Microsoft Office Word 2007 dokument nebo prezentaci Microsoft Office PowerPoint 2007 snímku. Místo toho je typické databáze aplikace Access kolekce tabulek a sad objektů vytvořených kolem těchto tabulek, formulářů, sestav, dotazy a tak dál.

Kromě toho tyto objekty musí dodržovat sadu zásady návrh nebo databáze budou pracovat špatně nebo selhání úplně odebrat. Tyto zásady návrh zase vliv na zadávání dat. Je potřeba pamatovat na tyto skutečnosti týkající se databázových objektů a návrh.

 • Několik výjimek (třeba typ seznamu označovaný taky jako seznam hodnot) uložena všechna data v jedné nebo více tabulek. Počet tabulek, závisí na návrh a složitosti databáze. I když může zobrazit nebo aktualizovat data v formuláře, sestavy, nebo jako výsledky dotazu, aplikace Access jsou uložená data jen v tabulkách.

 • Každá tabulka by měla ukládání dat pro jeden problém, kategorii nebo účel. Příklad tabulky informací o obchodních kontaktech nesmí obsahovat údaje o prodeji produktů. Pokud ano, může být obtížné, pokud není možné hledání správné informace.

 • Jednotlivá pole v tabulce by měla přijímat pouze jednoho typu data. Například neměli ukládat poznámky v poli nastaven na příjem čísla. Pokud se pokusíte zadat text do pole, zobrazí se chybová zpráva.

 • S jednou výjimkou by pole v záznamu obsahovat pouze jednu hodnotu. Například správně navržená databáze zabrání zadáním víc adres do pole adresy. Tím se liší od Microsoft Office Excel 2007, který ve výchozím nastavení umožňuje zadat libovolný počet jména, adresy nebo obrázky v jedné buňce, pokud nastavíte danou buňku přijmout omezené typy dat.

  Office Access 2007 však také nabízí novou funkci s názvem pole s více hodnotami. Pole s více hodnotami použijete připojit víc datovými údaji jeden záznam a vytvářet seznamy, které podporují více hodnot. Například můžete připojíte textového souboru, balíček snímků Office PowerPoint 2007 a libovolný počet obrázků na záznam v databázi. Můžete taky vytvořit seznam jmen a podle potřeby vyberte, kolik názvy. Použití vícehodnotových polí zdánlivě konce pravidla návrhu databáze, protože mohou být uloženy více než jedna část data podle pole tabulky, ale ve skutečnosti není, protože aplikace Access uplatní pravidla "na pozadí jako" uložením data do zvláštních skrytých tabulek.

Následující odkazy můžete přejít na články s dalšími informacemi o tématech a funkce popsané v této části.

Začátek stránky

Vliv typů dat na aktualizaci

Pokud jste s Accessem nebo začínáte seznámeni s koncepty relačních databází, přečtěte si tuto část. Jednodušší provést, když víte, některé základní principy návrh databáze se stanou rozsáhlé aktualizace.

Když navrhujete databázovou tabulku, vyberte datový typ pro jednotlivá pole v této tabulce, obrázku, který zajišťuje přesnější zadávání dat. Předpokládejme například, že je zadat datový typ číslo pro pole, protože potřebujete vypočítat prodeje za čtvrtletí. Pokud se někdo snaží zadejte text do tohoto pole, aplikace Access zobrazí chybová zpráva a nebude, aby tento uživatel uložit změněného záznamu krok, který pomáhá chránit vaše údaje.

Ukázat zobrazíte datové typy

Aplikace Access nyní nabízí dva způsoby, jak zobrazit datové typy pro pole tabulky. Použijte příkazy na kartě datový list nebo otevřete tabulku v návrhovém zobrazení. Následující postup vysvětlují použijte obě metody.

Zobrazení datových typů pomocí příkazů na kartě datový list

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete použít.

 2. Klikněte na pole, které chcete prozkoumat.

 3. Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování klikněte na šipku dolů v seznamu Datový typ a zobrazit datový typ nastaveného pro toto pole.

Zobrazení datových typů v návrhovém zobrazení

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhové mřížce a v horní části mřížky se zobrazí název a datový typ jednotlivá pole tabulky.

  Pole v návrhovém zobrazení

Datový typ nastavený pro jednotlivá pole tabulky obsahuje první úrovně publikum nemůže ovládat můžete a nemůžete zadejte do pole. V některých případech může nastavení datového typu neumožňuje zadání všech informací. V následující tabulce jsou uvedeny datové typy, které Office Access 2007 nabízí "a" popisuje, jak ovlivňují zadávání dat.

Typ dat

Vliv na zadávání dat

Text

Textová pole přijímat textové nebo číselné znaků včetně s oddělovači seznamy položek. Textové pole přijímá menší počet znaků než pole typu Memo – v rozsahu 0 až 255 znaků. V některých případech můžete převodní funkce k provádění výpočtů dat v textovém poli.

Memo

Velké objemy textových a číselných dat můžete zadat v tomto typu pole. Navíc Návrhář databáze nastaví pole pro podporu RTF, můžete použít typy formátování, které obvykle hledání programů pro zpracování textu, například Office Word 2007. Můžete třeba použít různá písma a velikosti písma pro konkrétní znaků v textu a zajištění jejich tučné nebo kurzíva atd. Můžete také přidat značky Hypertext Markup Language (HTML) s daty.

Další informace o použití formátování textu v poli typu Memo naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Jako jsou textová pole můžete taky spustit převodní funkce proti data v poli typu Memo.

Číslo

Můžete zadat pouze čísla v poli tohoto typu a provádění výpočtů na hodnoty v poli číslo.

Datum a čas

Do tohoto typu pole můžete zadat pouze datum a čas. Podle toho, jak Návrhář databáze nastaví pole můžete narazit na tyto podmínky:

 • Pokud návrhář databáze nastavit vstupní masku u pole (řada literálů a zástupných znaků, které se zobrazí po výběru pole), je nutné zadat data ve formátu, který obsahuje vstupní maska. Například, pokud se zobrazí rrrr, zadejte datum v tomto formátu do polí – například Oct 11 2006. Nelze zadat úplný název měsíce (například červenec) nebo dvěma číslicemi hodnoty.

 • Pokud tvůrce nevytvoří vstupní masky k řízení zadávání data nebo času, můžete zadat hodnoty pomocí libovolné platné formát data nebo času. Například můžete zadat 11 Oct. 2006, 10 nebo 11/06 nebo 11 října 2006.

 • Návrhář databáze může použít formát zobrazení na pole. V případě, že není vstupní masky je k dispozici, zadejte hodnotu v prakticky libovolném formátu, že aplikace Access zobrazí datum ve formátu zobrazení. Například zadáte 10 nebo 11/2006, ale formát zobrazení může nastavit tak, aby obsahovalo hodnotu jako 11. října 2006.

  Další informace o vstupních maskách naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Měna

Do tohoto typu pole můžete zadat pouze hodnoty s měnou. Navíc není nutné ručně zadat symbol měny. Ve výchozím nastavení Access symbol měny (y, £, $ a tak dál) podle místního nastavení systému Windows.

Automatické číslo

Nelze zadejte nebo změňte data v poli tohoto typu kdykoli. Access zvýší hodnoty v poli typu Automatické číslo při každém přidání nového záznamu do tabulky.

Ano/Ne

Když kliknete na pole, která je nastavená jako datový typ, zobrazí se zaškrtávacího políčka nebo rozevíracího seznamu podle toho, jak formátu pole. Pokud naformátujete pole zobrazíte seznam, můžete vybrat Ano nebo Ne, PRAVDA nebo Nepravda, nebo na nebo vypnutí v seznamu znovu v závislosti na formátu u pole. Nelze zadat hodnoty v seznamu nebo změňte hodnoty v seznamu přímo z formuláře nebo tabulku.

Objekt OLE

Tento typ pole použijte, pokud chcete zobrazit data ze souboru vytvořeného v jiné aplikaci. Můžete třeba zobrazit textového souboru, Excelový graf nebo snímky aplikace PowerPoint v poli objekt OLE.

Přílohy umožňují rychlejší jednodušší a flexibilnější zobrazení dat z jiných aplikací. Viz položka přílohu dál v této tabulce Další informace.

Hypertextový odkaz

Zadejte údaje do tohoto typu pole a přístup z nich webové adresy. Například Jestliže zadáte hodnotu do pole, Access kolem textu s textem Uniform Resource (Locator URL), třeba takto: http://www. your_text.com. Pokud chcete zadat platnou webovou adresu, bude odkaz fungovat – v opačném odkaz bude mít za následek chybovou zprávu. Úprava existující hypertextové odkazy, může být obtížné, protože klepnutím na pole hypertextového odkazu pomocí myši spustí se webový prohlížeč a přejdete na web zadané v poli odkaz. Pole hypertextový odkaz upravit, vyberte sousedící pole, přesunutí fokusu na pole hypertextového odkazu pomocí klávesy TAB nebo ŠIPKA a stiskněte klávesu F2 povolte úpravy.

Příloha

Připojení dat z jiných aplikací na tento typ pole, ale nemůžete psát nebo jinak zadávat text nebo číselná data.

Informace o používání pole přílohy naleznete v článku připojování souborů a obrázků k záznamům v databázi.

Průvodce vyhledáváním

Průvodce vyhledáváním není datového typu. Místo toho vytvořit dva typy rozevíracích seznamů pomocí průvodce: seznamy hodnot a vyhledávací pole. Seznam hodnot využívá oddělený seznam položek, které můžete zadat ručně při použití Průvodce vyhledáváním. Jsou tyto hodnoty může být nezávisle na jiných dat nebo objektu v databázi.

Vyhledávací pole naopak používá dotazu k načtení dat z jedné nebo více z jiných tabulek v databázi nebo do jiného umístění, například serveru Windows SharePoint Services 3.0. Vyhledávací pole v rozevíracím seznamu zobrazí data. Ve výchozím nastavení Průvodce vyhledáváním nastaví pole tabulky na datový typ číslo.

Můžete pracovat s vyhledávacích polí přímo v tabulkách a taky ve formulářích a sestavách. Ve výchozím nastavení hodnot ve vyhledávacím poli zobrazena v typu ovládacího prvku seznam s názvem pole se seznamem – seznam, který má na šipku rozevíracího seznamu: Prázdný seznam se šipkou . Podle toho, jak Návrhář databázi nastavil vyhledávací pole a pole se seznamem můžete upravovat položky v seznamu a přidat položky do seznamu. Návrhář databáze musíte to udělat, nastavte vlastnost pro vyhledávací pole (vlastnost se nazývá Omezit na seznama návrháři má tuto možnost vypnete).

Pokud nemůžete upravovat přímo hodnot v seznamu vyhledávání, budete muset přidat nebo změnit data v seznamu předdefinovaných hodnot nebo v tabulce, které bude sloužit jako zdroj pro vyhledávací pole. Informace o tom naleznete v části s názvem "Úpravy položek ve vyhledávacím poli" v článku Přidání záznamů do databáze.

Nakonec při vytvoření vyhledávacího pole můžete volitelně nastavíte podporují více hodnot. Po výběru v rozevíracím seznamu zobrazit zaškrtávací políčko vedle každé položky seznamu a zaškrtněte nebo zrušte, kolik položek podle potřeby. Tento obrázek znázorňuje seznam typické s více hodnotami:

Seznam se zaškrtávacími políčky

Informace o vytváření pole s více hodnotami vyhledávání a používání výsledných seznamů naleznete v článcích Použití seznamu, který umožňuje uložení více hodnot a Průvodce pro pole s více hodnotami.

Začátek stránky

Vliv vlastnosti pole tabulky na aktualizaci

Pokud jste s Accessem nebo začínáte seznámeni s koncepty relačních databází, přečtěte si tuto část. Pokud nevíte, jaký vliv vlastnosti pro pole tabulky nastavené na aktualizace nelze úspěšně provádět rozsáhlé aktualizace.

Při návrhu databáze obvykle začnete navržením jedné nebo více tabulek. Můžete rozhodnout, jaké druhy data bude obsahovat všechny tabulky, nastavte primární klíče, pole, které jednoznačně identifikuje každý záznam (řádku) – pro každou tabulku a vytvoření relace mezi tabulkami.

V rámci tohoto procesu nastavení vlastností pro pole v každé tabulce. Například nastavíte textové pole přijmout maximálně 50 znaků a nastavíte číselného pole přijmout pouze hodnoty s měnou.

Většinu vlastností pole můžete nastavit v návrhovém zobrazení. Však můžete vytvořit také některé vlastnosti pomocí příkazů ve skupině na pásu karet, část Fluent systému Microsoft Office. Formát zobrazení pro pole typu Text a Memo například můžete nastavit pomocí příkazů ve skupině písmo na kartě Domů. Další informace o použití těchto příkazů naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Ukázat nastavení nebo změna vlastností pole tabulky.

Aplikace Access nyní nabízí dva způsoby zobrazení vlastností pro pole tabulky, použijte příkazy na kartě datový list nebo otevřete tabulku v návrhovém zobrazení. Následující postup vysvětlují použijte obě metody.

Zobrazení vlastností tabulky pomocí příkazů na kartě datový list

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete použít.

 2. Klikněte na kartu datový list a použijte příkazy ve skupině datový typ a formátování zobrazte vlastnosti pro jednotlivá pole tabulky.

Zobrazení vlastností tabulky v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši tabulku a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhové mřížce.

 2. V dolní části mřížky, v části Vlastnosti pole klikněte na kartu Obecné, pokud není vybrána.

  – nebo –

  Pokud chcete zobrazit vlastnosti pro vyhledávací pole, klikněte na kartu vyhledávání.

  Vyhledávací pole je pole tabulky, které používá pevně seznamu hodnot nebo dotaz, který načítá hodnoty z jedné nebo více tabulek v databázi. Ve výchozím nastavení zobrazeny jsou tyto hodnoty ve formě seznamu. Podle toho, jak Návrhář databáze nastaví pro vyhledávací pole můžete vybrat jednu nebo více položek z tohoto seznamu.

  Vyhledávací pole často splést noví uživatelé aplikace Access se zobrazí seznam položek v jednom místě (seznam, který Access vytvoří z data ve vyhledávacím poli), protože data mohou být uloženy v jiném umístění (tabulka, která obsahuje data). Myslete na to, že při aktualizaci dat ve vyhledávacím poli musíte aktualizovat zdrojové tabulky (druhé umístění). Nelze aktualizovat vyhledávací pole v seznamu.

V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti tabulky, které mají největší vliv na zadávání dat a vysvětluje jejich vliv.

Vlastnost

Umístění v návrhové mřížce tabulky

Možné hodnoty

Chování při pokusu o zadávání dat

Velikost pole

Karta Obecné

0 do 255

Omezení počtu znaků platí pouze pro pole nastavena na datový typ Text. Pokud se pokusíte zadat více než zadaný počet znaků, pole slouží k vyjmutí je.

Povinný

Karta Obecné

Ano/Ne

Po zapnutí této vlastnosti vynutí zadejte hodnotu v poli a Access nebude umožňují uložit nová data, dokud nedokončíte pole. Když vypnou a zůstanou vypnuté, pole přijímá hodnoty null, což znamená, že pole může zůstat prázdná.

Poznámka: Hodnota null není totéž jako nulu. Nula je číslo a lze použít ve výpočtech. Hodnota null hodnota chybí, nedefinovanou nebo neznámý.

Povolit řetězce nulové délky.

Karta Obecné

Ano/Ne

Při zapnuté, můžete zadat řetězce nulové délky – řetězce, které neobsahují žádné znaky. Pokud chcete vytvořit řetězec nulové délky, zadejte dvojice uvozovek bez mezer mezi nimi ("") a stiskněte klávesu ENTER.

Indexované

Karta Obecné

Ano/Ne

Při indexovat poli tabulky aplikace Access zabrání přidání duplicitní hodnoty.

Vstupní maska

Karta Obecné

Předdefinovaný nebo vlastní sady literálů a zástupných znaků

Vstupní masky vynutí zadávání dat do předdefinovaný formát. Maska se zobrazí, když vyberete nějaké pole v tabulce nebo ovládacího prvku ve formuláři. Předpokládejme například, klikněte na pole Datum a tato sada znaků: MMM-DD-YYYY. Aby sada znaků jmenoval vstupní masky. Vynutí zadejte hodnoty měsíc jako římskou zkratky, například ŘÍJEN a hodnotě roku jako čtyři číslice místo dva. Takže pokud se zobrazí tato maska, zadejte data například 15. ŘÍJNA 2006.

Poznámka: Mějte na paměti, že vstupních masek pouze ke kontrole zadávání dat, není jak Access tato data zobrazí. Například datum můžete zadat jako 15. ŘÍJNA 2006, ale Access může obsahují hodnotu jako 10152006 – to znamená, bez formátování znaků. Potom při zobrazení data do tabulky, formuláře nebo sestavy aplikace Access může nastavit zobrazit jako 10/15/2006.

Další informace o vytváření a používání vstupních maskách naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Zobrazit ovládací prvek

Kartu vyhledávání

Hodnoty, závisí na datovém typu nastaveného pro toto pole

Pro pole typu Text a čísla můžete vybrat mezi textového pole, seznamem nebo ovládací prvek pole se seznamem. Ano/žádná pole, si můžete vybrat mezi zaškrtávacího políčka, textového pole nebo ovládací prvek pole se seznamem.

Poznámka: Pokud vyberete nic než seznamu nebo Pole se Seznamem, aplikace Access skryje zbývající vlastnosti na kartě vyhledávání.

Typ zdroje řádků

Kartu vyhledávání

Tabulka nebo dotaz
seznam hodnot
seznam polí

Pokud má argument pole vlastnosti Zobrazit ovládací prvek Seznam nebo Pole se seznamem, můžete nastavit tuto vlastnost na Tabulku, dotaz, Položky seznamu nebo Seznam polí. Tato vlastnost zároveň určuje typ hodnoty, které můžete použít ve vlastnosti Zdroj řádků. Zobrazíte další položky.

Zdroj řádků

Kartu vyhledávání

Závisí na vlastnosti Typ zdroje řádků.

Pokud nastavíte vlastnosti Typ zdroje řádků na Tabulku, dotaz, může obsahovat pole této vlastnosti název tabulky nebo dotazu. Je-li nastavit vlastnost na Hodnotu seznam tato vlastnost obsahuje seznam hodnot oddělených středníky (;). Pokud nastavíte vlastnosti Typ zdroje řádků na Seznam polí, tato vlastnost obsahuje název tabulky, dotazu nebo příkazu jazyka SQL (Structured Query).

Omezit na seznam

Kartu vyhledávání

Ano/Ne

Když nastavena na hodnotu Ano, Access najde odpovídající hodnoty při zadání textu v ovládacím prvku pole se seznamem. Jinými slovy, nastavení Ano umožňuje automatickým dokončováním. Nastavení Ano také zabrání uživatelům úpravy položek v seznamu přímo z ovládacího prvku pole seznamu nebo pole se seznamem. Uživatelé musí místo toho úpravy položek v poli vlastnosti Zdroj řádků nebo v případě vyhledávacích polí, úpravy položek v tabulce, které obsahují zdrojových dat pro vyhledávací pole. Další informace o používání vyhledávacích polí naleznete v části s názvem "Úpravy položek ve vyhledávacím poli" v článku Přidání záznamů do databáze.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Kartu vyhledávání

Ano/Ne

Povolí nebo zakáže příkaz Upravit položky seznamu pro seznam hodnot, ale ne pro vyhledávací pole. Povolit tomuto příkazu pro vyhledávací pole, zadejte do pole vlastnosti Formulář pro úpravu položek seznamu platný název formuláře. Příkaz Povolit úpravy seznamu hodnot se zobrazí v místní nabídce, která se otevře tak, že pravým tlačítkem myši na ovládací prvek seznam nebo pole se seznamem. Po klepnutí příkaz spustit, zobrazí se dialogové okno Upravit položky seznamu. Můžete také pokud zadáte název formuláře do pole vlastnosti Formulář pro úpravu položek seznamu, aplikace Access spustí tohoto formuláře místo dialogového okna.

Spusťte příkaz Upravit položky seznamu v rozevíracím seznamu a pole se seznamem umístěny ve formulářích a od ovládacích prvcích typu pole se seznamem umístěných v tabulkách a výsledek dotazu nastaví. Formuláře musí být otevřený v návrhovém zobrazení nebo zobrazení pro procházení. tabulky a výsledků dotazu musí být otevřena v zobrazení Datový list.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Kartu vyhledávání

Název formuláře pro zadávání dat

Pokud zadáte název formuláře pro zadávání dat v této vlastnosti tabulky, tento formulář se otevře, když uživatel spustí příkaz Upravit položky seznamu. V opačném dialogové okno Upravit položky seznamu se zobrazí při spuštění příkazu.

Další informace o návrhu databázových tabulek a nastavení vlastnosti naleznete v následujících článcích.

 • Základy návrhu databáze vysvětluje základy například plánování databáze, návrh dat a normalizace – procesu rozdělení data do několika souvisejících tabulek a vyloučení nadbytečná data.

 • Vytvoření tabulky v databázi vysvětluje postup při vytváření tabulek, přidávání primárních klíčů (polí, která jednoznačně určují každý řádek nebo záznam v tabulce) a jak nastavit datovým typům a vlastnostem tabulky.

Začátek stránky

Aktualizace dat pomocí formuláře

Aktualizace malých krocích dat pomocí formuláře. V tomto případě "small" znamená, že libovolný počet záznamy, které chcete aktualizovat ručně. Formuláře mohou poskytují jednodušší, rychlejších a přesnějších umožňuje upravovat a aktualizovat data malých krocích.

Jak úpravy dat pomocí formuláře závisí na návrhu formuláře. Formuláře mohou obsahovat mnoho ovládacích prvků například seznamy, textová pole, tlačítka a datových listech – mřížky, které vypadají podobně jako tabulky aplikace Excel. Zároveň každého ovládacího prvku ve formuláři načte data ze nebo zápisu dat polem tabulky. Co můžete dělat s daný ovládací prvek závisí na datového typu pro pole podkladové tabulky, všechny vlastnosti nastavení pro toto pole a případně na několik vlastností, které Návrhář databáze nastaví pro každý ovládací prvek. Podrobnosti o tom, jak datovým typům a vlastnostem pole ovlivňují zadávání dat najdete v článku Jak datové typy ovlivňují zadávání dat , a Jak vlastnosti pole tabulky ovlivňují zadávání dat, dříve v tomto článku.

Následující části popisují, jak používat nejběžnější ovládacích prvků pro položku. Pokud máte nějaké otázky o konkrétní databázi, požádejte správce systému nebo Návrhář databáze.

Přidat nebo upravit text v textovém poli

Aplikace Access nabízí textové jeden pro použití s Text a Memo pole. Obvykle lze zjistit, zda je pole Základní text a memo tak, že velikost ovládacího prvku, která obvykle odráží velikost pole podkladové tabulky. Například pokud svážete ovládací prvek na textové pole, která přijímá maximálně 50 znaků, změně velikosti ovládacího prvku příslušným způsobem. Naopak pokud svážete ovládací prvek pro pole typu Memo, změně velikosti ovládacího prvku pro zobrazení jednu nebo dvě odstavců textu bez nutnosti přecházet.

Kromě toho můžete nastavit pole typu Memo podporuje formát RTF. Můžete pak použijte různá písma, velikosti, styly a barvy textu.

Úprava textu v textovém poli

 • Umístěte kurzor do textového pole a data změnit. Myslete na to, že se nejde počítat s čísly v poli Text a Memo.

Použít formátování textu

Poznámka: Podle následujících pokynů postupujte pouze v případě, že textové pole je vázaný na pole typu Memo. Následující postup v dialogovém okně Vlastnosti zobrazení pro pole tabulkydříve v tomto článku.

 1. V tabulce otevřete v zobrazení Datový list, vyberte pole typu Memo. Obvykle, vyhledejte pole s názvem "Komentáře," Notes"nebo"Popis."

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině písmo pomocí tlačítka a nabídky Formátovat text.

  Můžete použít různá písma a velikosti, změnit text na tučné písmo nebo kurzívu, změnit barvy a tak dále.

Začátek stránky

Aktualizace dat pomocí datového listu

Data můžete změnit tím, že pracovat přímo v zobrazení Datový list (řádků a sloupců mřížky podobné do Excelového listu). Můžete změnit data v tabulkách, sady výsledků dotazu a formulářů zobrazených datových listech.

Když potřebujete změnit pouze malým počtem poštovních záznamů nebo díly jeden záznam se obvykle používají datových listech. Pokud máte zkušenosti s aplikací Excel, datových listech by měl být poměrně snadná pochopit a můžete pak dělat změny bez hlubší znalost přístup, například možnost vytváření a spouštění dotazů.

Je potřeba pamatovat na tyto skutečnosti.

 • Nemusíte explicitně uložte provedené změny. Přístup k jejich se potvrdí při přesunutí kurzoru do nového pole ve stejném řádku nebo při přesunutí ukazatele na další řádek.

 • Ve výchozím nastavení by měl být pole v databázi aplikace Access nastaven na příjem určitý typ dat, například text nebo čísla. Je nutné zadat typu dat, která je nastaveno na přijmout. Pokud nechcete, zobrazí se chybová zpráva.

 • Pole může být vstupní maska. Vstupní masky je sada literálů a zástupných znaků, které vynutí zadávání dat v určitém formátu. Například vstupní masky pro PSČ může vyžadovat data, která odpovídá francouzsky formátu vstupní masky telefonního čísla může vyžadovat zadávat čísla ve formátu němčinu.

  Další informace o vstupních maskách naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

 • S výjimkou přílohy a seznamy s více hodnotami můžete zadat pouze jednu hodnotu ve většině polí. Pokud si nejste jisti, jestli pole přijímá přílohy, požádejte Návrhář databáze nebo správce systému. Seznam s více hodnotami můžete určit vždy, protože aplikace Access zobrazí zaškrtněte políčko vedle položky seznamu.

Změna dat v datovém listu

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku nebo dotaz obsahující data, která chcete změnit.

  Ve výchozím nastavení otevře tabulky nebo dotazu v zobrazení datového listu – mřížce podobné listu aplikace Excel.

 2. Klikněte na nebo jinak umístěte fokus na první pole, které chcete změnit a upravovat data.

 3. Přesunout do dalšího pole, stiskněte klávesu TAB, použijte jeden z klávesy se šipkami nebo klikněte na další pole.

  Po stisknutí klávesy TAB, ve výchozím nastavení, aplikace Access použije místního nastavení systému Windows a zjistit, jestli ho slouží k přesunutí kurzoru doleva nebo doprava. Když počítači nastavené na jazyk, který bude číst zleva doprava, kurzor slouží k přesunutí k pravému po stisknutí klávesy TAB. Když počítači nastavené pro určitý jazyk, který bude číst zprava doleva, kurzor slouží k přesunutí vlevo.

Použít formátování textu na data v poli typu Memo

 1. Pomocí tabulky nebo dotazu výsledku otevřené v zobrazení Datový list vyberte pole typu Memo.

  Obvykle můžete zobrazit pro pole s názvem "Komentáře," "Notes" nebo "Popis." Pokud pole typu Memo pořád nemůžete najít, podívejte se na kroky v dialogovém okně Vlastnosti zobrazení pro pole tabulkydříve v tomto článku.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině písmo pomocí tlačítka a nabídky Formátovat text.

  Můžete použít různá písma a velikosti, změnit text na tučné písmo nebo kurzívu, změnit barvy a tak dále.

Začátek stránky

Změna existující dat pomocí aktualizačního dotazu

Přidání, změna nebo odstranění části (ale ne všechny) jeden nebo více záznamů pomocí aktualizačního dotazu. Aktualizační dotaz si můžete představit jako výkonné formulář dialogového okna Najít a nahradit. Zadejte Vyberte kritéria (hrubé ekvivalent hledaný řetězec) a kritériem aktualizace (hrubé odpovídající řetězci náhradní). Na rozdíl od dialogovým oknem aktualizačního dotazu může obsahovat více kritérií umožňují aktualizovat mnoho záznamů v jednom průchodu a umožňují měnit záznamy ve více tabulkách.

Myslete na to, že aktualizačního dotazu nelze použít přidat celé záznamy. Pokud chcete, aby se používá přidávací dotaz.

Další informace naleznete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

Poznámka: Nejbezpečnější způsob, jak používat aktualizační dotaz, je nejdřív vytvoření výběrového dotazu, která testuje výběru. Předpokládejme například, že chcete aktualizovat řadu Ano/Ne pole můžete z Ne na hodnotu Ano pro dané zákazníka. K tomu, můžete přidat kritéria do výběrového dotazu, dokud všechny požadované záznamy, Ne vrátí pro zákazníka. Pokud jste si jistí, jestli máte správné záznamy, můžete pak převod výběrového dotazu na aktualizační dotaz, zadejte kritéria aktualizace a znovu spusťte dotaz aktualizovat vybraných hodnot. Postup v této části popisuje k vytvoření výběrového dotazu a následný převod na aktualizační dotaz.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Otevřete databázi obsahující záznamy, které chcete aktualizovat.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Otevře se Návrhář dotazu a zobrazí se karta Návrh otevře dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Vyberte tabulku nebo tabulky obsahující záznamy, které chcete aktualizovat a klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na Zavřít.

  Tabulku nebo tabulky se zobrazí jako jednu nebo více oken v horní části návrhové mřížky dotazu a oken seznam všech polí v každé tabulce. Následující obrázek znázorňuje Návrhář dotazu s typická tabulka.

  Tabulka v návrháři dotazů

 4. Poklikejte na pole, které chcete aktualizovat. Vybrané pole se zobrazí v řádku pole v dolní části okna návrháře dotazu.

  Můžete přidat jedno pole tabulky do každého sloupce v dolní části nebo můžete přidat všechna pole v tabulce rychle poklikáním na hvězdičku (*) v horní části seznamu polí v tabulce. Následující obrázek znázorňuje Návrháře dotazu se všemi přidanými poli.

  Dotaz se všemi přidanými poli tabulky

 5. Do řádku Kritéria v návrhové mřížce můžete volitelně zadat jedno nebo více kritérií. Následující tabulka uvádí některé příklady kritérií a vysvětluje jejich vliv na výsledek dotazu.

Kritérium

Vliv

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Novák"

Vrátí všechny záznamy od Novák až do konce abecedy.

Between #2.2.2006# And #1.12.2006#

Vrátí data z února 06 2 až 1prosince – 06 (ANSI-89). Pokud databázi používá standard ANSI-92 zástupné znaky, použijte místo křížku jednoduchých uvozovek ('). Příklad: Mezi "2/2/2006' a 12/1/2006"

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není přesně „Německo“. Toto kritérium vrátí i záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahují ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not "T*"

Najde všechny záznamy s výjimkou těch, které začínají písmenem T. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Not "*t"

Najde všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

In(Kanada,VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

V textovém poli vyhledá všechny záznamy, které začínají písmenem A až D. Pokud databázi používá znakové sady ANSI-92 zástupných znaků, použijte místo na hvězdičku znak procent (%).

Like "*ar*"

Najde všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Najde všechny záznamy začínající slovem Maison a obsahující druhý řetězec o délce pět písmen, jehož první čtyři písmena jsou Dewe a poslední písmeno je libovolné. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo otazníku podtržítko (_).

#2.2.2006#

Najde všechny záznamy s datem 2. února 2006. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, ohraničte datum místo křížku jednoduchými uvozovkami ('2.2.2006').

< Date() - 30

Vrátí všechna data starší než 30 dní.

Date()

Vrátí všechny záznamy obsahující aktuální datum.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Vrátí všechny záznamy obsahující datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy, které obsahují nějakou hodnotu.

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijete, chcete-li přidat hodnotu do požadovaného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků možná nevlastní fax. V takovém případě zadejte namísto faxového čísla dvojici uvozovek bez mezery ("").

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrátil jenom ty záznamy, které chcete aktualizovat. V případě potřeby můžete vybrat pole, které nechcete stiskem tlačítka DELETE odeberte, můžete přetáhnout další pole do návrhové mřížky a až budete spokojeni s výsledky dotazu můžete změnit kritéria.

 2. Přejděte k dalším krokům.

Aktualizace záznamů

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Aktualizovat.

  Tím se změní výběrového dotazu na aktualizační dotaz. Aplikace Access přidá řádek Aktualizovat do ve spodní části okna návrháře dotazu.

  Aktualizační dotaz s jediným kritériem aktualizace

 2. Vyhledejte pole obsahující data, která chcete změnit a v řádku Aktualizovat do pro dané pole zadejte výraz (který se změní vaše data).

  Následující tabulka uvádí příklady výrazů a příslušných změn dat.

Výraz

Výsledek

"Prodejce"

Změní hodnotu v textovém poli na „Prodejce“.

8/10/06 #

V poli Datum a čas změní hodnotu data na 10. srpna 06.

Ano

V poli typu Ano/Ne změní hodnotu Ne na hodnotu Ano.

"ČD" & [ČísloDílu]

Přidá na začátek každého určeného čísla dílu text „ČD".

[JednotkováCena] * [Množství]

Vrátí součin hodnot v polích JednotkováCena a Množství.

[Dopravné] * 1,5

Zvýší hodnotu v poli Dopravné o 50 procent.

DSum("[Množství] * [JednotkováCena]";
"Rozpis objednávek"; "[KódVýrobku]=" & [KódVýrobku])

Kde se shodují hodnoty ProductID v aktuální tabulce KódVýrobku v tabulce Rozpis objednávek tento výraz aktualizuje celkový prodej vynásobením hodnot v poli s názvem množství podle hodnot v poli JednotkováCena.

Right([PSČPříjemce]; 5)

Zkrátí textový nebo číselný řetězec znaky umístěné vlevo a ponechá 5 znaků umístěných nejvíce vpravo.

IIf(IsNull([JednotkováCena]); 0; [JednotkováCena])

Změní hodnotu null (neznámou nebo nedefinovanou) v poli JednotkováCena na nulu (0).

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Zobrazí se upozornění. Na následujícím obrázku vidíte zprávu:

  Oznámení aktualizačního dotazu

 2. Klikněte na Ano spusťte dotaz.

  Poznámka: Můžete vypnout upozornění zprávy. K tomu, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Možnosti aplikace Access, klikněte na položku Upřesnit a ve skupině potvrzení zrušte zaškrtnutí políčka akční dotazy.

 3. A zobrazte výsledky aktualizační dotaz na Domů kartu nebo kartě Návrh ve skupině zobrazení klikněte na zobrazení a potom klikněte na Zobrazení Datový list. Klepněte na položku Zobrazení Datový list tlačítko umístěny na stavovém řádku aplikace Access.

  Poznámka: Když spustíte dotaz, mohou být některá pole již chybí v sadě výsledků. Pokud dotaz obsahuje pole, která nebudete aktualizovat, aplikace Access odstraní tato pole obsažena ve výchozím nastavení. Například může obsahovat pole ID ze dvou tabulek chcete, aby dotaz vrátí a pracuje na správné záznamy. Pokud nebudete aktualizovat tato pole ID, budou odstraněna.

Začátek stránky

Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu

Jednou z nejčastěji používá přidávací dotaz je do jedné nebo více tabulek v cílové databázi přidat skupiny záznamů z jedné nebo více tabulek v databázi zdroje. Předpokládejme například, získáte nové zákazníky a databázi obsahující tabulku s informacemi o zákazníky. Chcete-li předejít ruční zadání nová data, můžete ji můžete připojit ke příslušné tabulky nebo tabulek v databázi. Můžete také přidat dotazů:

 • Přidání záznamů podle kritérií. Můžete například přidat pouze jména a adresy zákazníků s otevřené objednávky.

 • Přidání záznamů při některá z těchto polí v jedné tabulce neexistují ve druhé tabulce. Předpokládejme například, že tabulky Zákazníci má 11 polí a polí v tabulce Zákazníci do jiné databáze podle 9 11 polí. Přidávací dotaz umožňuje přidat pouze data v odpovídající pole a ostatní ignorovat.

Proces vytvoření přidávacího dotazu připojovat data z jedné databáze do jiné databáze spočívá v těchto základních kroků:

 • Otevřete databázi zdroj (databázi obsahující záznamy, které chcete přidat) a vytvoření výběrového dotazu, který vrátí jenom ty záznamy, které chcete přidat.

 • Převod výběrového dotazu na přidávací dotaz.

 • Přidání tabulek a polí pro připojený dotaz. Pokud jsou přidávání záznamů do jiné databáze, nejdřív otevřete databázi a potom vyberte tabulky.

 • Spusťte dotaz a připojte záznamy.

Poznámka: Než začnete zálohujte data. Pokud uděláte chybu, odstraníte přidané záznamy z cílovou tabulku, ale ruční odstranění velký počet záznamů může trvat velmi dlouho. Zálohování na připravit můžete pomocí výstižných vyřešit chyby rychleji.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Otevřete databázi zdroj – databázi obsahující záznamy, které chcete přidat.

 2. Na kartě <ui>Vložení</ui> klikněte ve skupině <ui>Jiné</ui> na <ui>Návrh dotazu</ui>.

  Zobrazí návrhové mřížky dotazu a zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Vyberte tabulku obsahující záznamy, které chcete přidat, klikněte na Přidat a potom klikněte na Zavřít.

  Tabulky se zobrazí jako okno v horní části návrhové mřížky dotazu. Okno obsahuje seznam všech polí v tabulce. Tento obrázek znázorňuje typická tabulka v Návrháři dotazu:

  Tabulka v návrháři dotazů

 4. Přetáhněte pole, které chcete z této tabulky přidat na řádek pole v dolní části návrhové mřížky dotazu.

  V dolní části můžete přidat jedno pole tabulky do každého sloupce. Chcete-li rychle přidat všechna pole, klikněte na hvězdičku (*) v horní části seznamu polí tabulky. Tento obrázek znázorňuje Návrhář dotazu s několika přidanými poli tabulky:

  Dotaz se třemi poli v návrhové mřížce

  Tento obrázek znázorňuje Návrháře se všemi přidanými poli:

  Dotaz se všemi poli tabulky

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrátil záznamy, které chcete přidat. V případě potřeby můžete zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nebo odstranit nežádoucí pole stisknutím klávesy DELETE. Můžete taky přetáhnout další pole do návrhové mřížky, až budete spokojeni s výsledky dotazu.

 6. Pokračujte k dalším krokům.

Převod dotazu na přidávací dotaz

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Přidávací.

  Objeví se dialogové okno Přidat.

 2. V tomto okamžiku můžete přidat záznamy z jedné tabulky do jiného ve stejné databázi nebo přidání záznamů do tabulky do jiné databáze.

  • Přidání záznamů do tabulky ve stejné databázi

   1. V dialogovém okně Přidat klikněte na položku Aktuální databáze (Pokud není vybrána) a potom vyberte cílovou tabulku v seznamu Název tabulky.

   2. Klikněte na OK.

    V kroku 4 v předchozí části přidáte do návrhové mřížky dotazu část nebo všechna pole ze zdrojové tabulky. Pokud jste přidali celou tabulku v tomto kroku, Access přidá teď celou cílovou tabulku do řádku Přidat do znázorněná na obrázku:

    Připojený dotaz obsahující pole ze dvou tabulek

    – nebo –

    Pokud jste přidali jednotlivá pole v kroku 4 v předchozí části a názvy polí ve zdrojové a cílové tabulky shodují, Access automaticky přidá názvy cílových polí v řádku Přidat do znázorněná na obrázku:

    Připojený dotaz s odpovídajícími poli

    – nebo –

    Pokud jste přidali jednotlivá pole a některé nebo všechny jmen ve zdrojové a cílové tabulce si neodpovídají, aplikace Access ponechá neodpovídající pole v řádku Přidat do prázdné. Klikněte na každé prázdné pole a vyberte pole zdroj, který chcete ve výsledném seznamu, jak ukazuje tato část.

    Volba cílových polí pro připojený dotaz

   3. Pokud chcete zobrazit náhled provedených změn, klikněte na zobrazení.

   4. Návrat do návrhového zobrazení a potom klikněte na tlačítko Spustit připojte záznamy.

  • Přidání záznamů do tabulky do jiné databáze

   1. V dialogovém okně Připojit klikněte na Jiná databáze.

   2. Do pole Název souboru zadejte umístění a název cílové databáze.

   3. V poli Název tabulky napište název cílové tabulky a klikněte na OK.

    – nebo –

    Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte umístění databáze pomocí druhý dialogové okno Přidat. Po vyhledejte a vyberte cílovou databázi, klikněte na tlačítko OK. To zavře dialogové okno druhé. V dialogovém okně první v poli Název tabulky zadejte název cílové tabulce a pak klikněte na OK.

    Zadejte název cílové tabulce a potom klikněte na OK zavřete první dialogové okno Přidat.

    V kroku 4 v předchozí části přidali některá nebo všechna pole ze zdrojové tabulky na řádek pole do návrhové mřížky dotazu. Pokud jste přidali celou tabulku v tomto kroku, Access přidá teď celou cílovou tabulku do řádku Přidat do znázorněná na obrázku:

    Připojený dotaz obsahující pole ze dvou tabulek

    – nebo –

    Pokud jste přidali jednotlivá pole v kroku 4 a názvy polí ve zdrojové a cílové tabulce si odpovídají, Access automaticky přidá názvy cílových polí v řádku Přidat do třeba takto:

    Připojený dotaz s odpovídajícími poli

    – nebo –

    Pokud jste přidali jednotlivá pole a některé nebo všechny jmen ve zdrojové a cílové tabulce si neodpovídají, aplikace Access ponechá neodpovídající pole v řádku Přidat do prázdné. Klikněte na každé prázdné pole a vyberte požadované pole Cíl ve výsledném seznamu, třeba takto:

    Volba cílových polí pro připojený dotaz

   4. Pokud chcete zobrazit náhled provedených změn, klikněte na zobrazení.

   5. Přepněte do návrhového zobrazení a potom klikněte na tlačítko Spustit připojte záznamy.

Začátek stránky

Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit

Dialogové okno Najít a nahradit poskytuje další způsob, jak změnit malé množství dat rychleji a snazší. Vysvětlíme, jak pomocí dialogového okna je nad rámec tohoto článku.

Informace o použití dialogu naleznete v článku pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat.

Začátek stránky

Použít šablony kaskádových aktualizací ke změně hodnot primárních a cizích klíčů

V některých případech budete muset aktualizovat hodnoty primárního klíče. Pokud používáte jako cizí klíč primární klíč, se automaticky aktualizují změny všechny podřízené instance cizího klíče.

Připomínáme je primární klíč hodnota, která jednoznačně identifikuje každý řádek (záznam) v tabulce databáze. Cizí klíč je sloupec, který odpovídá primární klíč. Obvykle cizích klíčů umístěny v jiných tabulkách a umožňují vytvářet relace (propojení) mezi daty v tabulkách.

Předpokládejme například, že používáte číslo product ID jako primární klíč. Identifikační číslo jednoznačně identifikuje jeden produktu. Také použít toto číslo ID jako cizí klíč v tabulce dat objednávek. Tímto způsobem najdete všechny objednávky, které se týkají každý produkt vzhledem k tomu, kdykoli někdo umístí objednávky pro daný výrobek ID stal součástí pořadí.

V některých případech tyto Identifikačních čísel (nebo jiné druhy primární klíče) změnit. Když přehrávají, můžete změnit hodnotu primárního klíče a máte této změny automaticky předat všechny související záznamy podřízené. Toto chování povolíte zapnutím referenční integrita a aktualizaci mezi dvěma tabulkami.

Je ale potřeba pamatovat na tato pravidla:

 • Můžete povolit CSS aktualizací jenom pro pole primárního klíče, nastavte u datových typů Text nebo číslo. Aktualizace nelze použít pro pole nastavena na datový typ Automatické číslo.

 • Můžete povolit CSS aktualizací jenom tabulek s relací 1 n.

Následující kroky popisují, jak vytvářet relace a povolení kaskádových aktualizací pro tuto relaci.

Vytvoření relace

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

 2. Na kartě Návrh ve skupině vztahy na tlačítko Zobrazit tabulku.

  Zobrazí se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 3. Pokud není vybrána, klikněte na kartu tabulky, vyberte tabulky, které chcete změnit, klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na Zavřít.

  Stiskněte klávesu SHIFT a vyberte více tabulek nebo každou tabulku můžete přidat jednotlivě. Vyberte pouze tabulky na "jeden" a "n" strany relace.

 4. V okně relace primární klíč z tabulky na straně "1" vztahu přetažení ji do pole cizího klíče tabulky na straně "n" relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace. Následující obrázek ukazuje dialogové okno:

  Dialogové okno Upravit relace

 5. Zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu a klikněte na vytvořit.

 6. Přejděte na další skupině kroků.

Povolení kaskádových aktualizací primárního klíče

 1. Pokud not postupujte podle kroků v předchozí části, otevřete databázi obsahující vztah, který chcete změnit.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

  Okno relace se zobrazí a zobrazí spojení (vidíte na následujícím spojovací čáry) mezi tabulkami v databázi. Na následujícím obrázku vidíte typické relace:

  Relace mezi dvěma tabulkami

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na spojnici mezi nadřazené a podřízené tabulky a klikněte na Upravit relaci.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace. Následující obrázek ukazuje dialogové okno:

  Dialogové okno Upravit relace s existující relací

 4. Vyberte Kaskádová aktualizace souvisejících polí, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zajistit referenční integritu a klikněte na OK.

Další informace o vytváření relací. naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×