Akce makra ZrušitUdálost

Akci ZrušitUdálost můžete použít ke zrušení události, která způsobila spuštění makra obsahujícího tuto akci v aplikaci Access. Název makra je nastavená hodnota vlastnosti události, například .Předaktualizací, .Přiotevření, .PřiVyřazení nebo .Přitisku.

Poznámka: Akce makra ZrušitUdálost není dostupná ve webových aplikacích pro Access.

Nastavení

Akce ZrušitUdálost nemá žádné argumenty.

Poznámky

Ve formuláři se akce ZrušitUdálost obvykle používá v makru Ověření s vlastností události .Předaktualizací. Pokud uživatel zadá data do ovládacího prvku nebo záznamu, spustí Access toto makro před přidáním dat do databáze. Pokud data nesplňují ověřovací podmínky v makru, zruší akce ZrušitUdálost proces aktualizace ještě před jeho spuštěním.

Tato akce se často používá společně s akcí OknoSeZprávou, která označí, že data nesplňují podmínky ověřování, a poskytne užitečné informace o typu dat, která je potřeba zadat.

Pomocí akce ZrušitUdálost je možné zrušit následující události.

PoužítFiltr

Dirty

.Přistiskutlačítkamyši

.Předpotvrzenímodstranění

Ukončit

NoData

.Předvložením

Filtr

Otevřít

.Předaktualizací

Formát

Tisk

.Připoklepnutí

.Přiúhozunaklávesu

.PřiVyřazení

Odstranit


Poznámka: Akci ZrušitUdálost je možné použít s událostí .Přistiskutlačítkamyši pouze ke zrušení události, ke které dojde při kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši.

Pokud je v nastavení vlastnosti události .Připoklepnutí ovládacího prvku zadáno makro obsahující akci ZrušitUdálost, zruší daná akce událost .Připoklepnutí.

U událostí, které je možné zrušit, se výchozí chování události (tj. obvyklá činnost Accessu při výskytu události) projeví po spuštění makra pro danou událost. Díky této skutečnosti je možné výchozí chování zrušit. Pokud například poklikáte na slovo, na kterém je v textovém poli umístěn kurzor, dojde v Accessu obvykle k výběru daného slova. Toto výchozí chování můžete v makru pro událost .Připoklepnutí zrušit a provést jinou akci, například otevření formuláře obsahujícího informace o datech v textovém poli. U událostí, které není možné zrušit, se výchozí chování projeví před spuštěním makra.

Poznámka: Pokud je ve vlastnosti události .PřiVyřazení formuláře zadáno makro, které provádí akci ZrušitUdálost, nebude možné formulář zavřít. Je nutné opravit podmínku, která způsobila provedení akce ZrušitUdálost, nebo otevřít makro a odstranit akci ZrušitUdálost. V případě, že se jedná o Modální formulář, nebude možné makro otevřít.

Pokud chcete akci ZrušitUdálost provést v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu CancelEvent objektu DoCmd.

Příklad

Ověření dat pomocí makra

Následující ověřovací makro zkontroluje PSČ zadaná ve formuláři Dodavatelé. Příklad zobrazuje použití akcí ZastavitMakro, OknoSeZprávou, ZrušitUdálost a PřejítNaOvládacíPrvek. Podmíněný výraz zkontroluje zemi nebo oblast a PSČ zadané v záznamu ve formuláři. Pokud není PSČ pro zemi/oblast ve správném formátu, zobrazí makro okno se zprávou a zruší ukládání záznamu. Přejde potom k ovládacímu prvku PSČ, ve kterém můžete chybu opravit. Toto makro je třeba připojit k vlastnosti .Předaktualizací formuláře Dodavatelé.

Podmínka

Akce

Argumenty: Nastavení

Komentář

IsNull([Země])

ZastavitMakro

Pokud pole Země obsahuje hodnotu Null, není možné ověřit PSČ.

[Země] In ("Francie","Itálie","Španělsko") And Len([PSČ]) <> 5

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ musí mít 5 znaků.

Zvukový signál: Ano

Typ: Informační zpráva

Titulek: Chyba PSČ

Pokud PSČ neobsahuje 5 znaků, zobrazí se zpráva.

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: PSČ

[Země] In ("Austrálie","Singapur") And Len([PSČ]) <> 4

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ musí mít 4 znaky.

Zvukový signál: Ano

Typ: Informační zpráva

Název: Chyba PSČ

Pokud PSČ neobsahuje 4 znaky, zobrazí se zpráva.

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

PřejítNaOvládacíPrvek

Název ovládacího prvku: PSČ

([Země] = "Kanada") And ([PSČ] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

OknoSeZprávou

Zpráva: PSČ není platné. Příklad kanadského PSČ: H1J 1C3

Zvukový signál: Ano

Typ: Informační zpráva

Název: Chyba PSČ

Pokud PSČ není platné pro Kanadu, zobrazí se zpráva. (Příklad kanadského PSČ: H1J 1C3)

...

ZrušitUdálost

Zruší událost.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×