Akce makra NastavitVlastnost

Pomocí akce NastavitVlastnost můžete nastavit nějakou vlastnost pro ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě v desktopových databázích Accessu. Akci NastavitVlastnost můžete taky využít k nastavení vlastnosti pro ovládací prvek v zobrazení seznamu nebo prázdném zobrazení ve webové aplikaci pro Access.

Nastavení

Akce NastavitVlastnost má následující argumenty.

Akční argument

Popis

Název ovládacího prvku

Zadejte název pole nebo ovládacího prvku, u kterého chcete nastavit hodnotu vlastnosti. Použijte jenom název ovládacího prvku, ne úplnou syntaxi. Když tento argument necháte prázdný, nastavíte vlastnost pro aktuální formulář nebo sestavu.

Vlastnost

Vyberte vlastnost, kterou chcete nastavit. Seznam vlastností, které můžete nastavit pomocí této akce, najdete v tomto článku v oddílu Poznámky.

Hodnota

Zadejte hodnotu, na kterou se má vlastnost nastavit. Pro vlastnosti v desktopových databázích, které mají hodnotu Ano nebo Ne, použijte -1 pro Ano a 0 pro Ne. Pro vlastnosti ve webových aplikacích pro Access, které mají hodnotu Ano nebo Ne, použijte Ano a Ne.

Poznámky

  • Pomocí akce NastavitVlastnost můžete v desktopových databázích nastavit následující vlastnosti ovládacího prvku: Povoleno, Viditelné, Uzamčeno, Vlevo, Nahoře, Šířka, Výška, Barva popředí, Barva pozadí nebo Titulek.

    Poznámka: Ne všechny typy ovládacích prvků v desktopových databázích podporují nastavení všech výše uvedených vlastností.

  • Ve webových aplikacích pro Access můžete nastavit následující vlastnosti ovládacích prvků: Povoleno, Viditelné, Barva popředí, Barva pozadí, Titulek nebo Hodnota.

    Poznámka: Ne všechny typy ovládacích prvků ve webových aplikacích pro Access podporují nastavení všech výše uvedených vlastností. Akci makra NastavitVlastnost můžete ve webových aplikacích pro Access použít jenom v zobrazení seznamu a prázdném zobrazení.

  • Pokud pro argument Hodnota zadáte neplatnou hodnotu, nezobrazí se žádná chyba, ale Access může vlastnost změnit na jinou hodnotu podle toho, jak bude argument interpretovat.

  • V desktopových databázích Accessu můžete akci NastavitVlastnost použít v samostatném makru jenom v případě, že před ní bude akce, která vybere formulář nebo sestavu obsahující ovládací prvek, pro který nastavujete vlastnost. Pokud formulář nebo sestava nejsou otevřené, můžete k jejich otevření a výběru použít akci OtevřítFormulář nebo OtevřítSestavu. Pokud jsou formulář nebo sestava už otevřené, můžete je vybrat pomocí akce VybratObjekt. Pak můžete nastavit požadovanou vlastnost pomocí akce NastavitVlastnost. Výběr objektu není nutný, pokud použijete akci NastavitVlastnost v makru, které je vložené do ovládacího prvku ve stejném formuláři nebo sestavě jako ovládací prvek, pro který nastavujete vlastnost.

  • K spuštění akce NastavitVlastnost v modulu VBA použijte metodu SetProperty objektu DoCmd.

Příklad

Následující makro nastaví vlastnost Povoleno ovládacího prvku s názvem txtPopis v desktopové databázi Accessu na hodnotu 0. Jinými slovy tedy zakáže ovládací prvek.

Akce

Argumenty

NastavitVlastnost

Název ovládacího prvku: txtPopis

Vlastnost: Povoleno

Hodnota: 0

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×