Aktualizace dat nebo zopakování dotazu

Jestliže sdílíte databázi přes síť, Microsoft Access aktualizuje informace v nastavených intervalech. Chcete-li zobrazit nejaktuálnější data, aktualizujte záznamy ze zobrazení datového listu nebo formulářového zobrazení, na kartě <legacyBold></legacyBold><ui>Domů</ui> klikněte na položku <legacyBold></legacyBold><ui>Aktualizovat vše</ui><legacyBold></legacyBold> a potom klikněte na příkaz <ui>Aktualizovat</ui>. Proces aktualizace aktualizuje stávající data v datovém listu nebo formuláři, nedojde k aktualizaci pořadí záznamů, zobrazení nových záznamů nebo odebrání odstraněných záznamů a záznamů, které již nesplňují zadaná kritéria. Potřebujete-li specifičtější nebo podrobnější aktualizaci, můžete znovu spustit dotaz na data s použitím makra.

Poznámka: Proces opětovného spuštění dotazu může být časově náročný v závislosti na velikosti sady záznamů.

Co chcete udělat?

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1">Aktualizace dat OLE DB</link>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">Nastavení intervalu aktualizace</link>

POužij makro pro opětovné spuštění dotazu

Použij kód pro opětovné spuštění dotazu

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#requeryaccessapp">Opětovné spuštění dotazu v aplikaci pro Access</link>

Aktualizace dat

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pro aktualizaci záznamů v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení, klikněte v záložce <ui>Domů</ui>, ve skupině<ui>Záznamy</ui>, na <ui>Aktualizovat vše</ui>, a pak použijte tlačítko <ui>Aktualizovat</ui>.

  • Pro aktualizaci záznamů v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, klikněte na záložce <ui>Návrh</ui> nebo ve skupině <ui>Data</ui>, na <ui>Aktualizovat kontingenci</ui>.

  • Stiskněte klávesy SHIFT+F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Začátek stránky</link>

Nastavení intervalu aktualizace

Můžete nastavit interval, ve kterém aplikace Access obnovuje data.Ve výchozím nastavení aplikace Access aktualizuje data každých 60 sekund.

 1. Klepněte na tlačítko Office Button.Objeví se Outspace.

 2. V levém podokně Outspace klepněte na <ui> Možnosti </ui>.

 3. V levém podokně dialogového okna <ui>Možnosti aplikace Access</ui> klikněte na položku <ui>Centrum zabezpečení</ui>.

 4. V pravém podokně, pod <ui>Pokročilé</ui> upřesněte hodnotu pro <ui>Interval obnovení (s)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Začátek stránky</link>

POužij makro pro opětovné spuštění dotazu

Pokud chcete, aby se dotaz na data automaticky spustil znovu, kdykoli dojde k nějaké události, můžete vytvořit makro a připojit je k této události. Můžete například chtít znovu spustit dotaz na data, jakmile je na formulář přesunut <token>TE000127438</token>. Příslušné makro vytvoříte a připojíte k události formuláře <ui>Při získání fokusu</ui> následujícím postupem:

 1. Na kartě <ui>Vytvořit</ui> klikněte ve skupině <ui>Jiné</ui> na položku <ui>Makro</ui>. Není-li tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem <ui>Modul</ui> nebo pod tlačítkem <ui>Modul třídy</ui> a potom klikněte na položku <ui>Makro</ui>.

 2. Klikněte na šipku u zeleného symbolu plus (+) a potom vyberte možnost <ui>Znovu Spustit Dotaz</ui>.

 3. Uložte makro pomocí jména <literal> ZnovuSpustitDotaz</literal> a zavřete nástroj Tvůrce maker.

 4. Otevřete požadovaný formulář v <token>TE000126615</token>. Pokud není zobrazen seznam vlastností, stiskněte klávesu F4.

 5. Zkontrolujte, zda je vybrán samotný formulář.Poté na kartě vlastností klikněte na kartu <ui> Událost </ui>.

 6. Na kartě <ui>Událostní</ui> klikněte na šipku u vlastnosti <ui>Při získání fokusu</ui> a potom klikněte na název makra Znovu spustit dotaz.

 7. Uložte formulář.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Začátek stránky</link>

Použij kód pro opětovné spuštění dotazu

Pro automatické spuštění dotazu na data můžete použít kód. Můžete například chtít znovu spustit dotaz na data, jakmile je na formulář přesunut fokus. Příslušný modul vytvoříte a připojíte k události formuláře<ui> Při získání fokusu </ui> následujícím postupem:

 1. Otevřete požadovaný formulář v návrhovém zobrazení. Pokud není seznam vlastností zobrazen, stiskněte klávesu F4 pro jeho zobrazení.

 2. Zkontrolujte, zda je vybrán samotný formulář.Poté na kartě vlastností klikněte na kartu <ui> Událost </ui>.

 3. Na kartě <ui> Událost </ui> ve vlastnosti <ui> Při získání fokusu </ui> klikněte na tlačítko <ui> Sestavit </ui><mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>.

 4. V dialogovém okně <ui> Zvolit tvůrce</ui> klikněte na <ui> Tvůrce kódu </ui>.

  Otevře se nový modul Visual Basic Editor.

 5. Zadejte <literal> Me.Requery </literal> a poté zavřete Visual Basic Editor.

 6. Uložte formulář.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Začátek stránky</link>

Opětovné spuštění dotazu v aplikaci pro Access

Dotazy webové aplikace Access se spouštějí na serveru. K opětovnému spuštění dotazu na data ve webové aplikaci Access je nutné použít makro ZnovuVyhledatZáznamy. Toto makro vyžaduje aktuální sadu záznamů.

 1. Otevřete požadovaný formulář, klikněte na možnost <ui>Akce</ui> a potom klikněte na položku Při události Current.

 2. V <ui>Katalogu akcí</ui> klikněte na položku <ui>ZnovuVyhledatZáznamy</ui>. Pokud ponecháte pole <ui>Where=</ui> prázdné, neprovede se žádné další filtrování výsledků, při ponechání pole <ui>OrderBy=</ui> jako prázdné se neprovede žádné specifické řazení.<legacyBold></legacyBold>

 3. Uložte formulář.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Začátek stránky</link>

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×