Aktivace systému Office 2007

Podpora pro Office 2007 skončila 10. října 2017. Všechny vaše aplikace Office 2007 budou i nadále fungovat. Můžete se ale vystavit vážným a potenciálně škodlivým bezpečnostním rizikům. Upgradujte na novější verzi Office, abyste i nadále měli přístup k nejnovějším funkcím, opravám a aktualizacím zabezpečení.

Odkaz k zakoupení nebo vyzkoušení Office

Důležité informace: Když vyberete možnost aktivovat Office po telefonu, může se zobrazit tato chybová zpráva: Aktivace přes telefon již není pro tento produkt podporována. Pokud chcete aktivovat Office po telefonu, můžete zavolat na čísla pro vaši zemi/oblast, která jsou uvedená v tomto článku.

Když poprvé po instalaci spustíte aplikace systému Office 2007, zobrazí se výzva k zadání kódu Product Key, pokud jste tak již neučinili při instalaci.

Další informace o kódu Product Key naleznete v části Vyhledání kódu Product Key pro Office 2007. Potřebujete-li více informací o řešení potíží, najdete je na webu technické podpory.

Aktivace aplikací systému Office 2007

Aktivace systému Office 2007 prostřednictvím Internetu nebo telefonu

Po zadání platného kódu Product Key se automaticky spustí Průvodce aktivací, který nabízí dvě možnosti, jak pokračovat:

 • Aktivace po Internetu:     Průvodce aktivací prostřednictvím internetového připojení automaticky kontaktuje licenční servery společnosti Microsoft. Jestliže používáte platný kód Product Key, u kterého nebylo dosaženo povoleného počtu instalací, je váš produkt okamžitě aktivován.

  V případě aktivace přes Internet je společnosti Microsoft odesláno ID vašeho produktu (odvozené od instalačního kódu Product Key). Zpět do počítače je odeslána odpověď (ID potvrzení), kterou je produkt aktivován. Pokud se rozhodnete pro aktivaci produktu přes Internet, ale dosud nejste připojeni, průvodce vás upozorní, že připojení není k dispozici.

 • Aktivace telefonem:    Můžete zavolat do aktivačního centra prostřednictvím telefonních čísel pro vaši konkrétní zemi/oblast, která jsou uvedená v tomto článku, a aktivovat svůj produkt telefonicky s pomocí zástupce oddělení služeb zákazníkům.

  Aktivace telefonem může trvat déle než aktivace přes Internet. Během telefonátu byste měli být u svého počítače a mít k dispozici kód Product Key softwaru.

  1. Zavolejte do aktivačního centra prostřednictvím telefonních čísel pro vaši konkrétní zemi/oblast, která jsou uvedená v tomto článku.

   Zástupce oddělení služeb zákazníkům se vás zeptá na ID instalace (zobrazené na obrazovce) a další relevantní informace. Po ověření ID instalace obdržíte ID potvrzení.

  2. ID potvrzení zadejte v Průvodci aktivací do polí v dolní části obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Aktivace telefonem není k dispozici u zkušebních a předplacených verzí.

  4. Neslyšícím či sluchově postiženým uživatelům nabízí společnost Microsoft služby textového telefonu (TT/TTY). Nacházíte-li se ve Spojených státech, zavolejte pomocí modemu TT/TTY na telefonní číslo (800) 718 1599. Mimo Spojené státy zavolejte pomocí modemu TT/TTY na číslo (716) 871 6859. Služby textového telefonu jsou k dispozici pouze v angličtině.

Jak lze Office 2007 aktivovat později?

Jestliže nechcete svou kopii softwaru aktivovat při instalaci, můžete to provést později.

Pokud máte s aktivací potíže, obraťte se na zástupce oddělení služeb zákazníkům na telefonním čísle, které je uvedeno v průvodci.

Které aplikace systému Office 2007 používáte?

Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

InfoPath

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

OneNote

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Outlook

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Project

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

SharePoint Designer

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Jak poznám, jestli je systém Office 2007 aktivován?

Které aplikace systému Office 2007 používáte?

Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

InfoPath

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

OneNote

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Outlook

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Project

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

SharePoint Designer

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Aktivovat produkt.

 2. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Zdroje informací a potom na tlačítko Aktivovat.

 3. Jestliže je software aktivován, obdržíte následující potvrzující zprávu:

  Tento produkt je již aktivován.

  Není-li software aktivován, spustí se Průvodce aktivací. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.

Začátek stránky

Co je aktivace, poskytnutá lhůta a omezená funkčnost?

Chcete-li nadále používat všechny funkce produktu, je třeba jej aktivovat. Aktivace produktu společnosti Microsoft představuje technologii sloužící k ochraně proti softwarové kriminalitě, která ověřuje, zda jsou licence softwarových produktů oprávněné.

Aktivace   : Tento proces spočívá v ověření, zda se kód Product Key, který je třeba zadat při instalaci produktu, používá v počítačích, pro které to povoluje softwarová licence. Zadání nebo vyhledání kódu Product Key.

Poskytnutá lhůta   : Před zadáním platného kódu Product Key můžete software spustit 25krát, což se označuje jako poskytnutá lhůta. Během poskytnuté lhůty mohou být povoleny určité funkce nebo programy, které vámi zakoupený produkt neobsahuje. Po zadání platného kódu Product Key budou již k dispozici pouze programy a funkce, které jste si zakoupili.

Režim snížené funkčnosti   : Pokud nezadáte platný kód Product Key, přejde software po skončení poskytnuté lhůty do režimu snížené funkčnosti. V tomto režimu se software chová podobně jako prohlížeč. Není možné ukládat změny prováděné v dokumentech ani vytvářet nové dokumenty a mohou být omezeny i další funkce. Režim snížené funkčnosti nemá žádný vliv na existující soubory ani dokumenty. Po zadání kódu Product Key a aktivaci softwaru získáte úplnou funkčnost programů a funkcí, které jste si zakoupili.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×