Aktualizace dat nebo zopakování dotazu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud sdílíte databázi v síti, mohou ostatní uživatelé provádět změny dat v okamžiku, kdy si stejná data prohlížíte v datovém listu nebo formuláři. Aplikace Microsoft Access zobrazená data v nastavených intervalech aktualizuje. Pokud potřebujete okamžitě získat aktuální data, můžete záznamy aktualizovat ručně. Lze provést i úplnou aktualizaci zopakováním dotazu na data.

Při aktualizaci záznamů se aktualizují pouze stávající data v datovém listu nebo formuláři. Nedojde k aktualizaci pořadí záznamů, zobrazení nových záznamů nebo odebrání odstraněných záznamů a záznamů, které již nesplňují zadaná kritéria. Chcete-li aktualizovat i tyto údaje, je třeba znovu spustit dotaz na data. Opakování dotazu lze provést ručně, pomocí makra nebo pomocí kódu.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že opakování dotazu na data provádí více operací než aktualizace dat, je tato akce časově náročnější a může trvat i výrazně delší dobu v závislosti na konkrétní sadě záznamů.

Co chcete udělat?

Aktualizace dat

Nastavení intervalu aktualizace

Ručně znovu spustit dotaz

Opětovné spuštění dotazu pomocí makra

Opětovné spuštění dotazu pomocí kódu

Aktualizace dat

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li aktualizovat záznamy v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení, klikněte na kartě Domů ve skupině Záznamy na tlačítko Aktualizovat vše a potom klikněte na příkaz Aktualizovat.

  • Chcete-li aktualizovat záznamy v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, klikněte na kartě Návrh ve skupině Data na položku Aktualizovat kontingenční tabulku.

Začátek stránky

Nastavení intervalu aktualizace

Můžete nastavit interval, ve kterém aplikace Access aktualizuje data. Ve výchozím nastavení aplikace Access aktualizuje data každých 60 sekund.

 1. Klikněte na tlačítko Office. Zobrazí se okno Microsoft Backstage.

 2. V levém podokně okna Microsoft Backstage klikněte na položku Možnosti.

 3. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Upřesnit.

 4. V pravém podokně v části Upřesnit zadejte hodnotu v číselníku Interval aktualizace (s).

Začátek stránky

Ruční opakování dotazu na data

 • Stiskněte klávesy SHIFT+F9.

Začátek stránky

Opakování dotazu na data pomocí makra

Pokud chcete, aby se dotaz na data automaticky zopakoval, pokud dojde k události, můžete vytvořit makro a připojit jej k události. Můžete například chtít zopakovat dotaz na data, jakmile je na formulář přesunut Fokus. Příslušné makro vytvoříte a připojíte k události formuláře Při získání fokusu následujícím postupem:

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a potom klikněte na položku Makro.

 2. Klikněte na šipku u zeleného symbolu plus (+) a potom klikněte na akci ZnovuSpustitDotaz.

 3. Makro s názvem znovu spustit, uložte a zavřete Tvůrce maker.

 4. Otevřete požadovaný formulář v Návrhové zobrazení. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 5. Ujistěte se, že je vybrán vlastní formulář. V seznamu vlastností klikněte na kartu Událostní.

 6. Na kartě Událostní klikněte na šipku u vlastnosti Při získání fokusu a potom klikněte na název makra Znovu spustit dotaz.

 7. Uložte formulář.

Začátek stránky

Opakování dotazu na data pomocí kódu

Automatické opakování dotazu na data lze také zajistit pomocí kódu. Můžete například chtít zopakovat dotaz na data, jakmile je na formulář přesunut fokus. Příslušný modul vytvoříte a připojíte k události formuláře Při získání fokusu následujícím postupem:

 1. Otevřete požadovaný formulář v návrhovém zobrazení. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 2. Ujistěte se, že je vybrán vlastní formulář. V seznamu vlastností klikněte na kartu Událostní.

 3. Na kartě událost klikněte ve vlastnosti Při získání fokusu klikněte na tlačítko Sestavit Tlačítko Tvůrce .

 4. V dialogovém okně Vybrat tvůrce klikněte na položku Tvůrce kódu.

  Nový modul se otevře v editoru jazyka Visual Basic.

 5. Zadejte Me.Requerya potom zavřete Visual Basic Editor.

 6. Uložení formuláře

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×